Baze de Date - SQL

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Baze de Date - SQL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Profesor: Stefanescu Marian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Extras din document

În acest capitol vor fi prezentate pe larg comanda de interogare a datelor SELECT, comenzile de manipulare a datelor INSERT, UPDATE, DELETE, precum si comanda TRUNCATE.

5.1. Comanda SELECT

Interogarea datelor stocate în baza de date este considerata cea mai importanta facilitate a unui SGBD. În SQL ea se realizeaza prin intermediul comenzii SELECT. Comanda SELECT este folosita doar pentru interogarea datelor, ea neputându-le modifica. Asa cum am vazut mai înainte, comanda SELECT implementeaza toti operatorii algebrei relationale. O instructiune SELECT cuprinde în mod obligatoriu cuvântul cheie FROM. Cu alte cuvinte, sintaxa minimala pentru comanda SELECT este:

SELECT atribute

FROM obiect

Dupa cuvântul cheie SELECT se specifica lista atributelor ce urmeaza a fi returnate ca rezultat al interogarii, iar dupa cuvântul FROM se precizeaza obiectele (tabele, vederi, sinonime) din care se vor selecta aceste atribute.

5.1.1. Atributele comenzii SELECT

In lista de atribute pot aparea:

- toate coloanele din tabel sau vedere (in ordinea în care au fost definite în comanda CREATE TABLE/CREATE VIEW) prin utilizarea semnului *:

SQL> SELECT *

FROM profesor;

COD NUME PRENUME DATA_NAST GRAD SEF SALARIU PRIMA COD_CATEDRA

--- --------- --------- --------- ---- --- ------- ----- -----------

100 GHEORGHIU STEFAN ll-AUG-46 PROF 3000 3500 10

101 MARIN VLAD 19-APR-45 PROF 100 2500 20

102 GEORGESCU CRISTIANA 30-OCT-51 CONF 100 2800 200 30

103 IONESCU VERONICA ASIST 102 1500 10

104 ALBU GHEORGHE LECT 100 2200 2500 20

105 VOINEA MIRCEA 15-NOV-65 ASIST 100 1200 150 10

106 STANESCU MARIA 05-DEC-69 ASIST 103 1200 600 20

- numele coloanelor separate prin virgula. Acestea vor aparea în rezultatul interogarii în ordinea în care sunt specificate:

Fisiere in arhiva (1):

  • Baze de Date - SQL.doc