Curs Programare C++

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 34040
Mărime: 394.42KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cautil Ioan

Cuprins

Cuprins

Cap. 1 Reprezentarea informaţiilor

1.1 Reprezentarea numerelor întregi în sistemul binar

1.2 Deplasarea numeral binare cu semn

1.3 Reprezentarea numerelor reale

1.4 Reprezentarea caracterelor

Cap. 2 Constante, variabile şi expresii

2.1 Tipuri fundamentale

2.2 Variabile

2.3 Modificatori de tip

2.4 Operatorul typedef

2.5 Constante

2.6 Constante cu nume

2.7 Expresii aritmetice

2.8 Tablouri

2.9 Instrucţiunea de atribuire

2.10 Prototipuri de funcţii

2.11 Operaţii de intrare / ieşire

2.12 Funcţia main

2.13 Execuţia unui program

2.14 Operatorii ++ şi - -

2.15 Operaţii cu numere întregi la nivel de bit

2.15.1 Operatori de depasare

2.15.2 Operaţii logice la nivel de bit

Cap. 3 Structuri de control fundamentale

3.1 Algoritme

3.2 Expresii relaţionale

3.3 Expresii booleene

3.4 Operatorul do-while

3.5 Operatorul while

3.6 Operatorul for

3.7 Operatorul if

3.8 Operatorul ?

3.9 Operatorul switch

3.10 Operatorul ,

Cap. 4 Funcţii

4.1 Definirea funcţiilor

4.2 Pasarea parametrilor funcţiilor

4.3 Recursivitatea

4.4 Sabloane de funcţii

Cap. 5 Pointeri şi referinţe

5.1 Pointeri

5.2 Referinţe

5.3 Parametri funcţiilor

5.4 Pointeri la funcţii

5.5 Declalararea variabilelor tip pointer la funcţie

5.6 Pointeri şi tablouri unidimensionale

5.7 Siruri tip C

5.8 Pointeri şi tablouri multidimensionale

5.9 Parametrii funcţiei main

Cap. 6 Fişiere tip C

6.1 Fişiere text

6.1.1 Funcţii intrare / ieşire cu format

6.1.2 Funcţii intrare / ieşire tip character

6.2 Fişiere binare

Cap. 7 Structuri tip C

Cap. 8 Clase

8.1 Definirea unei clase

8.1.1 Definirea unei clase

8.1.2 Pointerul this

8.1.3 Spaţii de nume

8.2 Constructori şi destructori

8.3 Funcţii prietene

8.4 Fişiere standard în C++

Cap. 9 Supraîncărcarea operatorilor

9.1 Supraîncărcarea operatorului de atribuire

9.2 Supraîncărcarea operatorilor aritmetici

9.3 Supraîncărcarea operatorilor << şi >>

Cap. 10 Moştenirea

10.1 Pointeri la obiecte

10.2 Moştenirea

10.3 Funcţii virtuale. Polimorfism

10.4 Date şi funcţii statice

Cap. 11 Fişiere tip CPP

11.1 Fişiere text

11.1.1 Funcţii intrare / ieşire cu format

11.1.2 Funcţii intrare / ieşire tip caracter

11.2 Fişiere binare

Cap. 12 Siruri tip C++

Cap. 13 Tratarea excepţiilor

13.1 Excepţii

13.2 Excepţii lansate de funcţii

13.3 Excepţii standard

Cap. 14 Aplicaţii

14.1 Funcţii de timp

14.2 Fire de execuţie

Cap. 15 Biblioteca de şabloane standard

15.1 Funcţii generice

15.2 Vectori

15.3 Liste

Extras din document

Cap 1. Reprezentarea informaţiilor

1.1 Reprezentarea numerelor întregi în sistemul binar

Un număr natural se reprezintǎ ca o colecţie de cifre. In sistemul poziţional, poziţia unei cifre determină ponderea cifrei în mărimea numărului. Fie numărul

Mărimea numărului natural corespunzător este:

unde: r>1 este baza, n este numărul de cifre, iar este cifra de pe poziţia i. Avem totdeauna In sistemul zecimal cifrele utilizate sunt 0, 1, 2, , 9. In sistemul binar cifrele utilizate sunt 0 şi 1, în sistemul octal 0, 1, 2, , 7, iar în sistemul hexazecimal cifrele utilizate sunt: 0, 1, 2, , 9,A,B,C,D,E,F unde: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 şi F=15. Cifrele sistemului binar se numesc biţi.

