Toate cursurile din domeniul Banci

 • Audit

  Raportul d audit Elaborarea concluziilor,emiterea opiniei si intocmirea raportului d audit: Dupa terminarea tuturor procedurilor d audit,dupa verificarea evenim ulterioare inchiderii exercitiului si acumularea probelor finale auditorul treb sa elaboreze concluzia confom careia situatiile fin sunt prezentate sau nu in conformitate cu cadrul general d raportare financiara. Pt acuratetea concluziilor finale auditorii pot sa utilizeze urm instrumente: -listele d verificare a doc d lucru -obs...

 • Asigurari si Transporturi

  Conceptul de asig RISCURI:-obiective:fenomene naturale(cutremure d pamant,alunecare de teren,avalanse,furtuni,cicloane,uragane) -subiective:legate de actiunea omului(coliziuni dintre autovehicule,abordajul intre nave) -preintampinate:indiguiri,impaduriri,desecari -transferate efectele lor catre companii d specialitate (asigurare) ASIGURAREA=un raport juridic intre o pers fiz/jurid numita asigurat,pe d o pare,si o pers juridik numita asigurator,p d alta parte,prin kre in schimbul platii...

 • Analiza Economico-Financiara

  Conceptul de analiza ec-fin: Analiza este metoda prin care se descompune un intreg(fenomen sau proces)in parti pt a identifica factorii si cauzele care l’au generat.Diagnosticul este un instrument managerial kre permite formularea unor judecati cantitative si/sau calitative cu privire la starea,dinamica si perspective activitatii intrepr cu scopul stabilirii pctelor forte,slabe ,amenintarile si oportunitatile in vederea mentinerii si dezvoltarii activitatii in mod rentabil. Analiza ec’fin...

 • Economia Romaniei

  Ec rom 1750-1848 Ec rom divizata in cele 3 provincii istorice se caracterizeaza prin amplificarea procesului d destramare a relatiilor feudale in paralel cu aparitia si formarea noilor relatii capitaliste. Agr=proprietatea pamantului era detinuta de boieri si biserici.Odata cu eliminarea relatiilor d asuprire asupra taranilor se extinde destul de lent munca salariala concomitent cu raspandirea arendasiei.Catre sf sec XVIII,conform statisticilor vremii,aprox 75%din mosiile din Tara Rom sunt...

 • Uniunea Europeana

  Conceptul de integrare ec interstatala Dpdv ec integrarea este un proces prin intermediul caruia 2 sau mai multe piete nationale anterior separate se unesc pt a forma o singura piata de dimensiuni eficiente.Totodata integrarea presupune un ansamblu d masuri ce urmaresc suprimarea discriminarilor dintre ag ec apartinand unor tari diferite.Pt realizarea acestui proces este necesar a se intreprinde o serie intreaga d actiuni d ajustare a structurii nationale.Organizatia ec-integrationista...

 • Bursa de Valori Bucuresti

  Bursa de Valori Bucuresti Din punc de vedere al regimului juridic, bursele sunt organizate ca institutii publice sau ca persoane juridice private. Legea nr. 52/1994 si O.U.G. nr. 28/2002 au impus organizarea si functionarea Bursei de Valori Bucuresti ca institutie de interes public, cu personalitate juridica, supusa autorizarii C.N.V.M. Legea nr. 297/2004 consacra un nou regim juridic bursei de valori, transformand-o in societate comerciala pe actiuni cu capital privat, desfiintand Asociatia...

 • Management

  BNR Banca=acest concept dateaza din cele mai vechi timpuri si a evoluat de la firme incipiente pana la activitati tot mai complexe. Dumbor definea banca,la inceputul sec XX,ca fiind acea instit care acorda la cerere imprumuturi garantate fructificand in acest fel banii ce ii sunt incredintati spre pastrare si kre nu au niciun fel de intrebuintare. La nivelul anilor ’30 prof Victor Slavescu,in lucrarea sa “Tratat de banca”,spunea k este acea organizatie a carui obiect de activitate este...

