Toate cursurile din domeniul Banci

 • Franceaza

  Semestrul I Thème no.1 SUR LES QUAIS DE LA SEINE Unităţi de învăţare : • Lectura textului şi selectarea problemelor de vocabular aferente acestuia; • Verificarea comprehensiunii textului citit prin întrebări; • Introducerea unor cunoştinţe de gramatică; • Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor prin exerciţii; • Conversaţie şi dezbatere. Obiectivele temei: • înţelegerea unui text scris şi asimilarea elementelor de vocabular aferente acestuia; • înţelegerea şi asimilarea unor...

 • Engleza

  Tema nr.1 TOLEDO: A PROBLEM OF MENUS Unităţi de învăţare : • Lectura textului şi selectarea problemelor de vocabular aferente acestuia; • Verificarea comprehensiunii textului citi prin întrebări; • Introducerea cunoştinţelor de gramatică aferente texului; • Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor prin exerciţii de tipul reading comprehension, find synonyms, fill in the blanks/rephrase; • Conversaţie şi dezbatere pe tematica propusă de textul citit. Obiectivele temei: • înţelegerea unui...

 • Moneda, Credit, Banci

  1. Rolul banilor in economie. Istoria aparitiei si evolutiei banilor. Functiile banilor. Inventarea banilor a fost una din cele mai mari realirari ale civilizatiei umane. Ei au aparut si sau dezvoltat pe parcursul dezvoltari productiei de marfuri,suferind numeroase modificari. In timp ce omul producea pt propriul consum nu se punea problema schimbului,dar mai tirziu se observa ca cineva este mai abil sa produca un produs,iar altcineva produce alt produs mai bine. Se vb despre diviziunea...

 • Functionarea Conturilor de Active

  Vom porni la drum cu conturile de active, pe care le vom analiza astfel: - Conturi de active imobilizate - Conturi de active circulante - Conturi de cheltuieli înregistrate în avans. Funcţionarea conturilor de active imobilizate. Aceste conturi evidenţiază resursele economice destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea societăţii comerciale, fără să se consume după prima utilizare. Există trei structuri de active imobilizate, şi anume: - imobilizări necorporale -...

 • Audit Intern - Pozitionarea Functiei

  II. AUDIT INTERN – CONSULTANTA EXTERNA Specificul consultantei - limitarea ariei de activitate - misiune clara si de durata - se executa pentru un anumit compartiment III. AUDIT INTERN – CONTROL DE GESTIUNE Diferentieri - DOMENIU DE APLICARE - CONTROL – planuri economice comensurabile - A.I. – securitate, calitate, mediu etc. - PERIODICITATE - CONTROL – depinde de raportari, de rezultate - METODE DE LUCRU AUDIT INTERN TIPURI DE AUDIT INTERN A. AUDIT DE REGULARITATE (CONFORMITATE)...

 • Produsele Ingineriei Financiare Utilizate in Activitatea Bancara

  2.1. Contractele forward (rata dobânzii, curs valutar); 2.2.Contractele futures (rata dobânzii, curs valutar, indici bursieri); 2.3.Contractele option (curs valutar, diferenţe de dobândă ); 2.4.Contractele swap (rata dobânzii, curs valutar): 2.5. Derivativele de credit (Total Return Swap, produse pe spread de credit, Credit Default) Utilizarea primară a produselor derivate a fost pentru reducerea incertitudinii în ceea ce priveşte acele active intens tranzacţionate cu o mare volatilitate...

 • Piata Monetara si de Credit

  În sens larg, piata monetarã reprezintã relatiile, institutiile si pârghiile prin mijlocirea cãrora se asigurã mobilizarea resurselor bãnesti temporar disponibile în diverse sectoare. În sens restrâns, este piata capitalurilor pe termen scurt unde se întâlnesc cererea si oferta de resurse financiare adecvate. Piata monetarã este o piatã specialã care are rolul de a compensa excedentul cu deficitul de monedã existent la agentii economici si de a regla masa monetarã în economie....

