Toate cursurile din domeniul Banci

 • Reorganizarea si Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ

  1. Noţiuni generale privind reorganizarea persoanelor juridice Reorganizarea societăţii comerciale poate interveni ori de câte ori în viaţă apar noi cerinţe sau evenimente deosebite, precum majorarea sau reducerea capitalului social, prelungirea duratei de funcţionare, excluderea unui asociat, schimbarea obiectului de activitate, schimbarea sediului. Asemenea schimbări se pot produce în condiţii normale de funcţionare şi unanimitate a asociaţilor. Reorganizarea este o operaţiune juridică...

 • Produse si Servicii Bancare

  Cursul nr.1 - 15.11.2009 Produse şi servicii bancare Depozitele bancare, sunt produse bancare destinate persoanelor fizice şi juridice, şi constituie mijloace băneşti încredinţate unei băncii spre păstrare, fără specificarea unui termen sau pe un termen anumit fixat, deponentul având dreptul să-şi retragă conform termenului stabilit mijloacele băneşti cu o dobândă stabilită. Dobânda reprezintă (la depozite) preţul pe care-l primeşte deponentul, persoana fizică sau juridică, pentru...

 • Managementul Riscului Bancar

  Creditarea persoanelor fizice si a anumitor intreprinderi mici si mijlocii este abordata intr-un mod standardizat, dezvoltand produse in raport de necesitatile identificate ale pietei. Produsele de creditare au un segment de clientela tinta si sunt insotite de criterii standard de acceptare a creditului (prin intermediul sistemelor de scoring) criterii care sunt utilizate in aprobarea fiecarei tranzactii individuale. Clientela bancii este clasificata in functie de riscul de nerambursare,...

 • Situatii Financiare

  INTRODUCERE Analiza financiară desemnează un ansamblu de metode, proceduri şi instrumente pentru aprecierea viabilităţii, stabilităţii şi profitabilităţii unei afaceri sau proiect. Analiza financiară se realizează de către firme sau persoane specializate care, procesând informaţiile din situaţiile financiare ale întreprinderii, potrivit metodelor şi procedurilor specifice, ajung la concluzii şi rezultate pe care le inserează în rapoarte către conducere. Mangementul întreprinderii utilizează...

 • Instrumentele de Politica Monetara

  Instrumentele clasice ale politicii monetare,care sunt utilizate de catre Banca Central intr-o economie de piata sunt in general reprezentate de : - Mecanismul rezervelor minime obligatorii; - Mecanismul de refinantare; - Operatiunile de piata libera; - Mecanismul cursului valutar; MECANISMUL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII Politica rezervelor obligatorii consta in obligatia pe care banca central o impune bancilor comerciale de a detine o parte din activele lor sub forma de moneda...

 • Piete de Capital

  CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Definire. Structură. Funcţii 1.2. Istoric şi evoluţie 1.3. Piaţa de capital din România 1.1. Definire. Structură. Funcţii În funcţie de obiectul tranzacţiilor, schimburile comerciale s-au structurat în două mari pieţe: piaţa mărfurilor; piaţa valorilor sau piaţa financiară. Piaţa financiară este locul de întâlnire al deţinătorilor de capitaluri disponibile din economie cu cei care au nevoie de respectivele capitaluri pentru...

 • Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare

  Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare. 1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă Totalitatea operaţiunilor pe care le efectuează banca în folosul clienţilor pot fi clasificate în 3 categorii având la bază funcţiile principale ale băncii: • Serviciile de finanţare a necesităţilor de resurse ale clienţilor – operaţiuni de creditare; • Serviciile de acumulare a resurselor prin acordarea clienţilor a posibilităţilor de economisire a excedentelor de...

 • Rating Financiar Bancar

  CURS 1 Ratingul financiar: funcţii, caracteristici, credibilitatea informaţiilor furnizate şi scalele de notare a principalelor agenţii de rating 1.1. FUNCŢII, CARACTERISTICI ALE RATINGULUI FINANCIAR Ratingul este un cuvânt a cărui traducere literală semnifică „evaluare", desemnând în acelaşi timp un proces (analiza riscului), cât şi rezultatul final al acestuia (nota). Funcţiile care caracterizează ratingul financiar: > supravegherea intereselor financiare externe ale...

