Toate cursurile din domeniul Banci

 • Operatiuni si Institutii de Credit

  Curs 1 Operatiuni si institutii de credit Organizarea si functionarea sistemelor bancare Rolul bancilor in cadrul unei economii poate fi analizat prin utilizarea conceptelor de: - intermediere intre agentii debitori si creditori in economie - finantare ,colectarea depozitelor si gestionarea mijloacelor de plata. - se intalnesc 2 circuite de finantare: 1) Finantarea directa: sub forma tranzactiilor pe piata titlurilor (subscriere directa la actiuniile si obligatiuniile emise). 2)...

 • Organizarea si Functionarea Bancilor

  1. Esenţa organizării băncilor Organizarea băncii, reprezinta acţiunea de constituire a acesteia ca unitate de decizie, printr-o abordare sistemică a elementelor componente, definite prin variabile funcţionale şi relaţionale în cadrul unei structuri Scopul organizării activităţii bancare, constă în formarea, prin intermediul divizionarii muncii, a structurii organizatorice, care va contribui la realizarea obiectivelor bacii. Scopul organizării consta deasemenea şi în optimizarea structurii...

 • Managementul Operatiunilor de Creditare

  CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă Relaţiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării producţiei de mărfuri, şi anume atunci când această dezvoltare a permis trecerea mărfurilor de la vânzător la cumpărător, fără ca în acel moment să aibă loc şi un transfer de valoare în sens invers, acest transfer urmând să se facă ulterior, cu un decalaj de timp. În literatura de specialitate, conceptul de...

 • Drept Financiar-Bancar

  STATUTUL LEGAL AL BNR Sediul materiei il reprezinta Legea 312/2004 si potrivit art.1 alin.1 din lege, BNR este Banca Centrala a Romaniei , are personalitate juridica, iar potrivit art.1 alin.2 este o institutie publica, independenta, cu sediul central in Mun.Bucuresti si poate avea sucursale si agentii si in alte localitati din tara. Banca Centrala = Banca de emisiune Personalitatea juridica da dreptul oricarei persoane sa stea in justitie. Este independenta. Obiectivul fundamental al...

 • Finante Publice

  Introducere si premize conceptuale Etimologic, notiunea de finante isi are originea in practicile Imp. Roman, atunci cand prin expresia “ Financia Pecuniarie” se desemnau sume de bani care aveau o anumita scadenta la plata. Si expresia de fiscalitate provine tot din aceleasi timpuri, “ Fiscus Caesari” fiind functionarul imperial desemnta sa colecteze darile din teritorii.Ulterior expresia a evoluat imprumutand particularitatile lingvistice si economice speifice culturilor europene care au...

 • Supravegherea Bancara

  Tema 9: Supravegherea bancară I. Supravegherea bancară. Nivele de supraveghere bancară. II. Tipurile de documente întocmite de băncile comerciale. Periodicitatea. III. Lichiditatea bancară (cele două principii de lichiditate). IV. Ordinea de lichidarea a băncilor comerciale în Republica Moldova. Baza legislativă: I. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare din 08.08.97 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-65/103 din 02.10.1997)...

 • Cadrul Traditional al Evaluarii Rezultatelor Economico - Financiare ale unei Firme

  Cadrul tradiţional al evaluării rezultatelor economico – financiare ale unei firme Evaluarea rezultatelor financiare ne ajută să identificăm punctele slabe şi punctele tari ale activităţii unei firme, precum şi modul de îndeplinire a obiectivelor financiare prestabilite. Pentru acest lucru sunt folosite informaţiile cuprinse în principal în bilanţurile contabile, contul de profit şi pierdere, situaţia cash flow-ului şi diferitele bugete de activitate, cu ajutorul unor instrumente şi metode...

 • Piata Internationala a Contractelor Derivate

  1. Generalităţi privind sfera contractelor derivate Contractele derivate sunt contracte la termen, care au apărut şi s-au dezvoltat în timp, din dorinţa investitorilor de a-şi diversifica şi diminua riscul aferent unui portofoliu de valori mobiliare (hedging), dar şi din dorinţa acestora de a realiza câştiguri speculative, de cele mai multe ori cu potenţial de câştig mai ridicat, comparativ cu investiţiile pe piaţa spot. Piaţa contractelor derivate prezintă o serie de particularităţi, pe...

