Toate cursurile din domeniul Banci

 • Auditul Financiar sub Raport Juridic

  1. Auditul legal 2. Auditul contractual 1. Auditul legal reprezinta indeplinirea obligatiilor cu rivire la supravegherea gestiunii inteprinderii patrimoniale, verificarea si certificarea bilantului contabil. Aceasta activitate este realizata de cenzori potrivit dispozitiilor legale,pe baza mandatului acceptat si confirmat de AGA sau a Asociatilor Inteprinderii. Activitatea de audit legal este realizata de cenzori experti contabili carora le revine obligatia sa supravegheze gestiunea...

 • Evolutia Inflatiei in Romania

  Motivație Am ales să prezint această temă, deoarece este destul de cunoscut faptul că inflația poate avea efecte importante asupra economiei unei țări. Într-o economie de piaţă, preţurile bunurilor şi serviciilor se pot modifica oricând. Unele preţuri cresc, altele scad. Se poate vorbi de inflaţie atunci când se înregistrează o creştere generalizată a preţurilor bunurilor şi serviciilor, nu doar ale unor articole specifice. 1. Inflaţia Procesul inflaţionist a apărut cu mult înainte ca...

 • Caracteristica Operatiunilor Bancare

  Banca efectuiează 3 tipuri de operaţiuni active : • Operaţiuni de trezorerie – care se referă la formarea şi menţinerea lichidităţilor bancare; • Operaţiuni de plasament cele mai importante active ale băncii generatoare de profit. Ele sunt de două tipuri: - de creditare care duc la formarea portofoliului de credite bancare; investiţionale- formează portofoliul de VM. • Operaţiuni de creare a imobilizărilor - necesare pentru desfăşurarea normală curentă a bănci. Banca poate efectua mai...

 • Banca Centrala

  Apariţia băncilor centrale. Caracteristica generală a Băncii Centrale. Funcţiile Băncii Centrale. Operaţiunile Băncii Centrale Organizarea, structura, funcţiile şi operaţiunile Băncii Naţionale a Moldovei sunt instituţii bancare, aflate în fruntea aparatului bancar, cu rol de supraveghere şi organizare a relaţiilor monetar-financiare ale unui stat, atât pe plan intern, cât şi în relaţiile cu alte sisteme monetare sunt organisme autonome cu personalitate juridică proprie, capitalul...

 • Audit Bancar

  Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI NOTIUNII DE AUDIT Deşi cuvântul audit a pătruns în limbajul cotidian al societăţii româneşti în forma sa englezească, se pare că originile acestuia se găsesc în latinescul auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Acest termen avea chiar o conotaţie financiară, în Roma antică fiind practicată verificarea verbală a fondurilor sau ascultarea...

 • Piata Monetara Internationala

  Procesul comunicării economice prin bani pe piaţa monetară internaţională. Semnele băneşti ale pieţei monetare internaţionale. Mecanismele de emisiune şi utilizare ale semnelor băneşti pe piaţa monetară internaţională. În cadrul Economiei mondiale, la fel ca şi pe plan naţional, are loc un amplu proces de comunicare în legătură cu dimensiunea valorică a activităţii economice. Mijlocirea acestei comunicări, aspect firesc în cazul comunităţii umane, se realizează cu ajutorul monedei, a...

 • Metodologia Cercetarii Stiintifice

  1. Metodologia cercetării ştiințifice economice. Conținut şi funcții Metodologia cercetării ştiinţifice economice este o parte a ştiinței economice. Ea poate fi definită ca un ansamblu de principii, de etape şi faze, de metode, tehnici şi instrumente de investigare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor economice. Metodologia este un cuvânt complex, format din methodos şi logos care înseamnă „metodă” şi „ştiinţă”, în limba greacă, iar în traducere liberă „ştiinţa metodei”, adică ştiinţa ...

 • Componenta si Functionalitatea Resurselor Atrase ale Bancii

  1. Structura resurselor atrase, importanţa lor pentru desfăşurarea activităţii băncii. 3.1. Structura resurselor atrase, importanţa lor pentru desfăşurarea activităţii băncii. Băncile care tind spre o dezvoltare rapidă prin creşterea depozitelor bancare trebuie să ia în considerare factorii esenţiali în creşterea depozitelor, factori care pot fi controlaţi (efectul de promovare, serviciile oferite, dobânzile bonificate) şi factori care nu pot fi controlaţi, de natură economică. Toate...

