Toate cursurile din domeniul Banci

 • Crize si Instabilitate in Europa

  CAPITOLUL 1 FOCARE DE CRIZĂ ŞI INSTABILITATE ÎN EUROPA Transformările produse în mediul internaţional de securitate în ultimul deceniu, cu precădere în ultima sa perioadă, au făcut ca toată atenţia comunităţii internaţionale să se îndrepte către clarificarea unei viziuni care să contribuie la o consolidare a păcii şi securităţii mondiale, deci la reducerea stărilor conflictuale de orice natură, implicit, la reducerea, până la eliminare, acolo unde este posibil, a cauzelor ce le generează....

 • Tehnologii pentru Extragerea Cunostintelor – Data Mining

  După mai multe decenii în cursul cărora mijloace şi tehnici informatice tot mai evoluate au contribuit la amplificarea capacităţii de memorare şi stocare a datelor, ultimii ani au marcat o reorientare semnificativă în utilizarea volumelor de date stocate, de la un proces de explorare retrospectivă spre unul cu caracter prospectiv. Această schimbare a devenit posibilă ca urmare a maturizării tehnologiilor legate de data mining. Denumirea provine de la analogia cu activitatea minieră; tot aşa...

 • Operatiuni Active ale Bancii

  1. Esenţa şi clasificarea operaţiunilor active ale BC. O bancă, ca orice altă întreprindere este o afacere. Iar orice afacere trebuie să genereze profit, pentru a susţine propria sa dezvoltare şi creştere, dar în acelaşi timp, să atingă o poziţie financiară puternică şi sigura. Principala activitate a băncii este "să cumpere şi să vîndă ", aceasta fiind esenţa ei, pentru a realiza profit. O bancă cumpără bani, prin atragerea depozitelor clienţilor, şi îi vinde, prin oferirea...

 • Controlul Financiar

  Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport solidaritatea. Principalele obiective ale Uniunii sunt: - să promoveze progresul economic şi social (piaţa unică instituită în 1993, moneda unică lansată în 1999); - să afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările nemembre, politică externă şi de securitate comună, implicarea în rezolvarea...

 • Moneda si Masa Monetara

  - Formulată încă din Antichitate, această teorie monetară are drept precursor pe ARISTOTEL care considera că banii sunt ,,un expedient pentru nevoia practică’’, unitate de măsură a valorii şi mijloc de circulaţie, idei care vor fi reţinute mult timp prin exponenţi ca Montesquieu, Rousseau şi care s-au cristalizat în formula: banii depăşesc greutăţile tehnice ale schimbului direct dintre mărfuri. ,,BANII DEPĂŞESC GREUTĂŢILE TEHNICE ALE SCHIMBULUI DIRECT DINTRE MĂRFURI’’ Reţinem pe:...

 • Gestiune Bancara

  CURSUL IRolul şi funcţiile activităţii de gestiune în cazul societăţilor bancare Obiective urmărite: - înţelegerea modului de abordare a activităţii de gestiune, în general, şi a gestiunii bancare, în special - prezentarea principalelor abordări în structurarea gândirii manageriale - abordarea gestiunii bancare prin prisma teoriei sistemelor - înţelegerea rolului şi funcţiilor băncii în economie Întrebări şi aspecte fundamentale: 1. Ce presupune activitatea de gestiune? 2....

 • Institutii de Credit

  Curs 1 Organizarea si functionarea sistem. Bancar Bancile sunt intermediari intre debitori si creditori, asigurand colectarea depozitelor,plasarea resurselor financiare si gestionarea mijlocelor de plata Intre debitori si creditor exista 2 tipuri de finantare - finantarea directa= pe piata titlurilor financiare prin achizitionarea actiunilor si obligatiunilor emise de cei care au necesar de resurse - finantarea indirecta= prin intermediari financiari si realizeaza transformarea...

 • Sisteme Informatice Financiar Bancare

  Sistem informational –Sistem informatic Prin sistem intelegem un ansamblu de componente interdependente care actioneaza ca un tot unitar in vederea atingerii unui obiectiv comun Orice organism economic reprezinta un sistem si pt modelarea acestuia putem utilize metodele si mijloacele specifice sistemelor Orice interprindere poate fi privita ca un ansamblu de departamente , component interdependent , aceste departamente schimba date si informatii , precum si fluxuri materiale ,...