 • BT Leasing MD

  Leasing - totalitate a raporturilor care iau nastere in scopul si in cadrul realizarii unui contract de leasing. Contract de leasing - contract in a carui baza o parte (locator) se obliga la cererea unei alte parti (locatar) sa-i asigure posesiunea si folosinta temporara a unui bun, achizitionat sau produs de locator, contra unei plati periodice (rata de leasing), iar la expirarea contractului sa respecte dreptul de optiune al locatarului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de...

 • Creditul

  1. NECESITATEA, APARIŢIA ȘI EVOLUȚIA CREDITULUI Abordând aspectul apariţiei creditului vom menționa că originile acestuia se regăsesc în împrumutul banal, care a apărut la primele trepte a evoluţiei omenirii. Anumite nevoi cotidiene temporare ale individului, cum ar fi o unealtă de vânat sau pescuit, o blană sau un vas, l-au impus pe acesta să apeleze la unul din congenerii săi, care la acel moment nu folosea bunul respectiv. FENOMENUL ÎMPRUMUTĂRII Fenomenul împrumutării în esenţă...

 • Banca Mondiala

  Banca Mondială este o Instituţie Financiară Internaţională destinată să promoveze dezvoltarea economică a ţărilor membre şi mai ales a ţărilor în curs de dezvoltare prin ajutorul său financiar şi tehnic. Ea fost creată la 1 iulie 1944 printr-o conferinţă a 44 de guverne, la Bretton Woods, New Hampshire. Acum are sediul la Washington şi deţine mai mult de 100 de birouri regionale. Numără 184 de ţări membre şi, ca personal, în jur de 10.000 de angajaţi. De reţinut: Grupul Băncii Mondiale este...

 • Banca Europeana de Investitii

  BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII Probleme principale Crearea Băncii Europene de Investiţii Obiectivele Băncii Europene de Investiţii Structurile şi modul de funcţionare a BEI Rolul Băncii Europene de Investiţii Împrumuturile Băncii Europene de Investiţii Colaboratorii Băncii Europene de Investiţii Recomandări bibliografice: Liliana Popescu Bîrlan - Construcţia Uniunii Europene, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009. Petre Constantin - Organizaţii internaţionale, Vol.I, Editura ASE,...

 • Gestiunea Riscurilor Financiare

  Tema 1: „Specificul activităţii de gestiune a riscurilor în bancă” 1. Determinarea riscurilor bancare şi identificarea lui. 2. Clasificarea riscurilor bancare. 3. Etapele gestiunii globale a riscurilor bancare. 1. Determinarea riscurilor bancare şi identificarea lor În teoria economică modernă se evidenţiază câteva noţiuni interdependente: • certitudinea – reprezintă situaţia în care sunt cunoscute în prealabil toate circumstanţele; • incertitudinea – situaţia în care nu se cunoaşte cu...

 • Management Financiar Bancar

  Capitolul 1. Decizia de finanţare Decizia financiară este un proces raţional de alegere a variantei optime în privinţa finanţării şi a investiţiilor. Importanta deciziei financiare derivă din faptul că obiectivul oricărei decizii luate la nivelul unei întreprinderi, are un caracter financiar care constă în special, în sporirea rentabilităţii, a profitabilităţii pe produs, pe activitate şi pe total întreprindere, asigurarea unei permanente stări de lichiditate şi evitarea riscului, aspecte...

 • Contabilitate Bancara

  Cursul “ CONTABILTATE BANCARĂ” este util studenţilor ce urmează programe de studii, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, forma de învăţământ la zi si la distanţă. În prezent au apărut o serie de noi reglementări privind evidenţa operaţiunilor bancare ce se efectuează de către instituţiile de credit şi în acest cadru European, lucrarea reliefează principalele teme privind contabilitatea bancară. Conţinut: 1. Obiectul contabilităţii bancare 2. Principiile contabilităţii bancare 3....

 • Produse si Servicii Bancare

  Operatiunile bancare sunt determinate de activitatile care se desfasoara in cadrul bancii privind relatiile cu clientii Operatiunile pasive sunt cele de constituire a resurselor si se refera la: operatiuni de trezorerie si interbancare; operatiuni cu clientela; operatiuni cu titluri de valori; operatiuni de capital si provizioane Ponderea cea mai mare din pasivul bilantier o detin operatiunile cu clientela (depozitele). Operatiunile active sunt cele de folosire a resurselor si se...

Pagina 4 din 22