 • Managementul Riscului si Guvernanta Corporatista

  Activitatea bǎncilor comerciale s-a bazat o lungǎ perioadǎ de timp pe funcţia acestora de intermediar financiar. Pânǎ în anii ’70 preocupǎrile managementul bancar se reduceau la extinderea creditelor şi atragerea depozitelor. Deciziile principale se refereau la volumul creditelor, cuantumul dobânzilor practicate şi investiţii. Provocǎrile manageriale esenţiale erau urmǎrirea calitǎţii activelor, minimizarea pierderilor aferente creditelor şi gestionarea cheltuielilor operaţionale. Dupǎ anii...

 • Garantiile

  Prelegere 2 ore 1. Esenţa diferitor forme şi tipuri de garantare a rambursării creditului bancar; valoarea garanţiei şi nivelului de acoperire asigurat de garanţii. 2. Particularităţile garanţiilor reale: garanţii imobiliare (ipoteci) şi garanţii mobiliare (gajuri). 3. Aspectele utilizării garanţiilor personale ca surse secundare de rambursare a creditului bancar. 4. Executarea garanţiei 4.1. CARACTERISTICA GENERALĂ A GARANŢIILOR BANCARE. Gajul este o garanţie reala în al cărei temei...

 • Obiectul si Caracteristicile Economiei Monetare

  I. OBIECTUL ŞI CARACTERISTICILE ECONOMIEI MONETARE Obiectul teoriei monetare Problemele fundamentale ale teoriei (şi analizeimonetare) (definitorii pentru obiectul său de studiu): - Definirea monedei (aşa-zisa problemă a agregatelor monetare)- consta in stabilirea precisa a nomenclatorului elem care in conditiile concrete ale unei ec pot fi si sunt considerate moneda (depinde in special de arhitectura sectorului financiar-bancar - Rolul factorului monetar în economie (neutralitatea sau...

 • Derivate Financiare

  I. INFORMAŢII GENERALE Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Făt Codruţa Maria Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 337 Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5855 Fax: 40 + 0264-41.25.70 E-mail: codrua.fat@econ.ubbcluj.ro Consultaţii: se vor afişa la sala 337. Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Derivate financiare Codul cursului: EMF149 Anul, Semestrul: anul I, sem 2 Tipul cursului: obligatoriu Pagina web a...

 • Curs Engleza Anul 2

  C. Present Continuous / Present Perfect Continuous 1. It (rain) all week. I hope it stops by Saturday because I want to go to the beach. 2. A: Where is Gary? B: He (study, at the library) for his German test on Wednesday. In fact, he (review) for the test every day for the last week. 3. You look really great! (You, exercise) at the fitness center ? The Simple Future has two different forms in English, "will" and "be going to" Although the two forms can sometimes be...

 • Plasamente de Capital

  I N T R O D U C E R E Autorul lucrãrii ºi-a propus tratarea unui subiect pe care l-a considerat de actualitate, interesant ºi atractiv pentru deþinãtorii de capitaluri disponibile. Titlul însuºi încearcã sã surprindã permanenta preocupare din partea investitorilor, fie ei persoane fizice sau juridice, de-a cãuta ºi gãsi cele mai bune oportunitãþi de plasament pentru economiile lor. Deoarece tema este deosebit de generoasã din punct de vedere al multiplelor posibilitãþi de abordare, demersul...

 • Economie Manageriala

  Curs 1. Economia manageriala. Noţiuni introductive Manager O persoană care gestionează resurse cu scopul de a atinge anumite obiective Economie Ştiinţa de a lua decizii în condiţiile unor resurse limitate Economia managerială Ne arată cum sa gestionăm resursele limitate astfel încât să atingem obiectivele propuse Economia manageriala. Noţiuni introductive Ce studiază economia? Comportamentul individual sau al agenţilor economici şi relaţiile dintre aceştia Producţia, consumul,...

Pagina 2 din 22