Toate cursurile din domeniul Banci

 • Componenta si Functionalitatea Resurselor Atrase ale Bancii

  1. Structura resurselor atrase, importanţa lor pentru desfăşurarea activităţii băncii. 3.1. Structura resurselor atrase, importanţa lor pentru desfăşurarea activităţii băncii. Băncile care tind spre o dezvoltare rapidă prin creşterea depozitelor bancare trebuie să ia în considerare factorii esenţiali în creşterea depozitelor, factori care pot fi controlaţi (efectul de promovare, serviciile oferite, dobânzile bonificate) şi factori care nu pot fi controlaţi, de natură economică. Toate...

 • Managementul Riscului si Guvernanta Corporatista

  Activitatea bǎncilor comerciale s-a bazat o lungǎ perioadǎ de timp pe funcţia acestora de intermediar financiar. Pânǎ în anii ’70 preocupǎrile managementul bancar se reduceau la extinderea creditelor şi atragerea depozitelor. Deciziile principale se refereau la volumul creditelor, cuantumul dobânzilor practicate şi investiţii. Provocǎrile manageriale esenţiale erau urmǎrirea calitǎţii activelor, minimizarea pierderilor aferente creditelor şi gestionarea cheltuielilor operaţionale. Dupǎ anii...

 • Garantiile

  Prelegere 2 ore 1. Esenţa diferitor forme şi tipuri de garantare a rambursării creditului bancar; valoarea garanţiei şi nivelului de acoperire asigurat de garanţii. 2. Particularităţile garanţiilor reale: garanţii imobiliare (ipoteci) şi garanţii mobiliare (gajuri). 3. Aspectele utilizării garanţiilor personale ca surse secundare de rambursare a creditului bancar. 4. Executarea garanţiei 4.1. CARACTERISTICA GENERALĂ A GARANŢIILOR BANCARE. Gajul este o garanţie reala în al cărei temei...

 • Obiectul si Caracteristicile Economiei Monetare

  I. OBIECTUL ŞI CARACTERISTICILE ECONOMIEI MONETARE Obiectul teoriei monetare Problemele fundamentale ale teoriei (şi analizeimonetare) (definitorii pentru obiectul său de studiu): - Definirea monedei (aşa-zisa problemă a agregatelor monetare)- consta in stabilirea precisa a nomenclatorului elem care in conditiile concrete ale unei ec pot fi si sunt considerate moneda (depinde in special de arhitectura sectorului financiar-bancar - Rolul factorului monetar în economie (neutralitatea sau...

 • Derivate Financiare

  I. INFORMAŢII GENERALE Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Făt Codruţa Maria Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 337 Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5855 Fax: 40 + 0264-41.25.70 E-mail: codrua.fat@econ.ubbcluj.ro Consultaţii: se vor afişa la sala 337. Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Derivate financiare Codul cursului: EMF149 Anul, Semestrul: anul I, sem 2 Tipul cursului: obligatoriu Pagina web a...

 • Curs Engleza Anul 2

  C. Present Continuous / Present Perfect Continuous 1. It (rain) all week. I hope it stops by Saturday because I want to go to the beach. 2. A: Where is Gary? B: He (study, at the library) for his German test on Wednesday. In fact, he (review) for the test every day for the last week. 3. You look really great! (You, exercise) at the fitness center ? The Simple Future has two different forms in English, "will" and "be going to" Although the two forms can sometimes be...

 • Plasamente de Capital

  I N T R O D U C E R E Autorul lucrãrii ºi-a propus tratarea unui subiect pe care l-a considerat de actualitate, interesant ºi atractiv pentru deþinãtorii de capitaluri disponibile. Titlul însuºi încearcã sã surprindã permanenta preocupare din partea investitorilor, fie ei persoane fizice sau juridice, de-a cãuta ºi gãsi cele mai bune oportunitãþi de plasament pentru economiile lor. Deoarece tema este deosebit de generoasã din punct de vedere al multiplelor posibilitãþi de abordare, demersul...

 • Economie Manageriala

  Curs 1. Economia manageriala. Noţiuni introductive Manager O persoană care gestionează resurse cu scopul de a atinge anumite obiective Economie Ştiinţa de a lua decizii în condiţiile unor resurse limitate Economia managerială Ne arată cum sa gestionăm resursele limitate astfel încât să atingem obiectivele propuse Economia manageriala. Noţiuni introductive Ce studiază economia? Comportamentul individual sau al agenţilor economici şi relaţiile dintre aceştia Producţia, consumul,...

