Elementele Tehnice ale Asigurarilor si Contractul de Asigurare

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Elementele Tehnice ale Asigurarilor si Contractul de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

4.1 Elemente tehnice în asigurari

În practica asigurarilor, este necesara cunoasterea unor notiuni

specifice, denumite elemente tehnice ale asigurarilor, care intervin în

raporturile de asigurare si sunt prezente atât în formele de asigurare

obligatorii, cât si în cele facultative.

1. Partile care intervin în asigurare. De regula, raporturile de

asigurare iau nastere între asigurator si asigurat, legati prin obligatii

reciproce. În unele cazuri, pot apare ca participanti la aceste raporturi si

contractantul, respectiv, beneficiarul.

- Asiguratorul este persoana juridica, care, în schimbul primelor de

asigurare încasate de la asigurat, îsi ia o serie de obligatii fata de acesta: de

a acoperi pagubele provocate de producerea riscurilor, în asigurarile de

bunuri; de a plati suma asigurata în cazul decesului sau pierderii capacitatii

de munca, în asigurarile de persoane; de a acoperi prejudiciile provocate de

asigurat tertelor persoane, în asigurarile de raspundere civila.

- Asiguratul este persoana fizica sau juridica, îndreptatita prin lege –

la asigurarile obligatorii – sau prin prevederile contractuale care, în schimbul

primei platite asiguratorului, are dreptul de a solicita acestuia acoperirea

pagubei suferite sau plata sumei asigurate.

În cazul asigurarilor de bunuri, asiguratii pot fi atât persoane juridice,

cât si persoane fizice, care îsi asigura patrimoniul. La asigurarile de persoane,

calitatea de asigurat o poate avea orice persoana fizica, daca îndeplineste

conditiile din contract. La asigurarile colective (de grup) de persoane,

asiguratii constituie un grup închis sau deschis de persoane, ceea ce nu

împiedica individualizarea dreptului lor de a primi indemnizatii, în cazul

producerii riscului.

- Contractantul – de regula, aceeasi persoana cu asiguratul – este cel

care încheie contractul si plateste primele de asigurare.

Uneori, însa, contractantul si asiguratul nu coincid. De exemplu, la

asigurarile de grup de accidente, contractantul este agentul economic, care

încheie contractul si achita primele, iar ca asigurati apar angajatii acestuia. De

128 Bazele asigurarilor

asemenea, în cazul unor asigurari de persoane de tip familial, contractantul –

sotul sau sotia – poate asigura prin acelasi contract si membrii familiei, care

apar ca asigurati, alaturi de contractant, care are si calitatea de asigurat.165

- Beneficiarul – în general, acelasi cu asiguratul – este persoana care

are dreptul sa încaseze indemnizatia de asigurare. Beneficiarul poate diferi

de asigurat în multe cazuri. Astfel, în asigurarile de persoane, asiguratul

poate indica nominal una sau mai multe persoane ca beneficiari ai

asigurarii. Chiar daca nu este numit expres un beneficiar, acesta totusi

apare, în calitate de succesor legal sau testamentar al asiguratului. În

asigurarile de marfuri transportate, asiguratul este, de regula, furnizorul

marfurilor, iar beneficiarul poate fi clientul sau, caruia i se va plati eventuala

despagubire.

În concluzie, în raporturile de asigurare sunt prezente întotdeauna

doua parti principale : asiguratul si asiguratorul. Cu caracter de exceptie,

pot apare trei parti la asigurarile de transport, iar la asigurarile de persoane

pot apare doi, trei sau patru participanti.

2. Obiectul asigurarii. În sinteza, obiecte ale asigurarilor pot fi

bunurile, persoanele si raspunderea civila.

Bunurile care pot face obiectul asigurarii sunt de o mare diversitate,

facând parte din patrimoniul persoanelor fizice sau juridice. Asigurarea

garanteaza, în acest caz, plata unor despagubiri în cazul în care bunurile

asigurate sunt distruse total sau partial de producerea evenimentelor

asigurate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elementele Tehnice ale Asigurarilor si Contractul de Asigurare.pdf

Alte informatii

capitolul 4 - Asigurari