Identificarea Sistemelor

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Identificarea Sistemelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 15 fisiere doc, pdf, sam de 84 de pagini (in total).

Profesor: Eugen Bobasu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Extras din document

2. IDENTIFICAREA SISTEMELOR

2.1 Consideraii generale cu privire la instalaiile automate

#n ultimele decenii, instalaiile industriale au cunoscut o dezvoltare

considerabil[, ceea ce a condus la realizarea unor sisteme de conducere

corespunz[toare.

Impedimentul major @n realizarea unei conduceri calitativ superioare a unor

instalaii industriale complexe este reprezentat @n primul r`nd de imposibilitatea

stabilirii prin metode analitice at`t a modelului lor dinamic, c`t ]i a celui

staionar. Acest lucru se explic[ prin aceea c[ fenomenele care se desf[]oar[ @n

instalaiile industriale sunt extrem de complicate, iar @n multe cazuri nu se poate

p[trunde suficient @n intimitatea lor, astfel @nc`t modelul stabilit pe cale analitic[

s[ reprezinte cel puin satisf[c[tor realitatea fizic[.

Un alt aspect legat de problema conducerii instalaiilor complexe const[ @n

aceea c[ modelul lor nu este constant @n raport cu condiiile de funcionare.

Aceasta @nseamn[ c[ chiar dac[ ar putea fi stabilit prin metode pur analitice,

modificarea sa @n timpul funcionarii necesit[ obinerea unor informaii curente cu

privire la structura sa, astfel @nc`t s[ se poat[ interveni @n mod corespunz[tor @n

sistemul de conducere pentru a putea asigura performanele impuse. Din cele de

mai sus rezult[ necesitatea cunoa]terii unor metode care, utiliz`nd rezultatele unor

m[sur[tori efectuate asupra instalaiei studiate, s[ permit[ stabilirea unui model al

acesteia c`t mai aproape de cel real. Aceasta constituie @n esen[ problema

identific[rii.

2.2 Conceptul de identificare

S[ presupunem c[ instalaia al c[rei model trebuie stabilit este descris[ de

urm[toarea ecuaie diferenial[ stochastic[:

(2.1)

. x= f(x, u,w, p, t)

unde: x - reprezint[ starea sistemului;

u - reprezint[ m[rimea de intrare;

w - zgomotul care afecteaz[ intrarea;

p - parametrii (@n general necunoscui);

1

t - variabila independent[ (timpul).

Presupunem c[ instalaia ofer[ prin dispozitivul de masur[ a st[rii, la ie]ire,

o m[rime de forma:

z = h(x, u,w, p, v, t) (2.2)

unde: h - este o funcie specific[ dispozitivului de m[sur[;

v - reprezint[ zgomotul care afecteaz[ procesul de m[surare.

Problema identific[rii cuprinde dou[ etape:

I - adoptarea unei ecuaii care s[ fie c`t mai apropiat[ de cea exact[ (ecuaia

(2.1));

II - determinarea vectorului p al coeficienilor necunoscui ai modelului propus m

@n etapa I.

Schematic problema identific[rii se poate reprezenta astfel:

informaii cu

privire la zgomot

u x

w

x=f(x,u,w,p,t)

Dispozitiv

de masur[

Dispozitiv

de masur[

Algoritm de

identificare

Inst. de identificat

.

p

m

Fig. 2.1

Analiza sistemelor, ca problematic[ general[, se ocup[ de studiul evoluiei

semnalului de ie]ire, determinat at`t de variaia m[rimilor de intrare, c`t ]i de

propriet[ile acestuia.

Fisiere in arhiva (15):

 • Identificarea Sistemelor
  • CAP2L.SAM
  • CAP2_IS.PDF
  • CAP3FO.SAM
  • CAP3_IS.PDF
  • CAP4LFO.SAM
  • CAP4_IS.PDF
  • CAP50FO.SAM
  • CAP50_IS.PDF
  • CAP51FO.SAM
  • CAP51_IS.PDF
  • CAP7FO.SAM
  • CAP7L4N.PDF
  • CAP8LUC.PDF
  • CAP8LUC.SAM
  • subiecte IS2006.doc

Alte informatii

Cursul se face in anul IV la Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de catre dl. prof. univ. dr. ing. Eugen Bobasu. Contine cursurile editate cu diacritice si cu formule in format PDF si in format SAM (AmiPro). Din el se poate face orice referat sau lucrare de diploma referitoare la sisteme liniare si neliniare.