 • Gestiune Bancara

  UNITATEA DE ÎNVĂȚARE I RISCUL DE CREDIT 1. Dispunem de 5.000.000.000 lei pentru a fi investiţi. În ultimul an, rata dobânzii pentru un depozit bancar de 6 luni a fost: 14%, 12%, 11%, 12%, 14%, 16%, 12%, 10%, 15%, 14%. În acelaşi timp, există o posibilitate de investire a banilor tot pentru 6 luni. Cele trei rate anterioare ale profitului pentru acest tip de investiţie au fost de 10%, 13%, 16%. a) Care este rata profitului prognozată şi riscul asociat ei? b) Care este decizia luată şi de...

 • Performantele Bancare

  Performanţele bancare pot fi analizate cu ajutorul a doua instrumente principale: • contul de rezultate; • sistemul ratelor. Contul de rezultate. Indicatori semnificativi In varianta sa folosită în SUA, "Contul de venituri şi cheltuieli" ne dă o imagine generală şi deosebit de semnificativă a raţionamentelor şi procedeelor folosite pentru determinarea rezultatelor nete şi pentru o bună interpretare a performantelor bancare (vezi tabel 8.1.1). Incluzând în cadrul schemei de...

 • Modernizarea Sistemului Bancar

  Momentul aparitiei bancilor nu poate fi precizat cu exactitate,acestea avand un trecut foarte indepartat.Unele teorii leaga momentul aparitiei bancilor de cel al aparitiei monedei;o alta teorie este aceea ca bancile au luat fiinta in momentul concentrarii disponibilitatilor banesti urmata de imprumutarea acestora diferitelor personae;mai exista si opinia conform careia bancile au aparut in perioada in care titularul de cont a avut posibilitatea sa efectueze plati printr-un ordin dat bancii...

 • Institutii Europene

  Banca Centrală Europeană (BCE) este una dintre instituţiile UE. Scopul său este: să menţină stabilitatea preţurilor (adică să ţină inflaţia sub control), mai ales în ţările care utilizează euro să menţină stabilitatea sistemului financiar, asigurându-se că pieţele şi instituţiile sunt supravegheate corespunzător. BCE colaborează cu băncile centrale din toate cele 27 de state membre. Împreună, formează Sistemul European al Băncilor Centrale. De asemenea, BCE stabileşte cadrul cooperării...

 • Buget si Trezorerie Publica

  CAPITOLUL I SISTEMUL BUGETAR 1.1 Noţiuni generale privind bugetul Bugetul poate fi privit sub următoarele aspecte: - ca document - ca lege - ca sistem de fluxuri financiare - ca instrument de politică a statului în domeniul fiscalităţii Ca document, bugetul este un plan financiar care cuprinde, într-o anumită ordine, veniturile şi cheltuielile publice pentru o perioadă de timp determinată. Prin intermediul său se stabileşte un raport între veniturile publice, reprezentate în principal...

 • Institutii Bancare Internationale

  SOCIETĂŢILE BANCARE – FUNCŢII ŞI STANDARDE INTERNAŢIONALE 1.1. Aspecte ale evoluţiei sistemului bancar internaţional Activitatea bancară a cunoscut întotdeauna o dimensiune internaţională care s-a conturat o dată cu Renaşterea, moment în care apar primii bancheri, în sensul contemporan al termenului, şi primele bănci cu activitate internaţională, aşa cum a fost banca Medici, din Florenţa. Forma modernă a activităţii financiare internaţionale începe, din punct de vedere istoric, odată cu...

 • Investitiile in Economia de Piata

  1.1. Redefinirea investitiilor în economia de piat Cuvântul investire este de origine latin (investire = a îmbraca, acoperi). El a fost asimilat în limbajul economic cu sensul de a face un efort bnesc initial pentru atingerea unor scopuri ulterioare. Investitiile sunt definite, în mod obianuit ca fiind cheltuieli sau plasamente de sume baneati în diferite domenii economice sau extraeconomice, astfel ca prin activitatea investitionala are loc transformarea a o serie de lichiditati...

Pagina 3 din 22