Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Retele de Senzori

  Utilizari Zi de zi se dezvolta numeroase aplicatii care au la baza retelele de senzori. In viitorul apropriat retelele de senzori vor ocupa un rol din ce in ce mai important in toate domeniile. Retelele de senzorii vor fi un element esential in industrie, agricultura, medicina si aplicatiile casnice. Deaceea retelele de senzori trebuie sa fie din ce in ce mai robuste, mai economice, cu un timp cat mai mare de viata, rezistente la conditiile mediului si la schimbarile permanente ale...

 • Modelarea Matematica in Actionari Electrice

  MODELUL MATEMATIC AL MAŞINEI SINCRONE TRIFAZATE 1) Scopul şi problemele MM al MS. Scheme de calcul echivalentă şi ipotezele de simplificare 2) Ecuaţiile de tensiune ale MS 3) Ecuaţiile de flux ale MS 4) Cuplul electromagnetic al MS 5) Ecuaţiile generale şi de stare ale MM al MS 6) Schema generală a algoritmului de rezolvare al ecuaţiilor de stare ale MM al MS 1. Scopul şi problemele MM al MS. Scheme de calcul echivalentă şi ipotezele de simplificare Maşinile sincrone au o utilizare...

 • Programarea Calculatoarelor

  Este un atat un limbaj de nivel inalt (utilizat pt crearea aplicatiilor software) cat si un limbaj de nivel scazut (actioneaza la nivel de componente hardware) Este portabil (programele in acest limbaj ruleaza pe orice sistem de operare) Este flexibil (programatorul isi poate crea propriile biblioteci si functii si chiar proprii operatori) Este orientat obiect (separa interfata de datele aplicatiei si faciliteaza programarea vizuala) Programele sunt modulare (se pot descompune in module...

 • Programare Orientata pe Obiecte

  Parcurgerea in cascada (waterflow) - Necesitatea reluarii complete in cazul unor defecte majore. - Poate conduce la cresterea timpului de realizare - Este un risc foarte mare. Dezavantaje: Pentru scaderea riscului s au gandit tot felul de alte combinatii pt parcurgerea etapelor de dezvoltare. Analiza Proiectare Testare Implementare 2. Parcurgerea in spirala abordare pe versiuni se parcurg intrun mod care le lasa incomplete vor fi completate la o noua trecere versiunile incomplete...

 • Sisteme de Reglare Automata

  Capitolul 1 Introducere Prin automatizarea proceselor de producţie, se elimimă intervenţia directă a omului asupra acestora, omului revenindu-i în acest caz rolul de conducere generală. Ansamblul de obiecte naturale care asigură conducerea unui proces tehnic sau de altă natură, fără intervenţia directă a omului reprezintă un echipament (sau dispozitv) de automatizare. Procesul condus, supus automatizarii, impreună cu echipamentul de automatizare (de conducere), care asigură desfăşurarea...

 • Programare Web

  Funcţii PHP O funcţie reprezintă un grup de instrucţiuni care realizează o anumită operaţie (îndeplineşte o sarcină) şi care poate fi repetată. Funcţiile pot primi, din programul apelant, parametrii, dar poate returna programului apelant un rezultat. 1. Funcţii definite de utilizator Definirea unei funcţii de către utilizator se face astfel: function nume_funcţie ($argument1,$argument2,...,$argumentn) {corpul_funcţiei} În limbajul PHP, numele funcţiilor nu sunt case-sensitive. În...

 • Programare Orientata Obiect

  În C++ se folosesc funcţii membre numite constructori şi destructori pentru crearea, iniţializarea, copierea şi distrugerea obiectelor. Un constructor – este o funcţie specială membră a unei clase şi are acelaşi nume cu acea clasă; Are rolul de a iniţializa obiectele (instanţele acelei clase) atunci când sunt create. Complementul constructorului este destructorul- distruge obiectele create; Destructorul are acelaşi nume cu constructorul, dar precedat de caracterul ~. Obiectele locale...

 • Electronica Aplicata

  Codul de bare este un cod binar aranjat ca un câmp de bare şi goluri, într-o configuraţie paralelă, după un model prestabilit. Acest cod reprezintă codifica de fapt date (informatii binare). Succesiunea de biti “0” si “1” este asociata aranjarii specifice a barelor si golurilor. Secvenţa de bare (de latimi diferite) şi goluri (la fel, de latimi diferite) poate fi interpretată numeric şi alfanumeric. Această secvenţă este citită prin scanarea optică cu ajutorul unei raze laser care este...

