Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 243 în total
Cuvinte : 80827
Mărime: 5.90MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Preitl
Curs SACAP predat in Politehnica Timisoara

Extras din document

Partea I-a CONDUCEREA PROCESELOR DUPA MARIMEA DE IESIRE

1. Structuri de baza si metode de proiectare

1.1. Structuri de reglare si metode de proiectare

Realizarea unui “produs” de calitate impune "conducerea procesului" in care se elaborează produsul respectiv (în particular proces tehnic, proces tehnologic şi asimiliabile). Un proces poate fi condus în două moduri:

• manual – prin interventia nemijlocită şi adeseori continuă a unui operator uman,

• automat – prin utilizarea unor echipamente dedicate conducerii, denumite echipamente de automatizare (EA).

Ansamblul constructiv-funcţional de echipamente - împreună cu toate "accesoriile" aferente - realizat în vederea conducerii se numeşte dispozitiv de conducere (DC). Conducerea unui proces (tehnic, tehnologic, de laborator ş.a.) presupune efectuarea următoarele tipuri de acţiuni de conducere:

• Acţiuni de comandă (C): elaborarea de comenzi logice – combinaţionale şi secvenţiale – care se întâlnesc in toate acţiunile de conducere dar pot fi şi specifice unor anumite tipuri de procese (a se vedea de exemplu semaforizarea unei intersecţii); studiul teoretic şi aplicativ (de dezvoltare şi implementare) al sistemelor care efectueaza astfel de acţiuni se face cu precădere în cadrul disciplinelor de "sisteme cu evenimente discrete";

• Acţiuni de reglare (R): reglarea (controlul) parametrilor tehnologici (temperatură, presiune, viteză, poziţie, nivel, concentraţie …); – prin astfel de acţiuni se "controlează" evoluţia mărimilor caracteristice - obişnuit cu variaţie continuală în timp - ale unui proces care are un caracter dinamic; această acţiune urmăreşte asigurarea evoluţiei dorite pentru aceste mărimi;

• Acţiuni de supervizare (supraveghere) a funcţionării sigure, de detectare a defecţiunilor şi de monitorizare a desfăşurării procesului (S): – urmărirea şi monitorizarea desfăşurării procesului (sistemului), detectarea defecţiunilor şi înlăturarea acestora prin sistemele de protecţie diagnoză, asigurarea redundanţei conducerii în vederea funcţionării sigure a procesului (a instalaţiilor tehnologice in care se desfăşoară procesul).

A. Conducere în circuit deschis şi conducere în circuit închis (reglare). Activitatea de conducere implică existenţa celor două subsisteme:

- subsistemul condus sau procesul condus (instalaţia tehnologică) abreviat PC,

- subsistemul de conducere, care este denumit dispozitiv de conducere (DC).

Structura principială a sistemului rezultat prin interconectarea celor două subsisteme, sistemul cu conducere automată (SCA), este prezentată în fig.1.1-1 [23]. Interconectarea se realizează prin intermediul perifericelor de proces. Denumirea se referă la:

- perifericele de interconectare tradiţională DC-PC: echipamentele de intervenţie în proces sau elementele de execuţie (EE) şi echipamentele de măsură (EM); atât funcţional cât şi

în caracterizare matematică aceste periferice sunt parte a procesului condus (instalaţiei tehnologice);

- perifericele de conversie a naturii informaţiei prelucrate în DC: convertoarele analog-numerice şi numeric-analogice; atât funcţional cât şi în caracterizare matematică aceste periferice sunt parte a DC.

Fig.1.1-1. Structura principială a unui sistem cu conducere automată.

Funcţionalitatea unui SCA este determinată de realizarea obiectivelor conducerii. În acest cadru DC trebuie să asigure realizarea corelată a următoarelor categorii de sarcini de conducere:

• Elaborarea mărimilor de comandă, văzute ca evenimente cu timp discret - secvenţiale şi combinaţionale - necesare conducerii (Comanda sistemului).

• Elaborarea comenzilor legate de reglarea parametrilor procesului (partea de Reglare a sistemului).

