Procese si utilaje in industria petroliera

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Procese si utilaje in industria petroliera.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 215 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Cuprins

PUIP curs 1 Aspecte referitoare la producția de petrol și gaze 1
Definiții, generalități 1
Tehnologia de producere a țițeiului și gazelor asociate (sonde de țiței) 3
Tehnologia de producere a gazelor naturale 6
Tratarea petrolului 10
Aspecte referitoare la formarea emulsiilor 11
Emulsionanți 12
Dezemulsionanți 13
Detalii referitoare la îndepărtarea apei din petrol 13
Separatoare trifazice 17
Sisteme de tratare a apei 21
Introducere 21
Aspecte teoretice 22
Coalescența 23
Flotația 24
Echipamente 24
Separatorul cu plăci paralele 25
Separatoarele cu plăci ondulate 26
Dispozitive cu flux încrucișat 27
Unități de flotație 27
Tratarea gazelor 29

Extras din document

PUIP curs 1 Aspecte referitoare la producția de petrol și gaze

Definiții, generalități

Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare lichidă, sub formă de țiței sau condensat, sau în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale.

În înțelesul ordinului Nr. 101 din 8 decembrie 1997 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 26 ianuarie 1998, art. 2, “Petrolul

cuprinde următoarele substanțe pentru care se evaluează, se confirmă și se țin în evidență resursele geologice și rezervele:

a) țiței, cuprinzând amestecuri de hidrocarburi, care, în condiții de zăcământ și standard de suprafață, se prezintă în stare lichidă;

b) gaze asociate cu țițeiul, cuprinzând gazele dizolvate în țiței în condiții inițiale de zăcământ și gazele din capul primar de gaze asociate acumulărilor de țiței;

c) gazele naturale libere, acumulate în zăcăminte, exclusiv sub formă de gaze, care pot fi sărace (fără conținut de condensat), bogate (în amestec cu condensat în condiții de zăcământ, la care rația gaz-condensat depășește 27.000 Stmc/mc) sau gaz-condensat (gaze în amestec cu condensat în condiții de zăcământ, la care rația gaz-condensat este cuprinsă între 540-

27.000 Stmc/mc);

d) condensat, fracție lichidă de hidrocarburi ușoare la care componenta C7+ nu depășește 12,5%, rezultat prin procese de separare a gazelor provenite din zăcămintele de gaz- condensat, gaze libere bogate sau din capul de gaze al zăcămintelor de țiței;

e) amestecuri de gaze combustibile naturale din zăcăminte, exclusiv sub formă de gaze, care, pe lângă componentele din grupa hidrocarburilor, conțin și alte componente chimice (dioxid de carbon, azot, hidrogen, hidrogen sulfurat etc.) în proporții cumulate de peste 10% (volumetric) și a căror combustibilitate este dovedită prin teste de ardere.

Extracția țițeiului și gazelor este un proces tehnologic în flux continuu, omogen, cu următoarea desfășurare în locurile de producție pe faze succesive de producție și prelucrare:

Extracția și separarea, prin procedee tehnologice speciale, pomparea, depozitarea, tratarea și livrarea țițeiului către rafinărie și a gazelor asociate către instalații interne de comprimare și uscare;

Extracția de gaze libere, comprimarea și transportul gazelor asociate și libere, uscarea gazelor în vederea livrării la Sistemul Național de Transport sau la consumatori;

Producerea gazolinei la stațiile de degazolinare, prin separarea acestui produs din gaze; Producerea etanului, asemănător procesului de producere a gazolinei.

Prin loc de producție se înțelege succesiunea de construcții și instalații destinare extracției propriu-zise a țițeiului și/sau gazelor naturale (sonde de exploatare, echipamente de suprafață, conducte de aducțiune), dispersate în teritoriu și configurate în funcție de condițiile geologice ale fiecărui zăcământ petrolier, precum și construcții, echipamente și instalații pentru colectarea, transportul, tratarea și livrare a țițeiului / gazelor în condiții tehnice și de calitate impuse de reglementările specifice în vigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Procese si utilaje in industria petroliera.docx

Bibliografie

1. Pană, I. Acționări hidraulice. Editura Universității din Ploiești, Ploiești, 2003.
2. Blazek, J. Computational Fluid Dynamics - Principles and Applications, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd, 470p, 2001.
3. Dixon, S. L. Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbo machinery (4th Ed.).Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. A division of Reed Educational and Professional Publishing Ltd., 353p, 1998.
4. Săvulescu P. Mașini și utilaje de transport hidraulic, Editura Univ. din Ploiești, 2005.
5. Săvulescu P. Mașini și instalații hidropneumatice, Editura Univ. din Ploiești, 2006.
6. Săvulescu P. Utilaj petrolier, Editura Univ. din Ploiești, 2004.
7. ***. GRUNDFOS, Pump Handbook, disponibil la http://machining.grundfos.com/media/17423/content%20-
%20pump%20handbook_low_ny.pdf.