Automatizarea Proceselor de Mediu - Cursul 5

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Automatizarea Proceselor de Mediu - Cursul 5.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Automatica, Ecologie

Extras din document

5. MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI

5.1. Proiectarea şi obiectivele sistemului de monitorizare

Sistemul de monitorizare a calităţii apei este un subsistem al sistemului general de monitorizare a mediului. Pentru dezvoltarea unui astfel de sistem se realizează un studiu ale cărui elemente principale sunt:

- stabilirea obiectivelor monitorizării

- descrierea zonei ce va fi supusă monitorizării

- tipul de informaţii necesare şi modul de obţinere a acestor informaţii (variabilele care vor fi măsurate, tipuri probe, locul de recoltare, amplasare senzori pentru măsurări automate etc.)

- frecvenţa de recoltare a probelor şi timpul necesar efectuării analizelor offline

- estimarea necesarului de resurse (umane, financiare etc.)

- planuri, proceduri şi metode pentru controlul calităţii şi pentru situaţii de urgenţă

Monitorizarea calităţii apei se efectuează pentru a verifica dacă aceasta este potrivită pentru utilizare (apă potabilă, apă pentru irigaţii, apă industrială etc.) şi în al doilea rând pentru aprecierea impactului asupra mediului (aşa-numita monitorizareimpact).

Monitorizarea calităţii apei este un proces de analiză, interpretare şi comunicare către factorii decizionali şi către populaţie a proprietăţilor fizico-chimice, biologice şi microbiologice ale apei. Sistemul de monitorizare trebuie să fie flexibil şi adaptat în funcţie de necesităţile locale, naţionale sau globale.

Informaţiile obţinute prin intermediul sistemului de monitorizare trebuie să răspundă la o serie de întrebări, cum ar fi:

- care sunt cerinţele utilizatorilor pentru calitatea şi cantitatea apei

- dacă standardele stabilite pentru calitatea şi cantitatea apei sunt respectate

- în ce mod calitatea apei este influenţată de procesele naturale

- care este capacitatea apei de asimilare a reziduurilor fără a depăşi nivelul admis de poluare

- dacă deşeurile descărcate (deversate) de către diverse unităţi sunt în limitele prestabilite sau în locurile prestabilite

- care sunt variabilele fizice, chimice sau biologice care fac apa nepotrivită pentru utilizare

- care sunt limitele peste care anumite substanţe devin toxice pentru om sau pentru celelalte fiinţe vii

- dacă deşeurile sunt biodegradabile şi care este intervalul de timp necesar descompunerii

- dacă există măsuri de control pentru prevenirea poluării sau îmbunătăţirea calităţii apei şi dacă acestea au efectul scontat

- care sunt tendinţele de modificare a calităţii apei (în sens pozitiv sau negativ) în funcţie de modificarea activităţii umane din zona monitorizată

- cum se modifică sănătatea omului ca urmare a calităţii scăzute a apei

- care sunt efectele pe care poluarea apei le are asupra celorlalte fiinţe vii

În funcţie de informaţiile disponibile, anumite sisteme şi programe de monitorizare sunt concepute pentru a funcţiona pe termen lung şi pentru a oferi un volum larg de rezultate, altele sunt concentrate pe un singur obiectiv şi pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru a conferi claritate şi eficienţă unui sistem de monitorizare, este necesară precizarea obiectivelor de monitorizare. Obiectivele pot fi generale, fără o detaliere iniţială a sub-obiectivelor, sau detaliate. Pentru a stabili obiectivele unui sistem de monitorizare a calităţii apei trebuie să fie precizate următoarele chestiuni:

- locul de realizare a monitorizării

- scopul realizării monitorizării: pentru informaţii de bază, de planificare, informaţii operaţionale, de management, pentru elaborarea de standarde, pentru depistarea surselor de poluare

- care sunt informaţiile privind calitatea apei pentru fiecare folosinţă a apei; care sunt variabilele ce trebuie măsurate şi cu ce frecvenţă

- care sunt resursele umane şi financiare necesare pentru monitorizare şi cine este responsabil pentru fiecare element sau subsistem al sistemului de monitorizare

- cui sunt destinate datele şi informaţiile obţinute prin monitorizare şi cum vor fi folosite aceste date (pentru decizii de control al poluării, pentru elaborare de standarde, pentru avertizare – alarmare, pentru completarea bazei de cunoştinţe)

Obiectivele tipice ale unui sistem de monitorizare sunt:

Fisiere in arhiva (1):

  • Automatizarea Proceselor de Mediu - Cursul 5.doc