Baze de Date - SQL

Curs
8/10 (6 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12759
Mărime: 80.23KB (arhivat)
Publicat de: Haralambie Chivu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefanescu Marian

Extras din curs

În acest capitol vor fi prezentate pe larg comanda de interogare a datelor SELECT, comenzile de manipulare a datelor INSERT, UPDATE, DELETE, precum si comanda TRUNCATE.

5.1. Comanda SELECT

Interogarea datelor stocate în baza de date este considerata cea mai importanta facilitate a unui SGBD. În SQL ea se realizeaza prin intermediul comenzii SELECT. Comanda SELECT este folosita doar pentru interogarea datelor, ea neputându-le modifica. Asa cum am vazut mai înainte, comanda SELECT implementeaza toti operatorii algebrei relationale. O instructiune SELECT cuprinde în mod obligatoriu cuvântul cheie FROM. Cu alte cuvinte, sintaxa minimala pentru comanda SELECT este:

SELECT atribute

FROM obiect

Dupa cuvântul cheie SELECT se specifica lista atributelor ce urmeaza a fi returnate ca rezultat al interogarii, iar dupa cuvântul FROM se precizeaza obiectele (tabele, vederi, sinonime) din care se vor selecta aceste atribute.

5.1.1. Atributele comenzii SELECT

In lista de atribute pot aparea:

- toate coloanele din tabel sau vedere (in ordinea în care au fost definite în comanda CREATE TABLE/CREATE VIEW) prin utilizarea semnului *:

SQL> SELECT *

FROM profesor;

COD NUME PRENUME DATA_NAST GRAD SEF SALARIU PRIMA COD_CATEDRA

--- --------- --------- --------- ---- --- ------- ----- -----------

100 GHEORGHIU STEFAN ll-AUG-46 PROF 3000 3500 10

101 MARIN VLAD 19-APR-45 PROF 100 2500 20

102 GEORGESCU CRISTIANA 30-OCT-51 CONF 100 2800 200 30

103 IONESCU VERONICA ASIST 102 1500 10

104 ALBU GHEORGHE LECT 100 2200 2500 20

105 VOINEA MIRCEA 15-NOV-65 ASIST 100 1200 150 10

106 STANESCU MARIA 05-DEC-69 ASIST 103 1200 600 20

- numele coloanelor separate prin virgula. Acestea vor aparea în rezultatul interogarii în ordinea în care sunt specificate:

Preview document

Baze de Date - SQL - Pagina 1
Baze de Date - SQL - Pagina 2
Baze de Date - SQL - Pagina 3
Baze de Date - SQL - Pagina 4
Baze de Date - SQL - Pagina 5
Baze de Date - SQL - Pagina 6
Baze de Date - SQL - Pagina 7
Baze de Date - SQL - Pagina 8
Baze de Date - SQL - Pagina 9
Baze de Date - SQL - Pagina 10
Baze de Date - SQL - Pagina 11
Baze de Date - SQL - Pagina 12
Baze de Date - SQL - Pagina 13
Baze de Date - SQL - Pagina 14
Baze de Date - SQL - Pagina 15
Baze de Date - SQL - Pagina 16
Baze de Date - SQL - Pagina 17
Baze de Date - SQL - Pagina 18
Baze de Date - SQL - Pagina 19
Baze de Date - SQL - Pagina 20
Baze de Date - SQL - Pagina 21
Baze de Date - SQL - Pagina 22
Baze de Date - SQL - Pagina 23
Baze de Date - SQL - Pagina 24
Baze de Date - SQL - Pagina 25
Baze de Date - SQL - Pagina 26
Baze de Date - SQL - Pagina 27
Baze de Date - SQL - Pagina 28
Baze de Date - SQL - Pagina 29
Baze de Date - SQL - Pagina 30
Baze de Date - SQL - Pagina 31
Baze de Date - SQL - Pagina 32
Baze de Date - SQL - Pagina 33
Baze de Date - SQL - Pagina 34
Baze de Date - SQL - Pagina 35
Baze de Date - SQL - Pagina 36
Baze de Date - SQL - Pagina 37
Baze de Date - SQL - Pagina 38
Baze de Date - SQL - Pagina 39
Baze de Date - SQL - Pagina 40
Baze de Date - SQL - Pagina 41
Baze de Date - SQL - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date - SQL.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme convenționale pentru reglarea proceselor continue

Capitolul 2 Sisteme Conventionale pentru Reglarea Proceselor Continue Rezumat: In acest capitol sunt tratate aspecte legate de metodologia...

Teoria Sistemelor

Reprezentarea Sistemelor Dinamice Liniare Multivariabile prin Matrice de Transfer 1. Matricea de transfer; legatura cu reprezentarile de tip...

Reprezentarea Informațiilor cu Obiecte

Informatiile pe care le reprezentam în memoria calculatorului sunt rareori atât de simple precum culorile sau literele. În general, dorim sa...

Sistemele Informatice

1.1. Contextul actual La sfârsitul secolului al XX-lea si începutul secolului al XXI-lea, clientii, concurenta si schimbarea au creat o noua lume a...

Cursuri Java

Cuvinte importante: - concepte fundamentale ale programarii orientate obiect in Java: incapsulare, mostenire, polimorfism; - crearea claselor de...

Aplicatii de retea în internet

Posta electronica (e - mail) Milioane de oameni sunt conectati într-un fel sau altul la reteaua Internet si pot trimite mesaje prin intermediul...

Optimizarea Conducerii Autovehiculelor

Titlul acestui subcapitol sugereaza utilizarea unor tehnici si a unor sisteme de conducere de tipul celor mentionate în primul capitol care sa...

Arhitectura modelului OSI(ISO)

ARHITECTURA MODELULUI OSI/ISO Modelul ISO/OSI (International Standards Organization / Open Systems Interconnection) este o arhitectura de retea...

Te-ar putea interesa și

Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date

Introducere MOTO: Programatorul este un creator de universuri pentru care este în întregime responsabil. (Joseph Weizenbaum) Odatǎ cu apariţia...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Baze de Date SQL

A Definirea schemei bazei de date – tabele (minim 4) cu legături şi alte restrictii de integritate (CREATE TABLE), populate (INSERT). create...

Proiect Baze de Date SQL

Schema bazei de date este urmãtoarea: FACULTATI CODFAC DENFAC EMAIL CATEDRE CODCAT DENCAT CODFAC PERSOANE CODP NUME FUNCTIA DATAANG CODCAT...

Bază de date SQL

SCHEMA PE BAZA GRAFULUI FACTURI { NrFactura, CodClient, ID_PunctDesfacere, DataFactura} CLIENTI { CodClient, NumeCl, AdresaCl, LocalitateCl}...

Baze de date NoSQL - MongoDB

În acesta lucrare se analizează așa numitele depozite de date „NoSQL” care au fost proiectate să scaleze aplicațiile de tipul OLTP 1 distribuite pe...

Medii de Programare

O baza de date trebuie sa satisfaca cinci conditii esentiale13: - O buna reprezentare a realitatii înconjuratoare, adica baza de date trebuie sa...

Baze de Date

CAPITOLUL 1 BAZE DE DATE SI SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE 1.1. Concepte utilizate in studiul bazelor de date si al sistemelor de gestiune...

Ai nevoie de altceva?