Toate cursurile din domeniul Banci

 • Contabilitate Generala

  Cursul de contabilitate se adreseaza celor care doresc sa se initieze in contabilitate, si in mod deosebit studentilor. Confruntata cu mediul economic si social, in plina transformare, contabilitatea se cauta pe sine, se cauta prin raportare la viitor examinandu-si trecutul si prezentul. O asemenea miscare are loc intre empirism si rational, intre tehnici si conceptualizari, intre nevoia de universal si nevoia de specific, intre juridic si economic. Din totdeuna contabilitatea si-a atras...

 • Componenta si Functionalitatea Resurselor Atrase ale Bancii

  1. Mijloacele atrase ale băncii. Mijloacele atrase ale băncii acoperă 90.0 la sută din necesităţile totale de resurse băneşti pentru efectuarea operaţiunilor active. Rolul mijloacelor atrase constă în mobilizarea persoanelor fizice şi juridice, care sunt temporar disponibile pe piaţă resurselor creditare. Prin intermediul lor băncile satisfac necesităţile economiei în mijloacele circulante suplimentare, contribuie la transformarea banilor la capital şi asigură necesităţile în resurse...

 • Moneda si Credit

  CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia financiară 1.3. Moneda neutră si moneda activă, în teorie si practici 1.3.1. Scurtă incursiune 1.3.2. Teoria cantitativă traditională 1.3.3. Variante moderne ale teoriei cantitative 1.3.4. Banii în teoria keynesistă 1.3.5. Teoria monetaristă 1.3.6. Consideratii actuale 1.4. Masa monetară - locul monedei în ansamblul activelor financiare 1.5....

 • Creditul Ipotecar

  1. Consideraţii generale În România, piaţa afacerilor din domeniul imobiliar se află la începuturile sale. Până nu de mult nu existau reglementări exprese, specifice acestui domeniu, ele fiind introduse în practică recent, începând cu Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar, continuându-se cu Normele nr.3/17 aprilie 2000 ale BNR privind creditul bancar pentru investiţii imobiliare şi Regulamentul nr.2/18 aprilie 2000 al CNVM, apoi cu Legea nr.541/27 sept.2002, privind economisirea şi...

 • Managementul Activitatii de Creditare

  CAP.1. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă 1.2. Importanţa creditului bancar în procesul de finanţare a economiei 1.3. Tipologia creditelor bancare 1.4. Principiile care stau la baza activităţii de creditare în domeniul bancar 1.5. Tendinţe privind evoluţia creditului în sistemul bancar din România 1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă Relaţiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a...

 • Riscurile Financiar Bancare

  Baza teoretica Despre risc Cadrul general pentru administrarea riscurilor in Departamentul de Risk din Centrala Bancii va fi reprezentat de Manualul de Risc. Bazele administrarii riscurilor Administrarea riscurilor (risk management) reprezinta o abordare sistematica in vederea cuantificarii abaterilor potentiale ale profitului fata de buget. Administrarea riscului reprezinta un instrument de protectie a capitalului si profitului impotriva pierderilor si, ca urmare, reprezinta un element...

 • Gestiune Bancare

  1. Principiul independenţei exerciţiului care presupune delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor aferente activităţii băncii pe măsura angajării acestora şi a trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă. Acest rezultat trebuie să cuprindă toate cheltuielile şi veniturile care se raportează la acest exerciţiu, pe măsură ce sunt angajate şi nu pe măsura încasării contravalorii acestora sau a efectuării plăţilor. 2. Principiul prudenţei potrivit căruia nu este admisă...

 • Gestiunea Pasivelor Bancare

  1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind capitalul bancar reprezintă ponderea cea mai semnificativă din aceste reglementări. Această importanţă deosebită care se acordă capitalului bancar se datorează faptului că băncile sunt, de fapt, intermediari pe piaţa financiară, şi astfel nu-şi folosesc decât într-o măsură foarte mică propriile resurse. Funcţii ale capitalului : - asigurarea cadrului...

 • Strategia Gestiunii Activelor Bancii

  1. Necesitatea gestiunii activelor. Activele bancare reprezintă totalitatea disponibilităţilor a băncii care generează profit şi asigură realizarea scopului general al managementului bancar, totodată activele sunt cele care generează cel mai mare risc pentru bancă de aceea gestionarea lor necesită a fi prudentă. Necesitatea gestionării activelor reese din analiza caracteristicilor principale a lor care sunt: 1) Structura activelor trbuie să corespundă legislaţiei în vigoare. Sub acest...

 • Activitatea Bancara - SC Horus SA

  Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din punct de vedere financiar, gestiune, organizare, şi se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare a R.M., de normele internaţionale de drept, de prezentul Statut şi Contractul de constituire. Societatea este creată pe un termen nelimitat. Societatea este o persoană juridică, are bilanţ aparte, conturi de decontare şi alte conturi, poate din...

 • Piata Internationala de Capital

  1. Bursa - elemente definitorii Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau naţionale, modelul general al pieţei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici. Piaţă de mărfuri şi valori Bursele sînt locuri de concentrare a cererii şi ofertei pentru mărfuri, precum şi pentru diferite tipuri de hîrtii de valoare. Dacă la începuturile lor, pieţele bursiere erau organizate pentru tranzacţionarea în...

 • Laborator Financiar-Bancar

  Capitolul 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare: denumire, sediul social, forma juridică, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului, durata de funcţionare; Denumirea societatii: SC 2T BALASA SRL Sediul social: Str Constantin Matase, nr 12. PIATRA NEAMT. Puncte de lucru: localitatea ROZNOV, Str. Roznovanu nr 306. Forma juridica : SRL C.U.I: RO16883684 J27/1480/2004 Durata de functionare:5...

 • Tipologia Operatiunilor Institutiilor de Credit

  În prezent, o institutie de credit actioneaza în mare masura ca un intermediar financiar: pentru a obtine fonduri se împrumuta (de la populatie, de la întreprinderi, de la alte institutii de credit s.a.m.d.), platind o dobânda numita dobândt pasivt si ofera credite, din sumele de bani astfel procurate, cu o dobânda numita dobândt activt. Evident, pentru ca intermedierea sa fie profitabila, este necesar ca dobânda activa sa fie mai mare decât dobânda pasiva. Pentru o institutie de credit...

 • Relatii Financiare Monetare Internationale

  Cap.1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - SPECIFIC ŞI CADRU GENERAL DE MANIFESTARE 1.1. Delimitări conceptuale Economia mondială (internaţională) - ansamblul interdependenţelor economice, politice, comerciale şi financiar-valutare dintre economiile naţionale, structurile supranaţionale şi societăţile transnaţionale, privite şi analizate în mod dinamic şi evolutiv. S-a conturat la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, ca urmare a formării statelor independente şi adâncirii...

 • Marketing Financiar-Bancar

  CAPITOLUL I MARKETINGUL FINANCIAR-BANCAR. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Conceptul de marketing Marketingul este considerat astăzi factorul esenţial al succesului unei organizaţii, instrument indispensabil pentru atingerea marilor performanţe, dar şi pentru evitarea riscului. Accepţiunile date marketingului de-a lungul timpului pot fi grupate în trei categorii: - ansamblul acţiunilor şi mijloacelor de vânzare (publicitate, promovare şi vânzare) utilizate pentru a cucerii pieţele. Conform...

Pagina 9 din 22