Bazele Contabilitatiii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Bazele Contabilitatiii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere docx de 28 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

CURSURI 12 şi 13

5.3. Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente activităţii de finanţare

Societăţile pot apela la următoarele modalităţi de finanţare:

- finanţarea internă – care este obţinută de la investitori, atât de la cei actuali, potenţiali, cât şi de la cei existenţi (acţionari). Acest tip de finanţare presupune costuri mai mici, în sensul că în acest caz, sursele de finanţare atrase vor fi remunerate cu dividende;

- finanţarea externă – care este obţinută prin contractarea de credite de la diversele instituţii de credit sau de la alte entităţi sau de la public. Acest tip de finaţare este mai dificil de obţinut şi în plus, atrage costuri suplimentare cu dobânzile.

5.3.1. Evaluarea şi contabilizarea tranzacţiilor specifice finanţării interne

Finanţarea internă se poate obţine prin următoarele modalităţi:

- atragerea de noi surse de finanţare de la acţionari sau de la investitori noi, prin majorarea capitalului social, în numerar şi/sau în natură;

- reinvestirea profitului obţinut;

- prin încorporarea altor structuri de capitaluri proprii (rezerve, prime de capital, beneficii) în capitalul social;

- conversia unor datorii (furnizori, împumuturi obligatare, credite bancare) în capital.

Deciziile privind majorarea capitalului social sunt generate de necesitatea procurării de noi resurse pentru finanţarea investiţiilor sau consolidarea situaţiei financiare.

I. Majorarea capitalului prin aporturi noi în numerar se poate efectua, teoretic, prin două metode:

- creşterea valorii nominale a acţiunilor existente (metodă care evită modificarea echilibrului dintre acţionari, devenind aplicabilă prin consimţământul unanim al acţionarilor) şi

- prin emiterea de noi acţiuni - metodă care necesită stabilirea unui preţ de emisiune pentru acţiunile noi, mai mare decat valoarea lor nominală. În măsura în care preţul de emisiune al noilor acţiuni este mai mic decât valoarea contabilă a acţiunilor vechi (valoare care se determină prin raportarea capitalului propriu la numărul de acţiuni existente) se produce „efectul de diluare” a capitalului care la rândul său antrenează o pierdere de valoare pentru vechii acţionari care nu participă la subscriere.

Exemplul 1

Pe 10.11.N se înfiinţează societatea X, moment în care se emit 10.000 de acţiuni cu o valoare nominală (este o valoarea egală, în acest caz, cu preţul de emisiune) de 25 lei/acţiune (are loc subscrierea la capitalul social). 3.000 de acţiuni remunerează un aport în natură constând într-un mijloc de transport, iar 7.000 de acţiuni remunerează un aport în numerar. Pe 24.11.N acţionarii varsă aportul promis. Aportul în numerar este depus în contul de disponibil bancar.

Să se contabilizeze înfiinţarea societăţii X, respectiv: subscrierea la capitalul social şi vărsarea aportului.

OBSERVAŢIA 1

Subscrierea la capitalul social reprezintă momentul în care acţionarii sunt de acord şi totodată promit să aducă un aport în numerar şi/sau în natură drept finanţare a societăţii. Astfel că, până în momentul aducerii efective a aportului promis, întreprinderea va înregistra o creanţă, un drept faţă de acţionari de a primi contravaloarea acţiunilor vândute (la nivelul preţului de emisiune). Până la momentul vărsării aportului, evidenţa capitalului social se ţine distinct, într-o categorie de capital subscris şi nevărsat, urmând sa fie transformat în capital social subscris vărsat.

Rezolvare

a) subscrierea la capitalul social:

Analiza contabilă:

Simbol cont Element modificat Natura elementului Sens modificare Reguli

funcţionare Suma

lei

456 Decontări cu acţionarii privind capitalul Activ Creştere + Debit 10.000acţ* 25lei/acţ = 250.000

1011 Capital social subscris nevărsat Capital propriu Creştere + Credit 10.000acţ* 25lei/acţ = 250.000

Formula contabilă:

D C

456 Decontări cu

asociaţii privind capitalul = 1011 Capital social subscris

nevărsat 250.000

b) vărsarea aportului:

Analiza contabilă:

Simbol cont Element modificat Natura elementului Sens modificare Reguli

funcţionare Suma

lei

456 Decontări cu asociaţii privind capitalul Activ Diminuare – Credit 250.000

2133 Mijloace de transport Activ Creştere + Debit 3.000acţ* 25lei/acţ = 75.000

5121 Conturi curente la bănci Activ Creştere + Debit 7.000acţ* 25lei/acţ = 175.000

Formula contabilă:

D C

%

2133 Mijloace de transport

5121 Conturi curente la bănci = 456 Decontări cu

asociaţii privind capitalul 250.000

75.000

175.000

c) transformarea capitalului subscris nevărsat în capital subscris vărsat:

Analiza contabilă:

Simbol cont Element modificat Natura elementului Sens modificare Reguli

funcţionare Suma

lei

1011 Capital social subscris nevărsat Capital propriu Diminuare – Debit 250.000

1012 Capital social subscris vărsat Capital propriu Creştere + Credit 250.000

Formula contabilă:

D C

1011 Capital social subscris

nevărsat = 1012 Capital social subscris

vărsat 250.000.

Fisiere in arhiva (2):

  • Bazele Contabilitatiii
    • CURS 12-13 baze.docx
    • CURS 14 baze.docx