Toate cursurile din domeniul Banci

 • Managementul si Marketingul Institutiilor Publice

  Obiectivele cursului: · Familiarizarea studentilor cu problematica managementului si marketingului institutiilor publice, principii, structuri, baza legalã, functionare. · Punerea la dispozitia studentilor a informatiilor cu privire la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice, executia bugetarã · Asimilarea de cãtre studenti a cunostintelor necesare achizitiilor publice si atribuirea contractelor publice. · Cunoasterea principiilor si procedurilor de...

 • Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare

  1. Gestiunea riscului ratei dobânzii a) Conceptul şi identificarea riscului ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii – exprimă probabilitatea obţinerii unor pierderi sau profituri în urma evoluţiei diferitelor rate ale dobânzii. Riscul ratei dobânzii se refera la riscurile bancare de baza, fiind risc financiar datorită sursei de provenienţă a lui şi a modului de influenţă asupra rezultatelor finale ale băncii. Riscul ratei dobânzii este mărimea posibilelor pierderi a băncii din cauza...

 • Introducere in IFD

  Tematica – Capitolul 1 (PIF11) - CONCEPTUL DE INSTRUMENT FINANCIAR DERIVAT - TIPURI DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE - PARTICIPAN.II PE PIE.ELE INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE - TRANZAC.IONAREA PE PIE.ELE DERIVATELOR FINANCIARE - CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR PIE.E ALE DERIVATELOR FINANCIARE Obiective - Ce este un instrument financiar derivat (IFD)? - Care este utilitatea unui instrument financiar derivat? - Care sunt principalele tipuri de instrumente financiare derivate...

 • Bazele Activitatii Bancare

  Tema 1: Fondarea Bancii I. Banca comerciala ca institutie financiara II. Principiile de organizare si structura organizatorica a bancii comerciale. III. Licentierea bancilor comerciale in RM si tipurile de licente. IV. Ordinea de deschidere a filialelor si sucursalelor bancilor straine pe teritoriul RM. Baza legislativă:  BNM Regulamentul cu privire la autorizarea băncilor Nr.23/09-01 din 15.08.96 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-60/74 din 12.09.1996).  Legea instituţiilor financiare...

 • Economie Bancara

  La nivel macroeconomic; microeconomic. a) stabilizarea macroeconomica se realiza prin intermediul monedei b) moneda si contextul international c) moneda ca sursa de finantare la nivel guvernamental Regimul valutar optim: Curs valutar fix sau flexibil; Coordonarea politicilor monetare intre tari; Crearea zonelor monetare optime legate intre ele prin cursuri valutare flexibile politica macroeconomica este o interventie deliberata a statului în domeniul economic în scopul realizarii...

 • Piata de Capital

  1. Funcţiile şi rolul bursei de valori în economie Pieţele bursiere (pieţele secundare pentru titluri financiare) pot fi organizate în două modalităţi principale: sub forma de burse de valori (engl. stock exchanges, fr. bourses) sau sub formă de pieţe interdealeri sau "la ghişeu" (engl. over-the-counter, OTC). Bursa de valori se defineşte prin existenţa unei instituţii care dispune de spaţii pentru tranzacţii, unde se concentrează cererea şi oferta de titluri financiare şi se...

 • Depozite

  Potrivit OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, prin depozit se înţelege o sumă de bani încredinţată băncii în următoarele condiţii: - să fie rambursată în totalitate cu sau fără dobândă sau orice alte facilităţi, la cerere sau la un termen convenit de către deponent cu banca, - să nu se refere la transmiterea proprietăţii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garanţii. În categoria depozitelor intră atât disponibilităţile din conturi curente...

 • Credite

  Credite Alături de companii (regii autonome, societăţi naţionale, societăţi comerciale etc.), persoanele individuale reprezintă al doilea mare segment de clienţi vizat de bănci in operaţiunile lor de plasare a fondurilor atrase in cadrul activităţii generale de intermediere. Generic, activitatea bancară cu persoanele fizice mai este cunoscută şi sub denumirea de retail banking, iar cea privind companiile ca activitatea de corporate banking. În România majoritatea societăţilor bancare...

