Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Ingineria Sistemelor de Programe

  INTRODUCERE Ingineria software a parcurs o cale lungă începând cu 1968, an în care acest termen a fost utilizat pentru prima oară la o conferinţă NATO. Iar de atunci software-ul a pătruns în viaţa fiecăruia dintre noi în diverse moduri, aşa cum puţini anticipaseră chiar cu un deceniu în urmă. Aşadar cunoaşterea noţiunilor de bază legate de teoria şi practica ingineriei software este esenţială pentru înţelegerea tehnicilor de construire a unui software performant şi de asemenea a...

 • Capitolul 5 - SQL

  Capitolul 5. SQL SQL este un acronim pentru Structured Query Language şi a fost dezvoltat pentru sistemul de gestiune a bazelor de date System R, creat de IBM Research Laboratory, San Jose, California la sfârşitul anilor ’70. SQL a fost standardizat şi a devenit limbajul de referinţă pentru bazele de date relaţionale. SQL nu este numai un limbaj de interogare. El conţine proprietăţile unui limbaj de definire a datelor, LDD (comenzi pentru definirea unei scheme a unei baze de date...

 • Sisteme Multiprocesor

  Curs 1 Introducere Abordarea structurală a sistemelor de proiectare pentru procese complexe cum sunt comanda numerică cu calculatorul (CNC) a maşinilor unelte şi a echipamentelor de comandă a roboţilor industriali conduce la configuraţii de tip multiprocesor. Acestea permit automatizări flexibile locale spre exemplu în sisteme flexibile de fabricaţie. Sistemul multiprocesor (SMP) reprezintă soluţii ale unor probleme complexe de automatizări în timp real acolo unde e necesar un timp de...

 • Automatizari

  1. Introducere Automatica este ansamblul metodelor şi mijloacelor de realizare a unor legături (corelaţii) intre diferite elemente şi instalaţii ale unui proces tehnologic în vederea eliminării intervenţiei operatorului în conducerea şi supravegerea acestuia. Scopurile urmărite prin automatizare sunt: - îmbunătăţirea calităţii produselor obţinute - creşterea eficienţei economice - îmbunătăţirea condiţiilor de lucru Automatizarea nu constituie un scop în sine. Aşa cum introducerea...

 • Sisteme Automate cu Esantionare

  Sistemele cu informaţii discrete includ în componenţa lor subansambluri de prelucrare numerică a datelor, respectiv calculatoare numerice (CN). Până în anii '60-‘70 erau utilizate calculatoarele analogice pentru simularea sistemelor de control automat. Tehnologia analogică utilizată în mecanică, pneumatică şi electronică a fost utilizată şi în controlul automat. Dezvoltarea rapidă a microelectronicii şi calculatoarelor a condus la dezvoltarea actuală a automaticii. Iniţial. calculatoarele au...

 • Baze de Date

  Capitolul 1. Introducere 1.1 Informaţii şi date În cadrul fiecărei activităţi disponibilitatea informaţiei şi capacitatea de a o gestiona în mod eficient sunt esenţiale. Din acest motiv, fiecare organizaţie dispune de un sistem informaţional care gestionează informaţia necesară realizării funcţiilor respectivei organizaţii. Răspândirea tehnicii de calcul în aproape toate activităţile umane generează o continuă creştere în computerizarea sistemelor informaţionale. În sistemele bazate pe...

 • Calcul Numeric

  Capitolul 1 CALCULUL ÎN VIRGULĂ MOBILĂ 1.1 Aritmetica în virgulă mobilă Rezolvarea diferitelor probleme cu ajutorul calculatorului numeric depinde, într-o prima instanţă, de posibilitatea de a reprezenta numerele în maşina de calcul folosită. Această posibilitate depinde de tipul numerelor şi de structura constructivă (“hardware”) a echipamentului de calcul, anume: baza de reprezentare a numerelor (baza maşinii de calcul) şi lungimea cuvântului de memorie. Ca urmare, se poate reprezenta...

 • Java

  1. Introducere în limbajul de programare Java 1.1. Ce este Java? • o insulă din Indonezia (126 650 km², 65 mil. locuitori) • un jargon american pentru cafea • o platformă şi un limbaj de programare orientat pe obiecte Utilizarea Internetului ca mediu pentru difuzarea de informaţii, dar şi de programe, conduce la ideea de numitor comun, de platformă comună pentru care să fie dezvoltate aplicaţiile. Costurile implementării de aplicaţii pot să scadă spectaculos dacă nu sunt necesare...

