Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Sisteme Automate Liniare Multivariabile

  Sisteme automate liniare multivariabile 5.1. Procese tehnologice cu mai multe mărimi de ieşire şi intrare În practică, majoritatea proceselor tehnologice sunt caracterizate de mai multe mărimi de intrare şi ieşire impunându-se reglarea mai multor mărimi de ieşire. Corespunzător numărului de mărimi de ieşire din proces supuse reglării, se impune şi utilizarea unui număr adecvat de elemente de execuţie şi de traductoare Ansamblul format din elementele de execuţie, procesul tehnologic şi...

 • Proiectarea si Utilizarea Structurilor de Date si Algorimilor

  Cursul îşi propune să asigure studenţilor cunoştinţe aprofun¬date privind proiectarea şi utilizarea structurilor de date şi algorimilor, în contextul anumitor tehnici de programare. Pe importanţa domeniului nu trebuie insistat prea mult, dat fiind că presiunea exercitată asupra industriei software-ului este mai mare ca oricând şi având în vedere creşterea dramatică a numărului de utilizatori, noile tipuri de aplicaţii şi noile modele de calcul, precum şi faptul că performanţa este aspectul...

 • Curs SQL

  Sintaxa de baza a instructiunilor SQL Obiective • Cunoasterea capabilitatilor instructiunilor SELECT • Executarea unor instructiuni SELECT de baza • Cunoasterea diferentelor dintre instructiunile SQL si comenzile SQL*Plus Posibilitatile comenzii SQL SELECT Comanda SELECT extrage informatii din bazele de date. Folosind comanda SELECT , poti face urmatoarele : • SELECTIE (SELECTION): poate fi folosita pentru a alege liniile de care ai nevoie din tabelele de date. Poti folosi criterii...

 • Optimizarea Asistata a Sistemelor Automate

  Introducere În toate activităţile umane se manifestă continuu tendinţa (tendinţele) de perfecţionare, de alegere a unor soluţii optime. Atunci când în domeniu s-au produs acumulări cantitative ce permit adoptarea şi utilizarea unui suport matematic adecvat, atunci se trece la utilizarea acestor facilităţi. În limbajul curent spunem că urmărim găsirea unei soluţii optime (din punct de vedere tehnic in cazul nostru) respectiv soluţionarea unei probleme de optimizare. Ca disciplină de studiu,...

 • Cercetare Experimentala

  CAPITOLUL 1 PRINCIPII DE MASURARE 1.1 Montajul în punte Pentru realizarea unei masurari de precizie, în tensometria electrica se foloseste montajul în punte al traductorilor. Relatiile de baza din tensometria electrica ce exprima legatura liniara dintre deformatii si variatia parametrului electric si data de traductorul de masura, pune usor în evidenta elementele componente ale circuitului de masura [37]. Astfel, în cazul utilizarii traductorului rezistiv rezulta ca pentru a fi...

 • Complemente de Teoria Sistemelor

  SISTEME NELINIARE 1. Conceptul de sistem neliniar. Tipuri de neliniaritati Conceptul de sistem neliniar Un sistem este neliniar atunci cand pentru acel sistem nu este valabil principiul superpozitiei in raport cu marimile de intrare sau in raport cu conditiile initiale. Matematic spunem ca un sistem este neliniar daca cel putin una dintre ecuatiile care intra in componenta MM este neliniara. Operarea cu sisteme neliniare comporta dificultati de calcul, din acest motiv sistemele...

 • Instrumente Utilizate in Managementul Calitatii

  INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII [1] [3] [4] [9] [10] [24] [30] [31] [44] [48] [49] [50] [52] [54] [64] [66] [87] [92] [93] [98] [100] [102] [103] [113] [114] [121] [123] [126] [129] [130] [143] [144] [152] 4.2. METODE STATISTICE PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PROCESELOR Procesele tehnologice sunt organizate astfel încât să genereze colectivităţi de produse similare, în care se regăsesc încorporate caracteristici ale unui anumit model conceptual, care reprezintă proiectul...