 • Carduri

  CARDURI CARDUL – DEFINIRE, TIPOLOGIE 1. DEFINIRE Cardul este un instrument de plata electronica, respectiv un suport de informatie standardizat, securizat si individualizat, care permite detinatorului sau sa utilizeze o linie de credit, in limita unui plafon stabilit in prealabil, deschisa de emitent in favoarea detinatorului cardului, in vederea efectuarii, cumulativ sau nu, a urmatoarelor operatiuni: a) retragerea de numerar de la terminale precum distribuitoarele de numerar si ATM-uri,...

 • Moneda

  Capitolul 1 NATURA MONEDEI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ Conceptul de monedă este unul dintre cele mai controversate. În zilele noastre, când Europa instituie o monedă unică şi ţinând seama de dezbaterile suscitate de instaurarea monedei EURO, decodificarea acesteia devine tot mai dificilă. Să apreciezi incidenţa monedei asupra economiei şi a societăţii şi mai ales să înţelegi funcţionarea economiilor moderne care sunt economii monetare, presupune înţelegerea fenomenelor monetare. Diversitatea...

 • Produse si Servicii Bancare

  1.1. Obiective - cunoaşterea mediului economic românesc din perioada 1990 – 2009 - identificarea elementelor care au generat criza financiară globală - prezentarea evoluţiei sistemului bancar românesc şi a ofertei bancare 1.2. Situaţia României şi a sistemului bancar -România a parcurs după 1990 o perioadă de tranziţie la economia de piaţă de10 ani, aşa cum s-a întâmplat si cu celelalte ţări foste socialiste, şi un ciclu economic complet, cu perioada de recesiune (2009) după cea de...

 • Resursele Bancii

  3.1 Resursele depozitare, noţiune de depozit bancar, clasificare, tipuri Resursele atrase ale băncii pot fi: -Depozitare – ele apar în rezultatul conlucrării cu clienţii; -Resurse ce apar în urma emisiunii de titluri (certificate bancare, cambii, obligaţiuni) -Resurse procurate de la alte bănci (credite bancare centralizate de la BNM, şi descentralizate de la alte bănci comerciale) Depozitul reprezintă o valoare dată spre păstrare, deosebim: 1. în dependenţă de categoria...

 • Capitalul Bancar

  Tema 2: Capitalul bancar. I. Notiunea de capital bancar. Functiile si rolul lui. II. Fondurile care constituie capital bancar III. Suficienta capitalului Baza legislativă: I. Instrucţiunea privind particularităţile emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni ale băncilor şi modul de autorizare a lor de către Banca Naţională a Moldovei Nr.181 din 22.06.2000 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81-83/261 din 13.07.2000) II. Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în...

 • Metodologia de Creditare

  Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3. Etapa depunerii dosarului şi analiza documentaţiei prezentate. 4. Etapa determinării indicatorilor de apreciere a riscului de creditare. Constituirea garanţiilor. 5. Etapa aprobării creditelor şi încheierea contractului de credit. 1. Etapele procesului de creditare: 1) Examinarea cererii de creditare şi interviul cu solicitantul. 2) Evaluarea...

 • Decizii Privind Acordarea Creditelor pentru Persoane Fizice intr-un Sistem Bancar

  I. Introducere În “era informaţională” datele sunt cel mai preţios “activ” al unei întreprinderi. O societate bancară, în condiţiile actuale ale pieţei privind concurenţa extraordinară a băncilor străine care şi-au deschis sucursale şi filiale în Romania, nu este viabilă dacă sistemul informatic care operează nu este viabil. Un sistem informatic viabil este definit de coerenţa datelor stocate, de promptitudinea cu care sistemul răspunde la cererile utilizatorilor, de calitatea interfeţei cu...

Pagina 5 din 22