Toate cursurile din domeniul Automatica

 • Retele

  Cap.1 Introducere SED - fie un sistem real - fie un model matematic, ce descrie funcţionarea unui sistem real a cărui evoluţie este raportată la apariţia unor evenimente Astfel: – producerea evenimentelor joacă rolul de cauză pentru dinamica sistemului şi are drept efect modificarea stărilor sistem, evidenţiind o similitudine cu modele de tip I-S-E ale sistemelor continue sau discrete în timp (chiar şi în cazul unui SED se poate vorbi despre o funcţie de tranziţie a stărilor, care...

 • Conectare C la MySQL Server

  ADO.Net ADO.Net este o multime de biblioteci orientate obiect care permit interactiunea cu sistemele de stocare a informatiilor. De obicei, aceste sisteme sunt reprezentate de bazele de date, dar pot fi si fisiere text, fisiere XML, fisiere Excel, etc. In continuare ne vom ocupa de interactiunea cu bazele de date. Data Provider ADO.Net permite interactiunea cu diverse tipuri de baze de date. Totusi, nu exista un singur set de clase care sa pemita acest lucru. Fiecare tip de baza de...

 • Elemente de Executie

  Elementele de executie sunt componente ale sistemelor automate care primesc la intrare semnale de mica putere de la blocul de conducere si furnizeaza marimi de iesire, in marea majoritate a cazurilor, de natura mecanica (forte, cupluri) capabile sa modifice starea procesului in conformitate cu algoritmul de con-ducere stabilit. Având un dublu rol, informational si de vehiculare a unor puteri importante, elementele de executie au o structura complexa, reprezentând subsisteme in cadrul...

 • Informatica Industriala

  Curs 1. 1.1 Noţiuni fundamentale privind comunicaţia datelor Aplicaţiile moderne presupun în general comunicarea între suporturile hardware pe care acestea rulează. Deci, este necesară comunicarea între calculatoare cu caracteristici diferite (lungimea cuvântului calculator, seturi de date folosite, etc.) în scopul realizării de aplicaţii distribuite specifice. Pot exista trei modalităţi generale de comunicare între calculatoare, prezentate schematic în fig. 1.1. Figura 1.1 Datele pot fi...

 • Inginerie Software

  Laborator 1 UML – Unified Modeling Language Diagrama cazurilor de utilizare (Use Case Diagram) Introducere UML este un limbaj de modelare bazat pe notaţii grafice folosit pentru a specifica, vizualiza, construi şi documenta componentele unui program. UML este un limbaj cu ajutorul căruia se pot construi (descrie) modele. Un model surprinde un anumit aspect al unui program şi acelaşi model poate fi descris la diferite nivele de abstractizare. Fiecărui model îi corespunde o diagramă....

 • Programare in Limbaj de Asamblare

  De ce utilizăm limbajul de asamblare ? compilatoarele translatează codul sursă in limbaj (cod) maşină; îndepărtare de limbajul de asamblare, dar nu de renunţare la el; multe medii IDE şi compilatoare C, Pascal, Basic, Fortran, LabView etc.) prezintă facilităţi de inserare de linii scrise direct în limbaj de asamblare. componente ale SO, critice şi performante realizate în LA, deoarece aceste secvenţe trebuie să consume cât mai puţin timp şi, eventual, cât mai puţină memorie Programe...

 • Grafica Computerizata

  Interfete utilizator - Simulare - Animatie - Controlul proceselor - Proiectare asistata pe calculator - Producere reclame si filme Clasificarea aplicatiilor grafice 1. tipul obiectelor folosite si a imaginilor produse a) obiecte abstracte – imagini abstracte b) obiecte reale – imagini reale c) Obiecte 2D – imagini reprezentate prin linii - imagini alb – negru, color e) Obiecte 3D – imagini reprezentate prin linii, in diferite proiectii - imagini alb-negru - imagini color cu...

 • Traductori si Sisteme de Masurare

  1. MASURARE - CARACTERIZARE GENERALA; CATEGORII DE MASURARI Procesul (operatia) de masurare Masurarea; Procesul (operatia) de masurare; Componentele procesului de masurare: masurandul (marimea de masurat); metoda de masurare; mijlocul (echipamentul) de masurare; etalonul. Importanta fiecarui element al procesului de masurare Marime fizica si valoare a marimii fizice Masurarea – rezultat al unui proces de masurare Marime fizica (exemple) Valoare a marimii fizice Reprezentarea...

