Toate cursurile din domeniul Banci

 • Creditul

  1. NECESITATEA, APARIŢIA ȘI EVOLUȚIA CREDITULUI Abordând aspectul apariţiei creditului vom menționa că originile acestuia se regăsesc în împrumutul banal, care a apărut la primele trepte a evoluţiei omenirii. Anumite nevoi cotidiene temporare ale individului, cum ar fi o unealtă de vânat sau pescuit, o blană sau un vas, l-au impus pe acesta să apeleze la unul din congenerii săi, care la acel moment nu folosea bunul respectiv. FENOMENUL ÎMPRUMUTĂRII Fenomenul împrumutării în esenţă...

 • Banca Mondiala

  Banca Mondială este o Instituţie Financiară Internaţională destinată să promoveze dezvoltarea economică a ţărilor membre şi mai ales a ţărilor în curs de dezvoltare prin ajutorul său financiar şi tehnic. Ea fost creată la 1 iulie 1944 printr-o conferinţă a 44 de guverne, la Bretton Woods, New Hampshire. Acum are sediul la Washington şi deţine mai mult de 100 de birouri regionale. Numără 184 de ţări membre şi, ca personal, în jur de 10.000 de angajaţi. De reţinut: Grupul Băncii Mondiale este...

 • Banca Europeana de Investitii

  BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII Probleme principale Crearea Băncii Europene de Investiţii Obiectivele Băncii Europene de Investiţii Structurile şi modul de funcţionare a BEI Rolul Băncii Europene de Investiţii Împrumuturile Băncii Europene de Investiţii Colaboratorii Băncii Europene de Investiţii Recomandări bibliografice: Liliana Popescu Bîrlan - Construcţia Uniunii Europene, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009. Petre Constantin - Organizaţii internaţionale, Vol.I, Editura ASE,...

 • Gestiunea Riscurilor Financiare

  Tema 1: „Specificul activităţii de gestiune a riscurilor în bancă” 1. Determinarea riscurilor bancare şi identificarea lui. 2. Clasificarea riscurilor bancare. 3. Etapele gestiunii globale a riscurilor bancare. 1. Determinarea riscurilor bancare şi identificarea lor În teoria economică modernă se evidenţiază câteva noţiuni interdependente: • certitudinea – reprezintă situaţia în care sunt cunoscute în prealabil toate circumstanţele; • incertitudinea – situaţia în care nu se cunoaşte cu...

 • Management Financiar Bancar

  Capitolul 1. Decizia de finanţare Decizia financiară este un proces raţional de alegere a variantei optime în privinţa finanţării şi a investiţiilor. Importanta deciziei financiare derivă din faptul că obiectivul oricărei decizii luate la nivelul unei întreprinderi, are un caracter financiar care constă în special, în sporirea rentabilităţii, a profitabilităţii pe produs, pe activitate şi pe total întreprindere, asigurarea unei permanente stări de lichiditate şi evitarea riscului, aspecte...

 • Contabilitate Bancara

  Cursul “ CONTABILTATE BANCARĂ” este util studenţilor ce urmează programe de studii, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, forma de învăţământ la zi si la distanţă. În prezent au apărut o serie de noi reglementări privind evidenţa operaţiunilor bancare ce se efectuează de către instituţiile de credit şi în acest cadru European, lucrarea reliefează principalele teme privind contabilitatea bancară. Conţinut: 1. Obiectul contabilităţii bancare 2. Principiile contabilităţii bancare 3....

 • Produse si Servicii Bancare

  Operatiunile bancare sunt determinate de activitatile care se desfasoara in cadrul bancii privind relatiile cu clientii Operatiunile pasive sunt cele de constituire a resurselor si se refera la: operatiuni de trezorerie si interbancare; operatiuni cu clientela; operatiuni cu titluri de valori; operatiuni de capital si provizioane Ponderea cea mai mare din pasivul bilantier o detin operatiunile cu clientela (depozitele). Operatiunile active sunt cele de folosire a resurselor si se...

