Managementul Asigurarilor

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Asigurarilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 86 de pagini .

Profesor: Rozalia Kiksi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Asigurari, Management

Cuprins

CAPITOLUL 1.CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE 5
1.1. Locul şi rolul asigurărilor în societate 5
1.2. Conceptul de asigurare 5
1.3. Conţinutul juridic, economic şi financiar al asigurării 6
1.4. Clasificarea asigurărilor 13
1.5. Societăţile de asigurare 17
1.6. Intermedierea în asigurări şi reasigurări 18
CAPITOLUL 2. INTRODUCEREA NOŢIUNII DE RISC ÎN ACTIVITATEA DE
ASIGURARE 24
2.1. Risc şi incertitudine 24
2.2. Riscurile umane şi riscurile naturale 27
2.3. Ideea de risc şi incertitudine în contractul de asigurare 41
2.4. Risc, asigurări şi pieţe 43
CAPITOLUL 3. MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN ASIGURĂRI 51
3.1. Evoluţia analizei riscului 51
3.2. Obiectivele analizei riscului 53
3.3. Previziunea, prevenirea şi diminuarea riscului 54
3.4. Estimarea şi percepţia riscurilor 55
3.5. Riscul în activitatea firmei 56
3.6. Particularităţi privind managementul riscului în asigurări 62
3.7. Influenţa riscurilor globale asupra managementului în asigurări 65
3.8. Controlul riscului 68

Extras din document

INTRODUCERE

Prin tematica pe care o abordează, acest curs îşi propune să ofere studenţilor din

învăţământul superior economic la distanţă o imagine asupra unei părţi din multitudinea de

aspecte pe care complexitatea activităţii de asigurare o presupune.

Obiectivele cursului:

- să faciliteze însuşirea de către studenţi a noţiunilor legate de activitatea de

asigurare ;

- să permită sesizarea asemănărilor şi a distincţiilor între mecanismele de derulare

a diferitelor forme de asigurare;

- studenţii să înţeleagă aspectele economice şi juridice ale activităţii de asigurare;

- să facă cunoscute principalele categorii de riscuri cu care se pot confrunta

persoanele, bunurile şi/sau afacerile lor;

- să familiarizeze studenţii cu principalele tipuri de asigurări practicate atât pe

piaţa internă cât şi pe cea internaţională.

CAPITOLUL 1.CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE

În acest capitol sunt prezentate o serie de definiţii ale operaţiunii de asigurare,

conţinutul juridic, economic şi financiar al asigurării, principalele criterii sintetizate în

literatura de specialitate în funcţie de care se clasifică asigurările, principalele tipuri de

asigurări; alte aspecte abordate sunt cele legate de societăţile şi intermediarii care

acţionează pe piaţa asigurărilor.

1.1. Locul şi rolul asigurărilor în societate

Asigurările reprezintă o ramură de activitate, un sector de servicii financiare

dezvoltarea asigurărilor are conotaţii economice complexe (atât pentru persoanele fizice si

juridice asigurate cât şi pentru întreaga societate); activităţile economice sunt expuse

permanent unor multitudini de riscuri generate atât de factori obiectivi cât şi subiectivi;

asigurarea este un proces economic-social necesar şi obiectiv, deoarece acţionează ca un

mijloc de protecţie:

– despăgubeşte pierderile financiare acoperite prin riscuri asigurate;

– asigură continuitatea activităţii economice întrerupte temporar.

1.2. Conceptul de asigurare

Conform profesorilor Iulian Văcărel şi Florian Bercea ,,asigurarea acţionează în

strânsă legătură cu existenţa unor riscuri comune a căror producere poate provoca pagube

importante economiei naţionale şi populaţiei,,

Profesorul Gheorghe Bistriceanu consideră că: ,,asigurarea este un sistem de relaţii

economico-sociale, proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale izvorât din

acţiunea legilor economice obiective, care constă în crearea în comun, de către populaţie şi

agenţii economici ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează

daunele şi se satisfac şi alte cerinţe economico-financiare, probabile, imprevizibile,,.

Dicţionarul Le Petit Larrousse, ediţia 1996, precizează că: ,,asigurarea este o garanţie

acordată de un asigurător asiguratului său, de a indemniza eventualele pagube, în schimbul

unei prime sau cotizaţii,,.

Conform Legii 32/10.04.2000: ,,asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător

constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de

asiguraţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Asigurarilor.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Departamentul ID Specializarea : Administrarea Afacerilor, Anul III, Sem I