Managementul riscurilor

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Managementul riscurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Audit

Extras din document

“Un vapor este în siguranţă în port, dar vaporul nu a fost construit pentru a sta în port” –

John A. Sheed

CUPRINS:

- Concept şi definiţii

- Categorii de riscuri

- Gestionarea riscurilor - Obiectivele managementului riscurilor

- Procesul de gestionare a riscurilor – etape

Ce este riscul?

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care:

- în toate cazurile are consecinţe negative;

Ce este riscul?

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care:

- nu poate fi acceptat la nivelul unei structuri din cadrul administraţiei publice;

Ce este riscul?

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care:

- afectează semnificativ atingerea obiectivelor unei structuri/organizaţii.

Definirea riscului

- Riscul reprezintă orice eveniment, acţiune, situaţie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entităţii publice de a realiza obiectivele.

- Riscul reprezintă o posibilă ameninţare ca un eveniment sau activitate să împiedice îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

- Riscul reprezintă un concept care descrie incertitudinea în atingerea obiectivelor datorită unei schimbări neaşteptate a mediului de control.

Definirea riscului

Conform Standardelor Internaţionale de Audit:

- Riscul reprezintă posibilitatea apariţiei unui eveniment care va avea impact asupra atingerii obiectivelor organizaţiei.

Conform CE:

- Riscul reprezintă “orice eveniment care se poate produce şi care poate avea un impact considerabil asupra atingerii obiectivelor operaţionale, strategice şi politice ale CE. Oportunităţile pierdute sunt de asemenea considerate riscuri”.

- Oportunităţile pierdute sunt riscuri legate de dezvoltarea şi modernizarea unei organizaţii şi a activităţilor acesteia (ex: adaptarea la circumstanţe noi)

Riscuri - obiective

Categorii de riscuri

- Riscul inerent

- Riscul rezidual

- Riscul de control

- Riscuri operaţionale

- Riscuri financiare

- Alte riscuri

Riscul inerent

- Cunoscut şi sub denumirea de “riscul afacerii”

- Riscul sau eroarea aparută datorită mediului în care entitatea îşi desfăşoară activitatea;

- “Stadiul riscului” (măsurat în impact şi probabilitate), fără a lua în considerare activităţile de gestionare a acestuia, pe care organizaţia le-a întreprins sau ar putea să le întreprindă

Exemple:

- Riscuri legislative: schimbarea legislaţiei naţionale, schimbarea regulamentelor europene, schimbarea structurilor administrative

Riscul rezidual

- Riscul rezidual reprezintă riscul rămas după ce luăm în considerare acţiunile care au fost deja întreprinse de management sau care urmează a fi implementate, în vederea diminuării impactului asupra organizaţiei şi a probabilităţii de apariţie a acestuia.

Riscul rezidual

Riscul de control

Riscuri operaţionale

Riscuri financiare

Alte riscuri

TOP 10 riscuri

Tipologia riscurilor la nivelul CE

Gestionarea riscurilor - concepte

- Managementul riscului este procesul derulat pentru identificarea, evaluarea, gestionarea şi controlul posibilelor evenimente sau situatii, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

SCOP

- Scopul managementului riscurilor constă în aducerea acestora la un nivel acceptabil: având în vedere faptul că resursele unei organizaţii sunt întotdeauna limitate, prevenirea totală a apariţiei acestora nu este posibilă şi oricum ar însemna folosirea excesivă a resurselor organizaţiei; totuşi, managementul poate diminua impactul lor până la un nivel acceptabil.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul riscurilor.doc