 • Sisteme de Intrare-Iesire

  Caracteristicile echipamentelor periferice Caracteristici funcţionale si constructive II) Caracteristici externe a) caracteristici de interfaţă b) caracteristici de suprafaţă a) sensul de transfer al datelor - date de iesire: de la echipamentul periferic catre unitatea centrala; - date de intrare: de la unitatea centrala catre echipamentul periferic.; - date de intrare/iesire. b) capacitatea de stocare si vehiculare a suportului c) structura datelor - structura fizica -...

 • Comunicatii de Date in Sisteme Distribuite

  Introducere Sisteme de control distribuit. Concepte de baza Notiunea de sistem de control distribuit (sau DCS - Distributed Control System) desemneaza, în sens foarte larg, orice sistem de control al unui proces dinamic, caracterizat prin faptul ca elementele de control sunt localizate spatial în vecinatatea subsistemelor controlate si sunt interconectate într-o retea de comunicatie, care permite monitorizarea si supervizarea procesului. SCADA este un acronim pentru Supervisory Control...

 • Structura si Arhitectura Calculatoarelor

  Cap. 1. SISTEME PIPELINE Tehnica pipeline reprezintă o metodă de îmbunătătire a performantelor unui procesor sau a unei unităti aritmetice. Această metodă permite executia simultană a mai multor instructiuni sau operatii. Această tehnică este transparentă pentru programator; ea utilizează paralelismul prin suprapunerea fazelor de executie ale instructiunilor sau a etapelor de executie ale unei operatii aritmetice. Un sistem pipeline poate fi comparat cu o linie de asamblare a unui...

 • Curs Programare C++

  Cap 1. Reprezentarea informaţiilor 1.1 Reprezentarea numerelor întregi în sistemul binar Un număr natural se reprezintǎ ca o colecţie de cifre. In sistemul poziţional, poziţia unei cifre determină ponderea cifrei în mărimea numărului. Fie numărul Mărimea numărului natural corespunzător este: unde: r>1 este baza, n este numărul de cifre, iar este cifra de pe poziţia i. Avem totdeauna In sistemul zecimal cifrele utilizate sunt 0, 1, 2, , 9. In sistemul binar cifrele utilizate sunt 0 şi...

 • Metoda celor Mai Mici Patrate Generalizata

  Descrierea metodei Se considera sistemul descris de urmatoarea ecuatie cu diferente (S) A yt B u t D × ( ) = × ( )+ × e( t ) 1 , (1) unde: u(t) - marimea de intrare, y(t) - marimea de iesire, e(t) - zgomotul alb. Modelul considerat are aceeasi structura ca si sistemul A q yt Bq u t D q ( ) ( ) ( ) ( ) t ( ) ( ) - - - 1 = 1 + 1 1 e (2) unde: u(t) - marimea de intrare, y(t) - marimea de iesire, e(t) - rezidul modelului, A q a q a q na ( ) ... na - - Ù - Ù 1 = + +...

 • Modelarea Sistemelor Dinamice cu Evenimente Discrete Utilizand Algebra

  CAPITOLUL 3 MODELAREA SISTEMELOR DINAMICE CU EVENIMENTE DISCRETE UTILIZÂND ALGEBRA (max, +) 3.1 Introducere În acest capitol vom prezenta elemente ale teoriei sistemelor cu evenimente discrete dezvoltate în algebra (max, +). Sistemele dinamice cu evenimente discrete sunt sisteme al căror comportament este complet determinat prin cunoaşterea momentelor de început şi de sfîrşit ale activităţilor executate în cadrul acestora. Structura mulţimii de activităţi poate fi descrisă, în general...

 • Curs PLC

  Obiective: Controler-ul logic programabil (PLC) a aparut ca o alternativa reutilizabila, ieftina, flexibila si sigura la panourilor cu relee cablate. De la acest inceput, din 1986 PLC-urile s-au dezvoltat şi diversificat continuu. PLC-urile moderne realizeaza o multime de functii cum ar fi cele logice, de timp, de numarare, de secventiere, de control PID si logica fuzzy. Ele pot efectua operatii aritmetice, analiza datelor si pot comunica cu alte PLC-uri si cu calculatoare de tip server....

Pagina 4 din 21