 • Managementul Personalului Bancii

  1. Esenţa managementului personalului BC Scopul managementului personalului in instituţia bancara se rezumeaza la organizarea, instruirea si gestiunea resurselor umane in asa mod, ca ele sa realizeze strategia băncii in plin si cu cele mai mici posibile cheltuieli. Pentru atingerea acestui scop managemenul personalului utilizează cel putin patru atribuţii. 1. Organizarea procesului de lucru in mod optimal pentru banca. In acest scop este necesara analiza unei structuri organizatorice...

 • Strategia si Politica Administrarii Lichiditatii Banci

  Lichiditatea este o proprietate generală a activelor, care exprimă capacitatea lor de a fi transformate rapid şi cu o minimă. O bancă se consideră lichidă dacă ea are acces la mijloacele băneşti, care pot fi atrase la un cost rezonabil şi în acel moment, cînd există necesitatea în ele. Respectiv, pentru o bancă lichiditatea exprimă nu numai activele proprii, care pot fi transformate cu cheltuieli minime de bani şi de timp în lichidităţi, ci şi accesul la surse externe cu...

 • Esenta si Tendintele Dezvoltarii Managementului Bancar

  1. Noţiunea management a fost explicata de economistul american J. Downes-Goodmean ca „Câmpul in care se interpatrund administararea, politicile si oamenii care iau decizii şi exercita controlul necesar petru a implementa obiectivele optime pentru dezvoltarea afacerii în scopul de a asigura stabilitate şi creştere" această noţiune este perfect utilizabilă şi pentru domeniul bancar, deoarece ea presupune existenta următoarelor atribuţii care sunt vitale ţi pentru o instituţie financiară:...

 • Moneda si Credit

  Monetary Economics I. OBIECTUL ŞI CARACTERISTICILE ECONOMIEI MONETARE Obiectul teoriei monetare Obiectul teoriei monetare Problemele fundamentale ale teoriei (şi analizeimonetare) (definitorii pentru obiectul său de studiu): Definirea monedei (aşa-zisa problemă a agregatelor monetare) Rolul factorului monetar în economie (neutralitatea sau non-neutralitatea monedei) Valoarea monedei Problemele fundamentale ale teoriei (2) Crearea monedei (emisiunea monetară, oferta de monedă)...

 • Contabilitate Generala

  Cursul de contabilitate se adreseaza celor care doresc sa se initieze in contabilitate, si in mod deosebit studentilor. Confruntata cu mediul economic si social, in plina transformare, contabilitatea se cauta pe sine, se cauta prin raportare la viitor examinandu-si trecutul si prezentul. O asemenea miscare are loc intre empirism si rational, intre tehnici si conceptualizari, intre nevoia de universal si nevoia de specific, intre juridic si economic. Din totdeuna contabilitatea si-a atras...

 • Componenta si Functionalitatea Resurselor Atrase ale Bancii

  1. Mijloacele atrase ale băncii. Mijloacele atrase ale băncii acoperă 90.0 la sută din necesităţile totale de resurse băneşti pentru efectuarea operaţiunilor active. Rolul mijloacelor atrase constă în mobilizarea persoanelor fizice şi juridice, care sunt temporar disponibile pe piaţă resurselor creditare. Prin intermediul lor băncile satisfac necesităţile economiei în mijloacele circulante suplimentare, contribuie la transformarea banilor la capital şi asigură necesităţile în resurse...

 • Moneda si Credit

  CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia financiară 1.3. Moneda neutră si moneda activă, în teorie si practici 1.3.1. Scurtă incursiune 1.3.2. Teoria cantitativă traditională 1.3.3. Variante moderne ale teoriei cantitative 1.3.4. Banii în teoria keynesistă 1.3.5. Teoria monetaristă 1.3.6. Consideratii actuale 1.4. Masa monetară - locul monedei în ansamblul activelor financiare 1.5....

 • Creditul Ipotecar

  1. Consideraţii generale În România, piaţa afacerilor din domeniul imobiliar se află la începuturile sale. Până nu de mult nu existau reglementări exprese, specifice acestui domeniu, ele fiind introduse în practică recent, începând cu Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar, continuându-se cu Normele nr.3/17 aprilie 2000 ale BNR privind creditul bancar pentru investiţii imobiliare şi Regulamentul nr.2/18 aprilie 2000 al CNVM, apoi cu Legea nr.541/27 sept.2002, privind economisirea şi...

Pagina 8 din 22