Suport de curs la Asigurări

Curs
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 30895
Mărime: 151.90KB (arhivat)
Publicat de: Alina A.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile

1.1.Conceptul de asigurare

Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza existentei si dezvoltarii societatii omenesti. Ca produs permanent si neintrerupt, productia de bunuri materiale presupune in mod sumar si obiectiv raporturi permanente de interconditionare intre om si natura prin intermediul cãrora anumite obiecte sunt desprinse din mediul lor natural si sunt apoi preluate in conformitate cu necesitatile oamenilor.

Desi omul a reusit sa patrunda tot mai adânc in tainele naturii, pe masura dezvoltarii stiintei si tehnicii activitatea sa economica, patrimoniul intreprinderii creatã de aceasta si chiar integritatea sa fizicã, existenta sa ca persoana, sunt amenintate de o multitudine de elemente, de o multitudine de fenomene ale naturii cum sunt cutremurele, inundatiile, alunecarile de teneren, grindina, inghetul si alte catastrofe.

Un eveniment sau o mie de evenimente de aceasta natura poate provoca pagube substantiale intr-o perioada scurta de timp. Importante pagube materiale pot fi provocate si prin activitatile oamenilor in mod premeditat sau independent de vointa lor, cum ar fi: pagube determinate de incendii, furturi, explozii, greve sau conflicte militare locale.

Agentii economici au cautat sa descopere si sa aplice diverse mijloace de protectie impotriva riscurilor generatoare de pagube, potentiale la care au fost expuse activitatile lor de productie si comercializare precum si persoanele care exercita asemenea activitati, omul in general. Mijloace menite sa asigure protectia impotriva riscurilor generate de fortele independente de vointa omului, de fapta altuia sau de insasi fapta lui se bazeaza pe :

Prevenire

Asistenta

Prevedere

Prevenirea – apare ca cel mai bun mijloc de protectie, daca permite suprimarea riscurilor. In societate s-a dovedit ca are destul de rar un efect radical, indeosebi cand riscurile sunt generate de fortele naturii.

Asistenta – este actiunea altuia si face parte din primele moduri de reparatie a daunelor. Asistenta este in general incerta si de cele mai multe ori insuficienta si nu poate repara decat partial si momentan punându-l pe cel asistat pe o pozitie de inferioritate.

Prevederea – caracteristica persoanelor amenintate implica prelevarea de resurse actuale pentru nevoi viitoare.

Asigurarea este forma cea mai reusita si mai eficienta a prevederii. Potrivit legii, 32 din 2000, asigurarea este operatiunea prin care un asigurator constituie pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate.

De cele mai multe ori riscul asigurat nu se produce in perioada de asigurare si paguba nu se materializeazã, cel care a asigurat protectia riscului este capabil sa acopere paguba si atunci cand aceasta s-a produs. Invers administrand riscul, prin intermediul asigurarii, orice paguba este suportata in comun de mai multe persoane neexecudandu-si impactul asupra unei singure pesoane fizica sau juridicã.

Implementarea in practica a principiului mutualitatii explica dezvoltarea dinamica a asigurarilor pe plan national si international in zilele noastre.

Asigurarea poate fi definita ca un acord de vointa (contract) intre asigurator si asigurat, prin care asiguratorul ofera asiguratului protectia pentru riscurile ce si le-a asumat obligându-se sa acopere asiguratului contravaloarea daunelor in caz de producere a acestor riscuri in schimbul platii de asigurat a unor sume de bani numita prima de asigurare.

Protectia riscului se constituie astfel intr-o marfa (un serviciu) care se vinde si se cumpara ca orice altã marfã pe o piata specifica numita piata mondiala a asigurarilor. Aceastã piatã este formatã din totalitatea pietelor nationale ale asigurarilor privite in interdependentã superioara a legãturilor lor.

