Toate cursurile din domeniul Banci

 • Derivate Financiare

  I. INFORMAŢII GENERALE Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Făt Codruţa Maria Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 337 Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5855 Fax: 40 + 0264-41.25.70 E-mail: codrua.fat@econ.ubbcluj.ro Consultaţii: se vor afişa la sala 337. Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Derivate financiare Codul cursului: EMF149 Anul, Semestrul: anul I, sem 2 Tipul cursului: obligatoriu Pagina web a...

 • Curs Engleza Anul 2

  C. Present Continuous / Present Perfect Continuous 1. It (rain) all week. I hope it stops by Saturday because I want to go to the beach. 2. A: Where is Gary? B: He (study, at the library) for his German test on Wednesday. In fact, he (review) for the test every day for the last week. 3. You look really great! (You, exercise) at the fitness center ? The Simple Future has two different forms in English, "will" and "be going to" Although the two forms can sometimes be...

 • Plasamente de Capital

  I N T R O D U C E R E Autorul lucrãrii ºi-a propus tratarea unui subiect pe care l-a considerat de actualitate, interesant ºi atractiv pentru deþinãtorii de capitaluri disponibile. Titlul însuºi încearcã sã surprindã permanenta preocupare din partea investitorilor, fie ei persoane fizice sau juridice, de-a cãuta ºi gãsi cele mai bune oportunitãþi de plasament pentru economiile lor. Deoarece tema este deosebit de generoasã din punct de vedere al multiplelor posibilitãþi de abordare, demersul...

 • Economie Manageriala

  Curs 1. Economia manageriala. Noţiuni introductive Manager O persoană care gestionează resurse cu scopul de a atinge anumite obiective Economie Ştiinţa de a lua decizii în condiţiile unor resurse limitate Economia managerială Ne arată cum sa gestionăm resursele limitate astfel încât să atingem obiectivele propuse Economia manageriala. Noţiuni introductive Ce studiază economia? Comportamentul individual sau al agenţilor economici şi relaţiile dintre aceştia Producţia, consumul,...

 • Gestiune Bancara

  UNITATEA DE ÎNVĂȚARE I RISCUL DE CREDIT 1. Dispunem de 5.000.000.000 lei pentru a fi investiţi. În ultimul an, rata dobânzii pentru un depozit bancar de 6 luni a fost: 14%, 12%, 11%, 12%, 14%, 16%, 12%, 10%, 15%, 14%. În acelaşi timp, există o posibilitate de investire a banilor tot pentru 6 luni. Cele trei rate anterioare ale profitului pentru acest tip de investiţie au fost de 10%, 13%, 16%. a) Care este rata profitului prognozată şi riscul asociat ei? b) Care este decizia luată şi de...

 • Performantele Bancare

  Performanţele bancare pot fi analizate cu ajutorul a doua instrumente principale: • contul de rezultate; • sistemul ratelor. Contul de rezultate. Indicatori semnificativi In varianta sa folosită în SUA, "Contul de venituri şi cheltuieli" ne dă o imagine generală şi deosebit de semnificativă a raţionamentelor şi procedeelor folosite pentru determinarea rezultatelor nete şi pentru o bună interpretare a performantelor bancare (vezi tabel 8.1.1). Incluzând în cadrul schemei de...

 • Modernizarea Sistemului Bancar

  Momentul aparitiei bancilor nu poate fi precizat cu exactitate,acestea avand un trecut foarte indepartat.Unele teorii leaga momentul aparitiei bancilor de cel al aparitiei monedei;o alta teorie este aceea ca bancile au luat fiinta in momentul concentrarii disponibilitatilor banesti urmata de imprumutarea acestora diferitelor personae;mai exista si opinia conform careia bancile au aparut in perioada in care titularul de cont a avut posibilitatea sa efectueze plati printr-un ordin dat bancii...

 • Institutii Europene

  Banca Centrală Europeană (BCE) este una dintre instituţiile UE. Scopul său este: să menţină stabilitatea preţurilor (adică să ţină inflaţia sub control), mai ales în ţările care utilizează euro să menţină stabilitatea sistemului financiar, asigurându-se că pieţele şi instituţiile sunt supravegheate corespunzător. BCE colaborează cu băncile centrale din toate cele 27 de state membre. Împreună, formează Sistemul European al Băncilor Centrale. De asemenea, BCE stabileşte cadrul cooperării...

