Procese si utilaje in industria petroliera

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 215 în total
Cuvinte : 48988
Mărime: 9.79MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

PUIP curs 1 Aspecte referitoare la producția de petrol și gaze 1

Definiții, generalități 1

Tehnologia de producere a țițeiului și gazelor asociate (sonde de țiței) 3

Tehnologia de producere a gazelor naturale 6

Tratarea petrolului 10

Aspecte referitoare la formarea emulsiilor 11

Emulsionanți 12

Dezemulsionanți 13

Detalii referitoare la îndepărtarea apei din petrol 13

Separatoare trifazice 17

Sisteme de tratare a apei 21

Introducere 21

Aspecte teoretice 22

Coalescența 23

Flotația 24

Echipamente 24

Separatorul cu plăci paralele 25

Separatoarele cu plăci ondulate 26

Dispozitive cu flux încrucișat 27

Unități de flotație 27

Tratarea gazelor 29

Extras din document

PUIP curs 1 Aspecte referitoare la producția de petrol și gaze

Definiții, generalități

Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare lichidă, sub formă de țiței sau condensat, sau în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale.

În înțelesul ordinului Nr. 101 din 8 decembrie 1997 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 26 ianuarie 1998, art. 2, “Petrolul

cuprinde următoarele substanțe pentru care se evaluează, se confirmă și se țin în evidență resursele geologice și rezervele:

a) țiței, cuprinzând amestecuri de hidrocarburi, care, în condiții de zăcământ și standard de suprafață, se prezintă în stare lichidă;

b) gaze asociate cu țițeiul, cuprinzând gazele dizolvate în țiței în condiții inițiale de zăcământ și gazele din capul primar de gaze asociate acumulărilor de țiței;

c) gazele naturale libere, acumulate în zăcăminte, exclusiv sub formă de gaze, care pot fi sărace (fără conținut de condensat), bogate (în amestec cu condensat în condiții de zăcământ, la care rația gaz-condensat depășește 27.000 Stmc/mc) sau gaz-condensat (gaze în amestec cu condensat în condiții de zăcământ, la care rația gaz-condensat este cuprinsă între 540-

27.000 Stmc/mc);

d) condensat, fracție lichidă de hidrocarburi ușoare la care componenta C7+ nu depășește 12,5%, rezultat prin procese de separare a gazelor provenite din zăcămintele de gaz- condensat, gaze libere bogate sau din capul de gaze al zăcămintelor de țiței;

e) amestecuri de gaze combustibile naturale din zăcăminte, exclusiv sub formă de gaze, care, pe lângă componentele din grupa hidrocarburilor, conțin și alte componente chimice (dioxid de carbon, azot, hidrogen, hidrogen sulfurat etc.) în proporții cumulate de peste 10% (volumetric) și a căror combustibilitate este dovedită prin teste de ardere.

Extracția țițeiului și gazelor este un proces tehnologic în flux continuu, omogen, cu următoarea desfășurare în locurile de producție pe faze succesive de producție și prelucrare:

Extracția și separarea, prin procedee tehnologice speciale, pomparea, depozitarea, tratarea și livrarea țițeiului către rafinărie și a gazelor asociate către instalații interne de comprimare și uscare;

Extracția de gaze libere, comprimarea și transportul gazelor asociate și libere, uscarea gazelor în vederea livrării la Sistemul Național de Transport sau la consumatori;

Producerea gazolinei la stațiile de degazolinare, prin separarea acestui produs din gaze; Producerea etanului, asemănător procesului de producere a gazolinei.

Prin loc de producție se înțelege succesiunea de construcții și instalații destinare extracției propriu-zise a țițeiului și/sau gazelor naturale (sonde de exploatare, echipamente de suprafață, conducte de aducțiune), dispersate în teritoriu și configurate în funcție de condițiile geologice ale fiecărui zăcământ petrolier, precum și construcții, echipamente și instalații pentru colectarea, transportul, tratarea și livrare a țițeiului / gazelor în condiții tehnice și de calitate impuse de reglementările specifice în vigoare.

Bibliografie

1. Pană, I. Acționări hidraulice. Editura Universității din Ploiești, Ploiești, 2003.

2. Blazek, J. Computational Fluid Dynamics - Principles and Applications, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd, 470p, 2001.

3. Dixon, S. L. Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbo machinery (4th Ed.).Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. A division of Reed Educational and Professional Publishing Ltd., 353p, 1998.

