Achiziții Publice

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1250
Mărime: 8.63KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matin Aura

Extras din document

Este AUTORITATE CONTRACTANTĂ:

a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;

b) oricare organism de drept public (altul decât cele de la a) cu personalitate juridică, care a fost ânfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter commercial sau industrial şi care se află cel puţin într-una dintre situaţiile:

- este finanţat, în majoritate de către o autoritate contractantă (aşa cum e definită la a) sau de către un alt organism de drept public

- se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante

- în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante de la a) şi b)

d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară uma sau mai multe dintre activităţile (apă, energie, transport, poştă), atunci când acestea atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;

e) oricare alt subiect de drept, altul decât cele prevăzute anterior, care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile (apă, energie, transport, poştă), în baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie accorduri-cadru destinate respectivelor activităţi.

ÎNTREPRINDERE PUBLICĂ:

- persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute de actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante (aşa cum e definită la a, b, c), adică:

(- deţin majoritatea capitalului subscris, - deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală, - pot numi în componenţa consiliului de4 administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia)

CONCEPTE

1. ACCEPTAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE:

- actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare

2. ACORD-CADRU

- înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuie într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul, şi după caz, cantităţile avute în vedere.

3. CANDIDAT

- orice operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv

4. CANDIDATURĂ

- documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv.

5. CONCURENT

- orocare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii

Preview document

Achiziții Publice - Pagina 1
Achiziții Publice - Pagina 2
Achiziții Publice - Pagina 3
Achiziții Publice - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Achizitii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Instructiuni de Achizitii pentru Beneficiarii Privati ai Programului Sapard

Cap. I. - PREVEDERI GENERALE 1. Cofinanţarea din fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achiziţii,...

Sistemul Bancar Românesc

În economia socialista sistemul bancar a avut un rol pasiv. Banca Centrala de stat si bancile specializate erau elementele sistemului numit în...

Managementul si Marketingul Institutiilor Publice

Obiectivele cursului: · Familiarizarea studentilor cu problematica managementului si marketingului institutiilor publice, principii, structuri,...

Tehnica Operatiunilor Bancare

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n anul 1865 =i a...

Gestionarea Creditelor Bancare

Analiza istorica a permis distingerea a trei factori esentiali ai evolutiei sistemului bancar: mijloacele de plata, activitatea economica si,...

Moneda si Credit

MONEDA SI CREDIT BANII-sunt o marfa cu insusiri speciale,desprinsa din lumea diversa a marfuriilor cu exist obiectiva -sunt o expresie a vointei...

Asigurări și Reasigurări

1. POLITICI SI REGLEMENTARI ÎN DOMENIUL ASIGURARILOR REASIGURARILOR Asigurarile detin un rol fundamental în structurile economice si sociale...

Control Financiar

1.1. Definirea, rolul si principiile generale ale controlului economic-financiar si expertizei contabile Dupa perceptiunea generala a...

Ai nevoie de altceva?