Toate cursurile din domeniul Banci

 • Drept Financiar si Bancar

  1. RelaŃii bănesti O problemă prealabilă, de la care începe analiza noastră, o reprezintă cele două categorii de relaŃii bănesti care delimitează finanŃele publice de finanŃele private si ne ajută să le definim pe fiecare în parte, scoŃând în evidenŃă trăsăturile lor specifice. În procesul repartiŃiei si circulaŃiei produsului social apar relaŃii bănesti care conduc la constituirea de fonduri pentru satisfacerea unor nevoi generale ale societăŃii sau pentru obŃinerea si repartizarea de...

 • Mixul de Marketing Bancar

  Specialiştii, atunci când discută strategiile de marketing pentru produse au în vedere cele patru componente ale mixului: produsul, preţul, distribuţia (plasamentul) şi promovarea (comunicaţia). Acestea sunt cunoscute şi ca cei patru „p” ai mixului de marketing . Oricum natura distinctivă a serviciilor, în general şi a celor bancare în special, impune includerea în cadrul acestor elemente şi a unora legate de implicarea clientului în procesul prestaţiei, de factorul timp, etc. Christopher...

 • Produse si Servicii Bancare

  CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România 1.2. Piaţa bancară 1.3. Specificul concurenţei în sectorul bancar 1.4. Reglementări bancare in contextul integrării europene Însuşirea de noţiuni cheie: finanţare monetară, piaţă bancară, piaţă fizică, piaţă sintetică, dublă concurenţă în sectorul bancar, directive europene. dereglementări; Cunoaşterea mediului de afaceri specific...

 • Burse si Tranzactii Bursiere

  Concepte privind piaţa de capital - Conceptul continental-european - Conceptul anglo-saxonConceptul continental-europeanPiaţa de capital - Piaţa monetară - Piaţa financiară - Piaţa ipotecarăConceptul anglo-saxonPiaţa financiară - Piaţa monetară - Piaţa de capital - Piaţa asigurărilorCererea şi oferta de resurse financiareReprezentanţii ofertei - Investitorii individuali - Investitorii instituţionaliReprezentanţii cererii - emitenţiiRiscurile aferente investiţiei pe piaţa de capital...

 • Riscurile Bancare si Gestionarea Acestora

  Riscurile bancare şi gestionarea acestora Aspecte teoretice privind noţiunea de risc Evoluţia economiei mondiale în perioada contemporană a condus la o creştere tot mai accentuată a numărului şi complexităţii factorilor ce influenţează evoluţia oricărei activităţi economice. În acest context se poate observa faptul că riscul devine o componentă fundamentală asociată activităţii oricărui agent economic. Prin expunerea la risc se înţelege valoarea actuală a tuturor pierderilor sau...

 • Politici si Tehnici Bancare

  Aparitia banilor în economie a impus crearea unei institutii care sã asigure emisiunea, dar si supravegherea circulatiei în bune conditii a acestora. Pe de altã parte, functionarea institutiilor statului, a condus la nevoia acoperirii cheltuielilor suplimentare prin emisiune monetarã. Ca urmare, crearea autoritãtii monetare a avut la baza monopolul emisiunii detinut de stat la momentul respectiv. Existenta bãncii centrale, ca institutie ierarhicã superioarã celorlalte institutii bancare,...

 • Contabilitate Bancara

  CAPITOLUL I : ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA In tara noastra, trecerea la economia de piata a determinat numeroase schimbari. Acestea din urma au fost cauzate in principal de cresterea numarului agentilor economici privati, aspect ce a determinat nevoia dezvoltarii unui sistem bancar care sa raspunda solicitarilor pietei si sa asigure oferta de produse si servicii bancare necesare unei economii de piata. Reforma sistemului bancar a inceput in 1990-1991. Cele mai recente legi,...

