Toate cursurile din domeniul Banci

 • Riscurile Financiar Bancare

  Baza teoretica Despre risc Cadrul general pentru administrarea riscurilor in Departamentul de Risk din Centrala Bancii va fi reprezentat de Manualul de Risc. Bazele administrarii riscurilor Administrarea riscurilor (risk management) reprezinta o abordare sistematica in vederea cuantificarii abaterilor potentiale ale profitului fata de buget. Administrarea riscului reprezinta un instrument de protectie a capitalului si profitului impotriva pierderilor si, ca urmare, reprezinta un element...

 • Gestiune Bancare

  1. Principiul independenţei exerciţiului care presupune delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor aferente activităţii băncii pe măsura angajării acestora şi a trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă. Acest rezultat trebuie să cuprindă toate cheltuielile şi veniturile care se raportează la acest exerciţiu, pe măsură ce sunt angajate şi nu pe măsura încasării contravalorii acestora sau a efectuării plăţilor. 2. Principiul prudenţei potrivit căruia nu este admisă...

 • Gestiunea Pasivelor Bancare

  1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind capitalul bancar reprezintă ponderea cea mai semnificativă din aceste reglementări. Această importanţă deosebită care se acordă capitalului bancar se datorează faptului că băncile sunt, de fapt, intermediari pe piaţa financiară, şi astfel nu-şi folosesc decât într-o măsură foarte mică propriile resurse. Funcţii ale capitalului : - asigurarea cadrului...

 • Strategia Gestiunii Activelor Bancii

  1. Necesitatea gestiunii activelor. Activele bancare reprezintă totalitatea disponibilităţilor a băncii care generează profit şi asigură realizarea scopului general al managementului bancar, totodată activele sunt cele care generează cel mai mare risc pentru bancă de aceea gestionarea lor necesită a fi prudentă. Necesitatea gestionării activelor reese din analiza caracteristicilor principale a lor care sunt: 1) Structura activelor trbuie să corespundă legislaţiei în vigoare. Sub acest...

 • Activitatea Bancara - SC Horus SA

  Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din punct de vedere financiar, gestiune, organizare, şi se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare a R.M., de normele internaţionale de drept, de prezentul Statut şi Contractul de constituire. Societatea este creată pe un termen nelimitat. Societatea este o persoană juridică, are bilanţ aparte, conturi de decontare şi alte conturi, poate din...

 • Piata Internationala de Capital

  1. Bursa - elemente definitorii Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau naţionale, modelul general al pieţei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici. Piaţă de mărfuri şi valori Bursele sînt locuri de concentrare a cererii şi ofertei pentru mărfuri, precum şi pentru diferite tipuri de hîrtii de valoare. Dacă la începuturile lor, pieţele bursiere erau organizate pentru tranzacţionarea în...

 • Laborator Financiar-Bancar

  Capitolul 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare: denumire, sediul social, forma juridică, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului, durata de funcţionare; Denumirea societatii: SC 2T BALASA SRL Sediul social: Str Constantin Matase, nr 12. PIATRA NEAMT. Puncte de lucru: localitatea ROZNOV, Str. Roznovanu nr 306. Forma juridica : SRL C.U.I: RO16883684 J27/1480/2004 Durata de functionare:5...

 • Tipologia Operatiunilor Institutiilor de Credit

  În prezent, o institutie de credit actioneaza în mare masura ca un intermediar financiar: pentru a obtine fonduri se împrumuta (de la populatie, de la întreprinderi, de la alte institutii de credit s.a.m.d.), platind o dobânda numita dobândt pasivt si ofera credite, din sumele de bani astfel procurate, cu o dobânda numita dobândt activt. Evident, pentru ca intermedierea sa fie profitabila, este necesar ca dobânda activa sa fie mai mare decât dobânda pasiva. Pentru o institutie de credit...

 • Relatii Financiare Monetare Internationale

  Cap.1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - SPECIFIC ŞI CADRU GENERAL DE MANIFESTARE 1.1. Delimitări conceptuale Economia mondială (internaţională) - ansamblul interdependenţelor economice, politice, comerciale şi financiar-valutare dintre economiile naţionale, structurile supranaţionale şi societăţile transnaţionale, privite şi analizate în mod dinamic şi evolutiv. S-a conturat la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, ca urmare a formării statelor independente şi adâncirii...

 • Marketing Financiar-Bancar

  CAPITOLUL I MARKETINGUL FINANCIAR-BANCAR. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Conceptul de marketing Marketingul este considerat astăzi factorul esenţial al succesului unei organizaţii, instrument indispensabil pentru atingerea marilor performanţe, dar şi pentru evitarea riscului. Accepţiunile date marketingului de-a lungul timpului pot fi grupate în trei categorii: - ansamblul acţiunilor şi mijloacelor de vânzare (publicitate, promovare şi vânzare) utilizate pentru a cucerii pieţele. Conform...

 • Cursuri Moneda si Credit

  MONEDĂ ŞI CREDIT - CURS I MONEDA : DEFINIRE, FUNCŢII, EVOLUŢIE, CLASIFICARE 1.1. Definirea, funcţiile şi evoluţia monedei 1.2. Clasificarea monedei 1.1. Definirea, funcţiile şi evoluţia monedei Moneda şi rolul său în economie a) Moneda deţine în prezent o poziţie dominantă în funcţionarea oricărei economii, reflectând schimbările structurale ale acesteia; b) Moneda a devenit indispensabilă în raporturile zilnice şi scadenţate dintre persoanele fizice, agenţii economici şi dintre...

 • Relatii Monetar-Financiare Internationale

  Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONAL SI CRIZA LUI Introducere in tema tratata Finanţele internaţionale reprezintă acel flux economic internaţional care deţine locul principal în circuitul economic mondial atât cantitativ, cât si funcţional. Toate schimburile 8 economice internaţionale (comerţul internaţional cu mărfuri, comerţul invizibil), transferul...

 • Relatii Monetar Financiar Bancare

  1. Conceptul de curs valutar Cursul valutar reprezintă raportul de schimb între două valute care se compară în cadrul mecansimului cursului de schimb. Pe plan internaţional, simbolizarea monedelor naţionale se realizează printr-o denumire cu 3 litere (primele două semnifică ţara emitentă, iar a treia denumirea monedei respective). În practica internaţională se întâlnesc următoarele modalităţi de cotare: - cotarea directă (incertă) prin care se determină numărul de unităţi de monedă...

 • Produse si Servicii Bancare

  Numerarul este mijlocul de plata cel mai lichid care se compune din bancnote si moneda metalica. Bancnotele sunt titluri de credit emise de bancile centrale si garantate prin obligatia de a restitui la cerere valoare lor nominala. Banca Nationala, ca banca centrala, este cea care tipareste banii, insa acestei instituti ii revine si sarcina de a urmari si "regia" volumul numeralului aflat in circulatie. In realitate bancnotele raman pe toata perioada cat circula titluri de credit,...

 • Reorganizarea si Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ

  1. Noţiuni generale privind reorganizarea persoanelor juridice Reorganizarea societăţii comerciale poate interveni ori de câte ori în viaţă apar noi cerinţe sau evenimente deosebite, precum majorarea sau reducerea capitalului social, prelungirea duratei de funcţionare, excluderea unui asociat, schimbarea obiectului de activitate, schimbarea sediului. Asemenea schimbări se pot produce în condiţii normale de funcţionare şi unanimitate a asociaţilor. Reorganizarea este o operaţiune juridică...

Pagina 9 din 22