Managementul riscurilor

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1809
Mărime: 16.65KB (arhivat)
Publicat de: Silviu Maxim
Puncte necesare: 0

Extras din curs

“Un vapor este în siguranţă în port, dar vaporul nu a fost construit pentru a sta în port” –

John A. Sheed

CUPRINS:

- Concept şi definiţii

- Categorii de riscuri

- Gestionarea riscurilor - Obiectivele managementului riscurilor

- Procesul de gestionare a riscurilor – etape

Ce este riscul?

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care:

- în toate cazurile are consecinţe negative;

Ce este riscul?

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care:

- nu poate fi acceptat la nivelul unei structuri din cadrul administraţiei publice;

Ce este riscul?

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care:

- afectează semnificativ atingerea obiectivelor unei structuri/organizaţii.

Definirea riscului

- Riscul reprezintă orice eveniment, acţiune, situaţie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entităţii publice de a realiza obiectivele.

- Riscul reprezintă o posibilă ameninţare ca un eveniment sau activitate să împiedice îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

- Riscul reprezintă un concept care descrie incertitudinea în atingerea obiectivelor datorită unei schimbări neaşteptate a mediului de control.

Definirea riscului

Conform Standardelor Internaţionale de Audit:

- Riscul reprezintă posibilitatea apariţiei unui eveniment care va avea impact asupra atingerii obiectivelor organizaţiei.

Conform CE:

- Riscul reprezintă “orice eveniment care se poate produce şi care poate avea un impact considerabil asupra atingerii obiectivelor operaţionale, strategice şi politice ale CE. Oportunităţile pierdute sunt de asemenea considerate riscuri”.

- Oportunităţile pierdute sunt riscuri legate de dezvoltarea şi modernizarea unei organizaţii şi a activităţilor acesteia (ex: adaptarea la circumstanţe noi)

Riscuri - obiective

Categorii de riscuri

- Riscul inerent

- Riscul rezidual

- Riscul de control

- Riscuri operaţionale

- Riscuri financiare

- Alte riscuri

Riscul inerent

- Cunoscut şi sub denumirea de “riscul afacerii”

- Riscul sau eroarea aparută datorită mediului în care entitatea îşi desfăşoară activitatea;

- “Stadiul riscului” (măsurat în impact şi probabilitate), fără a lua în considerare activităţile de gestionare a acestuia, pe care organizaţia le-a întreprins sau ar putea să le întreprindă

Exemple:

- Riscuri legislative: schimbarea legislaţiei naţionale, schimbarea regulamentelor europene, schimbarea structurilor administrative

Riscul rezidual

- Riscul rezidual reprezintă riscul rămas după ce luăm în considerare acţiunile care au fost deja întreprinse de management sau care urmează a fi implementate, în vederea diminuării impactului asupra organizaţiei şi a probabilităţii de apariţie a acestuia.

Riscul rezidual

Riscul de control

Riscuri operaţionale

Riscuri financiare

Alte riscuri

TOP 10 riscuri

Tipologia riscurilor la nivelul CE

Gestionarea riscurilor - concepte

- Managementul riscului este procesul derulat pentru identificarea, evaluarea, gestionarea şi controlul posibilelor evenimente sau situatii, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

SCOP

- Scopul managementului riscurilor constă în aducerea acestora la un nivel acceptabil: având în vedere faptul că resursele unei organizaţii sunt întotdeauna limitate, prevenirea totală a apariţiei acestora nu este posibilă şi oricum ar însemna folosirea excesivă a resurselor organizaţiei; totuşi, managementul poate diminua impactul lor până la un nivel acceptabil.

Preview document

Managementul riscurilor - Pagina 1
Managementul riscurilor - Pagina 2
Managementul riscurilor - Pagina 3
Managementul riscurilor - Pagina 4
Managementul riscurilor - Pagina 5
Managementul riscurilor - Pagina 6
Managementul riscurilor - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Managementul riscurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale

INTRODUCERE Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății...

Audit

Auditul ciclului vanzari- incasari poate fi facut independent de auditul celorlalte cicluri si poate fi combinat pe criterii subiective cu...

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Guvernanța corporativă

- DEFINITIE CONCEPT - PRINCIPII SI COMPONENTE - EXEMPLE DE IMPLEMENTARE - PARALELA SISTEM PRIVAT – SISTEM PUBLIC GUVERNANŢA CORPORATIVA -...

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit

Cunoaşterea situaţiei patrimoniale dintr-o întrep., se realizează cu ajutorul doc.-lor de evidenţă şi cu ajutorul sit.-lor financiare anuale...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul riscurilor la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Perioada actuală în care am crescut și în care traim desfășurându-ne activitățile cotidiene este caracterizată de instabilitate pe...

Managementul Riscurilor Culturale în Proiecte

Introducere Proiectele de dezvoltare a turismului din România au avut un caracter restrâns fiind organizate la nivel naţional în târguri de turism...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE SIF 2 şi SIF 5 1.1. INFORMAŢII GENERALE SIF MOLDOVA S.A. 1.1.1. PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE SIF MOLDOVA...

Analiza SIF 3 și SIF 5

Capitolul 1. Informații generale despre SIF 3 și SIF 5 1. Informații generale SIF Transilvania S.A. Denumirea societǎții emintente: Societatea de...

Managementul riscurilor bancare

Abstract The Bank, in accordance with its statutes of organization and operation, is required to comply with the legal and regulatory provisions...

Executarea Terasamentelor pentru Constructia Platformelor Drumurilor și Platformelor Tehnologice din Incinta Parcului Eolian

1. INTRODUCERE Prin managementul riscului se intelege totalitatea operatiunilor prin care se urmareste limitarea pierderilor care pot afecta o...

Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii

1. ELEMENTELE DEFINITORII ALE OBLIGAŢIUNILOR 1.1. Definiţia şi caracteristicile obligaţiunilor Obligaţiunea este valoarea mobiliară emisă cu...

Ai nevoie de altceva?