Comenzi Numerice

Curs
7/10 (5 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3576
Mărime: 178.20KB (arhivat)
Publicat de: Robertina Bucur
Cost: Gratis

Extras din curs

Axe, miscari

În domeniul comenzii numerice s-a adoptat noţiunea de axă, pentru a defini fiecare direcţie fixă de deplasare rectilinie sau circulară, deplasare care poate fi executată de organele mobile comandate ale maşinii-unelte. Axelor maşinii-unelte li se atribuie o anumită simbolizare şi sensuri de deplasare, puse de acord la nivel internaţional prin Recomandarea ISO R-841, iar la nivel naţional prin STAS 8902-83. Rolul normativelor este de a crea, din acest punct de vedere, un limbaj comun între diferitele centre de programare, şi respectiv fabricanţii şi utilizatorii de maşini unelte comandate numeric.

a) Mişcarea rectilinie

Axele de deplasare rectilinie ale unei maşini-unelte cu comandă numerică formează un sistem geometric de coordonate. Conform standardelor, sistemul normal de coordonate este un triedru de sens direct, care se referă la o piesă fixată pe maşină şi având muchiile (axele) paralele cu ghidajele principale ale acesteia.

Pentru stabilirea sistemului de coordonate şi a sensului pozitiv se utilizează regula mâinii drepte: degetul mare reprezintă axa X, arătătorul axa Y, iar mijlociul axa Z. Pentru mişcarea de rotaţie regula mâinii drepte se aplică astfel: punând degetul mare în sensul pozitiv al mişcări de translatie pe axă, celelalte degete vor indica sensul pozitiv al mişcării de rotaţie.

Axa Z este identică sau paralelă cu axa arborelui principal al maşinii. Axa Z este identică cu axa sculei la maşinile de găurit (MG), maşinile de frezat (MF), maşinile de alezat şi frezat (MAF), unde arborele principal antrenează scula, în timp ce la maşinile prelucrătoare de corpuri de revoluţie cum ar fi strungurile normale (SN) sau maşinile de rectificat (MR) axa Z este identică cu axa semifabricatului.

Axa X este în majoritatea cazurilor orizontală şi paralelă cu suprafaţa de aşezare a piesei, reprezentând axa principală de deplasare în planul în care se realizează poziţionarea piesei faţa de sculă.

Directia si sensul poz al axei X se stabileste cu regula mainii drepte. Ne asezam fata de axa principala Z astfel incat Z “sa intre in ceafa” si intanzand mana dreapta avem directia si sensul pozitiv al axei X in plan orizontal.

Axa Y întregeşte triedrul şi este deci perpendiculară pe planul XOZ, sensul pozitiv (+) corespunde triedrului de sens direct sau este dat de regula mâinii drepte.

Axe suplimentare. Există situaţii în care pe unele maşini unelte întâlnim mai mult de trei axe de deplasare rectilinie. Dacă considerăm axele X, Y, Z ca axe de ordinul 1, se pot defini sisteme suplimentare de axe paralele cu cele primare după cum urmează:

- axe de ordinul unu - X, Y, Z

- axe de ordinul doi - U, V, W

- axe de ordinul trei - P, Q, R

b) Mişcarea de rotaţie

Tot aşa cum s-au definit axele deplasărilor rectilinii se definesc, în mod convenţional, şi mişcările de rotaţie întâlnite la maşinile-unelte comandate numeric. În acest scopse porneşte de la triedrul de sens direct care determină axele de deplasare rectilinie şi se asociază literele A, B, C pentru mişcările de rotaţie în jurul acestor axe, sau a unora paralele cu ele. Astfel axa A reprezintă mişcarea în jurul unei axe paralele cu axa X, iar axele B şi C reprezintă mişcări în jurul unor axe paralele cu axele Y respectiv Z. Sensul pozitiv (+) al axelor de rotaţie se determină din sensul pozitiv al axelor respective de deplasare rectilinie, aplicând regula şurubului dreapta sau regula tirbuşonului.

c) Originea sistemului de coordinate

Prin originea sistemului de coordonate se înţelege acel punct în care X=Y=Z =0, respectiv A=B=C= 0. Alegerea originii pe maşina unealtă este arbitrară, atât pentru axele de deplasare rectilinie, cât şi pentru cele de rotaţie. El se afla de regula la intersectia axei Z cu un plan frontal ce trece prin flansa de prindere a SF sau sculei.aAcest punct constituie punctul de referinţă pentru stabilirea poziţiei semifabricatu-lui faţă de maşina-unealtă (sculă).

Maşina în sine, prin axele sale de coordonate şi fixarea punctului de “zero maşină” devine un sistem rigid din punct de vedere geometric, cu un sistem de axe bine stabilit. Originea sistemului de coordonate al maşinii ("zero maşină") OM este definită ca punctul în care XM=0, YM=0, ZM=0.

Orice piesă pe care vrem s-o prelucrăm trebuie mai întâi poziţionată faţă de sistemul rigid de coordonate al maşinii şi apoi identificat punctul din care începe derularea programului de prelucrare.

