Toate cursurile din domeniul Banci

 • Performantele Bancare

  Performanţele bancare pot fi analizate cu ajutorul a doua instrumente principale: • contul de rezultate; • sistemul ratelor. Contul de rezultate. Indicatori semnificativi In varianta sa folosită în SUA, "Contul de venituri şi cheltuieli" ne dă o imagine generală şi deosebit de semnificativă a raţionamentelor şi procedeelor folosite pentru determinarea rezultatelor nete şi pentru o bună interpretare a performantelor bancare (vezi tabel 8.1.1). Incluzând în cadrul schemei de...

 • Modernizarea Sistemului Bancar

  Momentul aparitiei bancilor nu poate fi precizat cu exactitate,acestea avand un trecut foarte indepartat.Unele teorii leaga momentul aparitiei bancilor de cel al aparitiei monedei;o alta teorie este aceea ca bancile au luat fiinta in momentul concentrarii disponibilitatilor banesti urmata de imprumutarea acestora diferitelor personae;mai exista si opinia conform careia bancile au aparut in perioada in care titularul de cont a avut posibilitatea sa efectueze plati printr-un ordin dat bancii...

 • Institutii Europene

  Banca Centrală Europeană (BCE) este una dintre instituţiile UE. Scopul său este: să menţină stabilitatea preţurilor (adică să ţină inflaţia sub control), mai ales în ţările care utilizează euro să menţină stabilitatea sistemului financiar, asigurându-se că pieţele şi instituţiile sunt supravegheate corespunzător. BCE colaborează cu băncile centrale din toate cele 27 de state membre. Împreună, formează Sistemul European al Băncilor Centrale. De asemenea, BCE stabileşte cadrul cooperării...

 • Buget si Trezorerie Publica

  CAPITOLUL I SISTEMUL BUGETAR 1.1 Noţiuni generale privind bugetul Bugetul poate fi privit sub următoarele aspecte: - ca document - ca lege - ca sistem de fluxuri financiare - ca instrument de politică a statului în domeniul fiscalităţii Ca document, bugetul este un plan financiar care cuprinde, într-o anumită ordine, veniturile şi cheltuielile publice pentru o perioadă de timp determinată. Prin intermediul său se stabileşte un raport între veniturile publice, reprezentate în principal...

 • Institutii Bancare Internationale

  SOCIETĂŢILE BANCARE – FUNCŢII ŞI STANDARDE INTERNAŢIONALE 1.1. Aspecte ale evoluţiei sistemului bancar internaţional Activitatea bancară a cunoscut întotdeauna o dimensiune internaţională care s-a conturat o dată cu Renaşterea, moment în care apar primii bancheri, în sensul contemporan al termenului, şi primele bănci cu activitate internaţională, aşa cum a fost banca Medici, din Florenţa. Forma modernă a activităţii financiare internaţionale începe, din punct de vedere istoric, odată cu...

 • Investitiile in Economia de Piata

  1.1. Redefinirea investitiilor în economia de piat Cuvântul investire este de origine latin (investire = a îmbraca, acoperi). El a fost asimilat în limbajul economic cu sensul de a face un efort bnesc initial pentru atingerea unor scopuri ulterioare. Investitiile sunt definite, în mod obianuit ca fiind cheltuieli sau plasamente de sume baneati în diferite domenii economice sau extraeconomice, astfel ca prin activitatea investitionala are loc transformarea a o serie de lichiditati...

 • Franceaza

  Semestrul I Thème no.1 SUR LES QUAIS DE LA SEINE Unităţi de învăţare : • Lectura textului şi selectarea problemelor de vocabular aferente acestuia; • Verificarea comprehensiunii textului citit prin întrebări; • Introducerea unor cunoştinţe de gramatică; • Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor prin exerciţii; • Conversaţie şi dezbatere. Obiectivele temei: • înţelegerea unui text scris şi asimilarea elementelor de vocabular aferente acestuia; • înţelegerea şi asimilarea unor...

 • Engleza

  Tema nr.1 TOLEDO: A PROBLEM OF MENUS Unităţi de învăţare : • Lectura textului şi selectarea problemelor de vocabular aferente acestuia; • Verificarea comprehensiunii textului citi prin întrebări; • Introducerea cunoştinţelor de gramatică aferente texului; • Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor prin exerciţii de tipul reading comprehension, find synonyms, fill in the blanks/rephrase; • Conversaţie şi dezbatere pe tematica propusă de textul citit. Obiectivele temei: • înţelegerea unui...