 • Buget si Trezorerie Publica

  CAPITOLUL I SISTEMUL BUGETAR 1.1 Noţiuni generale privind bugetul Bugetul poate fi privit sub următoarele aspecte: - ca document - ca lege - ca sistem de fluxuri financiare - ca instrument de politică a statului în domeniul fiscalităţii Ca document, bugetul este un plan financiar care cuprinde, într-o anumită ordine, veniturile şi cheltuielile publice pentru o perioadă de timp determinată. Prin intermediul său se stabileşte un raport între veniturile publice, reprezentate în principal...

 • Institutii Bancare Internationale

  SOCIETĂŢILE BANCARE – FUNCŢII ŞI STANDARDE INTERNAŢIONALE 1.1. Aspecte ale evoluţiei sistemului bancar internaţional Activitatea bancară a cunoscut întotdeauna o dimensiune internaţională care s-a conturat o dată cu Renaşterea, moment în care apar primii bancheri, în sensul contemporan al termenului, şi primele bănci cu activitate internaţională, aşa cum a fost banca Medici, din Florenţa. Forma modernă a activităţii financiare internaţionale începe, din punct de vedere istoric, odată cu...

 • Investitiile in Economia de Piata

  1.1. Redefinirea investitiilor în economia de piat Cuvântul investire este de origine latin (investire = a îmbraca, acoperi). El a fost asimilat în limbajul economic cu sensul de a face un efort bnesc initial pentru atingerea unor scopuri ulterioare. Investitiile sunt definite, în mod obianuit ca fiind cheltuieli sau plasamente de sume baneati în diferite domenii economice sau extraeconomice, astfel ca prin activitatea investitionala are loc transformarea a o serie de lichiditati...

 • Franceaza

  Semestrul I Thème no.1 SUR LES QUAIS DE LA SEINE Unităţi de învăţare : • Lectura textului şi selectarea problemelor de vocabular aferente acestuia; • Verificarea comprehensiunii textului citit prin întrebări; • Introducerea unor cunoştinţe de gramatică; • Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor prin exerciţii; • Conversaţie şi dezbatere. Obiectivele temei: • înţelegerea unui text scris şi asimilarea elementelor de vocabular aferente acestuia; • înţelegerea şi asimilarea unor...

 • Engleza

  Tema nr.1 TOLEDO: A PROBLEM OF MENUS Unităţi de învăţare : • Lectura textului şi selectarea problemelor de vocabular aferente acestuia; • Verificarea comprehensiunii textului citi prin întrebări; • Introducerea cunoştinţelor de gramatică aferente texului; • Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor prin exerciţii de tipul reading comprehension, find synonyms, fill in the blanks/rephrase; • Conversaţie şi dezbatere pe tematica propusă de textul citit. Obiectivele temei: • înţelegerea unui...

 • Moneda, Credit, Banci

  1. Rolul banilor in economie. Istoria aparitiei si evolutiei banilor. Functiile banilor. Inventarea banilor a fost una din cele mai mari realirari ale civilizatiei umane. Ei au aparut si sau dezvoltat pe parcursul dezvoltari productiei de marfuri,suferind numeroase modificari. In timp ce omul producea pt propriul consum nu se punea problema schimbului,dar mai tirziu se observa ca cineva este mai abil sa produca un produs,iar altcineva produce alt produs mai bine. Se vb despre diviziunea...

 • Functionarea Conturilor de Active

  Vom porni la drum cu conturile de active, pe care le vom analiza astfel: - Conturi de active imobilizate - Conturi de active circulante - Conturi de cheltuieli înregistrate în avans. Funcţionarea conturilor de active imobilizate. Aceste conturi evidenţiază resursele economice destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea societăţii comerciale, fără să se consume după prima utilizare. Există trei structuri de active imobilizate, şi anume: - imobilizări necorporale -...

Pagina 3 din 22