Cursurile din domeniul Automatică - pagina 10 din 17

Semnale și Sisteme

1.1. Semnale Un fenomen fizic, variabil in timp, care poarta cu sine o informatie este un exemplu de semnal. Tipuri de semnale: biologice, acustice, chimice, optice, electronice,… 2 Modelul matematic Functia, avand ca variabila independenta timpul, x(t) =10*sin2π*103*t [V] Semnale in timp discret... citește mai departe

174 pagini Gratis Extras Preview

Protocoale de Acces Multiplu pentru Rețelele cu Legături Radio

Adevărata mobilitate a calculatoarelor portabile se poate obţine prin utilizarea comunicaţiei pe bază de unde radio (sau infraroşii). Un sistem de calculatoare portabile care comunică prin unde radio poate fi considerat ca o LAN fără fir. Astfel de LAN au, însă, caracteristici diferite de cele ale LAN convenţionale,... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Protocolul CDMA pentru Canale fara Fir

O altă metodă de alocare a unui canal fără fir - aplicabilă atât în cazul reţelelor cu legături prin sateliţi, cât şi în cazul reţelelor cu legături radio şi care este total diferită de celelalte metode de alocare prezentate anterior - este aşa-numita metodă de acces multiplu cu divizare prin cod [Code Division... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri AC

caracterizarea noţiunii de informaţie, reprezentarea şi prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; - obţinerea prin rafinări succesive a unui model structural al unui Calculator Numeric; - prezentarea unui model funcţional al unui Calculator Numeric, ca o ierarhie de maşini virtuale; - analiza din punct de vedere... citește mai departe

580 pagini Gratis Cuprins Extras

Productia de Bunuri Materiale

PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE NOTIUNI FUNDAMENTALE CARACTERIZAREA CANTITATIVA A PRODUCTIEI REGULI GENERALE PRIVIND AUTOMATIZAREA SI ROBOTIZAREA SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE NOTIUNI INTRODUCTIVE CONCEPTUL DE SISTEM FLEXIBIL DE FABRICATIE Productie – proces de transformare care converteste materiile prime in... citește mai departe

255 pagini Gratis Extras

C++

INTRODUCERE Limbajele de programare oferă utilizatorului posibilitatea de a folosi, în programare, date de tipuri diferite (tipuri predefinite) cu dimensiuni variate. Astfel de tipuri au predefinite atât reprezentarea datelor cât şi operaţiile care se pot efectua asupra lor. În programare, pentru a simplifica... citește mai departe

145 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE O baz[ de date este o mul\ime structurat[ de elemente de date ce sunt informa\ii despre un univers (o @ntreprindere , o organiza\ie, o societate de asigur[ri etc.) ]i de leg[turi logice dintre ele , ce pot fi accesate simultan de mai mullti utilizatori. Un sistem de gestiune... citește mai departe

125 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea Numerica a Semnalelor

1 Introducere. Problemele prelucrării semnalelor Prelucrarea semnalelor are un rol important în comunicaţii, automatică, înregistarea electronică a imaginilor şi sunetului, prelucrarea imaginii şi vorbirii, explorări seismice, diagnoză medicală, analiză economică. Prelucrarea modernă a semnalelor se face cu... citește mai departe

80 pagini Gratis Extras Preview

Asigurarea Sistemelor de Fabricatie

CAPITOLUL 1. 1.1. Introducere. Notiuni fundamentale Obs. Componenta mecano / electro / pneumo / hidraulica = sistem de transmitere si prelucrare a semnalelor Fig.1.1. Relativitatea notiunilor de SISTEM / SUBSISTEM - Subsistem în raport cu exteriorul (Exosistemul) - Sistem în raport cu structura sa interna... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în Cibernetica

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN CIBERNETICA Marea majoritate a notiunilor întâlnite în prezentul curs vor fi reluate si aprofundate la disciplinele de specialitate care vor fi studiate în anii urmatori. Unul din obiectivele cursului Introducere în cibernetica este si acela al stabilirii semnificatiei unor notiuni în... citește mai departe

110 pagini Gratis Extras Preview

Metode Numerice - Curs 2

Sistemul admite soluţia unică x∈Rn dacă matricea este inversabilă, caz în care soluţia se exprimă sub forma: x=A-1.b Metodele de rezolvare : - metode exacte - care furnizează soluţia exactă a sistemului dacă se neglijează erorile de rotunjire. - metode aproximative sau iterative - care construiesc un şir ,... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Metode Numerice - Curs 1

Crearea, analiza şi implementarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor din matematica continuă -Analiza complexităţii, analiza şi propagarea erorilor, condiţionarea problemelor şi stabilitatea numerică a algoritmilor problemelor numerice -Prezentarea metodelor numerice clasice şi a celor moderne de... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme cu Microprocesoare

Aparatele şi sistemele controlate cu microprocesor au apărut şi s-au perfecţionat odată cu apariţia pe piaţă a miroproesoarelor (1970 -1980) după care (în special după 1985) s-au răspândit foarte rapid, înlocuind aproape complet aparatele şi sistemele de măsură şi control numerice clasice (cu logică cablată), atît... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Interfetelor Aplicatiilor Windows

Dialog Based – pentru care interfaţa are aspectul unei casete de dialog, care poate încapsula întreaga funcţionalitate a aplicaţiei. - SDI (Single Document Interface) – care afişează o fereastră cadru care conţine o zonă client în care utilizatorul va putea efectua operaţiuni, un meniu, o bară de instrumente, etc.... citește mai departe

200 pagini Gratis Extras Preview

Linux

Our needs were extremely simple: a routing system that would connect one remote site to a shared Internet router that spoke RIP on our end. The site had one LAN to start with, but would probably be adding a few more. We decided to use Linux because it was inexpensive enough for a pilot project: it would cost us... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview