Fizica

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Fizica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 16 fisiere pdf, zip de 173 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Extras din document

Cursul nr. 1

INTRODUCERE

Numărul de ore: CURS: 3; LABORATOR: 2.

Modul de evaluare a cunostinţelor se desfăsoară conform normelor

aprobate de Senatul Universităţii Politehnica Bucuresti si sunt stipulate în

Regulamentul Studiilor universitare de licenţă publicat pe site-ul UPB.

Evaluarea activităţii din timpul semestrului:

1. Activitatea de la laborator. Nota obţinută reprezintă 30% din nota finală.

Evaluarea activităţii prin examen:

Examenul poate fi susţinut din toată materia în sesiunea de examene,

sau în două etape, examenul parţial la mijlocul semestrului si final în sesiunea

de examene. Subiectele sunt structurate si notate în acelasi mod, de la 1 la 10.

2. Examen parţial: examen scris cu 3 subiecte teoretice si 3 probleme din

materia predată în primele 7 săptămâni. Nota la examenul parţial reprezintă

35% din nota finală.

3. Examen final din materia predată în ultimele 7 săptămâni. Examenul este

scris cu 3 subiecte teoretice si 3 probleme. Nota obţinută reprezintă 35% din

nota finală.

Conform regulamentului menţionat, punctajul minim necesar pentru

promovarea disciplinei este de 50 puncte punctaj obţinut atât din evaluarea

activităţii din timpul semestrului cât si din evaluarea finală.

Bibliografie

[1] Hristev, A., Mecanică fizică si acustică, Editura Didactică si Pedagogică,

Bucuresti, (1982).

[2] Neguţu , C., Fizică: Introducere în mecanica cuantică, Editura Politehnica

Press, Bucuresti, (2010).

Constantin NEGUŢU

2

[3] Popescu, I. M., Teoria electromagnetică macroscopică a luminii, Editura

Stiinţifică si Enciclopedică, Bucuresti, (1986).

[4] Popescu, I. M., Fizica. Noţiuni de mecanică cuantică, Editura Politehnica

Press, Bucuresti, (2007).

[5] Popescu, I. M., Cone, Gabriela, Neguţu, C., Stafe, M., Fizică - Mecanică

cuantică (Culegere de probleme), Editura Politehnica Press, Bucuresti, (2009).

[6] Cone G., Gearbă A., Fizică IV. Teoria electromagnetică a luminii. Originile

fizicii cuantice, Litografia UPB, Bucuresti, (1997).

[7] Cone G., Gearbă A., Fizică IV. Probleme cu soluţii de teoria electromagnetică

a luminii si originile fizicii cuantice, Litografia UPB, Bucuresti, (1997).

[8] http://www.physics.pub.ro/Cursuri/Cursuri.htm

Miscarea oscilatorie armonică pentru sisteme fizice

cu un grad de libertate

Oscilaţiile prezintă o importanţă covârsitoare pentru diferite domenii

din fizică si tehnică. Dintre miscările oscilatorii, cele simple sinusoidale au un

rol fundamental, deoarece, conform teoremei Fourier, orice oscilaţie se poate

obţine din suprapunerea unor oscilaţii sinusoidale.

Fisiere in arhiva (16):

 • Fizica
  • Curs_08.pdf
  • Curs_09.pdf
  • Curs_1.pdf
  • Curs_10.pdf
  • Curs_11.pdf
  • Curs_12.pdf
  • Curs_13.pdf
  • Curs_14.pdf
  • Curs_1_(Aplicatii_ MATLAB).zip
  • Curs_2.pdf
  • Curs_2_(Aplicatii_ MATLAB).zip
  • Curs_3.pdf
  • Curs_4.pdf
  • Curs_5.pdf
  • Curs_6.pdf
  • Curs_7.pdf