Toate cursurile din domeniul Banci

 • Sistemul Platilor Interbancare

  7.1 SISTEMUL DE PLĂŢI Prin natura lor, relaţiile in cadrul unui sistem de plăţi sunt relaţii pecuniare, exprimate prin monedă şi se consideră îndeplinite numai când plata a devenit definitivă şi irevocabilă. Relaţiile din cadrul sistemului de plăţi au şi o importanţă juridică deosebită întrucât asigură transferul de proprietate asupra activului bani de la cumpărător la vânzător. Acest serviciu de intermediere presupune calitatea de mandatar a bancherului pentru transmiterea la timpul fixat a...

 • Instructiuni de Achizitii pentru Beneficiarii Privati ai Programului Sapard

  Cap. I. - PREVEDERI GENERALE 1. Cofinanţarea din fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achiziţii, lucrări, bunuri si servicii, încheiate de beneficiarii Programului, care îndeplinesc următoarele condiţii: a. Obiectul unui contract de achizitii - achizitie de servicii, bunuri sau lucrari - sa fie inclus in cererea de finantare in baza careia a fost atribuit contractul de finantare. b. Costurile eligibile ale oricaror servicii, bunuri si lucrari,...

 • Management Bancar

  Curs 1 Sistemul bancar Rolul băncilor în economie: - Băncile emit monedă. Moneda emisă poate fi de 2 feluri: efectivă (materială) care este emisă de banca centrală şi monedă scripturală (contabilă) emisă de băncile comerciale. - Sunt intermediari în relaţia economie-investiţii. Băncile colectează sub formă de depozit excedente financiare (economiile) şi le redistribuie sub forme diferite acelor agenţi economici care înregistrează deficite financiare (investesc). - Mijlocesc efectuarea...

 • Operatiunile Institutiilor de Credit

  Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Înfiinţarea instituţiilor de credit Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a României şi instituţiile de credit., sistem ce a fost introdus în decembrie 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piaţă. Instituţiile de credit sunt entităţi care desfăşoară activităţi de atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile de la public precum şi operaţiuni de...

 • Marketingul Financiar Bancar

  Marketingul bancar poate fi definit ca totalitatea actiunilor intreprinse de banci pentru a satisface nevoile clientelei lor. El urmareste aceleasi obiective ca si marketingul industrial sau comercial, insa pentru atingerea acestora foloseste metode specifice adaptate produselor si clientelei sale. Chiar daca vorbim de produse bancare, in cazul marketingului bancar avem de-a face cu un marketing de servicii. Prin natura lor serviciile impun o anumita abordare a comercializarii. Principalele...

 • SUA - Executia Ordinelor

  Începând cu sfârşitul secolului al XX-lea, am asistat la deschiderea frontierelor, la o revoluţie tehnologică şi la un formidabil avans al Europei spre un destin comun. Marile naţiuni au jucat cartea modernităţii, a concurenţei şi a deschiderii pieţelor spre reforme profunde. Mişcarea s-a inspirat din modelul american post criză 1929. Marea Britanie, Japonia şi Germania au adoptat arhitectura americană, mai mult sau mai puţin adaptată condiţiilor specifice. Pentru a face faţă consecinţelor...

 • Indicatori si Indici Bursieri

  Analiza pieţelor de capital se realizează pe baza unor indicatori statistici care cuantifică cantitativ şi calitativ statica şi dinamica proceselor tranzacţionale, relaţia dintre cererea şi oferta de valori mobiliare, precum şi tendinţele de evoluţie în viitorul apropiat a pieţei de capital. Condiţia ca informaţiile oferite de indicatori să aibă valoare constă în urmărirea zilnică a evoluţiei datelor ce stau la baza construcţiei acestora. Din punct de vedere statistic sistemul de indicatori...

