Toate cursurile din domeniul Banci

 • Managementul Personalului Bancii

  1. Esenţa managementului personalului BC Scopul managementului personalului in instituţia bancara se rezumeaza la organizarea, instruirea si gestiunea resurselor umane in asa mod, ca ele sa realizeze strategia băncii in plin si cu cele mai mici posibile cheltuieli. Pentru atingerea acestui scop managemenul personalului utilizează cel putin patru atribuţii. 1. Organizarea procesului de lucru in mod optimal pentru banca. In acest scop este necesara analiza unei structuri organizatorice...

 • Strategia si Politica Administrarii Lichiditatii Banci

  Lichiditatea este o proprietate generală a activelor, care exprimă capacitatea lor de a fi transformate rapid şi cu o minimă. O bancă se consideră lichidă dacă ea are acces la mijloacele băneşti, care pot fi atrase la un cost rezonabil şi în acel moment, cînd există necesitatea în ele. Respectiv, pentru o bancă lichiditatea exprimă nu numai activele proprii, care pot fi transformate cu cheltuieli minime de bani şi de timp în lichidităţi, ci şi accesul la surse externe cu...

 • Esenta si Tendintele Dezvoltarii Managementului Bancar

  1. Noţiunea management a fost explicata de economistul american J. Downes-Goodmean ca „Câmpul in care se interpatrund administararea, politicile si oamenii care iau decizii şi exercita controlul necesar petru a implementa obiectivele optime pentru dezvoltarea afacerii în scopul de a asigura stabilitate şi creştere" această noţiune este perfect utilizabilă şi pentru domeniul bancar, deoarece ea presupune existenta următoarelor atribuţii care sunt vitale ţi pentru o instituţie financiară:...

 • Moneda si Credit

  Monetary Economics I. OBIECTUL ŞI CARACTERISTICILE ECONOMIEI MONETARE Obiectul teoriei monetare Obiectul teoriei monetare Problemele fundamentale ale teoriei (şi analizeimonetare) (definitorii pentru obiectul său de studiu): Definirea monedei (aşa-zisa problemă a agregatelor monetare) Rolul factorului monetar în economie (neutralitatea sau non-neutralitatea monedei) Valoarea monedei Problemele fundamentale ale teoriei (2) Crearea monedei (emisiunea monetară, oferta de monedă)...

 • Contabilitate Generala

  Cursul de contabilitate se adreseaza celor care doresc sa se initieze in contabilitate, si in mod deosebit studentilor. Confruntata cu mediul economic si social, in plina transformare, contabilitatea se cauta pe sine, se cauta prin raportare la viitor examinandu-si trecutul si prezentul. O asemenea miscare are loc intre empirism si rational, intre tehnici si conceptualizari, intre nevoia de universal si nevoia de specific, intre juridic si economic. Din totdeuna contabilitatea si-a atras...

 • Componenta si Functionalitatea Resurselor Atrase ale Bancii

  1. Mijloacele atrase ale băncii. Mijloacele atrase ale băncii acoperă 90.0 la sută din necesităţile totale de resurse băneşti pentru efectuarea operaţiunilor active. Rolul mijloacelor atrase constă în mobilizarea persoanelor fizice şi juridice, care sunt temporar disponibile pe piaţă resurselor creditare. Prin intermediul lor băncile satisfac necesităţile economiei în mijloacele circulante suplimentare, contribuie la transformarea banilor la capital şi asigură necesităţile în resurse...

 • Moneda si Credit

  CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia financiară 1.3. Moneda neutră si moneda activă, în teorie si practici 1.3.1. Scurtă incursiune 1.3.2. Teoria cantitativă traditională 1.3.3. Variante moderne ale teoriei cantitative 1.3.4. Banii în teoria keynesistă 1.3.5. Teoria monetaristă 1.3.6. Consideratii actuale 1.4. Masa monetară - locul monedei în ansamblul activelor financiare 1.5....

 • Creditul Ipotecar

  1. Consideraţii generale În România, piaţa afacerilor din domeniul imobiliar se află la începuturile sale. Până nu de mult nu existau reglementări exprese, specifice acestui domeniu, ele fiind introduse în practică recent, începând cu Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar, continuându-se cu Normele nr.3/17 aprilie 2000 ale BNR privind creditul bancar pentru investiţii imobiliare şi Regulamentul nr.2/18 aprilie 2000 al CNVM, apoi cu Legea nr.541/27 sept.2002, privind economisirea şi...

 • Managementul Activitatii de Creditare

  CAP.1. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă 1.2. Importanţa creditului bancar în procesul de finanţare a economiei 1.3. Tipologia creditelor bancare 1.4. Principiile care stau la baza activităţii de creditare în domeniul bancar 1.5. Tendinţe privind evoluţia creditului în sistemul bancar din România 1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă Relaţiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a...

 • Riscurile Financiar Bancare

  Baza teoretica Despre risc Cadrul general pentru administrarea riscurilor in Departamentul de Risk din Centrala Bancii va fi reprezentat de Manualul de Risc. Bazele administrarii riscurilor Administrarea riscurilor (risk management) reprezinta o abordare sistematica in vederea cuantificarii abaterilor potentiale ale profitului fata de buget. Administrarea riscului reprezinta un instrument de protectie a capitalului si profitului impotriva pierderilor si, ca urmare, reprezinta un element...

 • Gestiune Bancare

  1. Principiul independenţei exerciţiului care presupune delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor aferente activităţii băncii pe măsura angajării acestora şi a trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă. Acest rezultat trebuie să cuprindă toate cheltuielile şi veniturile care se raportează la acest exerciţiu, pe măsură ce sunt angajate şi nu pe măsura încasării contravalorii acestora sau a efectuării plăţilor. 2. Principiul prudenţei potrivit căruia nu este admisă...

 • Gestiunea Pasivelor Bancare

  1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind capitalul bancar reprezintă ponderea cea mai semnificativă din aceste reglementări. Această importanţă deosebită care se acordă capitalului bancar se datorează faptului că băncile sunt, de fapt, intermediari pe piaţa financiară, şi astfel nu-şi folosesc decât într-o măsură foarte mică propriile resurse. Funcţii ale capitalului : - asigurarea cadrului...

 • Strategia Gestiunii Activelor Bancii

  1. Necesitatea gestiunii activelor. Activele bancare reprezintă totalitatea disponibilităţilor a băncii care generează profit şi asigură realizarea scopului general al managementului bancar, totodată activele sunt cele care generează cel mai mare risc pentru bancă de aceea gestionarea lor necesită a fi prudentă. Necesitatea gestionării activelor reese din analiza caracteristicilor principale a lor care sunt: 1) Structura activelor trbuie să corespundă legislaţiei în vigoare. Sub acest...

 • Activitatea Bancara - SC Horus SA

  Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din punct de vedere financiar, gestiune, organizare, şi se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare a R.M., de normele internaţionale de drept, de prezentul Statut şi Contractul de constituire. Societatea este creată pe un termen nelimitat. Societatea este o persoană juridică, are bilanţ aparte, conturi de decontare şi alte conturi, poate din...

 • Piata Internationala de Capital

  1. Bursa - elemente definitorii Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau naţionale, modelul general al pieţei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici. Piaţă de mărfuri şi valori Bursele sînt locuri de concentrare a cererii şi ofertei pentru mărfuri, precum şi pentru diferite tipuri de hîrtii de valoare. Dacă la începuturile lor, pieţele bursiere erau organizate pentru tranzacţionarea în...

Pagina 9 din 22