 • Drept Financiar si Bancar

  1. RelaŃii bănesti O problemă prealabilă, de la care începe analiza noastră, o reprezintă cele două categorii de relaŃii bănesti care delimitează finanŃele publice de finanŃele private si ne ajută să le definim pe fiecare în parte, scoŃând în evidenŃă trăsăturile lor specifice. În procesul repartiŃiei si circulaŃiei produsului social apar relaŃii bănesti care conduc la constituirea de fonduri pentru satisfacerea unor nevoi generale ale societăŃii sau pentru obŃinerea si repartizarea de...

 • Mixul de Marketing Bancar

  Specialiştii, atunci când discută strategiile de marketing pentru produse au în vedere cele patru componente ale mixului: produsul, preţul, distribuţia (plasamentul) şi promovarea (comunicaţia). Acestea sunt cunoscute şi ca cei patru „p” ai mixului de marketing . Oricum natura distinctivă a serviciilor, în general şi a celor bancare în special, impune includerea în cadrul acestor elemente şi a unora legate de implicarea clientului în procesul prestaţiei, de factorul timp, etc. Christopher...

 • Produse si Servicii Bancare

  CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România 1.2. Piaţa bancară 1.3. Specificul concurenţei în sectorul bancar 1.4. Reglementări bancare in contextul integrării europene Însuşirea de noţiuni cheie: finanţare monetară, piaţă bancară, piaţă fizică, piaţă sintetică, dublă concurenţă în sectorul bancar, directive europene. dereglementări; Cunoaşterea mediului de afaceri specific...

 • Burse si Tranzactii Bursiere

  Concepte privind piaţa de capital - Conceptul continental-european - Conceptul anglo-saxonConceptul continental-europeanPiaţa de capital - Piaţa monetară - Piaţa financiară - Piaţa ipotecarăConceptul anglo-saxonPiaţa financiară - Piaţa monetară - Piaţa de capital - Piaţa asigurărilorCererea şi oferta de resurse financiareReprezentanţii ofertei - Investitorii individuali - Investitorii instituţionaliReprezentanţii cererii - emitenţiiRiscurile aferente investiţiei pe piaţa de capital...

 • Riscurile Bancare si Gestionarea Acestora

  Riscurile bancare şi gestionarea acestora Aspecte teoretice privind noţiunea de risc Evoluţia economiei mondiale în perioada contemporană a condus la o creştere tot mai accentuată a numărului şi complexităţii factorilor ce influenţează evoluţia oricărei activităţi economice. În acest context se poate observa faptul că riscul devine o componentă fundamentală asociată activităţii oricărui agent economic. Prin expunerea la risc se înţelege valoarea actuală a tuturor pierderilor sau...

 • Politici si Tehnici Bancare

  Aparitia banilor în economie a impus crearea unei institutii care sã asigure emisiunea, dar si supravegherea circulatiei în bune conditii a acestora. Pe de altã parte, functionarea institutiilor statului, a condus la nevoia acoperirii cheltuielilor suplimentare prin emisiune monetarã. Ca urmare, crearea autoritãtii monetare a avut la baza monopolul emisiunii detinut de stat la momentul respectiv. Existenta bãncii centrale, ca institutie ierarhicã superioarã celorlalte institutii bancare,...

 • Contabilitate Bancara

  CAPITOLUL I : ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA In tara noastra, trecerea la economia de piata a determinat numeroase schimbari. Acestea din urma au fost cauzate in principal de cresterea numarului agentilor economici privati, aspect ce a determinat nevoia dezvoltarii unui sistem bancar care sa raspunda solicitarilor pietei si sa asigure oferta de produse si servicii bancare necesare unei economii de piata. Reforma sistemului bancar a inceput in 1990-1991. Cele mai recente legi,...

 • Bazele Activitatii Bancare

  1) Operatiunile de casa: a) tipuri de casa; b) personalul casieriei; c) determinarea limitei de casa; d) tipurile de documentatie insotite si cele ce se intocmesc in casa. e) ordinea de incasare a numerarului. 2) Decontarile prin virament a) principiile de efectuare b) formele: i) dispozitie de plata ii) cererea dispozitiilor de plata iii) incasare iv) acreditivul v) cecul 3) Decontarile interbancare a) prin intermediul conturilor corespondente b) prin intermediul centrului de casa c)...

Pagina 4 din 22