Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Procese si utilaje in industria petroliera

  PUIP curs 1 Aspecte referitoare la producția de petrol și gaze Definiții, generalități Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare lichidă, sub formă de țiței sau condensat, sau în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale. În înțelesul ordinului Nr. 101 din 8 decembrie 1997 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL...

 • Tematica examen Ingineria sistemelor de programe 2017

  1. Modele de ciclu de viata al dezvoltarii software 1.1 Modelul in cascada 1.2 Modelul in cascada cu borne suprapuse 1.3 Modelul in cascada cu subproiecte 1.4 Modelul in cascada cu reducerea riscului 1.5 Modelul prototipului evolutiv 1.6 Modelul design-to-schedule 1.7 Modelul in spirala Criterii de comparatie si evaluare a modelelor 2. ! Aspecte de securitate in sisteme informatice; Suport pentru securitate avansată Suport pentru securitate avansată Problemele de securitate se...

 • Sisteme automate liniare

  În evoluţia sa omenirea a fost preocupată de realizarea unor dispozitive, mijloace tehnice, care să solicite cât mai puţin prezenţa omului pentru o funcţionare corespunzătoare sau să funcţioneze fără intervenţia omului. Cel mai vechi dispozitiv cu reacţie cunoscut se pare că este ceasul cu apă al lui Ktesibios din Alexandria (contemporan cu Aristachos, Euclid, Arhimede, regele Ptolemeu II Philadelphus (285-247 î.e.n.)). Variabila reglată din proces este nivelul apei din vasul regulator....

 • Protocoale de securizare

  1.1 Componentele reţelelor de calculatoare O reţea de calculatoare, este un sistem de comunicaţii care conectează mai multe noduri ("hosts"). Un nod poate fi un calculator personal foarte simplu sau chiar un instrument de uz mai general (cum ar fi un telefon mobil), dar poate fi şi un supercalculator. Unele noduri dispun de un singur dispozitiv (interfaţă, controller) pentru conectarea în reţea, altele dispun de mai multe asemenea dispozitive: există deci noduri mono-punct şi...

 • Automatizari

  Automatica - reprezinta ramura stiintei care se ocupa cu studiul principiilor, metodelor si mijloacelor prin intermediul carora se asigura conducerea automata a proceselor tehnice, fara interventia directa a operatorului uman. Implementarea în practica a principiilor, metodelor si mijloacelor automaticii este cunoscuta sub denumirea de automatizare. Dupa cum mecanizarea a condus la reducerea considerabila a efortului fizic depus de om în procesul de productie, prin automatizare se...

 • Automate programabile

  Un controler logic programabil sau automat programabil, este un calculator industrial care îndeplinește funcții de control discrete sau continue într-o varietate mare de aplicații. [5] Automatul programabil a fost conceput de către Dick Morley, în anul 1968. Automatul programabil dezvoltat de către Morley, la momentul apariției sale a fost denumit PC pentru controler programabil, iar mai târziu, după introducerea computerelor personale (PC) a fost numele schimbat la PLC (Programmable Logic...

 • TCO

  Sisteme Optimale Capitolul 1 Optimizari parametrice 1.1 Formularea problemei de optimizare parametrica. Are întodeauna 3 elemente: a) functia criteriu sau functia obiectiv (care poate fi si o functionala) care trebuie minimizata sau maximizat : , ( 1, 2 , , n ) n f D Í R ®R f x x L x 1.2 Aspecte matematice în determinarea extremelor netede Rolul central revine primei variatii a functiei obiectiv Functia obiectiv: f (x), xÎD Ì X n Se cauta un punct de extrem absolut pentru functia...

 • Standardul IEEE 802.11g

  1. Introducere - standardul IEEE 802.11g Standardul 802.11g a fost ratificat de catre Institutul de Inginerie Electrica si Electronica (IEEE) in iunie 2003. In ciuda startului intarziat, acest protocol este, in prezent, de fapt protocolul standard in retelele wireless, deoarece este implementat practic pe toate laptopurile care au placa wireless si pe majoritatea celorlalte dispozitive portabile. Acest protocol suporta viteze de pana la 54 Mbit/s in banda ISM (Industrial, Scientific and...

