Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Satelitii

  capitolul 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMELE DE COMUNICATIE PRIN RADIORELEE ŞI PRIN SATELIŢI 1.1. Generalităţi privind radioreleele şi sateliţii de comunicaţii 1.1.1. Terminologie Radioreleele (RR) sunt sisteme de radiocomunicaţii dirijate în domeniile FIF, UIF şi EIF (30 – 60MHz ... 25-30GHz), constând din staţii terminale (finale) şi o succesiune de staţii intermediare în vizibilitate directă – fig. 1.1.a. Sistemele de comunicaţii spaţiale, prin sateliţi, (CS) sunt de asemnea...

 • Linii de Transmisie

  4.1 Introducere Legatura între sursa de semnal (emitator) şi utilizator (receptor) se realizează printr-un mediu (suport material) ce permite semnalului util, purtator de informaţie, să se propage. Acest mediu poartă numele de canal de legătură (linie de transmisie), o reprezentare simbolică fiind făcută în figura 4.1. iar principala caracteristică este dispunerea pe o lungime relativ mare Fig.4.1. Pentru semnalele electrice se folosesc în mod practic cablurile realizate din fire sau...

 • Retele si Sisteme de Comunicatii - Introducere

  1.Introducere Societatea modernă actuală se bazează pe crearea, procesarea şi transmisia informaţiei. Sistemele de comunicaţie sunt destinate transmiterii informaţiei. De asemenea multe domenii din cadrul ingineriei electrice au nevoie de transmiterea de informaţii. Este important să realizăm ca sistemele de comunicaţii şi cele energetice sunt diferite. În sistemele energetice forma de undă a semnalului este în general, cunoscută iar principala preocupare în proiectarea acestor sisteme...

 • Estimare si Identificare - Introducere

  INTRODUCERE 1.1 PROCESE 1.1.1 Definiţia unui proces Cea mai simplă definiţie a unui proces este aceea a unui sistem fizic care evoluează în timp sub efectul diverselor influenţe interne şi externe. De regulă, asupra unui proces acţionează mărimi de intrare, mărimi de ieşire şi perturbaţii (fig. 1.1). Fig. 1.1 Explicativă privind definirea unui proces. Se poate spune că un proces este traversat de un flux de materie, energie şi informaţie. Mărimile de ieşire sunt variabile măsurabile,...

 • Masini cu Actionari Electrice

  1. ELEMENTE GENERALE 1.1 Definiţii. Elemente constructive Maşina electrică este un sistem de circuite electrice plasate pe miezuri magnetice în general mobile relativ, cuplate între ele magnetic, electric sau atât magnetic cât şi electric. Maşina electrică transformă energia electrică în energie mecanică (regimul de motor) sau energia mecanică în energie electrică (regimul de generator). Este cunoscut faptul că orice maşină electrică poate funcţiona în ambele regimuri (principiul...

 • Retele

  Cap.1 Introducere SED - fie un sistem real - fie un model matematic, ce descrie funcţionarea unui sistem real a cărui evoluţie este raportată la apariţia unor evenimente Astfel: – producerea evenimentelor joacă rolul de cauză pentru dinamica sistemului şi are drept efect modificarea stărilor sistem, evidenţiind o similitudine cu modele de tip I-S-E ale sistemelor continue sau discrete în timp (chiar şi în cazul unui SED se poate vorbi despre o funcţie de tranziţie a stărilor, care...

 • Conectare C la MySQL Server

  ADO.Net ADO.Net este o multime de biblioteci orientate obiect care permit interactiunea cu sistemele de stocare a informatiilor. De obicei, aceste sisteme sunt reprezentate de bazele de date, dar pot fi si fisiere text, fisiere XML, fisiere Excel, etc. In continuare ne vom ocupa de interactiunea cu bazele de date. Data Provider ADO.Net permite interactiunea cu diverse tipuri de baze de date. Totusi, nu exista un singur set de clase care sa pemita acest lucru. Fiecare tip de baza de...

