Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Protocoale de Acces Multiplu pentru Retelele cu Legaturi Radio

  Adevărata mobilitate a calculatoarelor portabile se poate obţine prin utilizarea comunicaţiei pe bază de unde radio (sau infraroşii). Un sistem de calculatoare portabile care comunică prin unde radio poate fi considerat ca o LAN fără fir. Astfel de LAN au, însă, caracteristici diferite de cele ale LAN convenţionale, necesitând, deci, protocoale specifice pentru subnivelul MAC. Reţelele de calculatoare cu transmisie de pachete prin unde radio reprezintă, de asemenea, o soluţie atractivă...

 • Protocolul CDMA pentru Canale fara Fir

  O altă metodă de alocare a unui canal fără fir - aplicabilă atât în cazul reţelelor cu legături prin sateliţi, cât şi în cazul reţelelor cu legături radio şi care este total diferită de celelalte metode de alocare prezentate anterior - este aşa-numita metodă de acces multiplu cu divizare prin cod [Code Division Multiple Access (CDMA)]. Ea permite fiecărei staţii să transmită incontinuu pe întreaga bandă de frecvenţe, transmisiile individuale simultane fiind separate printr-o codificare...

 • Cursuri AC

  caracterizarea noţiunii de informaţie, reprezentarea şi prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; - obţinerea prin rafinări succesive a unui model structural al unui Calculator Numeric; - prezentarea unui model funcţional al unui Calculator Numeric, ca o ierarhie de maşini virtuale; - analiza din punct de vedere istoric, a evoluţiei echipamentelor de prelucrare numerică a datelor; - prezentarea funcţiilor primitive şi unităţilor funcţionale ale Calculatorului Numeric, posibilităţi de...

 • Productia de Bunuri Materiale

  PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE NOTIUNI FUNDAMENTALE CARACTERIZAREA CANTITATIVA A PRODUCTIEI REGULI GENERALE PRIVIND AUTOMATIZAREA SI ROBOTIZAREA SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE NOTIUNI INTRODUCTIVE CONCEPTUL DE SISTEM FLEXIBIL DE FABRICATIE Productie – proces de transformare care converteste materiile prime in produse finite cu o valoare determinata de piata de marfuri. Proces de fabricatie Configuratie produsului final (numar de repere, complexitate) Nivelul de precizie Cantitate...

 • C++

  INTRODUCERE Limbajele de programare oferă utilizatorului posibilitatea de a folosi, în programare, date de tipuri diferite (tipuri predefinite) cu dimensiuni variate. Astfel de tipuri au predefinite atât reprezentarea datelor cât şi operaţiile care se pot efectua asupra lor. În programare, pentru a simplifica utilizarea conceptelor care nu corespund direct tipurilor predefinite din limbajul considerat, s-a ajuns la ideea introducerii tipurilor de date definite de utilizator. Totuşi, există...

 • Baze de Date

  SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE O baz[ de date este o mulime structurat[ de elemente de date ce sunt informaii despre un univers (o @ntreprindere , o organizaie, o societate de asigur[ri etc.) ]i de leg[turi logice dintre ele , ce pot fi accesate simultan de mai mullti utilizatori. Un sistem de gestiune al unei baze de date (SGBD) este un software utilizat pentru crearea, @ntreinerea si exploatarea a unei baze de date ]i care d[ posibilitatea mai multor utilizatori s[ aib[ acces...

 • Proiectarea Numerica a Semnalelor

  1 Introducere. Problemele prelucrării semnalelor Prelucrarea semnalelor are un rol important în comunicaţii, automatică, înregistarea electronică a imaginilor şi sunetului, prelucrarea imaginii şi vorbirii, explorări seismice, diagnoză medicală, analiză economică. Prelucrarea modernă a semnalelor se face cu ajutorul procesoarelor numerice de semnal: avantajul lor constă în flexibilitatea structurii de prelucrare (realizată prin programare) şi precizia (controlată prin lungimea...