Conversia zecimal-binarǎ

Fie un numǎr natural reprezentat în sistemul binar

In partea dreaptă avem un polinom de puteri ale lui 2. Coeficientul este 0 sau 1. Din expresia de mai sus a numǎrului se observǎ cǎ cifrele , , etc se pot obţine ca resturile impǎrţirilor repetate ale numǎrului N cu 2. Vom nota:

şi vom scrie:

de unde deducem:

Vom scrie

de unde deducem:

Dupǎ n astfel de operaţii vom avea:

unde:

După cum se observǎ, resturile obţinute reprezintǎ chiar cifrele numǎrului binar.

Exemplu. Sǎ convertim numarul 14 din baza 10 în baza 2.

Avem deci:

Avem:

de unde obţinem:

In final:

de unde obţinem:

deci reprezentarea numǎrului 14 în binar este:

In acelaşi fel obţinem:

Algoritmul de conversie a unui numǎr din baza 10 în baza 2 este urmǎtorul:

1.

2.

3. cât timp

{

}

Resturile obţinute sunt cifrele numǎrului binar, primul rest fiind cifra cea mai puţin semnificativǎ.

Conversia din baza 10 în baza 8 sau 16 se face prin împǎrţiri repetate cu 8 şi respectiv 16.

Unitatea de bază a informaţiei în calculator este un octet sau byte, ce cuprinde 8 cifre binare (biţi). Numerele întregi se reprezintǎ în calculator pe 8, 16, 32 sau 64 de biţi. Având un număr în baza 2, pentru reprezentarea sa în baza 16 se grupează câte 4 cifre binare.

Exemplu.

Reprezentarea în baza 16 este importantǎ deoarece un octet poate fi reprezentat prin două cifre hexazecimale.

Având un numǎr în baza 2, pentru reprezentarea în baza 8 se grupează câte 3 cifre binare.

Exemplu.

Pentru verificare

Conversia unui număr din baza 16 în baza 2 se face reprezentând fiecare cifrǎ hexazecimalǎ prin 4 cifre binare.

Conversia unui numǎr din baza 8 în baza 2 se face convertind fiecare cifrǎ octalǎ prin 3 cifre binare. Pentru conversii de numere între bazele 2, 8, 10 şi 16 şi operaţii cu numere în aceste baze se poate folosi aplicaţia Calculator a sistemului de operare Windows.

Reprezentarea numerelor binare cu semn

In cazul numerelor binare cu semn, bitul cel mai semnificativ este bitul de semn. El este 0 pentru numere pozitive şi 1 pentru numere negative. Există trei reprezentǎri ale numerelor binare cu semn.

Reprezentarea în mǎrime şi semn

Numǎrul pozitiv X se reprezintǎ ca:

Numǎrul negativ X se reprezintǎ ca:

Exemple. Vom considera numere întregi reprezentate pe 8 biţi, un bit de semn şi 7 biţi ai numǎrului:

Număr zecimal Reprezentare binarǎ Reprezentare hexazecimalǎ

13 0000 1101 0D

-13 1000 1101 8D

25 0001 1001 19

-7 1000 0111 87

127 0111 1111 7F

-127 1111 1111 FF

Gama numerelor întregi reprezentabile pe un octet în mǎrime şi semn este [-127, 127].