Acest punct se numeşte originea sistemului de coordonate al piesei Op este aleasă arbitrar şi convenabil de către tehnologul programator şi este definită ca punctul în care XP=0, YP=0, ZP=0. Deplasările însă pe axele maşinii se fac după aceleaşi direcţii, dar, din punctul de vedere al programului, dintr-o altă origine a sistemului de coordonate, originea piesei Op şi nu originea maşinii OM .

Preview document

Comenzi Numerice - Pagina 1
Comenzi Numerice - Pagina 2
Comenzi Numerice - Pagina 3
Comenzi Numerice - Pagina 4
Comenzi Numerice - Pagina 5
Comenzi Numerice - Pagina 6
Comenzi Numerice - Pagina 7
Comenzi Numerice - Pagina 8
Comenzi Numerice - Pagina 9
Comenzi Numerice - Pagina 10
Comenzi Numerice - Pagina 11
Comenzi Numerice - Pagina 12
Comenzi Numerice - Pagina 13
Comenzi Numerice - Pagina 14
Comenzi Numerice - Pagina 15
Comenzi Numerice - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Axe origini miscari in cn.doc
  • Clasificarea comenzilor numerice.doc
  • Coduri utilizate in programarea numerica.doc
  • Programarea numerica manuala.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme convenționale pentru reglarea proceselor continue

Capitolul 2 Sisteme Conventionale pentru Reglarea Proceselor Continue Rezumat: In acest capitol sunt tratate aspecte legate de metodologia...

Teoria Sistemelor

Reprezentarea Sistemelor Dinamice Liniare Multivariabile prin Matrice de Transfer 1. Matricea de transfer; legatura cu reprezentarile de tip...

Reprezentarea Informațiilor cu Obiecte

Informatiile pe care le reprezentam în memoria calculatorului sunt rareori atât de simple precum culorile sau literele. În general, dorim sa...

Sistemele Informatice

1.1. Contextul actual La sfârsitul secolului al XX-lea si începutul secolului al XXI-lea, clientii, concurenta si schimbarea au creat o noua lume a...

Cursuri Java

Cuvinte importante: - concepte fundamentale ale programarii orientate obiect in Java: incapsulare, mostenire, polimorfism; - crearea claselor de...

Aplicatii de retea în internet

Posta electronica (e - mail) Milioane de oameni sunt conectati într-un fel sau altul la reteaua Internet si pot trimite mesaje prin intermediul...

Optimizarea Conducerii Autovehiculelor

Titlul acestui subcapitol sugereaza utilizarea unor tehnici si a unor sisteme de conducere de tipul celor mentionate în primul capitol care sa...

Arhitectura modelului OSI(ISO)

ARHITECTURA MODELULUI OSI/ISO Modelul ISO/OSI (International Standards Organization / Open Systems Interconnection) este o arhitectura de retea...

Te-ar putea interesa și

Sistem de CNC de tăiere materiale moi cu fir cald

Capitolul 1. Introducere Un echipament este cu comandă numerică dacă instrucţiunile care permit punerea în funcţiune a maşinii sunt implementate...

Modul de translație, poziționare acționat în buclă închisă

CAP I. PREZENTAREA GENERALĂ A MAŞINILOR UNELTE LI. Introducere Maşinile-unelte aşchietoare, împreunã cu presele şi ciocanele folosite la...

Optimizarea Prelucrărilor pe Mașini Unelte cu Comandă Numerică prin Utilizarea Tehnologiilor de Grup

Capitolul 1 TENDINŢE ŞI DEZVOLTĂRI ÎN CONDUCEREA AUTOMATĂ ŞI ADAPTIVĂ A MAŞINILOR UNELTE În timp s-au conturat mai multe direcţii importante în...

Optimizarea tehnologiei de prelucrare a pieselor din clasa bucșe pe strungul cu comandă numerică RN 40-200

Capitolul I PROGRAMAREA NUMERICĂ A MAŞINILOR-UNELTE 1.1 MAŞINA-UNEALTĂ ŞI PROGRAMUL SĂU Scopul unei maşini-unelte este de a prelucra piese prin...

Mașini unelte cu comandă numerică

Au aparut ca o evolutie fireasca in sensul automatizarii proceselor de productie fiind masinile cele mai produse. Evolutia automatizarii a parcurs...

Proiectarea și implementarea FPGA a comenzilor PWM multinivel

1. Scopul proiectului În cadrul proiectului se studiază si se implementează comanda numerică PWM (Pulse Width Modulation) a unui invertor...

Prelucrarea pe mașini unelte cu comandă numerică

Notiuni generale despre CAM si comanda numerica Comanda numerica: Conceptul de comanda numerica a fost realizat la Institutul de tehnologie din...

Cercetarea și Modelarea Sistemelor de Calcul Multiprocesuale

Introducere În ultimii ani, nevoia de a partaja informaţiile şi resursele între diferite calculatoare a condus la ideea conectării...

Ai nevoie de altceva?