Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 8654
Mărime: 552.75KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: popescu marius
curs estimare si identificare

Extras din document

2.1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IDENTIFICAREA MODELELOR DINAMICE ALE PROCESELOR

Identificarea este operaţia de determinare a caracteristicilor dinamice ale procesului, a cărui cunoaştere este necesară în vederea proiectării şi implementării unui sistem performant de reglare.

Pentru a concepe şi ajusta corect un regulator sunt necesare (fig. 2.1):

- specificarea performanţelor dorite pentru bucla de comandă/reglare;

- cunoaşterea modelului dinamic al procesului (numit model de comandă) descris de relaţia dintre variaţiile comenzii şi variaţiile ieşirii;

- disponibilitatea unei metode adecvate de calcul al regulatorului compatibil cu per¬formanţele specificate şi caracteristicile modelului procesului.

Fig. 2.1 Explicativă privind principiile proiectării şi calculului unui regulator.

Modelele dinamice de comandă, care dau relaţia între variaţiile mărimilor de intrare ale unui proces şi variaţiile mărimilor de ieşire, sunt tipuri de modele necesare pentru proiectarea şi ajustarea sistemelor de comandă/reglare. Deşi indicaţii asupra structurii acestor modele de comandă se pot obţine pornind de la structura mo¬delului de cunoaştere, în general, este foarte dificil să se determine valorile parametrilor semnificativi pornind de la aceste modele. De aceea, în majoritatea situaţiilor practice, este pusă în aplicare o metodologie de identificare directă a acestor modele dinamice (de comandă). De amintit că, modelele de comandă sunt de două tipuri:

1. Modele neparametrice (ca de exemplu: răspuns în frecvenţă, răspuns la treaptă, etc.).

2. Modele parametrice (ca de exemplu: funcţie de transfer, ecuaţie diferenţială sau cu diferenţe, etc.).

În continuare, se prezintă identificarea modelelor dinamice parametrice discretizate adecvate proiectării şi ajustării sistemelor numerice de comandă şi reglare.

Identificarea este o tehnică experimentală pentru determinarea modelului dinamic ai sistemului; ea cuprinde patru etape [23]:

1. Achiziţia intrărilor/ieşirilor cu un protocol de experimentare.

2. Alegerea structurii modelului (determinarea complexităţii sale).

3. Estimarea parametrilor modelului.

4.Validarea modelului identificat (validarea structurii şi a valorilor parametrilor).

O operaţie de identificare completă trebuie să conţină cele patru etape enumerate anterior. Metodele specificate utilizate în fiecare etapă depind de tipul modelului studiat (parametric sau neparametric, continuu sau discret). Metoda de identificare clasică utilizată pentru obţinerea modelelor parametrice por¬nind de la modele neparametrice este de tip răspuns la treaptă (fig. 2.2). Metoda a fost utilizată iniţial pentru a obţine modele parametrice continue, apoi a fost extinsă pentru identificarea modelelor discrete.

Fig. 2.2 Explicativă privind utilizarea metodei clasice de identificare.

Pornind de la forma răspunsului procesului la treaptă, se alege un tip de model şi se determină grafic parametrii modelului. Cunoscând frecvenţa de eşantionare, se poate obţine cu ajutorul tabelelor modelul discret corespunzător.

Dezavantajele acestei metode sunt multiple:

- semnalele de test au amplitudine mare (fiind rareori tolerate de instalaţiile indus¬triale);

- precizia modelului obţinut este redusă;

- influenţa perturbaţiilor este semnificativă, ele conducând cu uşurinţă la necesitatea schimbării modelului ales;

- nu există posibilitatea modelării perturbaţiilor;

- timpul de calcul este mare;

- nu există posibilitatea validării modelului.

Utilizarea unui calculator numeric permite implementarea algoritmilor de esti¬mare automată a parametrilor modelelor discrete ale proceselor. Este important de sub¬liniat că identificarea modelelor parametrice discrete permite (prin simulare) obţinerea unor modele neparametrice de tip răspuns la treaptă sau răspuns în frecvenţă, cu o precizie mai mare decât în cazul unei abordări directe şi utilizând semnale de excitaţie extrem de slabe. Identificarea modelelor parametrice discrete conduce la modele de uti¬lizare foarte generală şi oferă numeroase avantaje în raport cu celelalte abordări.

Au fost dezvoltaţi algoritmi de identificare performanţi având o formulare recursivă adaptată problemelor de identificare în timp real şi implementării lor pe calculatoare [35]. Faptul că aceste metode de identificare pot lucra cu semnale de excitaţie extrem de slabe constituie o calitate apreciată în practică.

Preview document

Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 1
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 2
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 3
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 4
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 5
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 6
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 7
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 8
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 9
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 10
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 11
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 12
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 13
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 14
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 15
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 16
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 17
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 18
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 19
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 20
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 21
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 22
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 23
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 24
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 25
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 26
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 27
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 28
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 29
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 30
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 31
Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Principii de Baza Privind Identificarea Proceselor.doc

Alții au mai descărcat și

Modelarea, Simularea și Indentificarea Sistemelor

1. INTRODUCERE Studiul sistemelor sau fenomenelor reale este deseori dificilă întrucât acestea prezintă o mare diversitate şi complexitate....

Sisteme Scada - Aplicatie Practica CHE Vidraru

Sisteme de-a lungul timpului In conditiile unei economii competitive in care profitul creste proportional cu calitatea serviciilor oferite, iar...

Rezolvarea unui Sistem de Inecuație cu n Necunoscute

I Generalităţi Optimizări Prin optimizare se întelege un ansamblu de metode si tehnici care determină gasirea solutiei celei mai bune (solutie...

Identificarea Sistemelor Proiect

1. Prezetarea teoretica a metodei utilizate 2. Implementarea algoritmului 3. Ilustrarea tuturor aspectelor intalnite in aplicarea metodei de...

Identificarea Sistemelor

Algoritmi de estimare a prametrilor proceselor Identificarea sistemelor 1.Problemele fundamentale din identificarea sistemelor Ce este...

Calculul unui Regulator Discret Folosind Metoda Factorului de Amplificare Variabil

METODA FACTORULUI DE AMPLIFICARE PENTRU SISTEME LINIARE 1. FORMULAREA METODEI FACTORULUI DE AMPLIFICARE VARIABIL Metoda factorului de amplificare...

Sisteme si Automatizari - Sisteme Automate

Generalitati O definitie riguroasa a notiunii de sistem este inca greu de dat, nefiind precizat genul proxim fata de care notiunea sa-si puna in...

Java

Java este o tehnologie inovatoare lansata de compania Sun Microsystems 1n 1995, care a avut un impact remarcabil asupra a1ntregii comunitatsi a...

Ai nevoie de altceva?