 • Moneda, Credit, Banci

  1. Rolul banilor in economie. Istoria aparitiei si evolutiei banilor. Functiile banilor. Inventarea banilor a fost una din cele mai mari realirari ale civilizatiei umane. Ei au aparut si sau dezvoltat pe parcursul dezvoltari productiei de marfuri,suferind numeroase modificari. In timp ce omul producea pt propriul consum nu se punea problema schimbului,dar mai tirziu se observa ca cineva este mai abil sa produca un produs,iar altcineva produce alt produs mai bine. Se vb despre diviziunea...

 • Functionarea Conturilor de Active

  Vom porni la drum cu conturile de active, pe care le vom analiza astfel: - Conturi de active imobilizate - Conturi de active circulante - Conturi de cheltuieli înregistrate în avans. Funcţionarea conturilor de active imobilizate. Aceste conturi evidenţiază resursele economice destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea societăţii comerciale, fără să se consume după prima utilizare. Există trei structuri de active imobilizate, şi anume: - imobilizări necorporale -...

 • Audit Intern - Pozitionarea Functiei

  II. AUDIT INTERN – CONSULTANTA EXTERNA Specificul consultantei - limitarea ariei de activitate - misiune clara si de durata - se executa pentru un anumit compartiment III. AUDIT INTERN – CONTROL DE GESTIUNE Diferentieri - DOMENIU DE APLICARE - CONTROL – planuri economice comensurabile - A.I. – securitate, calitate, mediu etc. - PERIODICITATE - CONTROL – depinde de raportari, de rezultate - METODE DE LUCRU AUDIT INTERN TIPURI DE AUDIT INTERN A. AUDIT DE REGULARITATE (CONFORMITATE)...

 • Produsele Ingineriei Financiare Utilizate in Activitatea Bancara

  2.1. Contractele forward (rata dobânzii, curs valutar); 2.2.Contractele futures (rata dobânzii, curs valutar, indici bursieri); 2.3.Contractele option (curs valutar, diferenţe de dobândă ); 2.4.Contractele swap (rata dobânzii, curs valutar): 2.5. Derivativele de credit (Total Return Swap, produse pe spread de credit, Credit Default) Utilizarea primară a produselor derivate a fost pentru reducerea incertitudinii în ceea ce priveşte acele active intens tranzacţionate cu o mare volatilitate...

 • Piata Monetara si de Credit

  În sens larg, piata monetarã reprezintã relatiile, institutiile si pârghiile prin mijlocirea cãrora se asigurã mobilizarea resurselor bãnesti temporar disponibile în diverse sectoare. În sens restrâns, este piata capitalurilor pe termen scurt unde se întâlnesc cererea si oferta de resurse financiare adecvate. Piata monetarã este o piatã specialã care are rolul de a compensa excedentul cu deficitul de monedã existent la agentii economici si de a regla masa monetarã în economie....

 • BT Leasing MD

  Leasing - totalitate a raporturilor care iau nastere in scopul si in cadrul realizarii unui contract de leasing. Contract de leasing - contract in a carui baza o parte (locator) se obliga la cererea unei alte parti (locatar) sa-i asigure posesiunea si folosinta temporara a unui bun, achizitionat sau produs de locator, contra unei plati periodice (rata de leasing), iar la expirarea contractului sa respecte dreptul de optiune al locatarului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de...

 • Creditul

  1. NECESITATEA, APARIŢIA ȘI EVOLUȚIA CREDITULUI Abordând aspectul apariţiei creditului vom menționa că originile acestuia se regăsesc în împrumutul banal, care a apărut la primele trepte a evoluţiei omenirii. Anumite nevoi cotidiene temporare ale individului, cum ar fi o unealtă de vânat sau pescuit, o blană sau un vas, l-au impus pe acesta să apeleze la unul din congenerii săi, care la acel moment nu folosea bunul respectiv. FENOMENUL ÎMPRUMUTĂRII Fenomenul împrumutării în esenţă...

Pagina 3 din 22