 • Proiectarea Regulatoarelor Numerice pe Baza Raspunsului Impus al SRA

  Este o metodă specifică sistemelor discrete fără echivalent în sistemele continue, elementul central fiind fixarea răspunsului dorit ydk la un semnal de referinţă dat (de regulă o treaptă sau rampă unitară discretă). Această metodă are caracter de generalitate înglobând metoda timpului minim(dead-beat) sau metoda timpului finit. Problematica proiectării directe în domeniul timp are în vedere următoarele aspecte: 1) Transpunerea performanţelor staţionare şi tranzitorii impuse proiectării,...

 • Automate Secventiale si Programabile

  Cap I. Introducere 1.1. Definiţii Un automat, reprezintă orice sistem (dispozitiv) ce operează în momente discrete de timp şi este definit de variabile ce iau valori discrete care pot fi codificate binar şi îşi pot atribui un număr finit de configuraţii distincte. Schema bloc a unui automat este reprezentată în fig.1.1. Fig.1.1. Schema bloc a unui automat Prin x(t), z(t) şi y(t) s-au notat variabilele de intrare, ieşire şi respectiv stare, în momentul de timp t. Se notează cu: -X=...

 • Estimatoare Stochastice-Filtre

  6.1. FILTRU WIENER Problema filtrării constă în a determina estimarea variabilelor sistemului atunci când mediul în care se desfăşoară procesul prezintă perturbaţii aleatoare. Se va studia aspectul stochastic al noţiunii de estimatori dezvoltat în capitolul precedent. Pentru a aborda această problemă pot fi utilizate două puncte de vedere: unul a lui Wiener care utilizează descrierea frecvenţială şi unul al lui Kalman descrierea temporală. În ambele cazuri, pentru început se determină un...

 • Estimatoare Deterministe

  5.1 SISTEME CONTINUE Numeroasele metode de comandă a proceselor, utilizează principiul reacţie de stare (comanda optimă, decuplarea, alocarea polilor …). În cele mai multe cazuri, singurele mărimi accesibile sistemului fiind variabilele de intrare şi de ieşire, este necesar ca pornind de la aceste informaţii să se construiască modelul de stare ales pentru a elabora comanda. Un constructor/reconstructor de stare [5], [54] sau estimator este un sistem (fig. 5.1) având ca mărime de intrare...

 • Urmarirea Estimarii si Identificarii in Comanda Proceselor

  UTILIZAREA ESTIMĂRII ŞI IDENTIFICĂRII ÎN COMANDA PROCESELOR 4.1 COMANDA PRIN STRATEGIA ALOCĂRII POLILOR Un proces liniar staţionar este descris de ecuaţia de stare: - în cazul continuu: (4.1) - în cazul discret: (4.2) unde, în ambele cazuri, , şi . Se presupune că tripletul (A, B, C) este concomitent controlabil şi observabil, unde matricele de observabilitate, O(A,C), şi controlabilitate C(A,B) sunt definite de relaţiile: , (4.3) având rangul maxim: rangO(A,C)=n şi...

 • Inteligenta Artificiala

  Capitolul 1: Introducere în I.A. I.A. este un domeniu al Informaticii care are ca scop dezvoltarea unor maşini, calculatoare, "inteligente", adică care să fie capabile să rezolve probleme pentru care metodele clasice de rezolvare, de calcul pur şi simplu, nu sunt eficace şi/sau aplicabile. O astfel de definiţie pune mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Ce înţelegem prin metode convenţionale? O metodă convenţională de rezolvare a unei probleme presupune respectarea unui...

 • Principii de Baza Privind Identificarea Proceselor

  2.1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IDENTIFICAREA MODELELOR DINAMICE ALE PROCESELOR Identificarea este operaţia de determinare a caracteristicilor dinamice ale procesului, a cărui cunoaştere este necesară în vederea proiectării şi implementării unui sistem performant de reglare. Pentru a concepe şi ajusta corect un regulator sunt necesare (fig. 2.1): - specificarea performanţelor dorite pentru bucla de comandă/reglare; - cunoaşterea modelului dinamic al procesului (numit model de comandă)...

Pagina 8 din 21