 • Masini si Actionari Electrice

  1. INTRODUCERE 1.1. Evoluţia istorică a tehnicii acţionărilor Acţionarea înseamnă o mişcare controlată unde se încearcă utilizarea forţelor naturii în scopul de a satisface necesităţile oamenilor. La început pentru antrenare s-a folosit forţa omului, greutatea corpurilor, forţa şi greutatea animalelor, energia apelor şi a vânturilor. Marea dorinţă şi ţel de a dispune de energie de mişcare în orice loc, în orice moment şi în cantitatea necesară s-a apropiat de realitate după ce energia...

 • Curs Identificarea Sistemelor

  Cap1. Obiectul identificarii. Metode de identificarea sistemelor. Problema centrala a analizei sistemelor o reprezintă studiul evoluţiei în timp a semnalului de ieşire determinat atât de către variaţia semnalului de intrare (si/ sau perturbaţie) cat si de proprietăţile sistemului. Problema dezvoltata de-a lungul întregului curs, adică problema identificării poate fi privita ca problema inversa analizai sistemului si anume fiind cunoscuta evoluţia in timp a semnalului de intrare si respectiv...

 • Arhitectura Calculatoarelor

  1. INTRODUCERE OBIECTIVE Principalele obiective ale acestui capitol introductiv sunt urmatoarele: caracterizarea notiunii de informatie, reprezentarea si prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; obtinerea prin rafinari succesive a unui model structural al unui Calculator Numeric; prezentarea unui model functional al unui Calculator Numeric, ca o ierarhie de masini virtuale; analiza din punct de vedere istoric a evolutiei echipamentelor de prelucrare numerica a datelor; prezentarea...

 • Cursuri Internet

  Javascript este un limbaj de scripting creat pentru a oferi interactiune cu paginile WEB, incorporat de obicei direct in paginile HTML JavaScript ≠Java JavaScript si Java sunt limbaje diferite, Java este un limbaj de programare mai puternic şi mai complex din aceeaşi categorie cu C, C++. Capabilităţile JavaScript JavaScript oferă designerilor HTML un instrument de programare cu ajutorul căruia aproape oricine poate insera mici bucati de cod în paginile HTML 1 JavaScript poate genera...

 • Les Energies Renouvelables

  LES ÉNERGIES RENOUVELABLES Les sources énergétiques qui : assurent les activités industrielles et commerciales, procurent le confort et la souplesse au milieu domestique, sont constituées pour leur grande majorité de gisements: charbon, pétrole, gaz, uranium. L'épuisement à plus ou moins long terme de ces gisements impose que l'on se penche dès aujourd'hui sur les sources d'énergie renouvelables. 1. Classification des sources d'énergie renouvelables: - l'énergie solaire, - l'énergie...

 • Actionari Electrice si Automatizarea Fluxurilor

  Intersectiile caracteristicii cu axele de coordinate definesc 2 puncte semnificative in functionarea motoarelor elementare. Intersectia cu axa ordonatelor(M=0) reprezinta punctul de mers in gol ideal si se noteaza, de obicei cu Vo (ca in fugura anterioara). Intersectia cu axa absciselor (N=0) reprezinta fie pc de pronire fie punctual de functionare a motorului electric cu rotorul calat(blocat). In primul caz de M=Mp (cuplu de pornire iar al doilea caz M=Msc (se produce cuplu de scurt circuit...

 • Sisteme Informationale si Informatice

  1.1 Informaţie, date, cunoştinţe. Sistemele informaţionale şi informatice din perspectiva teoriei informaţiei ca bază şi suport al proceselor de informare Sistemele informaţionale şi componentele lor automatizate – sistemele informatice, reprezintă noţiuni care sunt definite, în diferite moduri, de către personalităţi ale lumii sţiinţifice, în funcţie de viziunea şi de modalitatea de abordare. Prima abordare, pe care iniţial o vom prezenta doar succint şi ulterior în întreaga ei...

 • Modele Matematice

  Model = „ reprezentare a aspectelor esenţiale ale unui element (sistem) fizic care prezintă cunoştinţele asupra elementului sub o formă utilizabilă”. Modelarea matematică a unui element fizic = reprezentarea elementului fizic studiat printr-un element abstract (set de atribute + set de relaţii matematice). Modelarea matematică poate fi realizată: analitic, prin aplicarea legilor fizice de bază elementului studiat; experimental, prin identificarea experimentală a elementului şi estimarea...

Pagina 3 din 21