Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Fiabilitate si Diagnoza

  NOTIUNI INTRODUCTIVE Sistemele hardware si software sunt create uzual pentru a îndeplini anumite sarcini, pentru a atinge anumite obiective de naturǎ tehnicǎ-tehnologicǎ, din domeniul cunoasterii etc. Este foarte important ca aceste sisteme sǎ functioneze adecvat, adicǎ întreruperile nedorite, necomandate sǎ fie cât mai rare si cât mai scurte, iar dacǎ se produc, depanarea sau înlocuirea sǎ fie posibile, mǎcar una dintre ele si sǎ nu fie excesiv de îndelungate. Desigur, toate aceste conditii...

 • Microprocesoare Z80

  Prezentarea generală a structurii unui microcalculator Procesorul reprezintă realizarea cu cel mai mare impact asupra evoluţiei ulterioare a societăţilor industrializate. Uşurinţa implementarii diverselor aplicaţii, flexibilitatea privind conducerea proceselor, modularizarea aplicaţiilor, fiabilitatea ridicată, au contribuit la o utilizare pe scară largă a microprocesoarelor şi implicit la o scădere a preţului de cost a aplicaţiilor respective. În acest context microprocesorul este...

 • Bazele Sistemelor Flexibile Inteligente

  CAPITOLUL I . Schema bloc a unui robot Fig.nr.1.1.Sistemul robot Definiţie : sistemul este un ansamblu de elemente interconectate astfel încât performanţele ansamblului sunt superioare sumei performanţelor individuale ale elementelor componente. Părţile componente ale unui sistem robot (vezi fig.1.1) sunt : - sistemul de comandă; - sistemul de acţionare; - sistemul mecanic. Sistemul de comandă şi cel de acţionare constituie sistemul de conducere. Sistemul mecanic în acţiune asupra...

 • Modelarea Ball & Beam Experiment

  O minge este plasat pe o grindă, a se vedea figura de mai jos, în cazul în care este permis să se rostogoleasca cu 1 grad de libertate de-a lungul grindei. Un braţ de pârghie este anexat la grinda la un capăt şi o roata de andrenaj la celalat capat. Alpha este unghiul de inclinare a grindei si theta este unghiul de rotatie al parghiei. Cand unghiul este schimbat de la poziţia verticală, din cauza gravitatii mingea incepe sa se rostogoleasca de-a lungul grindei. Va fi proiectat un controller...

 • Semnale si Sisteme

  1.1. Semnale Un fenomen fizic, variabil in timp, care poarta cu sine o informatie este un exemplu de semnal. Tipuri de semnale: biologice, acustice, chimice, optice, electronice,… 2 Modelul matematic Functia, avand ca variabila independenta timpul, x(t) =10*sin2π*103*t [V] Semnale in timp discret Esantionand x(t) cu pasul Te=0,05 ms n=t/Te – timp normat ( ) ( ) [ ] 10 2 1030 05 103 10 0 1 V ˆx t x nTe sin , n sin , n n Z = = * *π* * * − * = = * *π* ∈ x[n]=x(nTe) ; n∈Z 3...

 • Protocoale de Acces Multiplu pentru Retelele cu Legaturi Radio

  Adevărata mobilitate a calculatoarelor portabile se poate obţine prin utilizarea comunicaţiei pe bază de unde radio (sau infraroşii). Un sistem de calculatoare portabile care comunică prin unde radio poate fi considerat ca o LAN fără fir. Astfel de LAN au, însă, caracteristici diferite de cele ale LAN convenţionale, necesitând, deci, protocoale specifice pentru subnivelul MAC. Reţelele de calculatoare cu transmisie de pachete prin unde radio reprezintă, de asemenea, o soluţie atractivă...

 • Protocolul CDMA pentru Canale fara Fir

  O altă metodă de alocare a unui canal fără fir - aplicabilă atât în cazul reţelelor cu legături prin sateliţi, cât şi în cazul reţelelor cu legături radio şi care este total diferită de celelalte metode de alocare prezentate anterior - este aşa-numita metodă de acces multiplu cu divizare prin cod [Code Division Multiple Access (CDMA)]. Ea permite fiecărei staţii să transmită incontinuu pe întreaga bandă de frecvenţe, transmisiile individuale simultane fiind separate printr-o codificare...

