Toate cursurile din domeniul Banci

 • Credite

  Credite Alături de companii (regii autonome, societăţi naţionale, societăţi comerciale etc.), persoanele individuale reprezintă al doilea mare segment de clienţi vizat de bănci in operaţiunile lor de plasare a fondurilor atrase in cadrul activităţii generale de intermediere. Generic, activitatea bancară cu persoanele fizice mai este cunoscută şi sub denumirea de retail banking, iar cea privind companiile ca activitatea de corporate banking. În România majoritatea societăţilor bancare...

 • Carduri

  CARDURI CARDUL – DEFINIRE, TIPOLOGIE 1. DEFINIRE Cardul este un instrument de plata electronica, respectiv un suport de informatie standardizat, securizat si individualizat, care permite detinatorului sau sa utilizeze o linie de credit, in limita unui plafon stabilit in prealabil, deschisa de emitent in favoarea detinatorului cardului, in vederea efectuarii, cumulativ sau nu, a urmatoarelor operatiuni: a) retragerea de numerar de la terminale precum distribuitoarele de numerar si ATM-uri,...

 • Moneda

  Capitolul 1 NATURA MONEDEI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ Conceptul de monedă este unul dintre cele mai controversate. În zilele noastre, când Europa instituie o monedă unică şi ţinând seama de dezbaterile suscitate de instaurarea monedei EURO, decodificarea acesteia devine tot mai dificilă. Să apreciezi incidenţa monedei asupra economiei şi a societăţii şi mai ales să înţelegi funcţionarea economiilor moderne care sunt economii monetare, presupune înţelegerea fenomenelor monetare. Diversitatea...

 • Produse si Servicii Bancare

  1.1. Obiective - cunoaşterea mediului economic românesc din perioada 1990 – 2009 - identificarea elementelor care au generat criza financiară globală - prezentarea evoluţiei sistemului bancar românesc şi a ofertei bancare 1.2. Situaţia României şi a sistemului bancar -România a parcurs după 1990 o perioadă de tranziţie la economia de piaţă de10 ani, aşa cum s-a întâmplat si cu celelalte ţări foste socialiste, şi un ciclu economic complet, cu perioada de recesiune (2009) după cea de...

 • Resursele Bancii

  3.1 Resursele depozitare, noţiune de depozit bancar, clasificare, tipuri Resursele atrase ale băncii pot fi: -Depozitare – ele apar în rezultatul conlucrării cu clienţii; -Resurse ce apar în urma emisiunii de titluri (certificate bancare, cambii, obligaţiuni) -Resurse procurate de la alte bănci (credite bancare centralizate de la BNM, şi descentralizate de la alte bănci comerciale) Depozitul reprezintă o valoare dată spre păstrare, deosebim: 1. în dependenţă de categoria...

 • Capitalul Bancar

  Tema 2: Capitalul bancar. I. Notiunea de capital bancar. Functiile si rolul lui. II. Fondurile care constituie capital bancar III. Suficienta capitalului Baza legislativă: I. Instrucţiunea privind particularităţile emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni ale băncilor şi modul de autorizare a lor de către Banca Naţională a Moldovei Nr.181 din 22.06.2000 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81-83/261 din 13.07.2000) II. Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în...

 • Metodologia de Creditare

  Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3. Etapa depunerii dosarului şi analiza documentaţiei prezentate. 4. Etapa determinării indicatorilor de apreciere a riscului de creditare. Constituirea garanţiilor. 5. Etapa aprobării creditelor şi încheierea contractului de credit. 1. Etapele procesului de creditare: 1) Examinarea cererii de creditare şi interviul cu solicitantul. 2) Evaluarea...