 • Fizica

  Cursul nr. 1 INTRODUCERE Numărul de ore: CURS: 3; LABORATOR: 2. Modul de evaluare a cunostinţelor se desfăsoară conform normelor aprobate de Senatul Universităţii Politehnica Bucuresti si sunt stipulate în Regulamentul Studiilor universitare de licenţă publicat pe site-ul UPB. Evaluarea activităţii din timpul semestrului: 1. Activitatea de la laborator. Nota obţinută reprezintă 30% din nota finală. Evaluarea activităţii prin examen: Examenul poate fi susţinut din toată materia în...

 • Traductoare de Marimi Electrice - Dispozitive de Masurat Electromecanice

  Structură, dependenţe intrare-ieşire Dispozitivele de măsurat electromecanice (DMEM) sunt elementul constructiv esenţial al oricărui aparat electric de măsurat. Constructiv un DMEM este compus dintr-un echipament fix şi altul mobil, ultimul putând executa faţă de primul doar deplasări unghiulare. Poziţia relativă intre cele două componente este descrisă printr-o mărime de ieşire unică, M, de tip deplasare unghiulară, pusă în evidenţă prin intermediul unui sistem analogic de afişare de tip...

 • Sisteme de Programe pentru Timp Real

  Aplicarea algoritmilor genetici asupra unei populatii de programe Indivizii = nu gene cu dim fixe ci programe Op genetici: crossover (2 parinti) reproducere (1 parinte) mutatie duplicare gene stergere gene Programele = arbori sintactici max(x * x, x + 3 * y) Noduri interne = functii Frunze = terminale Programe = compuse din rutine Set de arbori (rutine) grupate intr-o radacina Nr, tip, structura rutine = arhitectura Arborii – notatie prefixata (S-expression) (max (* x x) (+ x...

 • USO - Automatica

  Dobandirea/aprofundarea unor notiuni teoretice (c) 2. Dobandirea/aprofundarea unor abilitati practice (l) 3. Familiarizarea cu noi concepte (c+l) 4. Cresterea gradului de intelegere a functionarii unui SO (c+l) 5. Imbunatatirea abilitatilor de configurare/utilizare a unui SO (c+l) Curs 1. Introducere in SO 2. Procese si fire de executie 3. Memorie 4. Sistemul I/O 5. Retelistica 6. Securitatea SO 7. SO embedded, distribuite, mobile Laborator 1. Sisteme de Operare: Windows, Linux...

 • Mecatronica si Robotica

  Contextul specific domeniului automatizarii in mod classic urmareste inlocuirea muncii sau a activitatilor factorului uman. In prezent, problema este extinsa la nivelul automatizarii generale care urmareste crearea de sisteme artificiale capabile sa modifice configuratia unui mediu precum si inlocuirea unor sisteme naturale cu sisteme artificiale, avand un un comportament asemanator si fiind caracterizate de autonomie totala sau partiala. Pentru contextul automatizarii generale se...

 • Sisteme de Conducere a Proceselor

  1. Introducere în automatizarea proceselor Automatizarea unui proces tehnologic înseamnă dotarea instalaţiilor cu mijloace tehnice necesare şi folosirea optimă a acestor mijloace pentru efectuarea automată a operaţiilor legate de conducerea procesului tehnologic. Principalele operaţii de automatizare dintr-o instalaţie chimică sunt următoarele: - măsurarea şi/sau determinarea prin calcul a principalelor variabile ale procesului; - semnalizarea depăşirii limitelor inferioară şi/sau...

 • TSA

  METODA OPERATIONALA LAPLACE Acest capitol este axat in principal pe analiza de tip intrare-ie.ire (I-E) a sistemelor liniare continue (netede) cu ajutorul formalismului opera.ional Laplace. In plus, sunt abordate .i analizate unele caracteristici structurale ale sistemelor din perspectiva teoriei moderne, care are la baz. formalismul de tip intrare-stare-ie.ire (I-S-E). Caracteristica principal. a metodei opera.ionale Laplace este forma simpl. de descriere matematic. a corela.iei...

Pagina 1 din 21