 • Cursuri AC

  caracterizarea noţiunii de informaţie, reprezentarea şi prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; - obţinerea prin rafinări succesive a unui model structural al unui Calculator Numeric; - prezentarea unui model funcţional al unui Calculator Numeric, ca o ierarhie de maşini virtuale; - analiza din punct de vedere istoric, a evoluţiei echipamentelor de prelucrare numerică a datelor; - prezentarea funcţiilor primitive şi unităţilor funcţionale ale Calculatorului Numeric, posibilităţi de...

 • Productia de Bunuri Materiale

  PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE NOTIUNI FUNDAMENTALE CARACTERIZAREA CANTITATIVA A PRODUCTIEI REGULI GENERALE PRIVIND AUTOMATIZAREA SI ROBOTIZAREA SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE NOTIUNI INTRODUCTIVE CONCEPTUL DE SISTEM FLEXIBIL DE FABRICATIE Productie – proces de transformare care converteste materiile prime in produse finite cu o valoare determinata de piata de marfuri. Proces de fabricatie Configuratie produsului final (numar de repere, complexitate) Nivelul de precizie Cantitate...

 • C++

  INTRODUCERE Limbajele de programare oferă utilizatorului posibilitatea de a folosi, în programare, date de tipuri diferite (tipuri predefinite) cu dimensiuni variate. Astfel de tipuri au predefinite atât reprezentarea datelor cât şi operaţiile care se pot efectua asupra lor. În programare, pentru a simplifica utilizarea conceptelor care nu corespund direct tipurilor predefinite din limbajul considerat, s-a ajuns la ideea introducerii tipurilor de date definite de utilizator. Totuşi, există...

 • Baze de Date

  SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE O baz[ de date este o mulime structurat[ de elemente de date ce sunt informaii despre un univers (o @ntreprindere , o organizaie, o societate de asigur[ri etc.) ]i de leg[turi logice dintre ele , ce pot fi accesate simultan de mai mullti utilizatori. Un sistem de gestiune al unei baze de date (SGBD) este un software utilizat pentru crearea, @ntreinerea si exploatarea a unei baze de date ]i care d[ posibilitatea mai multor utilizatori s[ aib[ acces...

 • Proiectarea Numerica a Semnalelor

  1 Introducere. Problemele prelucrării semnalelor Prelucrarea semnalelor are un rol important în comunicaţii, automatică, înregistarea electronică a imaginilor şi sunetului, prelucrarea imaginii şi vorbirii, explorări seismice, diagnoză medicală, analiză economică. Prelucrarea modernă a semnalelor se face cu ajutorul procesoarelor numerice de semnal: avantajul lor constă în flexibilitatea structurii de prelucrare (realizată prin programare) şi precizia (controlată prin lungimea...

 • Asigurarea Sistemelor de Fabricatie

  CAPITOLUL 1. 1.1. Introducere. Notiuni fundamentale Obs. Componenta mecano / electro / pneumo / hidraulica = sistem de transmitere si prelucrare a semnalelor Fig.1.1. Relativitatea notiunilor de SISTEM / SUBSISTEM - Subsistem în raport cu exteriorul (Exosistemul) - Sistem în raport cu structura sa interna (subsistemele componente) 1. Notiunea de SISTEM Sistemul se poate defini ca o structura închisa (Fig.1.1) care interactioneaza informational cu exteriorul (exosistemul) si ale...

 • Introducere in Cibernetica

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN CIBERNETICA Marea majoritate a notiunilor întâlnite în prezentul curs vor fi reluate si aprofundate la disciplinele de specialitate care vor fi studiate în anii urmatori. Unul din obiectivele cursului Introducere în cibernetica este si acela al stabilirii semnificatiei unor notiuni în vederea formarii unui limbaj de specialitate începând chiar cu acest prim semestru. Vom începe asadar cu prezentarea câtorva definitii importante legate nemijlocit de obiectul...

 • Metode Numerice - Curs 2

  Sistemul admite soluţia unică x∈Rn dacă matricea este inversabilă, caz în care soluţia se exprimă sub forma: x=A-1.b Metodele de rezolvare : - metode exacte - care furnizează soluţia exactă a sistemului dacă se neglijează erorile de rotunjire. - metode aproximative sau iterative - care construiesc un şir , convergent către soluţia exactă a sistemului . - Metodele directe aduc sistemul prin transformări de echivalenţă, la un sistem particular (diagonal, triunghiular, etc), care se rezolvă...

Pagina 10 din 21