Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Alegerea Puterii Motoarelor Electrice de Actionare

  Alegerea motorului electric corespunzãtor unei anumite acţionãri se face luând în considerare un numãr însemnat de criterii. În primul rând trebuie ales felul curentului, continuu sau alternativ, apoi tensiunea, eventual frecvenţele, puterea şi tipul constructiv al motorului. Alegerea puterii motorului de acţionare a unui mecanism naval se face considerând cunoscutã variaţia în timp a cuplului de sarcinã , a mecanismului respectiv. Alegerea corectã a puterii motoarelor electrice are mare...

 • Aplicatii Multimedia

  Este MULTIMEDIA doar o componenta a unor discipline sau putem discuta despre o disciplina in sine ? Aplicatie Multimedia = o aplicatie care incorporeaza sunet, imagine statica, film, text cu scopul de a oferi o beneficiarului o informatie cit mai complexa. Poate fi “imitat” Pavarotti ? Poate fi “fabricat” zgomotul produs de un tunet ? Poate fi “reprodus” cintecul privighetorii ? Poate fi descrisa in cuvinte Mona Lisa ? RASPUNS : NU !!! Descrierea prin text nu este in masura sa...

 • Convertoarele Analog Numerice

  5.1 Generalităţi Convertorul analog numeric este un circuit care transformă o mărime cu variaţie analogică aplicată la intrare într-o mărime numerică la ieşire. Într-un sens mai larg procesul de conversie analog numerică poate fi considerat ca o plasare a mărimii de intrare într-un interval de cuantizare obţinut prin divizarea intervalului de variaţii a mărimii de intrare într-un număr egal de clase. Operaţiile ce duc la conversia analog numerică sunt eşantionarea şi cuantizarea....

 • Convertoare Numeric-Analogice

  4.1 Principii de realizare ale CNA Un convertor numeric analogic are la intrare un semnal numeric si exprimat printr-o secvenţă de variabile binare bk, k =1, 2, , N (cod binar) şi generează la ieşire un semnal analogic se (curent sau tensiune) funcţie de valoarea numerică a semnalului de intrare, în concordanţă cu codul utilizat. Structura unui CNA cuprinde circuite pentru generarea tensiunii sau curentului de referinţă, comutatoare electronice comandate de biţii semnalului de intrare, reţea...

 • Procesoare Superscalare

  Procesoarele superscalare, exploatând paralelismul arhitecturii, pot executa mai multe instrucţiuni într-un ciclu maşină. Metodele superscalare, rezultat al extinderii principiilor ce stau la baza procesoarelor RISC, au fost aplicate începând din anii 1990 unei game largi de arhitecturi, de la cele specifice RISC (DEC Alpha), până la unele evident non-RISC (Intel x86). Arhitectura internă Elementele (unităţile) principale ale arhitecturii, prezentate în figura 4.1, realizează, în ordinea în...

 • Structura Procesoarelor din Familia Intel

  5.1. Structura procesorului 286 Arhitectura internă a microprocesorului 286 constă din patru unităţi funcţionale, care lucrează în paralel şi realizează execuţia instrucţiunilor ca pe o „bandă de asamblare". Funcţionarea procesorului se poate rezuma, în principiu, la o succesiune de operaţii care se execută în mod repetat: 1. Citeşte instrucţiunea - pe durata acestui ciclu se transmite adresa instrucţiunii de executat şi se aduce, din memorie, instrucţiunea în CPU (ciclul Fetch); 2....

 • Paginare si Administrarea Memoriei Cache

  Paginarea este utilizată pentru a implementa memoria virtuală bazată pe blocuri de dimensiune fixă, denumite pagini. Asemănător segmentării, paginarea translatează adresele virtuale în adrese fizice. Acestea sunt translatare prin maparea (suprapunerea) blocurilor de memorie de lungime fixă în locaţiile de memorie fizică, denumite cadru pagină. Segmen¬tarea şi paginarea sunt similare: un nume şi un offset sunt translatate într-o adresă. Să considerăm o memorie fizică compusă din paginile 0,...

