Baze de Date

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 25576
Mărime: 1.42MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A. Ionescu

Extras din document

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

O baz[ de date este o mulime structurat[ de elemente de date ce sunt informaii despre un univers (o @ntreprindere , o organizaie, o societate de asigur[ri etc.) ]i de leg[turi logice dintre ele , ce pot fi accesate simultan de mai mullti utilizatori.

Un sistem de gestiune al unei baze de date (SGBD) este un software utilizat pentru crearea, @ntreinerea si exploatarea a unei baze de date ]i care d[ posibilitatea mai multor utilizatori s[ aib[ acces simultan la datelele care o compun

1.1 Istoria sistemelor de gestiune a bazelor de date

Sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) au o vechime de aproape trei decenii. #n anul 1960 s-a realizat prima dezvoltare a sistemelor de gestiune ale fi]ierelor (SGF) pentru memoriile secundare direct accesibile ]i partajabile, care a constituit inima unui SGBD. Prima generare a unui SGBD a fost marcat[ de separarea descrierii datelor de programele de aplicaii ]i de apariia limbajelor de manipulare. Aceste SGBD permit s[ se caute date grupate @n articole, @n structuri arborescente ]i au ca obiectiv optimizarea memor[rii datelor pe suport ]i reducerea timpului de acces. Din aceast[ generaie fac parte IMS, DBMS elaborate de IBM, SOCRATE elaborat de CII etc.

A doua generaie de SGBD, ap[rut[ dup[ anul 1970 se bazeaz[ pe modelul relaional dat de E.Codd, vizeaz[ simplificarea @nelegerii, optimizarea structurilor de date ]i optimizarea accesului la date pentru utilizatorii externi. Ele ofer[ limbaje aserionale bazate pe logic[ care specific[ datele pe care dorim s[ le obinem. Acest sistem d[ un mod eficient de structurare bazat pe teoria normaliz[rii ]i determin[ cel mai bun plan de acces la informaiile pe care dorim s[ le obinem. La @nceputul deceniului al IX-lea al acestui secol, termenii de model relaional, baz[ relaional[ de date, calcul relaional, au devenit uzuali @n metodologia proiect[rii ]i utiliz[rii bazelor de date.Aceast[ generaie, a c[rei fundamentare teoretic[ se bazeaz[ pe teoria relaional[ a cunoscut cea mai rapid[ dezvoltare. Primele sisteme din aceast[ generaie au fost comercializate dup[ anul 1980. Pentru crearea modelului relaional al bazelor de date E.F.Codd a primit @n anul 1981 premiul Turing pentru informatic[. La r[sp`ndirea rapid[ a modelului relaional au contribuit factorii urm[tori ;

- omogenitatea reliefat[ de structurile de date ]i de memorare;

- bazele de date relaionale pot fi imaginate independent de structura sistemului de calcul.

Mulimile utilizate cel mai mult @n practic[ sunt tabelele bidimensionale. #n acest caz

c[tarea ]i prelucrarea datelor nu depind de modul de organizare ]i memorare a datelor @n

calculator.

- din punct de vedere matematic, bazele relaionale de date sunt instanieri distincte de

scheme de relaii definite anterior din mulimi de atribute (elemente de date).

Cu alte cuvinte, o baz[ relaional[ de date este un model finit @n sensul logicii elementare. Modelul relaional permite realizarea de diferite operaii algebrice. Teoria bazelor relaionale de date devine domeniul de aplic[re a logicii matematice ]i al algebrei moderne, care opereaz[ cu un formalism exact.

O a treia generaie care s-a preconizat dup[ anul 1990 este aceea a bazelor de date obiectuale ( orientate obiect). Sistemele de gestiune a bazelor de date obiectuale (SGBDO) permit administrarea datelor complexe din domeniile: ingineria software, sisteme multimedia, gestiunea documentelor, CAD etc. Aceste sisteme trebuie s[ integreze sistemele relaionale de baze de date existente. SGBD-urile relaionale au fost dezvoltate pentru aplicaii de gestiune @n care datele sunt separate de programele elucr[rii. Acestea nu cuprind noiunile de obiect ]i clas[. Limbajele de interogare ale SGBD-urilor furnizeaz[ mulimi de tupluri programelor de aplicaii care sunt apoi transformate @n structuri complexe.

