Toate cursurile din domeniul Banci

 • Laborator Financiar-Bancar

  Capitolul 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare: denumire, sediul social, forma juridică, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului, durata de funcţionare; Denumirea societatii: SC 2T BALASA SRL Sediul social: Str Constantin Matase, nr 12. PIATRA NEAMT. Puncte de lucru: localitatea ROZNOV, Str. Roznovanu nr 306. Forma juridica : SRL C.U.I: RO16883684 J27/1480/2004 Durata de functionare:5...

 • Tipologia Operatiunilor Institutiilor de Credit

  În prezent, o institutie de credit actioneaza în mare masura ca un intermediar financiar: pentru a obtine fonduri se împrumuta (de la populatie, de la întreprinderi, de la alte institutii de credit s.a.m.d.), platind o dobânda numita dobândt pasivt si ofera credite, din sumele de bani astfel procurate, cu o dobânda numita dobândt activt. Evident, pentru ca intermedierea sa fie profitabila, este necesar ca dobânda activa sa fie mai mare decât dobânda pasiva. Pentru o institutie de credit...

 • Relatii Financiare Monetare Internationale

  Cap.1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - SPECIFIC ŞI CADRU GENERAL DE MANIFESTARE 1.1. Delimitări conceptuale Economia mondială (internaţională) - ansamblul interdependenţelor economice, politice, comerciale şi financiar-valutare dintre economiile naţionale, structurile supranaţionale şi societăţile transnaţionale, privite şi analizate în mod dinamic şi evolutiv. S-a conturat la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, ca urmare a formării statelor independente şi adâncirii...

 • Marketing Financiar-Bancar

  CAPITOLUL I MARKETINGUL FINANCIAR-BANCAR. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Conceptul de marketing Marketingul este considerat astăzi factorul esenţial al succesului unei organizaţii, instrument indispensabil pentru atingerea marilor performanţe, dar şi pentru evitarea riscului. Accepţiunile date marketingului de-a lungul timpului pot fi grupate în trei categorii: - ansamblul acţiunilor şi mijloacelor de vânzare (publicitate, promovare şi vânzare) utilizate pentru a cucerii pieţele. Conform...

 • Cursuri Moneda si Credit

  MONEDĂ ŞI CREDIT - CURS I MONEDA : DEFINIRE, FUNCŢII, EVOLUŢIE, CLASIFICARE 1.1. Definirea, funcţiile şi evoluţia monedei 1.2. Clasificarea monedei 1.1. Definirea, funcţiile şi evoluţia monedei Moneda şi rolul său în economie a) Moneda deţine în prezent o poziţie dominantă în funcţionarea oricărei economii, reflectând schimbările structurale ale acesteia; b) Moneda a devenit indispensabilă în raporturile zilnice şi scadenţate dintre persoanele fizice, agenţii economici şi dintre...

 • Relatii Monetar-Financiare Internationale

  Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONAL SI CRIZA LUI Introducere in tema tratata Finanţele internaţionale reprezintă acel flux economic internaţional care deţine locul principal în circuitul economic mondial atât cantitativ, cât si funcţional. Toate schimburile 8 economice internaţionale (comerţul internaţional cu mărfuri, comerţul invizibil), transferul...

 • Relatii Monetar Financiar Bancare

  1. Conceptul de curs valutar Cursul valutar reprezintă raportul de schimb între două valute care se compară în cadrul mecansimului cursului de schimb. Pe plan internaţional, simbolizarea monedelor naţionale se realizează printr-o denumire cu 3 litere (primele două semnifică ţara emitentă, iar a treia denumirea monedei respective). În practica internaţională se întâlnesc următoarele modalităţi de cotare: - cotarea directă (incertă) prin care se determină numărul de unităţi de monedă...