 • Asigurarea Sistemelor de Fabricatie

  CAPITOLUL 1. 1.1. Introducere. Notiuni fundamentale Obs. Componenta mecano / electro / pneumo / hidraulica = sistem de transmitere si prelucrare a semnalelor Fig.1.1. Relativitatea notiunilor de SISTEM / SUBSISTEM - Subsistem în raport cu exteriorul (Exosistemul) - Sistem în raport cu structura sa interna (subsistemele componente) 1. Notiunea de SISTEM Sistemul se poate defini ca o structura închisa (Fig.1.1) care interactioneaza informational cu exteriorul (exosistemul) si ale...

 • Introducere in Cibernetica

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN CIBERNETICA Marea majoritate a notiunilor întâlnite în prezentul curs vor fi reluate si aprofundate la disciplinele de specialitate care vor fi studiate în anii urmatori. Unul din obiectivele cursului Introducere în cibernetica este si acela al stabilirii semnificatiei unor notiuni în vederea formarii unui limbaj de specialitate începând chiar cu acest prim semestru. Vom începe asadar cu prezentarea câtorva definitii importante legate nemijlocit de obiectul...

 • Metode Numerice - Curs 2

  Sistemul admite soluţia unică x∈Rn dacă matricea este inversabilă, caz în care soluţia se exprimă sub forma: x=A-1.b Metodele de rezolvare : - metode exacte - care furnizează soluţia exactă a sistemului dacă se neglijează erorile de rotunjire. - metode aproximative sau iterative - care construiesc un şir , convergent către soluţia exactă a sistemului . - Metodele directe aduc sistemul prin transformări de echivalenţă, la un sistem particular (diagonal, triunghiular, etc), care se rezolvă...

 • Metode Numerice - Curs 1

  Crearea, analiza şi implementarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor din matematica continuă -Analiza complexităţii, analiza şi propagarea erorilor, condiţionarea problemelor şi stabilitatea numerică a algoritmilor problemelor numerice -Prezentarea metodelor numerice clasice şi a celor moderne de rezolvare a problemelor ştiinţifice şi inginereşti -Alegerea celor mai potrivite metode numerice pentru o problemă dată Conţinut curs. -Reprezentare în virgulă mobilă. Standardul IEEE...

 • Sisteme cu Microprocesoare

  Aparatele şi sistemele controlate cu microprocesor au apărut şi s-au perfecţionat odată cu apariţia pe piaţă a miroproesoarelor (1970 -1980) după care (în special după 1985) s-au răspândit foarte rapid, înlocuind aproape complet aparatele şi sistemele de măsură şi control numerice clasice (cu logică cablată), atît în tehnica de laborator cît şi în instrumentaţia industrială, mai ales în controlul automat. Clasificarea sistemelor cu microprocessor În funcţie de complexitatea sistemului din...

 • Programarea Interfetelor Aplicatiilor Windows

  Dialog Based – pentru care interfaţa are aspectul unei casete de dialog, care poate încapsula întreaga funcţionalitate a aplicaţiei. - SDI (Single Document Interface) – care afişează o fereastră cadru care conţine o zonă client în care utilizatorul va putea efectua operaţiuni, un meniu, o bară de instrumente, etc. Fiecare fereastră va putea conţine o singură zonă client. O aplicaţie tipică SDI este Internet Explorer. - MDI (Multiple Document Interface) - similară cu SDI, dar în care...

 • Linux

  Our needs were extremely simple: a routing system that would connect one remote site to a shared Internet router that spoke RIP on our end. The site had one LAN to start with, but would probably be adding a few more. We decided to use Linux because it was inexpensive enough for a pilot project: it would cost us two PCs plus labor. Also, we would be able to have one machine handle routing services, mail services, limited FTP services, and name services. This saved us the startup costs of...

 • Baze de Date Acces

  Start Programs Microsoft Excel Este un program de calcul tabelar. Tine evidenta mai multor date (numerice, de tip text, calendaristice etc.) si realizeaza diverse operatii cu acestea. Este programul visat de toti contabilii. Fisierul excel este un registru cu foi electronice de calcul (Sheet). O foaie este organizata in linii (1,2,3…) si coloane (A,B,C…) La intersectia unei linii cu o coloana se formeaza celula. Toate casetele dreptunghiulare de pe foaie sunt de fapt celule. Fiecare...

Pagina 10 din 21