Sisteme de Conducere a Proceselor

Curs
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 21420
Mărime: 2.36MB (arhivat)
Publicat de: Manole Georgescu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Popescu

Extras din curs

1. Introducere în automatizarea proceselor

Automatizarea unui proces tehnologic înseamnă dotarea instalaţiilor cu mijloace tehnice necesare şi folosirea optimă a acestor mijloace pentru efectuarea automată a operaţiilor legate de conducerea procesului tehnologic. Principalele operaţii de automatizare dintr-o instalaţie chimică sunt următoarele:

- măsurarea şi/sau determinarea prin calcul a principalelor variabile ale procesului;

- semnalizarea depăşirii limitelor inferioară şi/sau superioară a anumitor variabile din proces;

- reglarea la o anumită valoare a uneia sau mai multor variabile de ieşire ale procesului;

- modificarea programată a unor variabile;

- menţinerea unor variabile sau funcţii de variabile la o valoare extremă;

- protecţia instalaţiei.

Automatizarea poate fi implementata în numeroase variante, în funcţie de natura procesului automatizat, de gradul de cunoaştere a acestuia, de mijloacele tehnice avute la dispoziţie, de gradul de pregătire a personalului de exploatare şi întreţinere.

În ceea ce priveşte reglarea clasică a proceselor se au în vedere următoarele tipuri de sisteme automate :

- sisteme de reglare cu acţiune după abatere;

- sisteme de reglarea cu acţiune după perturbaţie;

- sisteme de reglare combinată;

- Sisteme de reglare a raportului.

1.1. Sisteme de reglare cu acţiune după abatere

Legea reglării după abatere. Sistemele automate din aceasta categorie au proprietatea de a compara în permanenţă starea curentă cu starea de referinţă şi atunci când constată apariţia unor diferenţe (abateri) între referinţă şi starea curentă emit comenzi pentru eliminarea abaterilor. Structura sistemului automat bazat pe legea reglării după abatere. În figura 1.1 este prezentată schema bloc a sistemului de reglare cu acţiune după abatere. Semnificaţia mărimilor este următoarea: P - proces; T - traductor; C - regulator; EE - element de execuţie; i - mărime de referinţă; m - mărime de reacţie; c - comandă; u - mărime de execuţie; p - perturbaţie; y - mărime de ieşire. Abaterile care intervin în starea sistemului automat se datorează acţiunii continue a perturbaţiilor asupra procesului. În procesul de eliminare a abaterii, sistemul va atinge în final o nouă stare permanentă, caracterizată prin înlăturarea parţială sau completă a abaterii, în funcţie de structura internă a sistemului automat.

Sisteme de conducere a proceselor

Fig. 1.1. Schema bloc a sistemului automat bazat pe legea reglării după abatere.

Sistemele automate cu acţiune după abatere au implementate regulatoare ale căror algoritmi de reglare sunt relativ independenţi de sistem. Structural, un regulator cu acţiune după abatere prezintă un element comparator EC şi un bloc de calcul BC, figura 1.2.

Fig. 1.2. Structura regulatorului cu acţiune după abatere.

Algoritmul elementului comparativ este dat de relaţia =−=−="";"";inversKimdirectKmie , (1.1)

în care e reprezintă eroarea iar K reprezintă starea comutatorului “DIRECT/INVERS”.

Blocul de calcul BC elaborează comanda c după funcţia ()efc=. Dependent de structura funcţiei f, algoritmii de reglare pot fi liniari sau neliniari. Cei mai răspândiţi algoritmi de reglare sunt: algoritmul proporţional P, algoritmul proporţional - integrator PI şi algoritmul proporţional – integrator - derivator PID. Algoritmul proporţional este descris în forma analogică de relaţia eKccp+=0 , (1.2)

în care Kp reprezintă coeficientul de proporţionalitate (coeficientul de amplificare).

Sub forma discretă, algoritmul regulatorului P devine kpkeKcc+=0, (1.3)

unde k reprezintă momentul de timp la care se realizează eşantionarea, eroarea ek fiind kkkmie−= (“modul direct”). (1.4)

Sisteme de conducere a proceselor

Algoritmul proporţional-integrator are următoarea expresie analogică ∫++=tipdteTeKcc001, (1.5)

iar expresia discretizată are forma Σ=++=kjjikpkeTeKcc00τ (1.6)

unde τ reprezintă perioada de eşantionare.

Deoarece evaluarea sumei erorilor la fiecare iteraţie de calcul a comenzii ck necesită un efort deosebit, se propune utilizarea relaţiilor: ()eSTeKcckkikpk+++=−10τ; (1.7) kkkeSS+=−1 . (1.8)

Un aspect important în funcţionarea regulatoarelor industriale îl constituie saturarea comenzii, aceasta proprietate trebuind a fi transpusă şi regulatoarelor software. În acest scop se utilizează schema de saturare din figura 1.3, în care valoarea reacţiei, a prescrierii şi a comenzii este exprimata în %.

