Setul 1 - Operatii Simple de Citire-Scriere a Datelor - Operatori si Expresii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Setul 1 - Operatii Simple de Citire-Scriere a Datelor - Operatori si Expresii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Extras din document

SETUL 1. Operatii simple de citire/scriere a datelor. Operatori si expresii

1. Scrieti un program care citeste de la tastatura doua numere întregi si afiseaza “adevarat” daca primul numar este un multiplu al celui de-al doilea si “fals” în caz contrar.

2. Scrieti un program care citeste de la tastatura doua numere întregi reprezentând o data calendaristica (luna si zi) si afiseaza “adevarat” daca ea coincide cu data Craciunului si “fals” în caz contrar.

3. Scrieti un program care sa testeze daca un an este sau nu bisect. Daca da, afiseaza “adevarat”, daca nu, afiseaza “fals”. Precizare: anii bisecti sunt, în general, multipli de 4, dar anii multipli de 100 care nu sunt si multipli de 400 nu sunt bisecti. De exemplu, anul 2000 este an bisect, în timp ce anii 1700, 1800, 1900 nu sunt ani bisecti.

4. Sa se scrie un program care sa citeasca de la tastatura trei valori întregi, pozitive, strict mai mici decât 1000 pe care apoi sa le tipareasca împreuna cu media lor aritmetica sub forma:

(S-a notat prin * o pozitie în care se va afisa un caracter ce face parte din reprezentarea valorii numerice respective)

5. Considerând R - raza unui cerc, LungCerc - lungimea cercului si Aria - suprafata acestuia (valori numerice de tip real), sa se scrie secventa de instructiuni necesara pentru afisarea urmatoarelor informatii:

Raza cercului

Lungimea cercului

Aria cercului

6. Scrieti un program care citeste de la tastatura un numar si afiseaza sub forma de tabel numarul respectiv, numarul2, numarul3, numarul4.

7. O data calendaristica introdusa de la tastatura sub forma a trei valori întregi (zi, luna, an) trebuie afisata pe ecran sub forma zi/luna/an, pastrând din valoarea anului doar ultimele doua cifre. Scrieti fragmentul de program care implementeaza aceasta functie.

8. Doua intervale de timp sunt exprimate în ore, minute si secunde. Sa se calculeze suma lor exprimata în acelasi mod.

SETUL 2. Instructiuni ale limbajului C

1. Fiind dat un numar întreg pozitiv n, scrieti un program care sa calculeze numarul de cifre zecimale necesare pentru a scrie valoarea lui n. De exemplu, pentru numarul 27 sunt necesare 2 cifre zecimale iar pentru numarul 5, una singura.

2. De la tastatura se introduce o lista de numere întregi pozitive. Se cere sa se afiseze valoarea maxima depistata în lista.

3. Cunoscând valoarea n, numar întreg pozitiv introdus de la tastatura, sa se calculeze si sa se afiseze suma

4. Citindu-se de la tastatura numarul natural n, sa se calculeze si sa se afiseze lista puterilor pozitive ale lui 2 a caror valoare este cel mult egala cu n.

5. De la tastatura se introduce o data calendaristica sub forma a trei întregi (zi, luna, an). Se cere sa se afiseze data sub forma zi-luna-an, în care luna sa apara cu numele ei si nu ca numar întreg.

6. Scrieti un fragment de program cu ajutorul caruia sa se determine daca un caracter dat este litera, cifra, spatiu, semn de punctuatie sau “alt caracter”.

7. Sa se calculeze coeficientii binomiali Cn1, Cn2, ... Cnp, în care n si p sunt valori întregi pozitive citite de la tastatura (p <= n), stiind ca exista urmatoarea relatie de recurenta:

8. Pentru n cunoscut, sa se calculeze fn, termenul de rangul n din sirul lui Fibonacci, stiind ca:

f0 = 1 ; f1 = 1 ; fp = fp-1 = fp-2 pentru orice valoare p >= 2.

9. Dându-se numarul întreg n, sa se calculeze numarul întreg x format din n cifre citite pe rând de la tastatura într-o aceeasi variabila c, în ipoteza ca:

a) prima cifra citita de la tastatura este cea mai semnificativa cifra a lui x;

b) prima cifra citita de la tastatura este cea mai putin semnificativa cifra a lui x.

SETUL 3. Tipul tablou (masiv de date)

1. Scrieti un program care afiseaza în ordine inversa componentele unui tablou a format din 10 elemente (numere întregi).

2. Scrieti secventa de instructiuni necesara pentru înmultirea aT * b, unde a si b sunt doi vectori de aceeasi dimensiune.

3. Scrieti un program care normalizeaza un vector dat, v, de dimensiune data, n, adica împarte fiecare componenta a vectorului prin valoarea absoluta maxima depistata prin explorarea valorilor absolute ale tuturor componentelor.

4. De la tastatura se introduc valorile componentelor a doua matrice numerice, a si b. Sa se calculeze si sa se afiseze elementele matricei s ce reprezinta suma matricelor a si b.

5. Sa se afiseze un vector v având n componente, scriind câte p componente pe un rând.

6. Fiind cunoscuta matricea numerica patrata m de dimensiune n*n precizata, scrieti un program care stabileste daca:

Fisiere in arhiva (1):

  • Setul 1 - Operatii Simple de Citire-Scriere a Datelor - Operatori si Expresii.doc