 • Prezentarea Principiului unor Structuri Distribuite si Ierarhizate de Achizitie de Date si Control

  Cap.1. Prezentarea principiului unor structuri distribuite şi ierarhizate de achiziţie de date şi control 1.1.Noţiuni generale În tehnica conducerii proceselor s-au dezvoltat tot mai mult algoritmi complecşi de conducere, algoritmi ce au nevoie de foarte multe informaţii despre procesul respectiv şi totodată prelucrarea acestor informaţii este foarte complexă şi trebuie realizată în timp real. Acest lucru impune distribuirea pe orizontală a sarcinilor care trebuie realizate de către mai...

 • Ingineria Programarii

  Introducere în ingineria programării 1. Obiectivele ingineriei programării 2. Sistemele socio-tehnice 3. Fazele ingineriei programării Introducere în ingineria programării 1. Obiectivele ingineriei programării 2. Sistemele socio-tehnice 3. Fazele ingineriei programării Necesitate Economia tuturor statelor dezvoltate depinde de sisteme informatice Din ce în ce mai multe sisteme sunt controlate de calculator Este necesară identificarea de teorii, metode şi instrumente pentru...

 • Electronica de Putere

  Circuitele electronice de putere sunt utilizate în instalaţii care funcţionează la curenţi şi tensiuni mari. În mod obişnuit aceste circuite modifică fie parametrii unei surse de energie electrică, cum ar fi tensiunea, frecvenţa, numarul de faze, fie însăşi natura sursei, care poate să fie sursă de curent continuu (c.c. prescurtat) sau sursă de curent alternativ (c.a. prescurtat). Aceste circuite se mai numesc cu un termen general convertoare. Schema bloc generală a unui astfel de...

 • Semnale si Metode de Procesare

  CAPITOLUL 1 - SEMNALE 1.1. Introducere În multe cazuri procesarea semnalelor reprezintă o etapă premergătoare analizei şi sintezei unor situaţii legate de o anumită activitate. De regulă procesarea semnalelor are o pondere mare în ceea ce priveşte obţinerea unor performanţe superioare. Având în vedere faptul că semnalul de natură: fizică, chimică, electrică conţine informaţii necesare comunicării între diferite structuri biologice, problema procesării semnalelor este o problemă...

 • Procesarea Imaginilor

  Cap.1. Elemente de percepţie vizuală. 1.1. Vederea umană Elementul sensibil la lumină al ochiului este retina, pe care se focalizează imaginea. Există două tipuri de celule receptoare: conuri şi bastonaşe. Conurile sînt în număr de 6-7 milioane, sînt localizate în porţiunea centrală a retinei şi sînt sensibile la culoare. Deoarece se leagă cîte unul la cîte o terminaţie a nervului ocular sînt deasemenea sensibile la detalii fine. Bastonaşele sînt în număr de 75-120 milioane, distribuite în...

 • Structuri de Masurare si Interfatare in Sisteme Automate

  Cap.1. Introducere 1.1.Definitii Informatie - rezultat al actului de informare, acela de a da o formă mintii (ca în educaţie, instruire sau training) (Oxford British Dictionary) A măsura - a găsi dimensiunea sau cantitatea exactă din ceva (Cambridge Dictionary) -a estima dimensiunea sau anumite atribute ale unui obiect (ca lungime sau greutate), relativ la o unitate de măsură Acuratete - gradul de conformitate a unei mărimi calculate sau măsurate cu valoarea sa adevărată Precizie...

 • Sisteme cu Microprocesoare

  O poarta logicarealizeaza operatii logice cu una sau mai multe intrari logice si produce o singura iesire logica. Functionarea unei porti logice este descrisa de logica Booleana. - Portile logice sunt implementate electronic utilizand diode sau tranzistoare dar se pot realiza implementari cu relee, implementari hidraulice sau pneumatice, optrice sau chiar mecanice. 4 porti logice SI integrate Porti logice pentru magistrale - Portile logice pentru magistrale permit conectarea mai multor...

 • Robotica

  I. Domeniul Roboticii 1.1. Definiţia robotului şi a robotului industrial Robotul este un sistem cu funcţionarea automată, adaptabilă prin programare condiţiilor mediului în care acţionează, destinat înlocuirii activităţii unuia sau mai multor operatori, sau amplificării (prelungirii) unei funcţii a acestora. Definiţia cuprinde cele două cazuri posibile: sistemele care au o funcţionare automată şi independentă de operator – aceste sisteme formează roboţii propriu-zişi, sau roboţii...

Pagina 7 din 21