• Realizarea unor funcţii suplimentare, obligatorii pentru funcţionalitatea SCA:

- Interfaţarea cu alte sisteme de conducere;

- Supravegherea funcţionării şi Diagnostizarea defectelor din sistem în vederea asigurării siguranţei în functionarea PC şi SCA;

- Monitorizarea funcţionării SCA ş.a.

Reglarea valorilor mărimilor PC este o activitate continuă, chiar dacă DC intervine prin actiuni la anumite momente de timp bine determinate. Pentru asigurarea “automată” a funcţiilor de reglare, DC trebuie să conţină un anumit “grad de inteligenţă” care să permită autoadaptarea structurii DC şi / sau a valorilor parametrilor săi, luarea unor decizii suplimentare ş.a. În cadrul acestui capitol sunt sintetizate aspecte legate de dezvoltarea structurilor Sistemelor de Reglare Automată (SRA) şi a algoritmurilor de reglare automată a proceselor.

Prin proiectarea unui Sistem de Reglare Automată (SRA) trebuie soluţionate problemele legate de îndeplinirea funcţiilor de reglare. Adeseori acestea se reduc la două probleme specifice reglării:

• Dezvoltarea structurii de reglare automată, ca parte componentă a acţiunii de conducere, a DC, şi care colaborează cu celelalte subsisteme ale DC.

• Proiectarea algoritmică a legii (algoritmului) de reglare (regulatorului).

Dependent de specificul aplicaţiei, cele două probleme conţin o parte de cercetare-dezvoltare şi o parte de proiectare algoritmică propriu-zisa şi de implementare a soluţiei pe aplicaţie.

Obiectivul principal al dezvoltării unui SRA revine la realizarea unui DC (ca parte a unui DC complex ce asigură toate funcţiile de conducere) capabil să asigure cerinţele impuse desfăşurării procesului. În esenţă prin proiectarea sistemului de reglare automată trebuie rezolvate următoarele probleme:

a) Studiul de oportunitate a conducerii şi analiza de proces.

b) Definirea obiectivelor de reglare ca parte componentă a obiectivelor generale de conducere.

c) Alegerea principiului de reglare (reglare după ieşire, reglare după stare, reglare combinată) şi a structurii SRA (din multitudinea de variante posibile); fixarea soluţiei (tehnologiei) de implementare a soluţiei de conducere (reglare).

d) Alegerea metodei de proiectare adaptate aplicaţiei şi soluţiei de reglare.

e) Proiectarea algoritmică a legii (algoritmului) de reglare (adeseori denumită şi proiectarea regulatorului); validarea structurii de de reglare adoptate.

f) Realizarea unor funcţii suplimentare solicitate în reglarea (conducerea) PC (de exemplu, a limitărilor, a măsurii AWR ş.a.); validarea structurii extinse de reglare.

g) Alegerea sau – după caz – proiectarea echipamentelor de conducere şi a software-ului prin care se implementează funcţiile de reglare, elaborarea “proiectelor tehnice” pe baza cărora se pot implementa soluţiile de conducere (în particular, de reglare) adoptate.

h) Coordonarea functionalităţii SRA cu funcţionalitatea echipamentelor (programelor) care realizează celelalte sarcini de conducere (la nivelul SCA).

i) Realizarea proiectelor de execuţie aferente DC (alegerea / proiectarea echipamentelor, a software-ului de conducere, realizarea interfeţelor de proces, a cablajelor pentru EE, EM ş.a.).

