Audit Bancar

Curs
6/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8098
Mărime: 41.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lupasc ioana

Extras din document

1. Activitatea de audit se realizeaza prin urmatoarele forme organizatorice:

a) departamentul de audit intern si comitetul de audit;

b) comisia de audit;

c) departamentul de audit si comisia de audit;

d) comitetul de audit.

2. Care dintre urmatoarele NU face parte dintre atributiile comitetului de audit:

a) incurajarea comunicarii dintre membrii consiliului de administratie, conducatorii institutiei de credit,auditul intern, auditorul financiar al institutiei de credit si BNR;

b) analiza recomandarilor controlului intern;

c) avizarea statutului auditul intern al institutiei de credit;

d) asigurarea relatiei cu auditorul financiar institutiei de credit.

3. Una dintre urmatoarele NU reprezinta o etapa a realizarii unui audit financiar bancar:

a) acceptarea angajamentului de audit;

b) planificarea auditului;

c) efectuarea controlului intern;

d) concluziile auditului si raportarea.

4. Auditorul trebuie sa palnifice si sa desfasoare un angajament de audit cu o atitudine de:

a) neincredere in corectitudinea datelor care ii sunt puse la dispozitie;

b) indoiala in privinta onestitatii angajatilor bancii;

c) incredere in corectitudinea si exactitatea datelor care ii sunt puse la dispozitie;

d) scepticism profesional;

5. Factorii care contribuie in mod semnificativ la riscul operational, NU includ:

a) nevoia derularii, cu precizie, a unui volum mare de tranzactii intr-o perioada scurta de timp;

b) necesitatea utilizarii transferului electronic de fonduri;

c) probabilitatea unor fraude produse de persoane din conducerea bancii;

d) derularea operatiunilor in mai multe locuri.

Raspunsuri corecte : 1a; 2b; 3c; 4 d; 5c.

1. Printre obiectivele auditului intern pe domenii de activitate, se numara si :

a) Identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel ;

b) Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ;

c) Cresterea eficacitatii activitatii de control ;

d) Evaluarea gradului de adecvare a informatilor financiare si nefinanciare ;

e) Evaluarea gradului de adecvare a controalelor financiare ;

2. Formularea opiniei de audit presupune :

a) analiza concluziilor ;

b) stabilirea obiectivelor ;

c) stabilirea fondului de timp necesar ;

d) aplicarea tehnicilor si procedurilor necesare pentru colectarea probelor ;

e) evaluarea primelor informatii;

3. Planul de audit include:

a) Derularea operatiunilor in mai multe locuri;

b) Necesitatea utilizarii transferului electronic;

c) Administrarea unui volum mare de elemente monetare;

d) Determinarea naturii, duratei si intinderii procedurilor de audit:

e) Derularea unui numar mare de tranzactii.

4. Raportul de audit standard fara rezerve este emis cand indeplineste conditia :

a) Nu a fost intocmit in conformitate cu principiile contabile generale acceptate ;

b) Situatiile financiare sunt prezentate in conformitate cu principiile contabile generale acceptate ;

c) Dorinta de evidentiere a unui anumit aspect ;

d) Auditorul nu a acumulat informatii suficiente;

e) Auditorul nu este independent ;

5. Perioada la care se refera auditul se numeste :

a) Relevanta ;

b) Temeinicia probelor ;

c) Suficienta probelor ;

d) Concludenta probelor ;

e) Oportunitatea ;

RASPUNSURI : 1-c ; 2-a ; 3-d ; 4-b ; 5-e ;

1. Printre principiile auditului intern bancar se găseşte:

a. continuitatea auditului intern bancar;

b. creşterea eficacităţii activităţii de control;

c. evaluarea eficienţei operaţiunilor instituţiilor de credit;

d. independenţa sursei;

e. funcţionarea sistemului de control intern şi a activităţii de audit intern.

2. Standardele de audit se împart în 3 categorii principale, şi anume:

a. standarde privind acceptarea misiunii de audit, standarde privind controlul conturilor şi standarde privind planul de audit;

b. standarde generale, standarde privind activitatea în teren şi standarde privind raportarea;

c. standarde privind concludenţa probelor, standarde privind activitatea în teren şi standarde privind independenţa sursei;

d. standarde privind oportunitatea, standarde privind continuitatea auditului intern şi standarde privind raportarea;

e. standarde privind competenţa profesională, standarde privind cunoaşterea clientului şi standarde privind activitatea în teren.

3. În procesul deciziei referitoare la procedura de audit care trebuie utilizată, auditorul poate alege:

a. operaţiuni cu caracter excepţional;

b. citirea proceselor verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie;

c. analiza trimestrială a evaluărilor situaţiilor de control intern;

d. controlul conturilor şi a situaţiilor financiare;

e. chestionarea salariatului.

4. Care din următoarele enunţuri reprezintă o cauză a adăugirii unui paragraf explicativ într-un raport de audit standard fără rezerve:

a. situaţiile financiare nu au fost întocmite în conformitate cu principiile contabile general acceptate;

b. situaţiile financiare sunt semnificativ eronate şi nu prezintă o imagine fidelă a poziţiei firmei;

c. nerespectarea legilor şi reglementărilor speciale;

d. raportarea către autorităţi a tranzacţiilor suspicioase;

e. îndoieli substanţiale privind continuitatea activităţii.

5. Formula corectă a riscului de detectarea planificat este:

Preview document

Audit Bancar - Pagina 1
Audit Bancar - Pagina 2
Audit Bancar - Pagina 3
Audit Bancar - Pagina 4
Audit Bancar - Pagina 5
Audit Bancar - Pagina 6
Audit Bancar - Pagina 7
Audit Bancar - Pagina 8
Audit Bancar - Pagina 9
Audit Bancar - Pagina 10
Audit Bancar - Pagina 11
Audit Bancar - Pagina 12
Audit Bancar - Pagina 13
Audit Bancar - Pagina 14
Audit Bancar - Pagina 15
Audit Bancar - Pagina 16
Audit Bancar - Pagina 17
Audit Bancar - Pagina 18
Audit Bancar - Pagina 19
Audit Bancar - Pagina 20
Audit Bancar - Pagina 21
Audit Bancar - Pagina 22
Audit Bancar - Pagina 23
Audit Bancar - Pagina 24
Audit Bancar - Pagina 25
Audit Bancar - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Audit Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

ABSTRACT A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in...

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Auditul Calitatii in BCR Pascani

Prezentarea generală a organizaţiei “VIZIUNEA BANCII COMERCIALE ROMANE IN CEEA CE PRIVESTE ABORDAREA CALITATII SUB TOATE ASPECTELE EI ESTE DE A...

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Monografie Bancara BRD Iasi 2009

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat la 1 decembrie 1990...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Ai nevoie de altceva?