Putem scrie formula de reprezentare a numerelor binare în mǎrime şi semn ca:

unde coeficientul are valoarea 0 sau 1. Primul bit va fi interpretat ca şi coeficientul lui

Reprezentarea în complement faţǎ de 1

Numǎrul pozitiv X se reprezintǎ în complement faţǎ de 1 ca:

Preview document

Curs Programare C++ - Pagina 1
Curs Programare C++ - Pagina 2
Curs Programare C++ - Pagina 3
Curs Programare C++ - Pagina 4
Curs Programare C++ - Pagina 5
Curs Programare C++ - Pagina 6
Curs Programare C++ - Pagina 7
Curs Programare C++ - Pagina 8
Curs Programare C++ - Pagina 9
Curs Programare C++ - Pagina 10
Curs Programare C++ - Pagina 11
Curs Programare C++ - Pagina 12
Curs Programare C++ - Pagina 13
Curs Programare C++ - Pagina 14
Curs Programare C++ - Pagina 15
Curs Programare C++ - Pagina 16
Curs Programare C++ - Pagina 17
Curs Programare C++ - Pagina 18
Curs Programare C++ - Pagina 19
Curs Programare C++ - Pagina 20
Curs Programare C++ - Pagina 21
Curs Programare C++ - Pagina 22
Curs Programare C++ - Pagina 23
Curs Programare C++ - Pagina 24
Curs Programare C++ - Pagina 25
Curs Programare C++ - Pagina 26
Curs Programare C++ - Pagina 27
Curs Programare C++ - Pagina 28
Curs Programare C++ - Pagina 29
Curs Programare C++ - Pagina 30
Curs Programare C++ - Pagina 31
Curs Programare C++ - Pagina 32
Curs Programare C++ - Pagina 33
Curs Programare C++ - Pagina 34
Curs Programare C++ - Pagina 35
Curs Programare C++ - Pagina 36
Curs Programare C++ - Pagina 37
Curs Programare C++ - Pagina 38
Curs Programare C++ - Pagina 39
Curs Programare C++ - Pagina 40
Curs Programare C++ - Pagina 41
Curs Programare C++ - Pagina 42
Curs Programare C++ - Pagina 43
Curs Programare C++ - Pagina 44
Curs Programare C++ - Pagina 45
Curs Programare C++ - Pagina 46
Curs Programare C++ - Pagina 47
Curs Programare C++ - Pagina 48
Curs Programare C++ - Pagina 49
Curs Programare C++ - Pagina 50
Curs Programare C++ - Pagina 51
Curs Programare C++ - Pagina 52
Curs Programare C++ - Pagina 53
Curs Programare C++ - Pagina 54
Curs Programare C++ - Pagina 55
Curs Programare C++ - Pagina 56
Curs Programare C++ - Pagina 57
Curs Programare C++ - Pagina 58
Curs Programare C++ - Pagina 59
Curs Programare C++ - Pagina 60
Curs Programare C++ - Pagina 61
Curs Programare C++ - Pagina 62
Curs Programare C++ - Pagina 63
Curs Programare C++ - Pagina 64
Curs Programare C++ - Pagina 65
Curs Programare C++ - Pagina 66
Curs Programare C++ - Pagina 67
Curs Programare C++ - Pagina 68
Curs Programare C++ - Pagina 69
Curs Programare C++ - Pagina 70
Curs Programare C++ - Pagina 71
Curs Programare C++ - Pagina 72
Curs Programare C++ - Pagina 73
Curs Programare C++ - Pagina 74
Curs Programare C++ - Pagina 75
Curs Programare C++ - Pagina 76
Curs Programare C++ - Pagina 77
Curs Programare C++ - Pagina 78
Curs Programare C++ - Pagina 79
Curs Programare C++ - Pagina 80
Curs Programare C++ - Pagina 81
Curs Programare C++ - Pagina 82
Curs Programare C++ - Pagina 83
Curs Programare C++ - Pagina 84
Curs Programare C++ - Pagina 85
Curs Programare C++ - Pagina 86
Curs Programare C++ - Pagina 87
Curs Programare C++ - Pagina 88
Curs Programare C++ - Pagina 89
Curs Programare C++ - Pagina 90
Curs Programare C++ - Pagina 91
Curs Programare C++ - Pagina 92
Curs Programare C++ - Pagina 93
Curs Programare C++ - Pagina 94
Curs Programare C++ - Pagina 95
Curs Programare C++ - Pagina 96
Curs Programare C++ - Pagina 97
Curs Programare C++ - Pagina 98
Curs Programare C++ - Pagina 99
Curs Programare C++ - Pagina 100
Curs Programare C++ - Pagina 101
Curs Programare C++ - Pagina 102
Curs Programare C++ - Pagina 103
Curs Programare C++ - Pagina 104
Curs Programare C++ - Pagina 105
Curs Programare C++ - Pagina 106
Curs Programare C++ - Pagina 107
Curs Programare C++ - Pagina 108
Curs Programare C++ - Pagina 109
Curs Programare C++ - Pagina 110
Curs Programare C++ - Pagina 111
Curs Programare C++ - Pagina 112
Curs Programare C++ - Pagina 113
Curs Programare C++ - Pagina 114
Curs Programare C++ - Pagina 115
Curs Programare C++ - Pagina 116
Curs Programare C++ - Pagina 117
Curs Programare C++ - Pagina 118
Curs Programare C++ - Pagina 119
Curs Programare C++ - Pagina 120
Curs Programare C++ - Pagina 121
Curs Programare C++ - Pagina 122
Curs Programare C++ - Pagina 123
Curs Programare C++ - Pagina 124
Curs Programare C++ - Pagina 125
Curs Programare C++ - Pagina 126
Curs Programare C++ - Pagina 127
Curs Programare C++ - Pagina 128
Curs Programare C++ - Pagina 129
Curs Programare C++ - Pagina 130
Curs Programare C++ - Pagina 131
Curs Programare C++ - Pagina 132
Curs Programare C++ - Pagina 133
Curs Programare C++ - Pagina 134
Curs Programare C++ - Pagina 135
Curs Programare C++ - Pagina 136
Curs Programare C++ - Pagina 137
Curs Programare C++ - Pagina 138
Curs Programare C++ - Pagina 139
Curs Programare C++ - Pagina 140
Curs Programare C++ - Pagina 141
Curs Programare C++ - Pagina 142
Curs Programare C++ - Pagina 143
Curs Programare C++ - Pagina 144
Curs Programare C++ - Pagina 145
Curs Programare C++ - Pagina 146
Curs Programare C++ - Pagina 147
Curs Programare C++ - Pagina 148
Curs Programare C++ - Pagina 149
Curs Programare C++ - Pagina 150
Curs Programare C++ - Pagina 151
Curs Programare C++ - Pagina 152
Curs Programare C++ - Pagina 153
Curs Programare C++ - Pagina 154