 • Auditul Financiar sub Raport Juridic

  1. Auditul legal 2. Auditul contractual 1. Auditul legal reprezinta indeplinirea obligatiilor cu rivire la supravegherea gestiunii inteprinderii patrimoniale, verificarea si certificarea bilantului contabil. Aceasta activitate este realizata de cenzori potrivit dispozitiilor legale,pe baza mandatului acceptat si confirmat de AGA sau a Asociatilor Inteprinderii. Activitatea de audit legal este realizata de cenzori experti contabili carora le revine obligatia sa supravegheze gestiunea...

 • Evolutia Inflatiei in Romania

  Motivație Am ales să prezint această temă, deoarece este destul de cunoscut faptul că inflația poate avea efecte importante asupra economiei unei țări. Într-o economie de piaţă, preţurile bunurilor şi serviciilor se pot modifica oricând. Unele preţuri cresc, altele scad. Se poate vorbi de inflaţie atunci când se înregistrează o creştere generalizată a preţurilor bunurilor şi serviciilor, nu doar ale unor articole specifice. 1. Inflaţia Procesul inflaţionist a apărut cu mult înainte ca...

 • Caracteristica Operatiunilor Bancare

  Banca efectuiează 3 tipuri de operaţiuni active : • Operaţiuni de trezorerie – care se referă la formarea şi menţinerea lichidităţilor bancare; • Operaţiuni de plasament cele mai importante active ale băncii generatoare de profit. Ele sunt de două tipuri: - de creditare care duc la formarea portofoliului de credite bancare; investiţionale- formează portofoliul de VM. • Operaţiuni de creare a imobilizărilor - necesare pentru desfăşurarea normală curentă a bănci. Banca poate efectua mai...

 • Banca Centrala

  Apariţia băncilor centrale. Caracteristica generală a Băncii Centrale. Funcţiile Băncii Centrale. Operaţiunile Băncii Centrale Organizarea, structura, funcţiile şi operaţiunile Băncii Naţionale a Moldovei sunt instituţii bancare, aflate în fruntea aparatului bancar, cu rol de supraveghere şi organizare a relaţiilor monetar-financiare ale unui stat, atât pe plan intern, cât şi în relaţiile cu alte sisteme monetare sunt organisme autonome cu personalitate juridică proprie, capitalul...

 • Audit Bancar

  Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI NOTIUNII DE AUDIT Deşi cuvântul audit a pătruns în limbajul cotidian al societăţii româneşti în forma sa englezească, se pare că originile acestuia se găsesc în latinescul auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Acest termen avea chiar o conotaţie financiară, în Roma antică fiind practicată verificarea verbală a fondurilor sau ascultarea...

 • Piata Monetara Internationala

  Procesul comunicării economice prin bani pe piaţa monetară internaţională. Semnele băneşti ale pieţei monetare internaţionale. Mecanismele de emisiune şi utilizare ale semnelor băneşti pe piaţa monetară internaţională. În cadrul Economiei mondiale, la fel ca şi pe plan naţional, are loc un amplu proces de comunicare în legătură cu dimensiunea valorică a activităţii economice. Mijlocirea acestei comunicări, aspect firesc în cazul comunităţii umane, se realizează cu ajutorul monedei, a...

 • Metodologia Cercetarii Stiintifice

  1. Metodologia cercetării ştiințifice economice. Conținut şi funcții Metodologia cercetării ştiinţifice economice este o parte a ştiinței economice. Ea poate fi definită ca un ansamblu de principii, de etape şi faze, de metode, tehnici şi instrumente de investigare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor economice. Metodologia este un cuvânt complex, format din methodos şi logos care înseamnă „metodă” şi „ştiinţă”, în limba greacă, iar în traducere liberă „ştiinţa metodei”, adică ştiinţa ...

Pagina 2 din 22