Asigurari si Transporturi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Asigurari si Transporturi.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Conceptul de asig

RISCURI:-obiective:fenomene naturale(cutremure d pamant,alunecare de teren,avalanse,furtuni,cicloane,uragane)

-subiective:legate de actiunea omului(coliziuni dintre autovehicule,abordajul intre nave)

-preintampinate:indiguiri,impaduriri,desecari

-transferate efectele lor catre companii d specialitate (asigurare)

ASIGURAREA=un raport juridic intre o pers fiz/jurid numita asigurat,pe d o pare,si o pers juridik numita asigurator,p d alta parte,prin kre in schimbul platii unei sume d bani numita prima d asig asiguratul este protejat si despagubit in cazul aparitiei evenim asigurat,nu mai mult dekt suma asigurata.

Metode de cedare a riscului

1)asig individuala=forma mascata d protectie in cazul unor companii d dimensiuni mari si a aparitiei unor riscuri cu frecventa redusa sau intensitate redusa.Impropriu considerate o asig din 2 motive:nu respecta un principiu fundamental in asig si afacerea d fonduri printr’un artificiu contabil in cazul unor dezastre.

Principiul mutualitatii reprez incasarea in mod descentralizat d la un nr kt mai mare d asigurati d prime d asig si plata in mod centralizat numai celor prejudiciati.Are la baza si un principiu al matematicii “Legea nr mari”,descoperit in sec XVII “cu cat nr subiectilor e mai mare,cu atat probabilitatea unui rezultat corect creste” Jean Bernouille.

2)asigurarea (sus)

3)coasig=se practica pe piata LLOYD’S si este inventata de Mr Eduard Lloyd’s.Nu este o companie d asig,ci asociatie de Underwriters.Asig sunt incheiate prin intermediul brokerilor kre subscriu in lumita averii Name’urilor.Sunt impartite pe 4 categ:auto,maritime,aviatie si viata.Prin profitul obtinut in ’80 Lloyd’s a echilibrat 2 ani consecutiv balanta d plati a M Brit.

Coasig reprez modalitatea de cedare a riscului prin kre un asigurat,datorita valorii mari a riscului nu poate gasi un singur asigurator si gaseste mai multi kre preiau in urma negocierilor un anumit procent din val riscului,prima d asig si orice despagubire.

4)Asigurarea asigurarii(reasig) reprez modalitatea d cedare a riscului potrivit careia asiguratorul direct,numit reasigurat cedeaza o parte din risc,uneori intregul risc,unei companii specializate numita reasigurator. Pretul acestei cedari e o parte din prima d asig numita reasig,iar in kzul aparitiei unui risc reasigurat,reasiguratorul il va despagubi cel mult in limita valorii contractului d reasig.

5)retrocedarea/retrocesiunea=prelungire a reasig si reasiguratorul poate sa plaseze riscul,el numindu’se retrocedent,cel kre preia riscul se num retrocesionar.Cu kt este un nr mare cu atat mai mult exista o garantie a platii la timp.

RISC=eveniment/grup d evenimente aleatoriu,nesigur,incert,evoluabil la producerea caruia companiile d asig despagubesc in limita sumei asigurate.

Fctiile asig:

1)fct d compensare a pagubelor=reprez fct principala a asig si presupune refacerea bunurilor avariate sau distruse in kzul asig cu despagubirea tertilor prejudiciati,in kzul asig d raspundere civila,plata invaliditatilor si a sumelor asig in kzul asig d persoane.

Pt k aceasta fct sa reprez “motorul” oricarei companii d asig este obligatoriu sa existe dispersii d risc.

2)fct de prevenire=pe de o parte treb sa existe un efort conjugat al statului si companiei d asig prin alocarea d fonduri pt preintampinarea aparitiei unor riscuri(impaduriri,indiguiri,desecari),iar p de alta parte toate companiile d asig si anume FRANSIZA.

FRANSIZA=o suma calc fie k procent din suma asig,fie reprez o suma forfetara p kre,in cazul aparitiei evenim asigurat,asiguratorul nu o despagubeste.Pt aceasta suma asiguratul este propriul sau asigurator.

Fransiza se prezinta sub 2 forme:simpla(atinsa) si deductibila.

Scopul fransizei: pe d o parte o interesare in pastrarea bunului in cond optime pe intreaga durata a contractului,iar p d alta parte scutirea asiguratorului d plata unor daune marunte kre prin ch p kre le antreneaza le poate depasi.Se practica p scare larga in asig maritime(CARGO si CASCO),in asig d culturi agricole si in asig auto,in special varianta FULL-CASO sau avarii si furt.

3)fct financiara=anul 1979 reprez ultimul an in kre companiile d asig au supravietuit din tehnica riscului (incasari d prime si plati d dauna).D 3 decenii o parte din primele d asig sunt plasate p piata d capital in depozite bancare,obligatiuni corporatiste,guvernamentale,municipale,in titluri d stat,in bonuri d tezaur,actiuni la bursa.Varianta aleasa d asigurator depinde d clasa d asig d la kre provin veniturile.

4)fct d economisire este specifica asig d viata.Asig d viata are 2 componente:o companie d protectie si o comp investitionala.Este singura forma d asig la kre sumele acumulate in contul clientului se restituie.

5)fct d reducere a costurilor statului: ING(Olanda),ALLIANZ-LIFE(Germ),AVIVA(Anglia),GRAWE,INTERAMERICAN(Grecia).

Clasif asig:

1)in fct d natura raporturilor juridice:

a)asig obligatorii=in prezent,conform legii 136/’95,singura asig din Rom este asig d rasp civila auto(RCA).In 2010 se preconizeaza k va intra in aplicare asig oblig a locuintelor(mediu urban/mediu rural). Suma Asig:m urb=20.000€,m rural=10.000€; prima d asig: urban=20€/an, rural=10€/an; riscuri(cutremur pamant,alunecare teren si inundatie din apa fluviala).

b)asig facltative=presupun un acord d vointa,obligatiunea individului d a accepta sau nu conditiile impuse d asigurare.

Asig d bunuri presupune refacerea la parametri initiali a autovehiculelor,cladirilor,bunurilor din gospodarie,navelor,aeronaveor,culturilor,etc.

Asig d pers acopera viata si integritatea corporala a oamenilor (accidente,asig medicala pt calatorii in strainatae,asig d sanatate,asig d viata traditionale si unite-linked).

Asig d rasp civila=dak polita incheiata presupune k asiguratul plateste prima d asig dar despagubirea o primeste un tert.

2)dupa obiect: asig d mijl fixe si circulante,pt ob d inventar,pt culturi si rodul viilor,asig d pers.

3)dupa teritoriu:interne si externe=pt tarile kre fac parte din Conventia d la Londra.(Ex:Cartea Verde,CASCO extern)

4)Dupa natura rap juridic ce se stabilesc intre asigurat si asigurator: directe si indirecte(reasig).

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari si Transporturi.doc