4. Săvulescu P. Mașini și utilaje de transport hidraulic, Editura Univ. din Ploiești, 2005.

5. Săvulescu P. Mașini și instalații hidropneumatice, Editura Univ. din Ploiești, 2006.

6. Săvulescu P. Utilaj petrolier, Editura Univ. din Ploiești, 2004.

7. ***. GRUNDFOS, Pump Handbook, disponibil la http://machining.grundfos.com/media/17423/content%20-

%20pump%20handbook_low_ny.pdf.

Preview document

Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 1
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 2
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 3
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 4
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 5
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 6
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 7
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 8
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 9
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 10
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 11
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 12
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 13
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 14
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 15
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 16
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 17
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 18
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 19
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 20
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 21
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 22
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 23
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 24
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 25
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 26
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 27
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 28
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 29
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 30
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 31
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 32
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 33
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 34
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 35
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 36
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 37
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 38
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 39
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 40
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 41
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 42
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 43
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 44
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 45
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 46
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 47
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 48
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 49
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 50
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 51
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 52
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 53
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 54
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 55
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 56
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 57
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 58
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 59
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 60
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 61
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 62
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 63
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 64
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 65
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 66
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 67
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 68
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 69
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 70
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 71
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 72
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 73
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 74
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 75
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 76
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 77
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 78
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 79
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 80
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 81
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 82
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 83
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 84
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 85
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 86
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 87
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 88
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 89
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 90
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 91
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 92
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 93
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 94
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 95
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 96
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 97
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 98
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 99
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 100
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 101
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 102
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 103
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 104
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 105
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 106
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 107
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 108
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 109
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 110
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 111
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 112
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 113
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 114
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 115
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 116
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 117
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 118
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 119
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 120
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 121
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 122
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 123
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 124
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 125
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 126
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 127
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 128
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 129
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 130
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 131
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 132
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 133
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 134
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 135
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 136
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 137
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 138
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 139
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 140
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 141
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 142
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 143
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 144
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 145
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 146
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 147
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 148
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 149
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 150
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 151
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 152
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 153
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 154
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 155
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 156
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 157
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 158
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 159
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 160
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 161
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 162
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 163
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 164
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 165
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 166
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 167
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 168
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 169
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 170
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 171
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 172
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 173
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 174
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 175
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 176
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 177
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 178
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 179
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 180
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 181
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 182
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 183
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 184
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 185
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 186
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 187
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 188
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 189
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 190
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 191
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 192
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 193
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 194
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 195
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 196
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 197
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 198
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 199
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 200
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 201
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 202
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 203
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 204
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 205
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 206
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 207
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 208
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 209
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 210
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 211
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 212
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 213
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 214
Procese si utilaje in industria petroliera - Pagina 215

Conținut arhivă zip

  • Procese si utilaje in industria petroliera.docx

Alții au mai descărcat și

Sisteme de Conducere a Proceselor

1. Introducere în automatizarea proceselor Automatizarea unui proces tehnologic înseamnă dotarea instalaţiilor cu mijloace tehnice necesare şi...

Modelarea Sistemelor și Proceselor

1.1 Consideratii generale In centrul stiintelor naturale se afla notiunile de observatie si masurare. Bazandu-se pe observatie, omul de stiinta...

Sisteme de Programe pentru Timp Real

Aplicarea algoritmilor genetici asupra unei populatii de programe Indivizii = nu gene cu dim fixe ci programe Op genetici: crossover (2 parinti)...

Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică

Exemple de automatizare convenţională a unor utilaje şi instalaţii din industria chimică 1. Consideraţii generale privind elaborarea unui plan de...

Alegerea Puterii Motoarelor Electrice de Actionare

Alegerea motorului electric corespunzãtor unei anumite acţionãri se face luând în considerare un numãr însemnat de criterii. În primul rând trebuie...

Mecatronica

Introducere in Mecatronica Contextul in care a aparut Mecatronica: • Mutatii considerabile calitative si cantitative in evolutia societatii in...

Discretizarea Sistemelor Continue

Discretizarea sistemelor continue 1. Sisteme de reglare continuale Sistemele automate moderne combină în bucla de reglare dispozitive pur...

Conducerea cu DSP a unui Sistem de Actionare a Servomotorului de Curent Continu Fara Perii

Capitolul I Modelul dinamic al masinii asincrone trifazate Pentru realizarea controlului masinii de curent alternativ asincron avem nevoie de un...

Ai nevoie de altceva?