 • Bazele Activitatii Bancare

  1) Operatiunile de casa: a) tipuri de casa; b) personalul casieriei; c) determinarea limitei de casa; d) tipurile de documentatie insotite si cele ce se intocmesc in casa. e) ordinea de incasare a numerarului. 2) Decontarile prin virament a) principiile de efectuare b) formele: i) dispozitie de plata ii) cererea dispozitiilor de plata iii) incasare iv) acreditivul v) cecul 3) Decontarile interbancare a) prin intermediul conturilor corespondente b) prin intermediul centrului de casa c)...

 • Managementul si Marketingul Institutiilor Publice

  Obiectivele cursului: · Familiarizarea studentilor cu problematica managementului si marketingului institutiilor publice, principii, structuri, baza legalã, functionare. · Punerea la dispozitia studentilor a informatiilor cu privire la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice, executia bugetarã · Asimilarea de cãtre studenti a cunostintelor necesare achizitiilor publice si atribuirea contractelor publice. · Cunoasterea principiilor si procedurilor de...

 • Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare

  1. Gestiunea riscului ratei dobânzii a) Conceptul şi identificarea riscului ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii – exprimă probabilitatea obţinerii unor pierderi sau profituri în urma evoluţiei diferitelor rate ale dobânzii. Riscul ratei dobânzii se refera la riscurile bancare de baza, fiind risc financiar datorită sursei de provenienţă a lui şi a modului de influenţă asupra rezultatelor finale ale băncii. Riscul ratei dobânzii este mărimea posibilelor pierderi a băncii din cauza...

 • Introducere in IFD

  Tematica – Capitolul 1 (PIF11) - CONCEPTUL DE INSTRUMENT FINANCIAR DERIVAT - TIPURI DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE - PARTICIPAN.II PE PIE.ELE INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE - TRANZAC.IONAREA PE PIE.ELE DERIVATELOR FINANCIARE - CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR PIE.E ALE DERIVATELOR FINANCIARE Obiective - Ce este un instrument financiar derivat (IFD)? - Care este utilitatea unui instrument financiar derivat? - Care sunt principalele tipuri de instrumente financiare derivate...

 • Bazele Activitatii Bancare

  Tema 1: Fondarea Bancii I. Banca comerciala ca institutie financiara II. Principiile de organizare si structura organizatorica a bancii comerciale. III. Licentierea bancilor comerciale in RM si tipurile de licente. IV. Ordinea de deschidere a filialelor si sucursalelor bancilor straine pe teritoriul RM. Baza legislativă:  BNM Regulamentul cu privire la autorizarea băncilor Nr.23/09-01 din 15.08.96 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-60/74 din 12.09.1996).  Legea instituţiilor financiare...

 • Economie Bancara

  La nivel macroeconomic; microeconomic. a) stabilizarea macroeconomica se realiza prin intermediul monedei b) moneda si contextul international c) moneda ca sursa de finantare la nivel guvernamental Regimul valutar optim: Curs valutar fix sau flexibil; Coordonarea politicilor monetare intre tari; Crearea zonelor monetare optime legate intre ele prin cursuri valutare flexibile politica macroeconomica este o interventie deliberata a statului în domeniul economic în scopul realizarii...

 • Piata de Capital

  1. Funcţiile şi rolul bursei de valori în economie Pieţele bursiere (pieţele secundare pentru titluri financiare) pot fi organizate în două modalităţi principale: sub forma de burse de valori (engl. stock exchanges, fr. bourses) sau sub formă de pieţe interdealeri sau "la ghişeu" (engl. over-the-counter, OTC). Bursa de valori se defineşte prin existenţa unei instituţii care dispune de spaţii pentru tranzacţii, unde se concentrează cererea şi oferta de titluri financiare şi se...

 • Depozite

  Potrivit OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, prin depozit se înţelege o sumă de bani încredinţată băncii în următoarele condiţii: - să fie rambursată în totalitate cu sau fără dobândă sau orice alte facilităţi, la cerere sau la un termen convenit de către deponent cu banca, - să nu se refere la transmiterea proprietăţii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garanţii. În categoria depozitelor intră atât disponibilităţile din conturi curente...

Pagina 5 din 22