Managementul riscurilor

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1809
Mărime: 16.65KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

“Un vapor este în siguranţă în port, dar vaporul nu a fost construit pentru a sta în port” –

John A. Sheed

CUPRINS:

- Concept şi definiţii

- Categorii de riscuri

- Gestionarea riscurilor - Obiectivele managementului riscurilor

- Procesul de gestionare a riscurilor – etape

Ce este riscul?

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care:

- în toate cazurile are consecinţe negative;

Ce este riscul?

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care:

- nu poate fi acceptat la nivelul unei structuri din cadrul administraţiei publice;

Ce este riscul?

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care:

- afectează semnificativ atingerea obiectivelor unei structuri/organizaţii.

Definirea riscului

- Riscul reprezintă orice eveniment, acţiune, situaţie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entităţii publice de a realiza obiectivele.

- Riscul reprezintă o posibilă ameninţare ca un eveniment sau activitate să împiedice îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

- Riscul reprezintă un concept care descrie incertitudinea în atingerea obiectivelor datorită unei schimbări neaşteptate a mediului de control.

Definirea riscului

Conform Standardelor Internaţionale de Audit:

- Riscul reprezintă posibilitatea apariţiei unui eveniment care va avea impact asupra atingerii obiectivelor organizaţiei.

Conform CE:

- Riscul reprezintă “orice eveniment care se poate produce şi care poate avea un impact considerabil asupra atingerii obiectivelor operaţionale, strategice şi politice ale CE. Oportunităţile pierdute sunt de asemenea considerate riscuri”.

- Oportunităţile pierdute sunt riscuri legate de dezvoltarea şi modernizarea unei organizaţii şi a activităţilor acesteia (ex: adaptarea la circumstanţe noi)

Riscuri - obiective

Categorii de riscuri

- Riscul inerent

- Riscul rezidual

- Riscul de control

- Riscuri operaţionale

- Riscuri financiare

- Alte riscuri

Riscul inerent

- Cunoscut şi sub denumirea de “riscul afacerii”

- Riscul sau eroarea aparută datorită mediului în care entitatea îşi desfăşoară activitatea;

- “Stadiul riscului” (măsurat în impact şi probabilitate), fără a lua în considerare activităţile de gestionare a acestuia, pe care organizaţia le-a întreprins sau ar putea să le întreprindă

Exemple:

- Riscuri legislative: schimbarea legislaţiei naţionale, schimbarea regulamentelor europene, schimbarea structurilor administrative

Riscul rezidual

- Riscul rezidual reprezintă riscul rămas după ce luăm în considerare acţiunile care au fost deja întreprinse de management sau care urmează a fi implementate, în vederea diminuării impactului asupra organizaţiei şi a probabilităţii de apariţie a acestuia.

Riscul rezidual

Riscul de control

Riscuri operaţionale

Riscuri financiare

Alte riscuri

TOP 10 riscuri

Tipologia riscurilor la nivelul CE

Gestionarea riscurilor - concepte

- Managementul riscului este procesul derulat pentru identificarea, evaluarea, gestionarea şi controlul posibilelor evenimente sau situatii, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

SCOP

- Scopul managementului riscurilor constă în aducerea acestora la un nivel acceptabil: având în vedere faptul că resursele unei organizaţii sunt întotdeauna limitate, prevenirea totală a apariţiei acestora nu este posibilă şi oricum ar însemna folosirea excesivă a resurselor organizaţiei; totuşi, managementul poate diminua impactul lor până la un nivel acceptabil.

Preview document

Managementul riscurilor - Pagina 1
Managementul riscurilor - Pagina 2
Managementul riscurilor - Pagina 3
Managementul riscurilor - Pagina 4
Managementul riscurilor - Pagina 5
Managementul riscurilor - Pagina 6
Managementul riscurilor - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Managementul riscurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității în cadrul unei companii de operare portuară de mărfuri generale

INTRODUCERE Cuvântul calitatea are un înțeles dinamic deoarece este determinat de cerințele și exigențele membrilor societății, de caracterul...

Auditul securitatii si sanatatii in munca si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in...

Auditul de securitate si sanatate in munca - metoda de audit cu pondere

Prezentarea firmei Date S.C. RAC S.R.L. Numele firmei: S.C. RAC S.R.L. Domeniu de activitate: Intretinerea si repararea autovehiculelor Anul...

Management achizitii publice

1. CAZ PRACTIC DE AUDIT INTERN Procedura – P01: Iniţierea auditului ENTITATEA PUBLICĂ PRIMARIA GENERALA A MUNICPIULUI CRAIOVA Serviciul Audit...

Audit financiar integrat

Scrisoare de angajament Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul situatiilor financiare ale societatii S.C. BAC DELPHI SA, care contin...

Opinia de audit - Corelatia cu materialitatea si cu esantionare

I. Auditul – opinia de audit Prin audit se înţelege “examinarea profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi...

Controlul calității misiunilor de audit

INTRODUCERE În condițiile actuale ale vremurilor pe care le trăim se pune un mare accent asupra conceptului de calitate. Dacă ar fi să aruncăm o...

ISA 320 - Pragul de semnificatie in planificarea si desfasurarea unui audit

Introducere Standardele de audit considera folosirea conceptului de risc de audit ca o cale de asigurare ca riscul de denaturare semnificativa a...

Ai nevoie de altceva?