Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Cursuri HTML

  CURS 1 Limbajul HTML Noţiuni introductive Word Wide Web este un serviciu de acces la informaţia stocată pe un calculator aflat oriunde în lume. WWW în traducere ad-litteram înseamnă “pânză de păianjăn întinsă în întreaga lume”. Hypertext Material sub forma de text şi imagine, interconectat într-o manieră complexă, nesecvenţială de asociaţii, în care utilizatorul poate naviga, căuta informaţii referitoare la un obiect. Browser Aplicaţie care permite unui utilizator să vizualizeze...

 • Comunicatii in Sisteme de Conducere

  Comunicaţii în sisteme de conducere Introducere Una dintre principalele căi de creştere a productivităţii muncii în întreprinderile moderne vizează creşterea eficienţei proceselor tehnologice. Pentru a obţine aceasta sunt necesare informaţii şi date adecvate de la nivelul proceselor. Maşinile şi dispozitivele de conducere actuale de la acest nivel deţin informaţii deosebit de utile despre procesele pe care le controlează. Controlerele programabile (PLC – Programmable Logic...

 • Curs - Limbajul HTML

  Limbajul HTML este un limbaj ce permite descrierea paginilor web. - HTML = Hyper Text Markup Language - HTML nu este un limbaj de programare, ci un limbaj de descriere - Un limbaj de descriere = un set de etichete de descriere - HTML utilizează etichete de descriere pentru a defini pagini web - Documentele HTML conţin etichete HTML şi text - Extensia .HTM sau .HTML? Sintaxa elementelor HTML - Etichetele HTML reprezintă cuvinte cheie încadrate de paranteze unghiulare (Ex:...

 • Arhitectura Calculatoarelor

  8.1. Caracteristicile sistemelor de memorie Cele mai importante caracteristici sunt următoarele: - Amplasarea. Sistemele de calcul dispun de memorii interne si externe. Memoria internă este considerată de cele mai multe ori ca memorie principală. Există însă si alte forme de memorie internă. UCP necesită o memorie locală proprie, sub forma registrelor. Unitatea de comandă si control din cadrul UCP poate necesita de asemenea o memorie proprie, în cazul unită ilor de comandă...

 • Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor

  Partea I-a CONDUCEREA PROCESELOR DUPA MARIMEA DE IESIRE 1. Structuri de baza si metode de proiectare 1.1. Structuri de reglare si metode de proiectare Realizarea unui “produs” de calitate impune "conducerea procesului" in care se elaborează produsul respectiv (în particular proces tehnic, proces tehnologic şi asimiliabile). Un proces poate fi condus în două moduri: • manual – prin interventia nemijlocită şi adeseori continuă a unui operator uman, • automat – prin utilizarea...

 • Baze de Date

  1.1 NEVOIA DE BAZE DE DATE După cum discutam în cursul de Instrumente software pentru afaceri, folosim bazele de date pentru că avem memoria prea scurtă şi stăm prost cu calculele. Ca şi în alte privinţe, avem nevoie de baze de date pentru că suntem nişte limitaţi. Deoarece trăim într-o lume aşezată pe un morman de hârtii & hârţoage, ne este cu neputinţă să reconstituim ceea ce am făcut adineori, darămite ieri, săptămâna trecută sau acum un an sau cinci. Necazul e că, de cele mai multe...

 • Sisteme

  CAPITOLUL 1 Sisteme în reprezentare structurală Acest capitol introductiv este consacrat obţinerii modelului structural, numit şi pe stare, sau intern al unui proces. Pe baza acestui model se furnizează cadrul definitoriu şi clasificator al sistemelor dinamice, liniare şi neliniare, variante şi invariante, netede şi discrete, mono şi multivariabile, prin prisma operaţiunilor de analiză şi sinteză a sistemelor automate. Legătura cu alte tipuri de modele: intrare-ieşire, parametrice şi...

 • Notiuni Introductive si Prezentare Labview

  .Noțiuni introductive și componentele generale. În general, termenul de "Instrument Virtual" se foloseşte cu referire la un instrument de măsură sau de automatizare simulat printr-un program şi se realizează pe baza unui software, un program de simulare şi a unui element hardware, compus din module de prelucrare a semnalelor şi plăci de achiziţie de date. Denumirea provine de la faptul că, în primele sale versiuni, LabVIEW a fost strict dedicat pentru realizarea unor programe de...

