Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Bazele Programarii Calculatoarelor

  ALGORITMI ŞI SCHEME LOGICE Caracteristicile algoritmilor Iterativitate şi recursivitate Reprezentarea algoritmilor prin scheme logice Reprezentarea algoritmilor prin pseodocod Descrierea structurilor fundamentale Structurarea algoritmilor Erorile în algoritmi Proiectarea algoritmilor Caracteristicile algoritmilor Iterativitate şi recursivitate Iterativitate Produs vectorial Creare vectori Recursivitate Produs scalar Maxim (minim) dintr-un şir Cmmdc din două numere...

 • Curs Fuzzy

  Sistemele bazate pe cunoştinţe sunt o ramură a inteligenţei artificiale. Scopul lor este de a stoca şi manipula cunoştinţe reprezentate printr-un limbaj formal, astfel încât să poate fi incluse într-un mecanism inferenţial pentru a rezolva o problemă. Exemple ale sistemelor bazate pe cunoştinţe sunt: sistemele expert, sisteme de mentenanţă, sisteme de prelucrare de informaţii, sisteme de lucru cu limbajul natural. Limbajul formal utilizat la reprezentarea cunoştinţelor este, de obicei,...

 • Sisteme Incorporate

  1. Notiuni Introductive Sistemele incorporate sunt sisteme de calcul care sunt parti componente a unor dizpozitive speciale. Functie de caracteristicile in ansamblu a echipamentului sistemele incorporate au un inalt grad de optimizare funtie de particularitatile ansamblului in care sunt integrate. In mod traditional sistemele incorporate sunt utilizate in cadrul sistemelor de masura si control al proceselor. Ca efect al marii dezvoltari ale circuitelor integrate in momentul de fata...

 • Motoare Electrice

  I. GENERALITĂTI ALE ROBOTILOR INDUSTRIALI 1.1. Introducere în problematica robotilor industriali. Definitii Notiunea de “robot” a fost introdusă pentru prima dată de scriitorul ceh Karel Capek într-o piesă de anticipatie stiintifică “R.U.R.” (Rossum’s Universal Robot), scrisă în anul 1922, pentru a denumi fiintele umanoide – personajele principale ale comediei. Constituind vreme îndelungată tema unei ample literaturi stiintifico-fantastice, robotii au fost realizati ca sisteme tehnice...

 • Metode Avansate de Control al Sistemelor Mecanice

  CURS 1 SISTEME DE COMANDĂ 1.1. Bazele comenzii 1.1.1. Definiții ale comenzii Comanda se definește ca fiind procesul din interiorul unui sistem cu una sau mai multe variabile ca intrări care influențează ieșirile, depinzând de mediul sistemului individual. Noțiunea de comandă se utilizează adesea pentru definirea echipamentului la care o combinaţie de inginerie mecanică şi electronică şi tehnologie informaţională, combinaţie denumită tehnotronică, formează astăzi bazele automatizării în...

 • Curs PACIE

  I1.1. Definiţii Un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar,, cu o funcţionalitate bine determinată, formează o instalaţie electrică. Orice instalaţie electrică presupune deci o serie de echipamente electrice, precum şi interconexiunile dintre acestea, realizate prin diferite tipuri de conducte electrice. Prin echipament electric se înţelege, în general, orice dispozitiv interconectat pentru producerea, transformarea, distribuţia,...

 • Arhitectura Calculatoarelor

  Un calculator numeric este constituit dintr-un ansamblu de resurse fizice (hardware) şi de programe de sistem (software de sistem) care asigură prelucrarea automată a informaţiilor, în conformitate cu algoritmii specificaţi de utilizator prin programele de aplicaţii (software utilizator). Descrierea unui calculator, ca sistem digital complex, se poate face ţinând cont de diferite aspecte. Astfel, la nivel înalt, calculatorul poate fi definit ca o maşină care uşurează o anumită activitate...

 • Curs SCPI

  2.1 Reglarea automata a debitului 2.1.1 Estimarea paramatrilor proceselor de curgere Pentru reglarea debitului se calculeaza modelul dinamic al unei conducte tehnologice prin care curge un fluid, delimitata de elementul de executie si traductorul de debit. Un sistem de reglare automata a debitului SRA are reprezentarea conventionala din figura 2.1 Figura 2.1: Reprezentarea conventionala a unui SRA pentru debit Unde: F – debitul de fluid; L – lungimea conductei; D – diametrul...