Conținut arhivă zip

  • Curs Programare C++.doc

Alții au mai descărcat și

Legatura dintre Tehnicile Server-Side (Cgi, Php, Asp, Jsp) si Limbajele de Programare de Nivel Inalt

Introducere Această lucrare prezintă câteva noţiuni generale despre tehnologiile server-side CGI, PHP, ASP şi PHP dar şi despre modul în care...

Aplicatii Festo

Capitolul 1.Introducere 1.1. Instalatia Festo Compact Workstation Această staţie a fost dezvoltată şi produsă in scopul formarii profesionale şi...

Catolog Online

MOTIVARE Școala noastră promovează un învățământ flexibil, deschis spre schimbare, bazat pe resprectarea valorilor societății democratice, capabil...

Automatizarea ai Monitorizarea Punctelor Termice din Municipiul Ploiesti

1. PREZENTARE GENERALĂ Schema de automatizare se referă la comanda şi supravegherea automată aplicat punctelor termice PT. Ele conţin un circuit...

Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale

CAPITOLUL 1. GENERALITĂŢI PRIVIND AUTOMATELE PROGRAMABILE 1.1.Definiţii şi caracteristici. Automatele programabile sau PLC-urile sunt...

Arhitecturi Lan

CAPITOLUL l NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA REŢELE DE CALCULATOARE 1.1 INTRODUCERE Utilitatea calculatoarelor este de necontestat în toate...

Auditul Sistemelor Informatice

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.  profilul companiei Date generale: SC Distrigaz Sud SA Bucuresti a fost infiintata ca urmare a Deciziei guvernamentale...

Autocad

Procedura de desenare 1. Alegeti optiunea New... din meniul derulant File iar la aparitia ferestrei pentru numele desenului prototip...

Ai nevoie de altceva?