Audit financiar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Audit financiar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 98 de pagini .

Profesor: Lapteș Ramona

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Audit

Cuprins

Introducere .. 5
Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar .. 8
1.1. Introducere ... 8
1.2. Competențe .. 8
1.3. Repere istorice privind evoluția auditului financiar . 8
1.4. Delimitări privind definirea activității de audit financiar 9
1.5. Rolul auditului financiar ..12
1.6. Rezumat . 13
1.7. Test de evaluare a cunoștințelor . 14
Unitatea de învățare 2. Tipologia auditului. Obiectivele auditului financiar ... 15
2.1. Introducere . 15
2.2. Competențe 15
2.3. Tipologia auditului . 15
2.4. Obiectivele auditului financiar ... 17
2.5. Rezumat . 19
2.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 20
Unitatea de învățare 3. Normele de referință și normele de comportament specifice
auditului financiar . 21
3.1. Introducere . 21
3.2. Competențe 21
3.3. Normele de referință în auditul financiar ... 22
3.4. Normele de comportament specifice auditului financiar ... 25 3.5. Rezumat . 31
3.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 32
Unitatea de învățare 4. Acceptarea angajamentului și contractarea lucrărilor de audit ... 33
4.1. Introducere . 33
4.2. Competențe 33
4.3. Succesiunea lucrărilor într-o misiune de bază a auditului financiar .. 33
4.4. Activitățile întreprinse în prima etapă a unei misiuni de audit financiar ... 35
4.5. Rezumat . 38
4.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 39
3
Unitatea de învățare 5. Orientarea și planificarea auditului. 40
5.1. Introducere . 40
5.2. Competențe 40
5.3. Delimitarea caracteristicilor proprii ale entității ... 41
5.4. Identificarea domeniilor semnificative și a sistemelor semnificative și
stabilirea riscurilor de audit .. 44
5.5. Determinarea pragului de semnificație 51
5.6. Întocmirea planului general de audit ...54
5.7. Rezumat . 56
5.8. Test de evaluare a cunoștințelor . 57
5.9. Temă de control 57
Unitatea de învățare 6. Aprecierea controlului intern ...59
6.1. Introducere . 59
6.2. Competențe 59
6.3. Definiția controlului intern ... 59
6.4. Etapele aprecierii controlului intern .. 60
6.5. Raportul asupra controlului intern ...64
6.6. Rezumat . 65
6.7. Test de evaluare a cunoștințelor . 66
Unitatea de învățare 7. Controlul conturilor . 67
7.1. Introducere . 67
7.2. Competențe 67
7.3. Obiectivul auditului în etapa de control al conturilor 67
7.4. Tehnicile și procedurile utilizate pentru controlul conturilor 69
7.5. Rezumat . 74
7.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 74
Unitatea de învățare 8. Examinarea situațiilor financiare . 75
8.1. Introducere . 75
8.2. Competențe 75
8.3. Obiectivele examinării situațiilor financiare .. 75
8.4. Reguli generale și reguli particulare de verificare a situațiilor financiare . 78
8.5. Rezumat . 80
8.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 80
Unitatea de învățare 9. Întocmirea raportului de audit. 81
4
9.1. Introducere . 81
9.2. Competențe 81
9.3. Evenimente posterioare închiderii exercițiului financiar ... 82
9.4. Structura raportului de audit și tipuri de opinii de audit 83
9.5. Rezumat . 88
9.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 89
Unitatea de învățare 10. Documentarea lucrărilor de audit .. 90
10.1. Introducere ... 90
10.2. Competențe .. 90
10.3. Foile de lucru și chestionarele . 90
10.4. Dosarul exercițiului .. 91
10.5. Dosarul permanent ... 93
10.6. Rezumat .94
10.7. Test de evaluare a cunoștințelor ... 95
Bibliografie ... 98

Extras din document

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar

Cuprins

1.1. Introducere ... 8

1.2. Competențe .. 8

1.3. Repere istorice privind evoluția auditului financiar . 8

1.4. Delimitări privind definirea activității de audit financiar .9

1.5. Rolul auditului financiar .12

1.6. Rezumat ..13

1.7. Test de evaluare a cunoștințelor ..14

1.1. Introducere

În deschiderea acestui curs, ne propunem să prezentăm o serie de

coordonate privind apariția și dezvoltarea auditului financiar și să definim

conceptul de audit. În egală măsură, se impune să cunoaștem rolul și importanța

auditului financiar și să reținem conexiunea dintre audit și contabilitate.

1.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea acestei unități de învățare, studenții vor fi capabili să

prezinte evoluția practicii de audit financiar și să definească auditul financiar și

auditul statutar. Mai mult, studenții vor reuși să descrie rolul și importanța

activității de audit financiar în contextul ultimelor reglementări specifice

contabilității și auditului financiar, adoptate în România.

Durata medie de parcurgere a primei unități de învățare este de 2 ore.

