Audit

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3816
Mărime: 15.88KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Raportul d audit

Elaborarea concluziilor,emiterea opiniei si intocmirea raportului d audit: Dupa terminarea tuturor procedurilor d audit,dupa verificarea evenim ulterioare inchiderii exercitiului si acumularea probelor finale auditorul treb sa elaboreze concluzia confom careia situatiile fin sunt prezentate sau nu in conformitate cu cadrul general d raportare financiara.

Pt acuratetea concluziilor finale auditorii pot sa utilizeze urm instrumente:

-listele d verificare a doc d lucru

-obs finale si intalnirile cu clientul

-lista d verificare a finalizarii angakamentului

-revizuirea generala a sit financiare

-chestionarul d sfarsit d misiune

-chestionarul d evenimente ulterioare inchiderii exercitiului

Forma si continutul rap d audit sunt prevazute in standardul international d audit 700 (Raportul auditorului asupra sit fin).

Structura unui raport d audit este in general asemanatoare pt toate situatiile fin examinate,cu mici particularitati aceasta structura are urm elem d baza:

a)partea d identificare kre contine titlul raportului si cui se adreseaza

b)partea introductiva,in kre se trateaza probl legate de identificarea sit fin supuse auditului precum si declaratiile de acumulare a raspunderii a managementului si a auditorului.

c)partea kre se refera la aria misiunii in kre se prezinta natura auditului si se face referire la standardele kre au fost aplicate.

d)partea referitoare la opinie,respectiv,auditorul poate ajunge la concluzia unei opinii fara rezerve,opinie cu rezerve,imposibilitaea exprimarii unei opinii sau opinie contrara.

e)partea finala,in kre se prezinta in mod obligatoriu data de intocmire a raportului,adresa completa a auditorului precum si semnatura acestuia.

Raportul cuprinde in partea d deschidere 2 declaratii,una a auditorului,kre are responsabilitatea d auditare a sit fin cu scopul d a exprima o opinie si una a conducerii asupra intocmirii si prezentarii corecte a sit fin precum si dezvaluirea informatiilo asupra principiilor si metodelor contacte utilizate.

Raportul auditorului treb sa exprime in mod clar opinia sa referitoare la sit fin dak acestea ofera o img fidela in concordanta cu cadrul d raportare financiara.

In practica auditului se cunosc urm tipuri d opinii:

1)opinia fara rezerve se emite atunci knd sunt indeplinite toate conditiile cerute d auditor si atunci knd auditorul ajunge la concluzia k sit fin prezinta o img fidela in concordanta cu cadrul d raportare fin stabilit.

2)opinia cu rezerve=auditorul considera ca,in general,sit fin prezinta o img fidela insa sfera angajamentului d audit a fost semnificativ restransa sau nu au fost respectate in totalitate principiile contab general acceptabile.

3)imposibilitatea d a exprima o opinie are loc atunci knd limitarea ariei d aplicabilitate a auditului este atat d semnificativa si cuprinzatoare incat auditorul nu a obtinut suficiente probe d audit.

4)opinia nefavorabila(refuzul d a exprima o opinie) are loc atunci knd auditorul ajunge la concluzia k sit fin nu prezinta o sit fidela in concordanta cu cadrul general d raportare acceptata.

Tipuri d raport d audit:

1)raportul d audit cu opinie fara rezerve are loc atunci knd auditorul ajunge la concluzia k sit fin prezinta o img fidela in concordanta cu cadrul general d raportare fin stabilit,in aceasta sit raportul treb sa prezinte o opinie fara rezerve.Un asemenea raport il intalnim atunci knd sunt indeplinite urm cond:

-toate operatiunile,tranzactiile,prezentarile d info sunt reflectate in sit fin,respectiv bilantul contabil,contul d profit si pierdere,situatia modificarilor capitalului propriu,in situatia fluxurilor d trezorerie si in note.

-au fost respectate in toate aspectele standardele d audit in cadrul misiunii d audit.

-au fost acumulate suficiente elem probante iar auditorul a fost convins d respectarea principiilor categ d standarde.