Preview document

Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 1
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 2
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 3
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 4
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 5
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 6
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 7
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 8
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 9
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 10
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 11
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 12
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 13
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 14
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 15
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 16
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 17
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 18
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 19
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 20
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 21
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 22
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 23
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 24
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 25
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 26
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 27
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 28
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 29
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 30
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 31
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 32
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 33
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 34
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 35
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 36
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 37
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 38
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 39
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 40
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 41
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 42
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 43
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 44
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 45
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 46
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 47
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 48
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 49
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 50
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 51
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 52
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 53
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 54
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 55
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 56
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 57
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 58
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 59
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 60
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 61
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 62
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 63
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 64
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 65
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 66
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 67
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 68
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 69
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 70
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 71
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 72
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 73
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 74
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 75
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 76
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 77
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 78
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 79
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 80
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 81
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 82
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 83
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 84
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 85
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 86
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 87
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 88
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 89
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 90
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 91
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 92
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 93
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 94
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 95
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 96
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 97
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 98
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 99
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 100
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 101
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 102
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 103
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 104
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 105
Sisteme de Conducere a Proceselor - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Conducere a Proceselor.pdf

Alții au mai descărcat și

Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale

CAPITOLUL 1. GENERALITĂŢI PRIVIND AUTOMATELE PROGRAMABILE 1.1.Definiţii şi caracteristici. Automatele programabile sau PLC-urile sunt...

Sisteme de Automatizare

Modulul SISTEME DE AUTOMATIZARE este destinat pregătirii elevilor din domeniul TEHNIC, nivel 3, (clasa a XI-a- liceu tehnologic şi clasa a XII-a...

Emulator de Procese pentru Automate Programabile

Introducere Simularea evenimentelor discrete este o abordare foarte bună în ceea ce privește modelarea unui sistem real și pentru a-i reproduce...

Bază de date închirieri mașini

Introducere Microsoft Access este o aplicaţie de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de firma Microsoft prin suita Microsoft Office....

Roboți Industriali

SCURT ISTORIC AL ROBOTICII Dezvoltarea istorica a stiintei si tehncii s-a produs in mai multe etape dupa cum urmeaza: Etapa “maşinismului",...

Automatizări Industriale în Mecatronică

Definirea sistemului flexibil de prelucrare Sistemul flexibil de prelucrare SFP poate fi definit ca un ansamblu integrat de maşini-unelte...

Sisteme și Legi de Reglare

I. Descrierea unei structuri de reglare automata Un sistem de reglare automata (SRA) are rolul de a realiza, la iesirea sa, o marime impusa prin...

Concepte de automatizare modernă

Argument Proiectul cu tema “Concepţie de automatizare industrială modernă” este structurat în 5 capitole, fiecare capitol având subcapitolele...

Te-ar putea interesa și

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Sisteme inteligente și microcontrolere

Lotfi Zadeh a considerat necesitatea introducerii algoritmilor fuzzy deoarece a constatat: cu cat o problema este mai complexa, cu atat mai greu se...

Optimizarea Prelucrărilor pe Mașini Unelte cu Comandă Numerică prin Utilizarea Tehnologiilor de Grup

Capitolul 1 TENDINŢE ŞI DEZVOLTĂRI ÎN CONDUCEREA AUTOMATĂ ŞI ADAPTIVĂ A MAŞINILOR UNELTE În timp s-au conturat mai multe direcţii importante în...

Controlul Proceselor Tehnologice cu Ajutorul Calculatorului

Cap.I ARGUMENT In aceasta lucrare am prezentat tema „Controlul proceselor tehnologice cu ajutorul calculatorului”. Aceasta este structurata in...

Sisteme de Conducere a Proceselor Continue

1. Tema proiectului În acest proiect ne-am propus să calculăm modelul matematic în doua situaŃii pentru conducte scurte respectiv conducte lungi...

Sisteme de Conducere Multimodel

1. INTRODUCERE 1.1. Introducere în contextul sistemelor de conducere Procesele automatizate de la care se pretind specificatii dorite ca...

Conducerea computerizată a proceselor din industria materialelor metalice și a cuptorului cu arc electric

I. Achiziția datelor şi conducerea proceselor cu computerul I.1 Generalități Utilizarea calculatoarelor numerice în industrie şi cercetare se...

Sisteme de Conducere a Proceselor Industriale

ETAPA 1 (Prespecificatii) 1. Identificati elementele din schema si precizati ce reprezinta. In cadrul schemei am identificat urmatoarele...

Ai nevoie de altceva?