Curs SQL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Curs SQL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 14 fisiere doc de 199 de pagini (in total).

Profesor: Ion Istudor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Extras din document

Sintaxa de baza a instructiunilor SQL

Obiective

• Cunoasterea capabilitatilor instructiunilor SELECT

• Executarea unor instructiuni SELECT de baza

• Cunoasterea diferentelor dintre instructiunile SQL si comenzile SQL*Plus

Posibilitatile comenzii SQL SELECT

Comanda SELECT extrage informatii din bazele de date. Folosind comanda SELECT , poti face urmatoarele :

• SELECTIE (SELECTION): poate fi folosita pentru a alege liniile de care ai nevoie din tabelele de date. Poti folosi criterii diferite de selectie limitind ceea ce vrei sa vezi.

• PROIECTARE (PROJECTION): poate fi folosita pentru a alege coloanele din tabele de care ai nevoie in interogarea rezultat. Poti alege oricate coloane de tabele ai nevoie.

• COMBINAREA (JOIN) : poate fi folosita pentru a uni datele aflate in tabele diferite prin crearea unei legaturi intre coloanele tabelelor de unde provin datele. Vei invata mai multe despre COMBINARE intr-o lectie ulterioara.

SELECT - SINTAXA DE BAZA

SELECT [ DISTINCT ] {*, column [alias] , …..}

FROM table ;

SELECT pentru identificarea coloanelor

FROM pentru identificarea tabelelor

Intr-o forma mai simpla , instructiunea SELECT include urmatoarele:

• Clauza SELECT, care specifica ce coloane vor fi afisate;

• Clauza FROM , care specifica tabelele ce contin coloanele scrise in clauza SELECT.

Din punct de vedere sintactic:

SELECT este o lista de una sau mai multe coloane;

DISTINCT suprima duplicatele;

* selecteaza toate coloanele;

column numele coloanei;

alias da coloanei selectate un alt nume

FROM table specifica tabela care contine coloanele.

Nota : In acest curs , cuvintele : “cuvint cheie”, “clauza” , “instructiune” vor fi folosite astfel:

• Un “cuvint cheie” se refera la un element SQL individual .

De exemplu , SELECT si FROM sunt cuvinte cheie.

• O “clauza” este o parte dintr-o instructiune SQL.

De exemplu, SELECT empno,ename, .. reprezinta o clauza.

• O “instructiune” este o combinatie de doua sau mai multe clauze si cuvinte cheie.

De exemplu, SELECT * FROM emp este o instructiune SQL.

Scrierea instructiunilor SQL

• Instructiunile SQL pot fi scrise cu litere mari sau mici

• Instructiunile SQL pot avea una sau mai multe linii

• Cuvintele cheie nu pot fi abreviate sau despartite in linii diferite

• Clauzele, de obicei, sunt plasate pe linii separate

• Tab-urile si alinierile sunt folosite pentru a spori lizibilitatea

Scrierea instructiunilor SQL

Cu ajutorul urmatoarelor reguli poti construi instructiuni valide, usor de citit si de editat:

• Instructiunile SQL pot fi scrise cu litere mari sau mici, in afara de cazurile indicate;

• Instructiunile SQL pot fi introduse pe una sau mai multe linii;

• Cuvintele cheie nu pot fi abreviate sau despartite in linii diferite;

• Clauzele, de obicei, sunt plasate pe linii separate pentru a fi lizibile;

• De obicei cuvintele cheie sunt introduse cu majuscule; iar toate celelalte cuvinte, ca numele de tabele si coloane, sunt introduse cu litere mici;

• In cadrul SQL*Plus, instructiunile SQL sunt introduse de la promterul SQL, iar urmatoarele linii sunt numerotate. Acesta se numeste un buffer SQL. O singura instructiune poate fi curent in orice timp in cadrul buffer-ului.

Executarea instructiunilor SQL

• Pozitionarea punct si virgulei (;) la sfarsitul ultimei clauze;

• Pozitionarea unui slash (/) la sfarsitul ultimei linii din buffer;

• Punerea unui slash la promterul SQL;

• In cadrul SQL*Plus – comanda RUN la promterul SQL.

Selectarea tuturor coloanelor

SQL> SELECT *

2 FROM dept;

DEPTONO DNAME LOC

------------------- -------------- --------------------

10 ACCOUNTING NEW YORK

20 RESEARCH DALLAS

30 SALES CHICACO

40 OPERATIONS BOSTON

Selectarea tuturor coloanelor si liniilor

Poti afisa toate coloanele cu date din tabela folosind cuvantul cheie SELECT cu un asterix (*) . In exemplul din slide, tabela departament contine trei coloane: DEPTNO, DNAME si LOC. Tabelul contine patru linii, pentru fiecare departament.

Fisiere in arhiva (14):

 • Lectia 13.doc
 • Lectia01.doc
 • Lectia02.doc
 • Lectia03.doc
 • Lectia04.doc
 • Lectia05.doc
 • Lectia06.doc
 • Lectia07.doc
 • Lectia08.doc
 • Lectia09.doc
 • Lectia10.doc
 • Lectia11.doc
 • Lectia12.doc
 • Lectia14.doc

Alte informatii

Un curs format din 14 lectii pentru invatarea limbajului SQL.