O alta formã de protectie care se apropie de institutia asigurãrii din zilele noastre este “Autoasigurarea” care presupune creearea de catre fiecare persoana fizica sau juridica in parte a unor rezerve proprii care sa fie utilizate numai in cazul producerii evenimentelor generatoare de pagube pentru acoperirea acestora din urma. Autoasigurarea este denumita astfel impropriu deoarece nu indeplineste principiul mutualitatii, principii obligatorii in asigurare, aceastã formã de asigurare, desi bazatã pe prevedere este neeconomicã, greu realizabilã si insuficientã. Protectia a dovedit ca unitatile economice indeosebi cele mici si mijlocii si indiferent de forma de proprietate asupra mijloacelor de productie, ale posibilitatii materiale limitate, chiar si intreprinderile mari si foarte mari, din punct de vedere economic nu-si pot constitui rezerve atat de importante incât sã se considere la adãpostul oricãror consecinte materiale si financiare nefavorabile oricat de mari ar fi ele. Paguba prin dimensiunile sale, se poate dovedi mai mare decât fondul de rezervã acumulat pânã la momentul producerii acesteia, aceasta practicã s-a dovedit neeconomica intrucât priveazã agenti economici de fonduri foarte importante care ar putea fi folosite in mod eficient pentru dezvoltarea activitãtii curente. La scara macroeconomicã se dovedeste a fi mai mare suma fondurilor de rezervã decât necesitãtile reale de productie oferite de institutia asigurarii prind asigurarea fondului de asigurare.

1.2. Asigurarea sub aspect juridic, economic sau financiar

1. Abordarea juridica.

Abordarea juridicã este frecventatã si justificatã, intrucât asigurarea pentru a fi operantã trebuie sa capete formã juridicã, iar aceasta forma i-o conferã contractul care constituie “legea pãrtilor” precum si legea propriu-zisã care emanã de la puterea legislativã. Contractul de asigurare si legea cu privire la activitatea de asigurare in calitatea de izvor de drepturi si obligatii in materie de asigurari, se completeaza reciproc.

In Codul Civil Roman, definitia datã contractului de asigurare a suferit imbunatãtiri succesive. In conformitate cu prevederile art. 49 din reglementarea adoptatã in 1930, “prin contractul de asigurare intreprinderea de asigurare se obligã ca, in schimbul unei prime sa ia asupra sa un risc”. Potrivit dispozitiilor, art.57 din reglementarea adoptatã din 1971 “prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sã plãteascã o prima Administratiei Asigurarilor de Stat, iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anume eveniment, obligandu-se ca la producerea evenimentului, sa plateascã asiguratului sau unei terte persoane denumita beneficiar, o indemnizatie – despagubire sau sumã asiguratã in limtele convenite”. Dupã renuntarea la monopolul statului in domeniul asigurãrilor exercitat prin Administratia Asigurarilor de Stat, a aparut necesitatea reformularii definitiei date prin legea contractului de asigurare.

Potrivit legii nr. 136 din 1995 “prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sa plateascã o prima asiguratorului, iar acesta se obligã ca la producerea unui anumit risc sã plãteascã asiguratului sau beneficiarului despãgubirea sau suma asiguratã, denumitã in continuare indemnizatiei, in limitele si la termenele convenite”. Referindu-se la definitia juridica a contractului de asigurare unii specialisti ce o gãsesc insuficient de semnificativã, propun ca aceasta sa fie completatã printr-o definitie tehnicã a operatiei de asigurare. Jerome Lambert – Faivre considerã cã “sub aspectul sãu tehnic care este fundamental, asigurarea este operatia prin care un asigurator organizând pe principiul mutualitãtii un numar mare de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, ii indemnizeaza pe aceia dintre ei care sufera un sinistru, pe seama fondului comun construit din primele incasate.

