Toate cursurile din domeniul Banci

 • Bazele Activitatii Bancare

  Tema. Elementele de baza ale circulatiei de marfuri si venituri 1.Elementele de circulatie de marfuri si venituri 2.Economiile si investiitiile in circuitul de venit 3.Activitatea statului in circuitul de venit 4.Legatura ec.nationale cu ec.mondiala 5.Obiectl si sarcinile cursului Elementele de circulatie de marfuri si venituri Se facurmatoarele presupneri -Sistemul economic este format din 2 pieti: P.F de prod si p.marf si serv. In cadrul sistemului dat activeaza 2 grupe de subiecte:...

 • Sisteme Informatice

  Sistemele informatice ca formã mai largã, cuprinzãtoare constituie un câmp esenþial de studiu în administrarea afacerilor ºi management, domenii considerate majore în zona economicã. Astfel, sistemele informatice trebuie sã rãspundã la problemele legate de administrarea hardware-ului, software-ului, a datelor, precum ºi a reþelelor informatice, într-un mod strategic pentru succesul în afaceri. Importanþa sistemelor informatice rezidã în principal în înþelegerea efectivã ºi...

 • Cursuri Piete de Capital

  I. Definire piaţă de capital şi trăsături Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital – investitorii – către cei care au nevoie de capital – emitenţii de titluri - cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare emise) şi prin intermediul unor operatori specifici (societăţile de servicii de investiţii financiare). Prin intermediul acestei pieţe, capitalurile disponibile şi...

 • Concept, Essence and Role of Prices in The Economy

  1.1. The prices denote a multidimensional concept, which in its economic and psychological basis appears as a macroeconomic and a microeconomic instrument that a company may use as the basic element in making its strategic and tactical decisions. In activity of any company that produces goods and services, the price has a special role of paramount importance for achievement of the final goal – maximization of profits. As an instrument of the market and as an essential indicator of economic...

 • Politica de Creditare a Bancilor Comerciale

  1.Orice banca isi asuma riscuri cind acorda credite si in mod cert toate bancile inregistreaza pierderi la portofoliul de credite atunci cind unii dintre debitori nusi onoreaza obligatiile. Oricare ar fi insa nivelul riscurilor asumate pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate daca operatiunile de creditere sunt organizate si gstionate cu profesionalism. Din acest punct de vedere cea mai importanta functie a conducerii bancii este de a controla calitatea portofoliului de credite,...

 • Analiza Economica Financiara

  Bazele analizei economico financiare 1. Tipuri de analiza economico financiara Analiza reprez o met de cercetare care consta in descompunerea sau desfacerea unui intreg (obiect, fen sau proces) in elem componente procedand la identificarea factorilor cauzelor si conditiilor care l-au generat respectiv l-au influentat. CA –este influentata de - cantitate q - pret p - structura s Analiza econ studiaza fen dpdv economic respectiv al consumului de resurse si al rezultatelor obtinute....

 • Sistemul Platilor Interbancare

  7.1 SISTEMUL DE PLĂŢI Prin natura lor, relaţiile in cadrul unui sistem de plăţi sunt relaţii pecuniare, exprimate prin monedă şi se consideră îndeplinite numai când plata a devenit definitivă şi irevocabilă. Relaţiile din cadrul sistemului de plăţi au şi o importanţă juridică deosebită întrucât asigură transferul de proprietate asupra activului bani de la cumpărător la vânzător. Acest serviciu de intermediere presupune calitatea de mandatar a bancherului pentru transmiterea la timpul fixat a...

 • Instructiuni de Achizitii pentru Beneficiarii Privati ai Programului Sapard

  Cap. I. - PREVEDERI GENERALE 1. Cofinanţarea din fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achiziţii, lucrări, bunuri si servicii, încheiate de beneficiarii Programului, care îndeplinesc următoarele condiţii: a. Obiectul unui contract de achizitii - achizitie de servicii, bunuri sau lucrari - sa fie inclus in cererea de finantare in baza careia a fost atribuit contractul de finantare. b. Costurile eligibile ale oricaror servicii, bunuri si lucrari,...

 • Management Bancar

  Curs 1 Sistemul bancar Rolul băncilor în economie: - Băncile emit monedă. Moneda emisă poate fi de 2 feluri: efectivă (materială) care este emisă de banca centrală şi monedă scripturală (contabilă) emisă de băncile comerciale. - Sunt intermediari în relaţia economie-investiţii. Băncile colectează sub formă de depozit excedente financiare (economiile) şi le redistribuie sub forme diferite acelor agenţi economici care înregistrează deficite financiare (investesc). - Mijlocesc efectuarea...

 • Operatiunile Institutiilor de Credit

  Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Înfiinţarea instituţiilor de credit Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a României şi instituţiile de credit., sistem ce a fost introdus în decembrie 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piaţă. Instituţiile de credit sunt entităţi care desfăşoară activităţi de atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile de la public precum şi operaţiuni de...

 • Marketingul Financiar Bancar

  Marketingul bancar poate fi definit ca totalitatea actiunilor intreprinse de banci pentru a satisface nevoile clientelei lor. El urmareste aceleasi obiective ca si marketingul industrial sau comercial, insa pentru atingerea acestora foloseste metode specifice adaptate produselor si clientelei sale. Chiar daca vorbim de produse bancare, in cazul marketingului bancar avem de-a face cu un marketing de servicii. Prin natura lor serviciile impun o anumita abordare a comercializarii. Principalele...

 • SUA - Executia Ordinelor

  Începând cu sfârşitul secolului al XX-lea, am asistat la deschiderea frontierelor, la o revoluţie tehnologică şi la un formidabil avans al Europei spre un destin comun. Marile naţiuni au jucat cartea modernităţii, a concurenţei şi a deschiderii pieţelor spre reforme profunde. Mişcarea s-a inspirat din modelul american post criză 1929. Marea Britanie, Japonia şi Germania au adoptat arhitectura americană, mai mult sau mai puţin adaptată condiţiilor specifice. Pentru a face faţă consecinţelor...

 • Indicatori si Indici Bursieri

  Analiza pieţelor de capital se realizează pe baza unor indicatori statistici care cuantifică cantitativ şi calitativ statica şi dinamica proceselor tranzacţionale, relaţia dintre cererea şi oferta de valori mobiliare, precum şi tendinţele de evoluţie în viitorul apropiat a pieţei de capital. Condiţia ca informaţiile oferite de indicatori să aibă valoare constă în urmărirea zilnică a evoluţiei datelor ce stau la baza construcţiei acestora. Din punct de vedere statistic sistemul de indicatori...

 • Marketing

  Lista intrebarilor de baza pentru verificarea cunostintelor I. CONCEPTUL DE MARKETING 1.1. Conceptul de marketing – Notiuni specifice Termenul de marketing provine de la conceptul de origine anglo-saxona “to market” (care inseamna “ a comercializa”) sau “market” (care inseamna “piata”). Desi originile sale se situeaza la inceputul secolului XIX, acesta a cunoscut o raspandire internationala in perioada interbelica, fiind preluat ca atare de terminologia economica a diverselor state, fapt...

 • Pretul si Mecanismul Preturilor

  PREŢUL Conceptul de preţ Definit în termenii cei mai generali, preţul reprezintă o sumă de bani primită sau plătită pentru cedarea, respectiv obţinerea unui bun sau serviciu. Sub aspect economic, preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul schimbului şi constituie o categorie economică. Preţul exprimă relaţiile băneşti care apar şi se derulează între agenţii economici, între aceştia şi populaţie, între cetăţeni, între diferite firme şi state etc., cu...

Pagina 6 din 22