Audit

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Audit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc, docx de 15 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Audit

Extras din document

Cunoaşterea situaţiei patrimoniale dintr-o întrep., se realizează cu ajutorul doc.-lor de evidenţă şi cu ajutorul sit.-lor financiare anuale (bilanţ, contul de profit şi pierdere, sit. modificării k proprii, sit. fluxurilor de trezorerie, note explicative).

Asigurarea corectitudinii exactităţii şi realităţii informaţiilor cuprinse în aceste doc., este un atribut important al controlului fin.

În general activitatea de control este definită ca o funcţie a conducerii, un instrument de conducere un mijloc de cunoaştere a realităţii şi corectare a erorilor. De aceea, controlul este o componentă intrinsecă a manag.-ului întrep., cu ajutorul căreaia se realizează supravegherea activităţii întrep.

Controlul este un atribut al conducerii la toate nivelurile ierarhice. În acest context, controlul fin. devine parte integrată a manag. Firmei şi a gestiunii fin.

Controlul fin. rep un mijloc de prevenire a faptelor ilegale de identificare a deficienţelor şi de stabilire a măsurilor necesare ptr. Intrarea în legalitate.

Sfera de aplicare a controlului fin. o reprezintă agenţii economici, inst. publice, unităţiile administrative centrale şi locale (- primăriile, prefecturile).

Obiectul controlului fin. este acela de a rezolva erorile, abaterile, lipsurile, deficienţele, ptr. a le remedia şi a le evita în viitor.

Controlul fin. serveşte intereselor statului şi se numeşte control fin. fiscal. Controlul fin serveşte intereselor agenţilor economici prin acţiunea de prevenire a unor nereguli şi disfuncţionalităţi şi în acest caz se numeşte control fin. propri, care îmbracă 2 forme:

1.Control fin. preventiv;

2.Control fin. ulterior.

Obiectivele controlului fin. depinde de entitatea unde este organizat.

În cazul controlului fin. fiscal, obiectivele se rezumă la verificarea modului de calcul, percepere şi virare, comform legii a impozitului şi taxelor.

În cazul agenţilor economici, obiectivele vizează verificarea modului de gospodărire a patrimoniului, precum şi integritatea acestuia.

Funcţiile controlului de gestiune

Ca funcţie a manag., controlul fin. are şi funcţii specifice şi anume:

1.Funcţia de prevenire, de preîntâmpinare a procedurii unor deficienţe sau pagube;

2.F. de constatare;

3.F. de cunoaştere;

4.F. recuperatorie, de descoperire şi recuperare a pagubei şi luarea unor măsuri faţă de cei vinovaţi.

Forme de manifestare a controlului fin.

Având în vedere mai multe criterii, controlul fin. poate fi:

1.După momentul în care se exercită:

a)Control anticipat sau preventiv. Este forma de control regăsită maiales în angajarea şi efectuarea cheltuielilor cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare.

b)Control operativ curent sau concomitent (forma de control utilizată de manag.). Este controlul ce se practică zi de zi ptr. cunoaşterea operativă a modului în care se desfăşoară activitatea în întrep.

c)Controlul ulterior sau postoperativ. Este controlul care se exercită după desfăşurarea activităţilor şi după ce acestea au fost înregistrate în contabilitate.

2.După sfera de interese ptr. care este organizat controlul

a)Control financiar al statului;

b)Control financiar propriu al agentului economic.

Metodologia de executare a controlului fin.

Orice operaţie supusă controlului este supusă comparaţiei.

Metoda controlului fin. înseamnă întreaga acţiune de cunoaştere prin utilizarea unor procedee de control specifice care la rândul lor impun folosirea unor tehnici sau instrumente de control.

Dintre procedeele de control fin. folosite în practică se reţin următoarele:

1.Studiul general prealabil. Procedeul care face posibilă cunoaşterea modului în care s-au desfăşurat activităţiile controlate sau supuse controlului. În acest sens, acest procedeu presupune studierea reglementărilor în viguare ptr. activităţile ce urmează a fi controlate. Apoi, studierea unor doc. cum ar fi procesele verbale ale comisiilor de administraţie (AGA) şi diferite instrucţiuni, norme, la nivel de întrep.

2.Controlul documentar. Este cel mai utilizat procedeu de control. Documentele primare şi alte documente cum ar fi ce le centralizatoare şi situaţiile fin., reprezintă mijlocul cel mai eficient ptr. realizarea controlului. Aceasta deoarece în momentul întocmirii, doc.-le sunt/trebuiesc semnate, stabilindu-se astfel responsabilităţi ptr. cei care le întocmensc şi cei care le vizează.

3.Controlul faptic.

4.Controlul total

5.Controlul prin sondaj

Fisiere in arhiva (6):

  • Controlsi audit curs 2 (23.02.10).doc
  • control si audit curs 3.doc
  • Control si audit curs 1 (16.02.10).docx
  • control si audit 6.docx
  • Audit curs 4.docx
  • audit curs 5.docx