Matlab

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Matlab.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere pdf de 35 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Extras din document

Tema 0

INTRODUCERE ÎN MATLAB

0.1. Interfaţa grafică – tipică aplicaţiilor Windows Fereastra delucru în modul linie de comandă Fereastra de vizualizare a variabilelor de lucru Fereastra de afişare a comenzilor din modul linie de comandă Fereastra de afişare a conţinutului directorului curentBara de comenzi tipică mediilor de programare integrate sub Windows Directorul curent

0.2. Tipuri de fişiere de lucru FILE.MAT Fişiere în care se salvează toate variabilele din sesiunea curentă de lucru, prin comanda save, implicit matlab.mat, în directorul curent FILE.MDL Fişiere de tip MODEL, specifice modelării sistemelor neliniare, cu ajutorul instrumentelor din biblioteca SIMULINK FILE.M Fişiere de tip M, pentru definirea unor proceduri sau programe. Toate fişierele de acest tip din căile specificate sunt interpretate ca proceduri. FILE.ASV Fişiere de tip M, in faze intermediare de editare. FILE.FIG Fişiere de tip IMAGINE, prezentând reprezentări grafice 2D şi 3D..

În plus faţă de fişierele în format predefinit (.mat, .mdl, .m, .fig, .asv), prin instrucţiuni sau rutine specifice se pot accesa fişiere de tip text sau de tip predefinit (în general pentru fişierele de date). Instrucţiunile şi formatele de scriere/citire a datelor din fişierele predefinite sunt identice cu cele utilizate de limbajul C. Pentru editarea de texte, se foloseşte un editor simplu, similar NOTEPAD sau WORDPAD, care generează/accesează fişiere de tip text.

Toate fişierele de tip .mat sunt interpretate ca proceduri sau funcţii. Acest lucru asigură o serie de avantaje:

- posibilitatea folosirii oricând a procedurilor şi funcţiilor create, definite anterior de utilizator sau obţinute din alte surse (biblioteci);

- reducerea volumului programelor şoi modularizarea acestora.

În linie de comandă sau în interiorul unor proceduri, se pot folosi toate resursele incluse în căile definite prin SET PATH sau incluse în directorul de lucru curent, Current Directory. În acest director sunt salvate fişierele noi create, dacă nu este explicit specificat altul.

ATENŢIE: dacă nu se specifică locaţia exactă a unei resurse, pot apare o serie de erori. Dacă numele unor resurse cu mod de lucru diferit sunt identice şi nu se specifică exact locaţia aceleia care va fi folosită, atunci mediul o va utiliza pe cea poziţionată în directorul poziţionat primul în listă.

Un alt aspect ce trebuie avut în vedere la utilizarea procedurilor, funcţiilor predefinite este acela că pot apare erori în situaţia în care acestea nu includ o secvenţă corespunzătoare de tratare a numărului şi tipurilor parametrilor de intrare. O funcţie corespunzător definită poate fi apelată în situaţii difereite prin numere şi tipuri de argumente diferite – caz similar supradefinirii în C, C++.

0.3. Meniurile PREFERENCES, EDIT, VIEW, WEB, HELP

Meniul PREFERENCES permite modificarea caracteristicilor interfeţei grafice. De reţinut în principal formatele de afişare ale valorilor numerice.

Meniul EDIT poate fi utilizat, în afara opţiunilor clasice, pentru curăţarea ferestrelor de lucru.

Meniul WIEW este utilizat pentru activare ferestrelor de lucru şi stabilirea opţiunilor pentru afişare.

Meniul WEB este utilizat pentru conectarea la site-ul deţinătorului drepturilor de proprietate al produsului, pentru up-datare, coreespondenţă, etc.

Meniul HELP este utilizat pentru asistenţa utilizatorului, on şi off line. În plus, prin aplicaţia DEMO, sunt prezentate capabilităţile produsului. 2

0.4. Modulul DEMO

Rularea aplicaţiilor din DEMO permite utilizatorului vizualizarea capabilităţilor produsului (în special a efectelor grafice), ca şi vizualizarea codului procedurilor sau comenzilor prin care au fost realizate aceste aplicaţii.

Fisiere in arhiva (6):

  • Tema 0 Introducere.pdf
  • Tema 1.pdf
  • Tema 2.pdf
  • Tema 3.pdf
  • Tema 4.pdf
  • Tema 5.pdf