IPSAS

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta IPSAS.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere pdf de 48 de pagini (in total).

Profesor: Apostol Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Audit

Extras din document

CAPITOLUL I

ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA

STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE

PENTRU SECTORUL PUBLIC

1.1. Aspecte cu privire la scopul Consiliului pentru Standarde

Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public și numirea

membrilor acestuia

Misiunea Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), așa cum este prezentată în

constituția sa, este de „a servi interesul public, de a întări profesia contabilă

la nivel mondial și de a contribui la dezvoltarea unor economii internaționale

puternice prin inițierea și promovarea aderării la standarde profesionale de înaltă

calitate, a progresului convergenței internaționale a acestor standarde, precum

și de a dezbate probleme de interes public, pentru care experiența profesională

este extrem de relevantă". În urmărirea acestei misiuni, Consiliul IFAC a înființat

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

(IPSASB) pentru a elabora standarde contabile de înaltă calitate destinate a fi

utilizate de entitățile din sectorul public din întreaga lume pentru întocmirea

situațiilor financiare cu scop general. În acest sens, trebuie prezentați:

- Termenul sector public se referă la guvernele naționale, guvernele regionale(de

exemplu, stat, provincie, teritoriu), administrațiile locale (de exemplu,

orașe) și entitățile guvernamentale aferente (de exemplu, agenții, consilii, comisii și întreprinderi);

- Situațiile financiare cu scop general se referă la situațiile financiare pentru

utilizatorii care nu pot să solicite informații financiare care să întâmpine

nevoile lor specifice de informații.

Consiliul IFAC a hotărât că desemnarea IPSASB drept organismul responsabil

pentru elaborarea unor astfel de standarde, sub autoritatea sa și conform condițiilor sale de referință,

în realizarea acestui aspect al misiunii sale, servește cel

mai bine interesul public.

IPSASB funcționează drept organism normalizator independent sub auspiciile

IFAC. Acesta își realizează obiectivele prin:

- Emiterea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

(IPSAS-uri);

- Promovarea acceptării lor și a convergenței internaționale cu aceste standarde;

- Publicarea altor documente care oferă orientări privind problemele și experiențele

în raportarea financiară în sectorul public.

Membrii IPSASB sunt numiți de către Consiliul IFAC. IPSASB are 18 membri, dintre care

15 sunt nominalizați de către organismele membre ale IFAC, ceilalți trei fiind numiți drept membri

publici. Membrii publici pot fi nominalizați de către orice persoană sau organizație.

Candidații propuși sunt luați în considerare pentru numire de către Comitetul

IFAC de Nominalizări. Procesul de selecție are la bază criteriul celei mai potrivite persoane pentru

poziția respectivă. La recomandarea numirilor către Consiliu, Comitetul pentru Nominalizări se

asigură că membrii IPSASB au o experiență tehnică corespunzătoare, cunosc angajamentele

instituționale ale organizațiilor aflate în componența sa, competențele tehnice ale utilizatorilor, ale

celor care întocmesc situațiile financiare și ale auditorilor, precum și o repartizare teritorială

extinsă.

Membrii IPSASB sunt numiți pentru un mandat inițial de trei ani, care poate fi

reînnoit pentru alte perioade de trei ani. Numirile se vor face anual, în așa fel

încât o treime din membri să fie rotiți în fiecare an. Numirile aceleiași persoane

în Consiliu vor fi limitate la două mandate de trei ani consecutive, cu excepția cazului în care

membrul respectiv este numit președinte pentru mandatul următor. Membrii IPSASB trebuie să

aibă activitatea de bază în sectorul public. În ceea ce privește voturile, fiecare membru IPSASB

are dreptul la un vot.

Fiecare membru al IPSASB poate fi însoțit la întruniri de către un consilier

tehnic, care beneficiază de toate drepturile, mai puțin de cel de a vota.

IPSASB poate numi drept observatori reprezentanții unor organizații corespunzătoare care

sunt direct interesate în raportarea financiară pentru sectorul

public, oferă permanent informații utile activității IPSASB și sunt interesate în

implementarea și susținerea IPSAS-urilor. Observatorii beneficiază de toate

drepturile, mai puțin de cel de a vota. Ei trebuie să dețină capacitățile tehnice pentru

a putea participa activ la discuțiile IPSASB și trebuie să participe la întrunirile

IPSASB cu regularitate pentru a se menține la curent cu informațiile privind

problemele în discuție. Anual, IPSASB va revizui statutul și rolul observatorilor.

Fisiere in arhiva (4):

  • IPSAS_ Cap.III_24.03.21.pdf
  • IPSAS_CAP. II_10.03.21.pdf
  • IPSAS_Cap.I_C.1_03.03.21.pdf
  • IPSAS_Cap.II_17.03.21.pdf