 • Ingineria Reglarii Automate

  C1. Structura şi proiectarea unui SRA Structura unui SRA Figura 1. Structura generala a unui SRA unde: REG = regulator EE = element de executie (EE=EA+OR) IT = instalatie tehnologica Marimile din proces sunt: r – referinţa eroare a – comanda ptr. elementul de acţionare m – măsura (comanda elaborata de organul de reglare) y – mărimea de ieşire poate fi una din mărimile fizice: - nivel (exemplul 3), temperatura - presiune (exemplul 1), turaţie - debit, poziţie - concentraţie...

 • Senzori, Traductoare, Sisteme de Achizitii

  1. CONVERTOARE NUMERIC-ANALOGICE Convertoarele de tip numeric-analogic sunt dispozitive care au rolul de a transforma informaţiile date sub formă numerică într-o mărime analogică, tensiune sau curent. Informaţia de intrare este prezentată în cod binar, binar codat zecimal, Gray etc., în nivele logice corespunzătoare unei anumite familii de circuite integrate digitale. 1. 1 Relaţii de conversie Vom presupune, în cele ce urmează, că se utilizează un cod binar, iar mărimea de ieşire este o...

 • Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control

  1.0 Introduction to digital motor control – Overview of motor technologies evolution and influence of digital motor control – Motion system elements : motors, power drivers, feedback devices, transmission – Review of analogue and digital control – DSP Advantages and benefits for digital motor control KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 3 Evolution of electrical machines Evolution of electrical machines • Classical electrical machines • Impact of power...

 • Sisteme Bazate pe Cunostinte

  1.1. Sisteme expert. Sistemele expert reprezintă o ramură a inteligenlei artificiale. Un sistem expert reprezintă un program care urmăreşte cunoştintele, rationează pentru obtnerea rezultatelor într-o activitate dificilă întreprinsă uzual doar de expertii umani. Din punct de vedere functional, un sistem expert poate fi definit ca fiind un program care urmăreşte un grup de cunoştinte pentru oblinerea în acelaşi mod ca şi expertii umani a rezultatelor despre activităti dificil de examinat....

 • Proiectarea Sistemelor Digitale

  SINTEZA CLASICĂ A SLC Capitolul 10 2 Tematică - Etapele sintezei clasice a SLC - Minimizarea func țiilor de comutație folosind diagramele KV - Minimizarea funcțiilor de comutație folosind diagramele VEM - Sinteza cu ajutorul multiplexoarelor şi decodificatoarelor 3 Etapele sintezei clasice a SLC E1. Pornind de la descrierea verbală (neformalizată) a func țiilor realizate de schema sintetizată, se generează schema bloc a acesteia. Schema bloc permite crearea unei imagini mai...

 • Calculatoare Intel Pentium

  Sisteme cu procesoare multiple Studiu de caz: Procesoarele familiei Pentium Elemente de baza Schema bloc a unui server tipic Cluster (aglomerare?) Termenul se refera la procesoarele rezidente pe magistrala procesorului Pentium Pro. Un cluster poate contine de la unul la patru procesoare. Sistem Quad (4-way system) Procesor Bootstrap (Initializare) Cand procesorul incepe extragerea si executia autotestului la punere sub tensiune (POST-Power-On Self Test) este necesar ca doar un...

 • Procesoare Digitale de Semnal

  SISTEMUL DE DEZVOLTARE DSProto 32 CU PROCESORUL DE SEMNAL TMS 320C32 Prezentare generală Pentru dezvoltarea unor aplicaţii cu ajutorul procesorului de semnal TMS320c32 s-a utilizat o platformă dedicată domeniului audio. Platforma numită DSProto32 a fost achiziţionată de la firma Dicon Lab din Florida şi permite implementarea aplicaţiilor privind prelucrarea semnalului vocal în vederea obţinerii unor efecte speciale şi, de asemenea, se poate utiliza şi în aplicaţii de recunoaştere a...

Pagina 6 din 21