Preview document

Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 1
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 2
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 3
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 4
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 5
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 6
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 7
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 8
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 9
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 10
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 11
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 12
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 13
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 14
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 15
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 16
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 17
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 18
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 19
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 20
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 21
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 22
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 23
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 24
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 25
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 26
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 27
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 28
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 29
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 30
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 31
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 32
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 33
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 34
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 35
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 36
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 37
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 38
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 39
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 40
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 41
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 42
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 43
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 44
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 45
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 46
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 47
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 48
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 49
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 50
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 51
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 52
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 53
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 54
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 55
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 56
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 57
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 58
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 59
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 60
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 61
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 62
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 63
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 64
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 65
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 66
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 67
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 68
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 69
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 70
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 71
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 72
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 73
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 74
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 75
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 76
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 77
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 78
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 79
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 80
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 81
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 82
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 83
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 84
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 85
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 86
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 87
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 88
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 89
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 90
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 91
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 92
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 93
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 94
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 95
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 96
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 97
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 98
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 99
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 100
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 101
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 102
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 103
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 104
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 105
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 106
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 107
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 108
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 109
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 110
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 111
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 112
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 113
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 114
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 115
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 116
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 117
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 118
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 119
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 120
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 121
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 122
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 123
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 124
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 125
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 126
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 127
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 128
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 129
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 130
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 131
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 132
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 133
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 134
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 135
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 136
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 137
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 138
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 139
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 140
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 141
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 142
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 143
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 144
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 145
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 146
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 147
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 148
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 149
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 150
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 151
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 152
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 153
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 154
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 155
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 156
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 157
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 158
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 159
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 160
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 161
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 162
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 163
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 164
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 165
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 166
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 167
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 168
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 169
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 170
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 171
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 172
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 173
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 174
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 175
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 176
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 177
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 178
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 179
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 180
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 181
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 182
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 183
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 184
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 185
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 186
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 187
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 188
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 189
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 190
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 191
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 192
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 193
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 194
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 195
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 196
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 197
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 198
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 199
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 200
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 201
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 202
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 203
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 204
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 205
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 206
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 207
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 208
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 209
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 210
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 211
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 212
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 213
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 214
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 215
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 216
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 217
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 218
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 219
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 220
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 221
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 222
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 223
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 224
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 225
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 226
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 227
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 228
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 229
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 230
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 231
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 232
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 233
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 234
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 235
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 236
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 237
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 238
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 239
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 240
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 241
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 242
Structuri si Algoritmi pentru Conducerea Automata a Proceselor - Pagina 243

Conținut arhivă zip

 • SACAP-Cap-10-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-11-rev-2008-discrete.pdf
 • SACAP-Cap-1-2-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-12-rev-2008-sra-x.pdf
 • SACAP-Cap-3-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-4-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-5-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-6-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-7-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-8-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-9-rev-2008.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnici Inteligente Hibride pentru Comanda unei Platforme Mobile cu Pendul Invers

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrări sunt abordate diferitele tehnici inteligente hibride în scopul controlării unui pendul invers pe o platformă...

Implementarea și Testarea unor Sisteme de Reglare

1. Obiectul lucrării În industrie există procese lente cu funcţii de transfer care au constante de timp mari care pot să ajungă la zeci de minute...

Robinete de Reglare

Debitul de fluid într-un sistem hidraulic depinde de toate rezistenţele hidraulice ale acestuia. Prin urmare, un robinet de reglare nu are...

Interfata Om-Masina - Aplicatie

1. Introducere a) Interfata om masina Interactiunea om-calculator (Human-Computer Interaction – HCI) este stiinta care se ocupa cu proiectarea,...

Sisteme și Legi de Reglare

I. Descrierea unei structuri de reglare automata Un sistem de reglare automata (SRA) are rolul de a realiza, la iesirea sa, o marime impusa prin...

Sisteme Scada - Aplicatie Practica CHE Vidraru

Sisteme de-a lungul timpului In conditiile unei economii competitive in care profitul creste proportional cu calitatea serviciilor oferite, iar...

Identificarea Sistemelor Dinamice utilizand Retele Neuronale Multistrat

Introducere Prin identificarea unui sistem se înţelege un procedeu experimental şi / sau urmat de un algoritm în urma căruia / cărora se obţine o...

Analiza de Proces pentru Structura de Reglare in Bucla Inchisa si Structura de Reglare in Cascada pe un Proces de Mentinere a Nivelului Apei Constant

Obiectivul in acest caz reprezinta reglarea nivelui apei intr-un rezervor. Acest sistem trebuie sa indeplineasca pe langa obiectivele reglarii de...

Ai nevoie de altceva?