Preview document

Suport de curs la Asigurări - Pagina 1
Suport de curs la Asigurări - Pagina 2
Suport de curs la Asigurări - Pagina 3
Suport de curs la Asigurări - Pagina 4
Suport de curs la Asigurări - Pagina 5
Suport de curs la Asigurări - Pagina 6
Suport de curs la Asigurări - Pagina 7
Suport de curs la Asigurări - Pagina 8
Suport de curs la Asigurări - Pagina 9
Suport de curs la Asigurări - Pagina 10
Suport de curs la Asigurări - Pagina 11
Suport de curs la Asigurări - Pagina 12
Suport de curs la Asigurări - Pagina 13
Suport de curs la Asigurări - Pagina 14
Suport de curs la Asigurări - Pagina 15
Suport de curs la Asigurări - Pagina 16
Suport de curs la Asigurări - Pagina 17
Suport de curs la Asigurări - Pagina 18
Suport de curs la Asigurări - Pagina 19
Suport de curs la Asigurări - Pagina 20
Suport de curs la Asigurări - Pagina 21
Suport de curs la Asigurări - Pagina 22
Suport de curs la Asigurări - Pagina 23
Suport de curs la Asigurări - Pagina 24
Suport de curs la Asigurări - Pagina 25
Suport de curs la Asigurări - Pagina 26
Suport de curs la Asigurări - Pagina 27
Suport de curs la Asigurări - Pagina 28
Suport de curs la Asigurări - Pagina 29
Suport de curs la Asigurări - Pagina 30
Suport de curs la Asigurări - Pagina 31
Suport de curs la Asigurări - Pagina 32
Suport de curs la Asigurări - Pagina 33
Suport de curs la Asigurări - Pagina 34
Suport de curs la Asigurări - Pagina 35
Suport de curs la Asigurări - Pagina 36
Suport de curs la Asigurări - Pagina 37
Suport de curs la Asigurări - Pagina 38
Suport de curs la Asigurări - Pagina 39
Suport de curs la Asigurări - Pagina 40
Suport de curs la Asigurări - Pagina 41
Suport de curs la Asigurări - Pagina 42
Suport de curs la Asigurări - Pagina 43
Suport de curs la Asigurări - Pagina 44
Suport de curs la Asigurări - Pagina 45
Suport de curs la Asigurări - Pagina 46
Suport de curs la Asigurări - Pagina 47
Suport de curs la Asigurări - Pagina 48
Suport de curs la Asigurări - Pagina 49
Suport de curs la Asigurări - Pagina 50
Suport de curs la Asigurări - Pagina 51
Suport de curs la Asigurări - Pagina 52
Suport de curs la Asigurări - Pagina 53
Suport de curs la Asigurări - Pagina 54
Suport de curs la Asigurări - Pagina 55
Suport de curs la Asigurări - Pagina 56
Suport de curs la Asigurări - Pagina 57
Suport de curs la Asigurări - Pagina 58
Suport de curs la Asigurări - Pagina 59
Suport de curs la Asigurări - Pagina 60
Suport de curs la Asigurări - Pagina 61
Suport de curs la Asigurări - Pagina 62
Suport de curs la Asigurări - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Suport de Curs la Asigurari
    • Cap.III_asig_de_viata.doc
    • Cap.IV_Reasigurari.doc
    • CapII._bun.doc
    • Capitolul_1bun.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Particularități ale asigurărilor de viață

Capitolul I: Abordari conceptuale privind asigurarile de viata I.1. Notiunea de asigurare de viata Asigurarea de viata este o forma de protectie...

Asigurările de Viață de Tip Unit Linked

Capitolul I Piaţa asigurărilor de viaţă, inclusiv Unit Linked în perioada 2005-2009 1.1. Asigurarea de viaţă Istoria ne arată că asigurările au...

Profitul în asigurări

CAPITOLUL I CICLUL PROFITULUI-CONCEPT SI MANIFESTARE Profitul se formeaza si se calculeaza ca atare numai la nivelul societatii de asigurari,...

Omniasig

1. Organizare şi funcţionare Omniasig este unul dintre liderii pieţei asigurărilor din România, fiind în permanenţă orientaţi către creştere şi...

Prezentarea companiei de asigurări Omniasig

CAPITOLUL 1.PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI OMNIASIG ȘI VIENNA INSNSURANCE GROUP 1.1 Compania Omniasig 1.1.1 Scurt istoric Înfiinţată în anul...

Asigurări Asirom

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONARE De peste 15 ani, ASIROM este cel mai cunoscut asigurator din România, care ofera clientilor confortul si siguranta de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Asigurări comerciale

Introducere Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori...

Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Introducere Profesorul universitar doctor Gheorghe D. Bistriceanu preciza într-unul din volumele sale faptul că: “Asigurările au un rol important...

Elemente tehnice ale asigurărilor cuprinse în contracte de asigurări

Elemente tehnice ale asigurărilor Pe piaţa asigurărilor din România sunt prezente o serie de elemente specifice, care sunt utilizate în...

Contractul de Asigurare

1.Definitia si elementele contractului de asigurare. Contractul de asigurare este acel contract prin care asiguratul se obliga sa plateasca o...

Rolul asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Introducere Prof. univ. doctor Gheorghe D. Bistriceanu mentiona intr-una din cartile sale ideea ca: “Asigurarile au un rol important in cresterea...

Contabilitatea Datoriilor Salariale și Creanțelor

Contabilitatea datoriilor si creantelor asigura avidenta relatiilor intreprinderii cu furnizorii, clientii, personalul, asigurările sociale,...

Elemente tehnice ale asigurărilor cuprinse în contractele de asigurare

Introducere Asigurările au apărut ca urmare a problemelor existente, dar incerte din viața indivizilor, care amenință bunurile materiale,...

Ai nevoie de altceva?