 • Ingineria Sistemelor de Programe

  Ingineria Sistemelor de Programe Curs 1 – 2009 • Criza software-ului, inginerie software • Despre complexitatea software-ului - exemplu • Actori implicati • Obiective • Etapele dezvoltarii sistemelor de programe: analiza, proiectare, implementare, testare • Dupa dezvoltare: Intretinere, managementul configuratiei, managementul calitatii ANALIZA Specificarea cerintelor (Ingineria cerintelor – 1994) DEFINITIE Cerintele exprima o capacitate sau o restrictie a programului. Exemple -...

 • Automatizari

  Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN STUDIUL SISTEMELOR AUTOMATE 1.1. Concepte, metode şi principii Ramura ştiinţei care se ocupă cu studiul metodelor şi mijloacelor prin intermediul cărora se asigură conducerea proceselor tehnice, fără intervenţia directă a operatorului uman, poartă denumirea de AUTOMATICĂ. Implementarea practică a acestor principii, metode şi mijloace de automatizare poartă denumirea de AUTOMATIZARE. Conceptul general de SISTEM se utilizează foarte frecvent în diverse domenii ale...

 • Traductoare si Sisteme de Masurare

  3 ore de curs pe saptamana; 2 ore de aplicatii: Laborator (sala ED 306); Notare: NF (max 100 p) = 0,4 NEx (max 40p) + 0,3 NLD(max 30p) + 0,3 NL (max 30p) NEx 5(min 20p) si NLD 5(min 15p) si NL 5(min 15p); Laboratorul in prima jumatate a semestrului traductoare pentru aplicatii industriale si instrumentatie virtuala in LabVIEW, iar in a doua jumatate a semestrului achizitii de date de la procese reale sau simulate folosind placi/module de achizitie si programarea in LabVIEW. 1.1...

 • Proiectarea Circuitelor Digitale Dedicate

  Capitolul 1 1. Introducere Acest capitol se ocupa cu introducerea in VHDL si sinteza VHDL si explica cum acestea pot fi utilizate impreuna la proiectarea hardware. Scop : • Ce este VHDL si la ce se poate utiliza ? • Cum este utilizata sinteza la proiectarea automata la nivel de porti logice ? 1.1 1. Ce este VHDL ? - VHDL=VHSIC Hadrdware Description Language ;VHSIC=Very High Speed Integrated Circuit. - Proiect sponsorizat de Guvernul USA si Air Force incepand din 1980,pentru tehnici...

 • Estimare si Identificare

  1. Identificarea sistemelor 1.1.Consideratii generale cu privire la instalatiile automate In ultimele decenii, instalatiile industriale au cunoscut o dezvoltare considerabila,ceea ce a condus la realizarea unor sisteme de conducere corespunzatoare. Impedimentul major in realizarea unei conduceri calitativ superioare a instalatiilor industriale complexe este reprezentant in primul rand de imposibilitatea stabilirii prin metode analitice,atat a modelului lor dinamic cat si a celui...

 • Sinteza Automatelor Sincrone

  Schema bloc generală este dată în fig.5.1., unde: În funcţie de tipul circuitului logic de pe calea de reacţie, automatele sincrone se clasifică după cum urmează: - cu CBB de tip J-K pe calea de reacţie; - cu CBB de tip D (registru de deplasare distribuit) pe calea de reacţie; - cu numărătoare şi registre pe calea de reacţie; - cu structuri complexe (ROM, RAM) pe reacţie. 5.1. Sinteza automatelor sincrone cu CBB de tip J-K pe calea de reacţie Mai întâi se stabilesc nişte reguli privind...

 • Sisteme cu Microprocesoare

  INTRODUCERE Sistemele cu microprocesoare vor fi abordate ín acest curs, ín principal, din punctul de vedere al inginerului automatist; astfel, sistemele cu microprocesoare stau la baza sistemelor moderne de conducere. Conducerea - este un proces de culegere, transmitere ßi prelucrare a informaþiilor referitoare la starea ßi evoluþia obiectului condus, de elaborare a acþiunilor necesare realizárii unui scop determinat - obiectivul conducerii - ßi de traducere ín fapt a acþiunilor...

Pagina 5 din 21