 • Sisteme Bancare Comparate

  CAPITOLUL 1 CONFIGURAŢIA Sistemelor Bancare Contemporane În ultimii 20 de ani şi mai ales anii ’90, în Statele Unite şi în alte ţări dezvoltate se desfăşoară o adevărată “revoluţie financiară”, bazată pe inovaţie şi pe o diversificare extraordinară a instrumentelor financiare şi a serviciilor de investiţii. Pretutindeni în lume, activitatea tradiţională a băncilor de a primi depozite şi de a acorda împrumuturi se află în declin, ca expresie a procesului de “dezintermediere”. Pe de o parte,...

 • Economie Monetara

  1.1. BANCA CENTRALA SI MEDIUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA In ultimii ani, pe fondul accentuarii presiunilor inflationiste si a celor legate de cresterea numarului somerilor, al aceentuarii dezechilibrelor macroeconomice, banca centrala isi contureaza tot mai mult pozitia de lider al mediului bancar, fie direct, fie indirect coordonand activitatea intregului sistem bancar in scopul atingerii tintei finale a politicii macroeconomice. Se pune astfel, tot mai mult accent pe stabilizarea...

 • Reglementare si Supraveghere Bancara

  TEMA 1 REGLEMENTARE ŞI SUPRAVEGHERE BANCARĂ 1.1. Reglementare şi supraveghere bancară – concept, conţinut şi rol În timp ce reglementarea bancară se defineşte prin ansamblul de legi şi norme aplicabile băncilor în activitatea lor, cea de supraveghere se referă la activitatea de monitorizare a situaţiei financiare a instituţiilor bancare şi la verificarea modului cum sunt respectate şi aplicate reglementările bancare. În mod tradiţional, sistemul bancar a fost supus unui grad înalt de...

 • Operatiunile Institutiilor de Credit

  1.1. Originea şi temeiurile existenţei băncilor Referitor la originea băncilor, în literatura economică de specialitate se întâlnesc diferite păreri şi opinii. Unii cercetători susţin că primii bancheri au fost cei care efectuau schimbul de bani. Aceştia se numeau zarafi şi au fost primii preţuitori ai monedelor şi intermediari ai circulaţiei monetare. Alţi cercetători, asociază noţiunea de bancă momentului în care un grup de persoane a avut ideea de a primi disponibilităţi băneşti sub...

 • Moneda si Credit

  Ştiinţa economică cuprinde o serie de teorii monetare, fiecare dintre ele se referă la procesele economice care există de-a lungul timpului într-un stat. Teoriile monetare au o bază bine implementată şi anume, micro şi macroeconomie. Pornind de la această idee putem spune că aceste teorii au fost dezvoltate de către diverşi economişti, neexistând un singur punct de vedere cu referire la el. Caracteristica esenţială a teoriilor monetare este relativitatea. În timp s-a ajuns la concluzia că...

 • Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

  INTRODUCERE Societatile comerciale producatoare de bunuri si servicii îsi desfasoara activitatea în contextul actiunii legilor specifice economiei de piata, unde mecanismul economico-financiar ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar impune în acelasi timp si anumite restrictii. Oportunitatile si restrictiile generate de mediul financiar permit definirea obiectului finantelor si al gestiunii financiare a întreprinderilor. Între finantele si gestiunea financiara a...

 • Sistemul Valutar international

  SUBIECTE 1. Conţinutul şi sfera relaţiilor valutar-financiare internaţionale. 2. Elementele şi evoluţia sistemului valutar financiar-internaţional: sistemele valutare internaţionale de la Paris, Genova, Bretton Woods, Jamaica. 3. Sistemul Monetar European: evoluţie, principii de funcţionare. (Integrarea monetară europeană). 1. CONŢINUTUL ŞI SFERA RELAŢIILOR VALUTAR-FINANCIARE INTERNAŢIONALE OBIECTUL DE STUDIU AL DISCIPLINEI RVFI - Balanţa de plăţi externe. - Piaţa monetară...

Pagina 11 din 22