-sit fin sunt intocmite si prezentate in respectarea principiilor contabile general acceptate iar info adecvate se gasesc in notele informative si in alte raportari ale sit fin.

-nu au fost identificate circumstante kre sa impuna introducerea unui paragraf explicativ sau modificari ale rap d audit.

2)rap d audit cu rezerve se intalneste atunci knd auditorul considera k sit fin pe ansamblu prezinta o img fidela insa a aparut o limitare a ariei misiunii d audit sau datele fin au dezvaluit o incalcare a standardelor.O opinie cu rezerve treb exprimata atunci knd auditorul ajunge la concluzia k nu poate si exprimata o opinie fara rezerve dar k efectul oricarui dezacord cu conducerea sau limitarea ariei d aplicabilitate nu este atat d semnificativa si profunda incat sa necesite o opinie contrara.

3)imposibilitatea d a exprima o opinie=sunt situatii in kre auditorul se gaseste in pozitia d a fi in imposibilitatea d a exprima o opinie.

Aceasta treb declarata atunci knd efectul posibil al limitarii ariei d cuprindere al misiunii d audit este atat d semnificativ si cuprinzator incat auditorul nu a putut sa obtina suficiente probe d audit corespunzatoare si prin urmare nu poate exprima o opinie asuprasit fin.

4)par d audit cu opinie nefavorabila (refuz d a exprima o opinie)=o opinie nefavorabila este exprimata in toate cazurile in kre auditorul ajunge la concluzia conform careia sit fin pe ansamblu sunt atat f semnificativ eronate incat ele nu reflecata o img fidela a pozitiei fin a performantei entitatii si a fluxurilor d trezorerie conform principiului contab general acceptate.

Auditorul se gaseste in sit de a refuza exprimarea unei opinii atunci knd nu a fost in masura sa ajunga la o concluzie satisfacatoare privind img fidela prezentata in sit fin sau knd auditorul nu se gaseste in stare d independenta.

Scopul efectuarii unui audit statutar al situatiilor fin individuale si consolidate=o misiune d audit nu isi poate indeplini rolul sau dak dupa etapa d audit nu isi insuseste temeinic urm faze:

-obiectivele d ansamblu ale auditorului

-responsabilitatile pe care si le asuma auditorul in cursul executarii misiunii

-obiectivele specifice pe kre incearca sa le atinga auditorul

Pt realizarea unei misiuni auditorul realizeaza anumite etape d parcurs:

-intelegerea obiectivelor si responsabilitatilor auditorului

-segmentarea situatiilor fin p cicluri

-cunoasterea obiectelor generale ale auditului privind categ d operatiuni si conturi

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Bugetele Locale

Notiunea bugetelor locale e strans legata de principiul autonomiei consacrat atat la nivel constitutional cat si al altor legi organice:lege bug...

Creditare Bancara

Functiile creditului bancar: 1.De redistribuire - creditul joaca rolul de macroregulator economic asigurind astfel satisfacerea nevoilor dinamice...

Control Bugetar

PROCESUL BUGETAR Ansamblu de acţiuni şi măsuri întreprinse de stat în scopul concretizării politicii financiare aplicate de GUVERN; Derularea...

Moneda

Curs 1 Moneda: piesa metalica emisa de autoritatea suverana pt a servi ca mij. de schimb. Banii: echvalentul general al valorii fiind cunoscuti...

Riscul de Rata al Dobanzii - Curs

Pentru masurarea riscului de rata a dobanzii sunt folosite in literatura de specialitate si in practica bancara mai multe tehnici: - Tehnici...

Audit Intern

Cap.1 Aspecte generale privind auditul intern I. Obiective a) Definirea auditului intern; b) Familiarizarea cu diversele tipuri de audit; c)...

Băncile de Afaceri

Întrucât noile întreprinderi, mai puţin cunoscute, presupun risc şi neîncredere din partea deţinătorilor de capital, în asemenea activităţi băncile...

Garanții Bancare Internaționale

Garanţia bancară este un angajament scris asumat de o bancă (banca garantă), în favoarea unei persoane, denumită beneficiarul garanţiei, de a plăti...

Ai nevoie de altceva?