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9
Baze de Date - Pagina 10
Baze de Date - Pagina 11
Baze de Date - Pagina 12
Baze de Date - Pagina 13
Baze de Date - Pagina 14
Baze de Date - Pagina 15
Baze de Date - Pagina 16
Baze de Date - Pagina 17
Baze de Date - Pagina 18
Baze de Date - Pagina 19
Baze de Date - Pagina 20
Baze de Date - Pagina 21
Baze de Date - Pagina 22
Baze de Date - Pagina 23
Baze de Date - Pagina 24
Baze de Date - Pagina 25
Baze de Date - Pagina 26
Baze de Date - Pagina 27
Baze de Date - Pagina 28
Baze de Date - Pagina 29
Baze de Date - Pagina 30
Baze de Date - Pagina 31
Baze de Date - Pagina 32
Baze de Date - Pagina 33
Baze de Date - Pagina 34
Baze de Date - Pagina 35
Baze de Date - Pagina 36
Baze de Date - Pagina 37
Baze de Date - Pagina 38
Baze de Date - Pagina 39
Baze de Date - Pagina 40
Baze de Date - Pagina 41
Baze de Date - Pagina 42
Baze de Date - Pagina 43
Baze de Date - Pagina 44
Baze de Date - Pagina 45
Baze de Date - Pagina 46
Baze de Date - Pagina 47
Baze de Date - Pagina 48
Baze de Date - Pagina 49
Baze de Date - Pagina 50
Baze de Date - Pagina 51
Baze de Date - Pagina 52
Baze de Date - Pagina 53
Baze de Date - Pagina 54
Baze de Date - Pagina 55
Baze de Date - Pagina 56
Baze de Date - Pagina 57
Baze de Date - Pagina 58
Baze de Date - Pagina 59
Baze de Date - Pagina 60
Baze de Date - Pagina 61
Baze de Date - Pagina 62
Baze de Date - Pagina 63
Baze de Date - Pagina 64
Baze de Date - Pagina 65
Baze de Date - Pagina 66
Baze de Date - Pagina 67
Baze de Date - Pagina 68
Baze de Date - Pagina 69
Baze de Date - Pagina 70
Baze de Date - Pagina 71
Baze de Date - Pagina 72
Baze de Date - Pagina 73
Baze de Date - Pagina 74
Baze de Date - Pagina 75
Baze de Date - Pagina 76
Baze de Date - Pagina 77
Baze de Date - Pagina 78
Baze de Date - Pagina 79
Baze de Date - Pagina 80
Baze de Date - Pagina 81
Baze de Date - Pagina 82
Baze de Date - Pagina 83
Baze de Date - Pagina 84
Baze de Date - Pagina 85
Baze de Date - Pagina 86
Baze de Date - Pagina 87
Baze de Date - Pagina 88
Baze de Date - Pagina 89
Baze de Date - Pagina 90
Baze de Date - Pagina 91
Baze de Date - Pagina 92
Baze de Date - Pagina 93
Baze de Date - Pagina 94
Baze de Date - Pagina 95
Baze de Date - Pagina 96
Baze de Date - Pagina 97
Baze de Date - Pagina 98
Baze de Date - Pagina 99
Baze de Date - Pagina 100
Baze de Date - Pagina 101
Baze de Date - Pagina 102
Baze de Date - Pagina 103
Baze de Date - Pagina 104
Baze de Date - Pagina 105
Baze de Date - Pagina 106
Baze de Date - Pagina 107
Baze de Date - Pagina 108
Baze de Date - Pagina 109
Baze de Date - Pagina 110
Baze de Date - Pagina 111
Baze de Date - Pagina 112
Baze de Date - Pagina 113
Baze de Date - Pagina 114
Baze de Date - Pagina 115
Baze de Date - Pagina 116
Baze de Date - Pagina 117
Baze de Date - Pagina 118
Baze de Date - Pagina 119
Baze de Date - Pagina 120
Baze de Date - Pagina 121
Baze de Date - Pagina 122
Baze de Date - Pagina 123
Baze de Date - Pagina 124
Baze de Date - Pagina 125
Baze de Date - Pagina 126
Baze de Date - Pagina 127
Baze de Date - Pagina 128
Baze de Date - Pagina 129
Baze de Date - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Baze de Date
  • CAP01.DOC
  • CAP02.DOC
  • CAP03.DOC
  • CAP04.DOC
  • CAP05.DOC
  • Cap06.doc
  • Cap061.doc
  • CAP07.DOC

Alții au mai descărcat și

Analiza și Reglarea unui Sistem Cazan-Turbina-Generator-Sistem Electro-Energetic Radial

Tema de proiectare: Se vor proiecta intr-o forma simplificata principalele circuite de reglare folosite la sistemul cazan turbina generator...

Baze de Date

Baze de date. Generalitati O baza de date este un sistem de colectii de date referitoare la un domeniu particular, care poate fi utilizat si...

Proiectarea unui Circuit de Comanda pentru un Motor Pas cu Pas

I. DATE INIŢIALE Tipul motorului pas cu pas: cu reluctanţă variabilă Curentul nominal: I = 3A Tensiunea de alimentare: U = 50V Secvenţa de...

Proiectarea unui Sistem cu Reglare Automata a Debitului

1. Consideratii generale privind contructia si reglarea ventilelor de reglare. Presiunile nominale si domeniile de diametre nominale pentru...

Sistem de Reglare Automata a Temperaturii la un Schimbator de Caldura cu Parametri Concentrati

Tema de proiectare: Să se proiecteze un sistem de reglare automată a temperaturii produsului util la un schimbător de căldură cu parametri...

Prezentarea Metodei Celor Mai Mici Pătrate

Metodele numerice care se folosesc astăzi, fie cele clasice, fie cele noi, se utilizează numai prin intermediul calculatorului. Ţinând cont de...

Pendulul Inversat

a) Ipoteze de modelare: i) Pendulul inversat este montat pe un carucior actionat de un motor de curent continuu. ii) Masa pendulului este...

Grile Rezolvate Automatica

1. Procesorul reprezinta: a) unitatea de prelucrare aritmetica si logica b) unitatea de realizare a prelucrarilor aritmetice c) reuniunea...

Ai nevoie de altceva?