 • Piata Creditului pe Termen Scurt

  I. PIAŢA CREDITULUI PE TERMEN SCURT ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SCHIMBURILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE 1.1. Piaţa creditului pe termen scurt – abordarea conceptuală 1.1.1. Conceptul de credit Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a relaţiilor economice de piaţă. Operaţiunile economice din care decurge această relaţie sunt: vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii a căror plată urmează să se facă la o dată ulterioară, numită scadenţă şi acordarea de împrumuturi în...

 • Riscuri si Perfomante Bancare

  CURS 1 PERFORMANŢE ŞI RISCURI BANCARE 1. Introducere Etimologia cuvântului „performanţă”, provine din substantivizarea verbului din limba engleză „to perform”, care în traducere aplicabilă contextului de afaceri, înseamna „a îndeplini”, a executa o sarcină, în vreme ce substantivul „performance” semnifică doar actul, procesul îndeplinirii sarcinilor. Performanţa poate fi definită ca fiind nivelul măsurabil de stabilitate a activităţii unei bănci, caracterizat prin niveluri reduse ale...

 • Importanta si Rolul Planificarii in Marketingul Financiar-Bancar

  11.1. Planificarea si planul de marketing Conceptul de planificare, foarte mult timp considerat un concept de primă importantă în cadrul teoriei si practici economice, nu se mai bucură în prezent de aceiasi pretuire. Cauzele trebuie căutate în cel putin două directii. Mai întâi, trebuie avut în vedere faptul că după ani ’90 conceptele de „plan” si „planificare” s-au demonetizat în timp, iar apoi că, într-un mediu instabil si uneori chiar turbulent, planificarea este considerată ca fiind...

 • Crize si Instabilitate in Europa

  CAPITOLUL 1 FOCARE DE CRIZĂ ŞI INSTABILITATE ÎN EUROPA Transformările produse în mediul internaţional de securitate în ultimul deceniu, cu precădere în ultima sa perioadă, au făcut ca toată atenţia comunităţii internaţionale să se îndrepte către clarificarea unei viziuni care să contribuie la o consolidare a păcii şi securităţii mondiale, deci la reducerea stărilor conflictuale de orice natură, implicit, la reducerea, până la eliminare, acolo unde este posibil, a cauzelor ce le generează....

 • Tehnologii pentru Extragerea Cunostintelor – Data Mining

  După mai multe decenii în cursul cărora mijloace şi tehnici informatice tot mai evoluate au contribuit la amplificarea capacităţii de memorare şi stocare a datelor, ultimii ani au marcat o reorientare semnificativă în utilizarea volumelor de date stocate, de la un proces de explorare retrospectivă spre unul cu caracter prospectiv. Această schimbare a devenit posibilă ca urmare a maturizării tehnologiilor legate de data mining. Denumirea provine de la analogia cu activitatea minieră; tot aşa...

 • Operatiuni Active ale Bancii

  1. Esenţa şi clasificarea operaţiunilor active ale BC. O bancă, ca orice altă întreprindere este o afacere. Iar orice afacere trebuie să genereze profit, pentru a susţine propria sa dezvoltare şi creştere, dar în acelaşi timp, să atingă o poziţie financiară puternică şi sigura. Principala activitate a băncii este "să cumpere şi să vîndă ", aceasta fiind esenţa ei, pentru a realiza profit. O bancă cumpără bani, prin atragerea depozitelor clienţilor, şi îi vinde, prin oferirea...

 • Controlul Financiar

  Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport solidaritatea. Principalele obiective ale Uniunii sunt: - să promoveze progresul economic şi social (piaţa unică instituită în 1993, moneda unică lansată în 1999); - să afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările nemembre, politică externă şi de securitate comună, implicarea în rezolvarea...

Pagina 10 din 22