 • Produse si Servicii Bancare

  Numerarul este mijlocul de plata cel mai lichid care se compune din bancnote si moneda metalica. Bancnotele sunt titluri de credit emise de bancile centrale si garantate prin obligatia de a restitui la cerere valoare lor nominala. Banca Nationala, ca banca centrala, este cea care tipareste banii, insa acestei instituti ii revine si sarcina de a urmari si "regia" volumul numeralului aflat in circulatie. In realitate bancnotele raman pe toata perioada cat circula titluri de credit,...

 • Reorganizarea si Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ

  1. Noţiuni generale privind reorganizarea persoanelor juridice Reorganizarea societăţii comerciale poate interveni ori de câte ori în viaţă apar noi cerinţe sau evenimente deosebite, precum majorarea sau reducerea capitalului social, prelungirea duratei de funcţionare, excluderea unui asociat, schimbarea obiectului de activitate, schimbarea sediului. Asemenea schimbări se pot produce în condiţii normale de funcţionare şi unanimitate a asociaţilor. Reorganizarea este o operaţiune juridică...

 • Produse si Servicii Bancare

  Cursul nr.1 - 15.11.2009 Produse şi servicii bancare Depozitele bancare, sunt produse bancare destinate persoanelor fizice şi juridice, şi constituie mijloace băneşti încredinţate unei băncii spre păstrare, fără specificarea unui termen sau pe un termen anumit fixat, deponentul având dreptul să-şi retragă conform termenului stabilit mijloacele băneşti cu o dobândă stabilită. Dobânda reprezintă (la depozite) preţul pe care-l primeşte deponentul, persoana fizică sau juridică, pentru...

 • Managementul Riscului Bancar

  Creditarea persoanelor fizice si a anumitor intreprinderi mici si mijlocii este abordata intr-un mod standardizat, dezvoltand produse in raport de necesitatile identificate ale pietei. Produsele de creditare au un segment de clientela tinta si sunt insotite de criterii standard de acceptare a creditului (prin intermediul sistemelor de scoring) criterii care sunt utilizate in aprobarea fiecarei tranzactii individuale. Clientela bancii este clasificata in functie de riscul de nerambursare,...

 • Situatii Financiare

  INTRODUCERE Analiza financiară desemnează un ansamblu de metode, proceduri şi instrumente pentru aprecierea viabilităţii, stabilităţii şi profitabilităţii unei afaceri sau proiect. Analiza financiară se realizează de către firme sau persoane specializate care, procesând informaţiile din situaţiile financiare ale întreprinderii, potrivit metodelor şi procedurilor specifice, ajung la concluzii şi rezultate pe care le inserează în rapoarte către conducere. Mangementul întreprinderii utilizează...

 • Instrumentele de Politica Monetara

  Instrumentele clasice ale politicii monetare,care sunt utilizate de catre Banca Central intr-o economie de piata sunt in general reprezentate de : - Mecanismul rezervelor minime obligatorii; - Mecanismul de refinantare; - Operatiunile de piata libera; - Mecanismul cursului valutar; MECANISMUL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII Politica rezervelor obligatorii consta in obligatia pe care banca central o impune bancilor comerciale de a detine o parte din activele lor sub forma de moneda...

 • Piete de Capital

  CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Definire. Structură. Funcţii 1.2. Istoric şi evoluţie 1.3. Piaţa de capital din România 1.1. Definire. Structură. Funcţii În funcţie de obiectul tranzacţiilor, schimburile comerciale s-au structurat în două mari pieţe: piaţa mărfurilor; piaţa valorilor sau piaţa financiară. Piaţa financiară este locul de întâlnire al deţinătorilor de capitaluri disponibile din economie cu cei care au nevoie de respectivele capitaluri pentru...

 • Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare

  Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare. 1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă Totalitatea operaţiunilor pe care le efectuează banca în folosul clienţilor pot fi clasificate în 3 categorii având la bază funcţiile principale ale băncii: • Serviciile de finanţare a necesităţilor de resurse ale clienţilor – operaţiuni de creditare; • Serviciile de acumulare a resurselor prin acordarea clienţilor a posibilităţilor de economisire a excedentelor de...

Pagina 10 din 22