 • Decizii Privind Acordarea Creditelor pentru Persoane Fizice intr-un Sistem Bancar

  I. Introducere În “era informaţională” datele sunt cel mai preţios “activ” al unei întreprinderi. O societate bancară, în condiţiile actuale ale pieţei privind concurenţa extraordinară a băncilor străine care şi-au deschis sucursale şi filiale în Romania, nu este viabilă dacă sistemul informatic care operează nu este viabil. Un sistem informatic viabil este definit de coerenţa datelor stocate, de promptitudinea cu care sistemul răspunde la cererile utilizatorilor, de calitatea interfeţei cu...

 • Evaluarea Intreprinderii

  TEMA I. CONCEPTELE FUNDAMENTALE ALE EVALUĂRII. SITUAŢIILE CARE IMPUN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 1.1. Valoarea întreprinderii şi evaluarea 1.2. Categoriile de valoare asociate întreprinderii 1.3. Structura valorii întreprinderii 1.4. Relaţia fundamentală a valorii întreprinderii 1.5. Conceptele fundamentale de valoare utilizate în evaluări 1.6. Situaţiile care impun evaluarea întreprinderii Rezumatul temei TEMA II. METODOLOGIA EVALUĂRII ÎNTREPRINDERII 2.1. Logica determinării valorii...

 • Bazele Activitatii Bancare

  Tema. Elementele de baza ale circulatiei de marfuri si venituri 1.Elementele de circulatie de marfuri si venituri 2.Economiile si investiitiile in circuitul de venit 3.Activitatea statului in circuitul de venit 4.Legatura ec.nationale cu ec.mondiala 5.Obiectl si sarcinile cursului Elementele de circulatie de marfuri si venituri Se facurmatoarele presupneri -Sistemul economic este format din 2 pieti: P.F de prod si p.marf si serv. In cadrul sistemului dat activeaza 2 grupe de subiecte:...

 • Sisteme Informatice

  Sistemele informatice ca formã mai largã, cuprinzãtoare constituie un câmp esenþial de studiu în administrarea afacerilor ºi management, domenii considerate majore în zona economicã. Astfel, sistemele informatice trebuie sã rãspundã la problemele legate de administrarea hardware-ului, software-ului, a datelor, precum ºi a reþelelor informatice, într-un mod strategic pentru succesul în afaceri. Importanþa sistemelor informatice rezidã în principal în înþelegerea efectivã ºi...

 • Cursuri Piete de Capital

  I. Definire piaţă de capital şi trăsături Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital – investitorii – către cei care au nevoie de capital – emitenţii de titluri - cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare emise) şi prin intermediul unor operatori specifici (societăţile de servicii de investiţii financiare). Prin intermediul acestei pieţe, capitalurile disponibile şi...

 • Concept, Essence and Role of Prices in The Economy

  1.1. The prices denote a multidimensional concept, which in its economic and psychological basis appears as a macroeconomic and a microeconomic instrument that a company may use as the basic element in making its strategic and tactical decisions. In activity of any company that produces goods and services, the price has a special role of paramount importance for achievement of the final goal – maximization of profits. As an instrument of the market and as an essential indicator of economic...

 • Politica de Creditare a Bancilor Comerciale

  1.Orice banca isi asuma riscuri cind acorda credite si in mod cert toate bancile inregistreaza pierderi la portofoliul de credite atunci cind unii dintre debitori nusi onoreaza obligatiile. Oricare ar fi insa nivelul riscurilor asumate pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate daca operatiunile de creditere sunt organizate si gstionate cu profesionalism. Din acest punct de vedere cea mai importanta functie a conducerii bancii este de a controla calitatea portofoliului de credite,...

 • Analiza Economica Financiara

  Bazele analizei economico financiare 1. Tipuri de analiza economico financiara Analiza reprez o met de cercetare care consta in descompunerea sau desfacerea unui intreg (obiect, fen sau proces) in elem componente procedand la identificarea factorilor cauzelor si conditiilor care l-au generat respectiv l-au influentat. CA –este influentata de - cantitate q - pret p - structura s Analiza econ studiaza fen dpdv economic respectiv al consumului de resurse si al rezultatelor obtinute....

Pagina 6 din 22