 • Elemente de Executie

  Elementele de executie sunt componente ale sistemelor automate care primesc la intrare semnale de mica putere de la blocul de conducere si furnizeaza marimi de iesire, in marea majoritate a cazurilor, de natura mecanica (forte, cupluri) capabile sa modifice starea procesului in conformitate cu algoritmul de con-ducere stabilit. Având un dublu rol, informational si de vehiculare a unor puteri importante, elementele de executie au o structura complexa, reprezentând subsisteme in cadrul...

 • Informatica Industriala

  Curs 1. 1.1 Noţiuni fundamentale privind comunicaţia datelor Aplicaţiile moderne presupun în general comunicarea între suporturile hardware pe care acestea rulează. Deci, este necesară comunicarea între calculatoare cu caracteristici diferite (lungimea cuvântului calculator, seturi de date folosite, etc.) în scopul realizării de aplicaţii distribuite specifice. Pot exista trei modalităţi generale de comunicare între calculatoare, prezentate schematic în fig. 1.1. Figura 1.1 Datele pot fi...

 • Inginerie Software

  Laborator 1 UML – Unified Modeling Language Diagrama cazurilor de utilizare (Use Case Diagram) Introducere UML este un limbaj de modelare bazat pe notaţii grafice folosit pentru a specifica, vizualiza, construi şi documenta componentele unui program. UML este un limbaj cu ajutorul căruia se pot construi (descrie) modele. Un model surprinde un anumit aspect al unui program şi acelaşi model poate fi descris la diferite nivele de abstractizare. Fiecărui model îi corespunde o diagramă....

 • Programare in Limbaj de Asamblare

  De ce utilizăm limbajul de asamblare ? compilatoarele translatează codul sursă in limbaj (cod) maşină; îndepărtare de limbajul de asamblare, dar nu de renunţare la el; multe medii IDE şi compilatoare C, Pascal, Basic, Fortran, LabView etc.) prezintă facilităţi de inserare de linii scrise direct în limbaj de asamblare. componente ale SO, critice şi performante realizate în LA, deoarece aceste secvenţe trebuie să consume cât mai puţin timp şi, eventual, cât mai puţină memorie Programe...

 • Grafica Computerizata

  Interfete utilizator - Simulare - Animatie - Controlul proceselor - Proiectare asistata pe calculator - Producere reclame si filme Clasificarea aplicatiilor grafice 1. tipul obiectelor folosite si a imaginilor produse a) obiecte abstracte – imagini abstracte b) obiecte reale – imagini reale c) Obiecte 2D – imagini reprezentate prin linii - imagini alb – negru, color e) Obiecte 3D – imagini reprezentate prin linii, in diferite proiectii - imagini alb-negru - imagini color cu...

 • Traductori si Sisteme de Masurare

  1. MASURARE - CARACTERIZARE GENERALA; CATEGORII DE MASURARI Procesul (operatia) de masurare Masurarea; Procesul (operatia) de masurare; Componentele procesului de masurare: masurandul (marimea de masurat); metoda de masurare; mijlocul (echipamentul) de masurare; etalonul. Importanta fiecarui element al procesului de masurare Marime fizica si valoare a marimii fizice Masurarea – rezultat al unui proces de masurare Marime fizica (exemple) Valoare a marimii fizice Reprezentarea...

 • Automatizarea Proceselor de Mediu - Cursul 5

  5. MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI 5.1. Proiectarea şi obiectivele sistemului de monitorizare Sistemul de monitorizare a calităţii apei este un subsistem al sistemului general de monitorizare a mediului. Pentru dezvoltarea unui astfel de sistem se realizează un studiu ale cărui elemente principale sunt: - stabilirea obiectivelor monitorizării - descrierea zonei ce va fi supusă monitorizării - tipul de informaţii necesare şi modul de obţinere a acestor informaţii (variabilele care vor fi...

 • Afaceri Electronice

  1.1 Societatea informaţională şi noua economie Evoluţia spre Era Informaţională Date - Informaţii - Cunoştinţe 1.2. Caracteristicile noului tip de economie bazată pe cunoştinţe Economia bazată pe cunoştinţe Managementul cunoştinţelor „Managementul cunoaşterii furnizează elementele necesare în rezolvarea problemelor critice legate de adaptarea organizaţiei, supravieţuire şi competenţă pentru a face faţă schimbărilor care au loc în mediu. El cuprinde în esenţă procesele organizaţionale...

Pagina 9 din 21