1.3. Repere istorice privind evoluția auditului financiar

Încă din antichitate, când s-au pus bazele contabilității în formă incipientă, s-a simțit

nevoia de identificare a fraudelor și de pedepsire a autorilor. Evoluția auditului financiar, de la

originea sa și până astăzi, a fost graduală, după cum urmează:

- până în secolul XVIII a existat o formă rudimentară a auditului financiar,

obiectivul său fiind prevenirea și descoperirea fraudelor și pedepsirea

autorilor. Auditul era solicitat de către regi, împărați, biserică și stat iar

auditorii erau preoți sau contabili, recunoscuți pentru calitățile lor morale;

- începând cu secolul XVIII, auditorii financiari au fost numiți din rândul celor mai buni contabili iar lucările de audit erau solicitate de către stat, acționari sau bănci, cu scopul de a identifica soluții optime pentru păstrarea integrității patrimoniale;

- în secolul XIX, auditori financiari erau profesioniștii recunoscuți, lucrările de audit fiind solicitate de către stat, bănci și acționari, având drept obiectiv: evitarea fraudelor și erorilor, confirmarea că se respectă regulile contabile, precum și prezentarea în raportul de audit a constatărilor auditorului. În prima parte a secolului XIX, în Marea Britanie, odată cu apariția primelor cabinete de audit financiar, controlorii sau revizorii au primit titulatura de auditori financiari. În acea perioadă, misiunea cabinetelor de audit consta, în principal, în administrarea bunurilor unei entități aflate în pragul falimentului.

- profesia de auditor financiar a dobândit valențe noi în anul 1933, când Bursa de la New York a impus companiilor importante să prezinte situațiile financiare certificate de către un contabil independent și să anexeze raportul de audit. Cu alte cuvinte, din acel moment, raportul de audit a devenit un element obligatoriu al situațiilor financiare pentru companiile cotate la Bursă. În secolul XX, dezvoltarea auditului a fost condiționată, în principal, de nevoia de a tempera conflictul de interese dintre producătorii de informație contabilă și utilizatori: investitori, parteneri de afaceri, instituții financiare, stat, salariați, public.

- astăzi, obiectivul principal al activității auditorilor este acela de a restabili încrederea rezonabilă între producătorii și utilizatorii informației contabile. Practic, auditorii contribuie la protejarea intereselor diferitelor categorii de beneficiari ai informației contabile în procesul adoptării deciziilor economice. Nu în ultimul rând, auditorii au un rol decisiv în protecția împotriva fraudelor naționale și internaționale.

1.4. Delimitări privind definirea activității de audit financiar

Etimologia cuvântului audit provine din latinescul audire, care înseamnă a asculta. Englezii au atribuit acestui concept semnificația de verificare, revizie contabilă.

În general, prin audit se înțelege examinarea profesională a unei informații, în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente, prin raportare la un criteriu de calitate.

Conceptul de audit este larg utilizat, inițial având semnificația de audit financiar, care desemnează procedura de verificare a situațiilor financiare, a proceselor și tranzacțiilor unei entități economice.

Astăzi, conceptul de audit are și alte semnificații: audit operațional, cu obiectivul de a ameliora performanțele unei entități, audit de gestiune și alte tipuri de audit, în funcție de nevoile entităților: audit fiscal, audit de calitate, audit de mediu, etc.

În legislația europeană, este recunoscut un singur tip de audit - auditul statutar (auditul legal), prevăzut, de regulă, prin Legea companiilor și prin actele constitutive ale entităților economice.

În România, activitatea de audit financiar a fost definită abia în anul 1999, în conținutul OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, astfel: auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari.

Astăzi, prin Legea nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, definiția auditului financiar a fost reformulată, după cum urmează: auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de către auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Auditul financiar cuprinde și auditul statutar, care se desfășoară potrivit legii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit financiar.pdf

Bibliografie

1. Boulescu, M., Ghiță, M., Expertiza contabilă și audit financiar, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1999
2. Dănescu Tatiana, Proceduri și tehnici de audit financiar, Ed. Irecson, București, 2007
3. Dănescu Tatiana, Audit financiar - Convergențe între teorie și practică, Ed. Irecson, București, 2007
4. Morariu, A., Țurlea, E., Auditul financiar-contabil, ediția a II-a, Ed. Economică, București, 2008
5. Munteanu, V. (coordonator), Audit financiar-contabil. Concepte, metodologie, reglementări, caz practice, Ed. Universitară, București, 2012
6. Neamțu, H., Roman, A.G., Țurlea, E., Audit financiar - Misiuni de asigurare și servicii conexe, Ed. Economică, București, 2012
7. Ristea, M. (coordonator), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Universitară, București, 2005
8. CAFR, Normele minimale de audit, Ed. Economică, București, 2001
9. CAFR, Codul Etic al Profesioniștilor Contabili adoptat de IFAC, 2013, www.cafr.ro
10. CECCAR, Audit - Suport de curs pentru examenul de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil, Ed. CECCAR, București, 2010
11. OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate
12. OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările ulterioare
13. Legea nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
14. OMFP nr. 1802/2014, Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate