Sistemul de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Soaciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Sistemul de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Soaciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Profesor: Coana Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

1) Consideratii generale.

Dreptul la asig sociale este garantat de stat si ese exercita conform prevederilor legale prin sistemul public de pensii si alte dr de asig soaciale denumite generic sistemul public

Sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza urmatoarele:

a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sist public bazat pe aceleasi norme de drept

b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sist public, contribuaili si beneficiary un tratament nediscriminatoriu in cea ce priveste drepturile si obligatiile legale.

c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantilor la sist public si beneficiarii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de dr pt prevederea limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege.

d) principiul obligativitatii, potrivit caruia pers fizice sau juridice au obligatia legala de a participa la sist public, drepturile de asigurari sociale exercitanduse corelativ cu indeplinirea oligatiilor.

e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de pers fizice si juridice participante la sist public dr de asig sociale cuveinduse pe temeiul contributiilor de asig sociale platite.

f) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pt plata obligatiilor legale ce revin sist public.

g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sist public.

Conform prevederilor legale in anul 2000 a fost infiintata Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS)

In subordnea CNPAS au fost infiintate Case Judetene de Pensii (CJP) in fiecare municipiu resedinta de judet precum si case de pensii a municipiului Bucuresti denumita generic Case Teritoriale de Pensii (CTP)

CNPAS a infiintat si Case Locale de Pensii in functie de nr, complexitatea si structura asiguratiilor care functioneaza sub conducerea si controlul CTP-urilor.

In sist public sunt asigurate conform prevederilor legale pes fizice denumite generic asigurati

Asiguratii pot fi cetatenii romani, cetatenii ai altor, state sau apatrizi,, pe perioada in care au conform legii, domiciliul sau resedinta in Ro.

Apatrizii = pers fara cetatenie adica pers care au renuntat la cetatenia statului de origine si inca nu au dobandit cetatenia statului unde s-au stabilit.

Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asig sociale (CAS) si au dr sa beneficieze de prestatii de asig sociale conform prevederilor legale.

In sist public sunt asig obligatoriu(prin efectul legii) urmatoarele categorii de pers:

I. Pers care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionari publici

II. Pers care isi desfasoara activ in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti pe durata mandatului precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti ale caror dr si obligatii sunt asimilate cu ale pers mentionate la pct I

III. Pers care beneficiaza de dr banesti lunare ce se suporta din bug asig pt somaj denumite generic someri

IV. Pers care realizeaza un v brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute per economie si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

a) asociat unic, asociati, comanditari, actionari,

b) Administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management.

c) Membrii ai asociatiei familiare

d) Pers autorizate sa desfasoare activitati independente

e) Pers angajate in institutii internationale daca nu sunt asiguratii acestora.

f) Alte pers care realizeaza v din activ profesionale

V. Pers care realizeaza prin cumul v brute pe an calendaristic echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute si care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct IV.

Se pot asigura facultativ in sist public pe baza e contract de asig sociala si pers care nu se regasesc in situatile mentionate anterior la pct I-IV si cele care nu se afla in plata unor prestatii de asig sociale, pers care nu sunt asig in alte sist de asig sociale neintegrate in sist public.

Salarul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bug asig soc de stat(BASS) si aprobat prin legea BASS.

V asigurate pe baza carora s-a platit CAS si cuantumul indemnizatilor de asig sociale de care au beneficiat pers asigurate obligatoriu si facultativ se iau in calcul la stabilirea dr de asig sociale conform prevederilor legale.

Pers juridice sau fizice la care isi desfasoara activ asiguratii mentionati la pct I si II denumite generic angajatori precum si institutiile care efectueaza plata dr de somaj pt somerii prevazuti la pct III sunt obligate sa depuna in fiecare luna la termenul stabilit de CNPAS declaratia privind evidenta nominala a asig si a oblig de plata catre BASS, declaratie ce se depune la CTP in raza careia se afla sediul angajatorului.

Declaratia privind evidenta nominala a asig si a oblig de plata catre BASS constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.

Pers mentionate la pct IV si V care au indeplinit varsta de 18 ani sunt obligate sa depuna declaratia de asig la CTP in raza careia se afla domiciliul asiguratului in termen de 30 de zile de la incadrarea in sit mentionata. Se excepteaza de la aceasta obligativitate pers mentionate la pct IV si V dc beneficiaza de una din categ de pensii mentionate de lege sau dc se regasesc in sit mentionate la pct I,II si III.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Soaciale.doc