 • Marketing

  Lista intrebarilor de baza pentru verificarea cunostintelor I. CONCEPTUL DE MARKETING 1.1. Conceptul de marketing – Notiuni specifice Termenul de marketing provine de la conceptul de origine anglo-saxona “to market” (care inseamna “ a comercializa”) sau “market” (care inseamna “piata”). Desi originile sale se situeaza la inceputul secolului XIX, acesta a cunoscut o raspandire internationala in perioada interbelica, fiind preluat ca atare de terminologia economica a diverselor state, fapt...

 • Pretul si Mecanismul Preturilor

  PREŢUL Conceptul de preţ Definit în termenii cei mai generali, preţul reprezintă o sumă de bani primită sau plătită pentru cedarea, respectiv obţinerea unui bun sau serviciu. Sub aspect economic, preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul schimbului şi constituie o categorie economică. Preţul exprimă relaţiile băneşti care apar şi se derulează între agenţii economici, între aceştia şi populaţie, între cetăţeni, între diferite firme şi state etc., cu...

 • Mutatii in Cadrul Produselor si Serviciilor Bancare

  Cap. I Reflecţii cu privire la mutaţiile în cadrul produselor şi serviciilor bancare Progresele înregistrate de sistemul bancar românesc de-a lungul tranziţiei la economia de piaţă au fost binevenite, băncile îmbrăţişând strategii bancare menite să le îmbunătăţească performanţele şi adaptându-se treptat la creşterea concurenţei. Cu toate acestea, sistemul bancar românesc mai are mult de parcurs pentru a ajunge din urmă băncile din Uniunea Europeană, din punct de vedere al gradului de...

 • Imprumuturile de Stat

  ÎMPRUMUTURILE DE STAT – caracterizare generală Împrumuturile de stat reprezintă obligaţiile generate de contractele de pe piaţa financiară internă şi/sau internaţională prin care statul, în calitate de împrumutat, obţine fonduri financiare de la o persoană fizică sau juridică creditoare şi se angajează să le ramburseze, împreună cu dobândă şi cu alte costuri, într-o perioadă specificată. Aceste obligaţii sunt rezultatul atât a împrumuturilor contractate direct de către stat, cât şi a...

 • Moneda, Banci, Credite

  BANCILE IN ECONOMIA DE PIATA: I) ROLUL bancilor in economia de piata Bancile->reprezinta principalul finantator al economiei fiecarei tari ->detin creditul care este nu numai produsul bancar principal dar si principalul factor de crestere economica ->realizeaza o colaborare cu milioane de clienti ale caror economii le centralizeaza si concentreaza dupa care le plaseaza in investitii eficiente ->realizeaza educatia monetara si bancara a marelui public (personae fizice)...

 • Factorii Determinanti ai Cursurilor de Schimb

  FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice preţ, cursul de schimb se formează pe o anumită piaţă (piaţa valutară), prin confruntarea forţelor acestei pieţe: cererea şi oferta (de valută). Analiza factorilor care determină nivelul şi evoluţia cursului de schimb permite elaborarea unor modele teoretice ale procesului de formare a acestui preţ. Variaţiile cursului de schimb pe piaţa liberă...

 • Autorizarea si Reglementarea Bancilor

  Obiectivul central al activitatii de autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a bancilor il constituie realizarea stabilitatii si viabilitatii intregului sistem bancar prin stabilirea unor norme si indicatori de prudenta bancara si urmarirea respectarii cu strictete a acestora, precum si prin asigurarea eleiminarii din sistem a bancilor neviabile. Prin urmare, rolul supravegherii prudentiale a bancilor este acela de a preveni riscul sistemic, avandu-se insa in vedere respectarea...

 • Piete de Capital

  Criza economică şi politică a statelor europene după al doilea război modial a oferit în 1947 stimulentul hotărâtor pentru proiectul unificării economice şi politice a Europei: - “Planul Marshall” - “Doctrina Truman” Cel mai important proiect pentru istoria UE- Planul Schuman, combina aspectele economice, tehnice cu un proiect politic mult mai cuprinzător. Tratatul de la Paris a fost semnat pe data de 18 aprilie 1951 de cele şase state fondatoare, instituindu-se astfel Comunitatea...

Pagina 7 din 22