 • Automatizarea Proceselor de Mediu - Cursul 5

  5. MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI 5.1. Proiectarea şi obiectivele sistemului de monitorizare Sistemul de monitorizare a calităţii apei este un subsistem al sistemului general de monitorizare a mediului. Pentru dezvoltarea unui astfel de sistem se realizează un studiu ale cărui elemente principale sunt: - stabilirea obiectivelor monitorizării - descrierea zonei ce va fi supusă monitorizării - tipul de informaţii necesare şi modul de obţinere a acestor informaţii (variabilele care vor fi...

 • Afaceri Electronice

  1.1 Societatea informaţională şi noua economie Evoluţia spre Era Informaţională Date - Informaţii - Cunoştinţe 1.2. Caracteristicile noului tip de economie bazată pe cunoştinţe Economia bazată pe cunoştinţe Managementul cunoştinţelor „Managementul cunoaşterii furnizează elementele necesare în rezolvarea problemelor critice legate de adaptarea organizaţiei, supravieţuire şi competenţă pentru a face faţă schimbărilor care au loc în mediu. El cuprinde în esenţă procesele organizaţionale...

 • Fiabilitate si Diagnoza

  NOTIUNI INTRODUCTIVE Sistemele hardware si software sunt create uzual pentru a îndeplini anumite sarcini, pentru a atinge anumite obiective de naturǎ tehnicǎ-tehnologicǎ, din domeniul cunoasterii etc. Este foarte important ca aceste sisteme sǎ functioneze adecvat, adicǎ întreruperile nedorite, necomandate sǎ fie cât mai rare si cât mai scurte, iar dacǎ se produc, depanarea sau înlocuirea sǎ fie posibile, mǎcar una dintre ele si sǎ nu fie excesiv de îndelungate. Desigur, toate aceste conditii...

 • Microprocesoare Z80

  Prezentarea generală a structurii unui microcalculator Procesorul reprezintă realizarea cu cel mai mare impact asupra evoluţiei ulterioare a societăţilor industrializate. Uşurinţa implementarii diverselor aplicaţii, flexibilitatea privind conducerea proceselor, modularizarea aplicaţiilor, fiabilitatea ridicată, au contribuit la o utilizare pe scară largă a microprocesoarelor şi implicit la o scădere a preţului de cost a aplicaţiilor respective. În acest context microprocesorul este...

 • Bazele Sistemelor Flexibile Inteligente

  CAPITOLUL I . Schema bloc a unui robot Fig.nr.1.1.Sistemul robot Definiţie : sistemul este un ansamblu de elemente interconectate astfel încât performanţele ansamblului sunt superioare sumei performanţelor individuale ale elementelor componente. Părţile componente ale unui sistem robot (vezi fig.1.1) sunt : - sistemul de comandă; - sistemul de acţionare; - sistemul mecanic. Sistemul de comandă şi cel de acţionare constituie sistemul de conducere. Sistemul mecanic în acţiune asupra...

 • Modelarea Ball & Beam Experiment

  O minge este plasat pe o grindă, a se vedea figura de mai jos, în cazul în care este permis să se rostogoleasca cu 1 grad de libertate de-a lungul grindei. Un braţ de pârghie este anexat la grinda la un capăt şi o roata de andrenaj la celalat capat. Alpha este unghiul de inclinare a grindei si theta este unghiul de rotatie al parghiei. Cand unghiul este schimbat de la poziţia verticală, din cauza gravitatii mingea incepe sa se rostogoleasca de-a lungul grindei. Va fi proiectat un controller...

 • Semnale si Sisteme

  1.1. Semnale Un fenomen fizic, variabil in timp, care poarta cu sine o informatie este un exemplu de semnal. Tipuri de semnale: biologice, acustice, chimice, optice, electronice,… 2 Modelul matematic Functia, avand ca variabila independenta timpul, x(t) =10*sin2π*103*t [V] Semnale in timp discret Esantionand x(t) cu pasul Te=0,05 ms n=t/Te – timp normat ( ) ( ) [ ] 10 2 1030 05 103 10 0 1 V ˆx t x nTe sin , n sin , n n Z = = * *π* * * − * = = * *π* ∈ x[n]=x(nTe) ; n∈Z 3...

Pagina 9 din 21