Bancile Comerciale si Operatiunile Acestora

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Bancile Comerciale si Operatiunile Acestora.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

3.1 OPERAŢIUNILE BĂNCILOR COMERCIALE

Orice operaţiune desfăşurată de băncile comerciale presupune un risc potenţial.

La nivelul băncilor comerciale se desfăşoară trei mari tipuri de operaţiuni:

- operaţiuni pasive;

- operaţiuni active;

- operaţiuni desfăşurate în afara bilanţului.

Toate tipurile de operaţiuni bancare presupun fluxuri de fonduri şi deci, riscuri de

nerambursare.

3.1.1 OPERAŢIUNILE PASIVE

Operaţiunile pasive reprezintă pentru banca comercială operaţiunile de atragere

şi constituire a resurselor.

Principalele operaţiuni pasive ale băncilor comerciale sunt:

- atragerea de depozite pe diferite maturităţi de la persoane fizice şi juridice;

- împrumuturi primite de la clientela bancară şi nebancară;

- constituirea capitalului social şi a fondurilor proprii.

Banca atrage resursele disponibile pe piaţa financiară şi le utilizează în principal la

acordarea de credite, plasarea în titluri (bonuri de tezaur, certificate de trezorerie

etc.) sau constituirea de depozite la alte bănci. Constituirea resurselor presupune

costuri pentru băncile comerciale, materializate în dobânzile plătite la depozitele şi

împrumuturile atrase.

Ratele dobânzii de pe piaţa interbancară românească BUBID şi BUBOR sunt rate

de referinţă ce sintetizează întreaga activitate derulată pe parcursul unei zile

bancare.

BUBID (Bucharest Interbank Bid Rate) reprezintă rata dobânzii pentru depozitele

atrase de bănci, respectiv preţul mediu la care se cumpără fondurile de pe piaţa

interbancară.

BUBOR (Bucharest Interbank Offered Rate) reprezintă rata dobânzii pentru

depozitele plasate la bănci, respectiv preţul mediu la care se vând fondurile pe piaţa

interbancară.

BUBID este o rată pasivă de dobândă, iar BUBOR o rată activă. Ambele rate se

determină ca medii ale cotaţiilor băncilor la ora 11 a.m. (ora la Bucureşti) în fiecare

zi lucrătoare şi pentru maturităţi diferite.

Tabel 3.1 Nivelul mediu al ratelor dobânzilor pe piaţa interbancară

Perioada BUBID (%) BUBOR (%)

13 martie 2003 14 martie 2003 13 martie 2003 14 martie 2003

Decontările cu banca centrală cuprind şi împrumuturile de refinanţare garantate cu

titluri de stat sau alte titluri acceptate.

Atragerea de depozite interbancare reflectă depozitele constituite de alte bănci la

banca respectivă. Acestea pot fi depozite la vedere ale băncilor: (cel mult egală o zi

lucrătoare), la termen (pe un termen fix, pentru care durata iniţială este mai mare

decât o zi lucrătoare) şi colaterale. Depozitele colaterale sunt constituite de alte

bănci sub formă de garanţie.

Împrumuturile interbancare cuprind împrumuturile primite de la bănci, grupate în

funcţie de termene, astfel:

- împrumuturi de pe o zi pe alta de la bănci, când operaţiunea se încheie pe baza

unei convenţii sau a unui contract pentru o perioadă de maximum o zi lucrătoare;

- împrumuturi la termen primite de la alte bănci, când operaţiunea se încheie pe

baza unei convenţii pentru un termen fix şi o durată mai mare de o zi lucrătoare;

- împrumuturi financiare primite de la bănci sunt primite de la băncile nerezidente,

având ca beneficiari finali agenţi economici nefinanciari, rezidenţi.

Depozitele bancare apar sub forma conturilor curente, a depozitelor la vedere şi a

celor la termen.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bancile Comerciale si Operatiunile Acestora.pdf