Bancile si Sistemul Bancar

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Bancile si Sistemul Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc, pdf de 26 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR

1. Rolul băncilor în economie. Sistemele bancare

2. Banca Centrală

3. Băncile Comerciale

4. Instituţiile financiare

5. Sistemul Bancar Românesc

1. ROLUL BĂNCILOR ÎN ECONOMIE. SISTEMELE BANCARE

Economia modernă nu poate fi concepută fără instituţii financiare, în cadrul cărora o poziţie importantă o

ocupă băncile.

Băncile sunt importante într-o economie pentru că:

a). creează moneda: băncile creează două categorii de monedă:

- moneda efectivă — numerar: în cadrul căreia se încadrează bancnota şi moneda metalică

- moneda de cont- scripturală

b). sunt intermediari în relaţia economii — investiţii

DEFICIT FINANCIAR BANCA EXCEDENT FINANCIAR

Credite depozite

Asimetrii: timp, volum

c). mijloceşte plăţile

Toate instituţiile bancare alături de operaţiunile şi tehnicile pe care le utilizează precum şi reglementările

fizice formează SISTEMUL BANCAR.

Din punct de vedere istoric deosebim 2 categorii de sisteme bancare:

a), moniste (monobancă)

b). dualiste

a). SISTEMELE BANCARE MONISTE: au fost specifice economiilor centralizate şi se caracterizează

prin existenţa unei singure bănci care. cumula atât funcţii comerciale cât şi funcţii de supraveghere bancară şi

emisiune monetară

b). SISTEMELE BANCARE DUALISTE: specifice economiei de piaţă şi presupun împărţirea sistemelor

pe 2 nivele:

- pe primul nivel se situează Banca Centrală — bancă de emisiune ce are rolul de a controla sistemul

bancar precum şi funcţia de emisiune

- pe al doilea nivel se situează Băncile Comerciale ce au în exclusivitate activitate operativã lucrează

cu populaţia şi agenţii economici)

BANCA CENTRALÃ

Banca Centrală este cea mai importantã componentă a sistemului bancar. Aceasta datorită funcţiilor ei

specifice:

- funcţia de emisiune monetară

- funcţia de creditare

- funcţia de centru valutar

- funcţia de bancă a băncilor

- funcţia de bancă de stat

1. FUNCŢIA PE EMISIUNE MONETARĂ

Banca Centrală este singura instituţie care emite, creează moneda efectivă (bancnotele şi moneda

metalică). Din punct de vedere contabil emisiunea monetară a Băncii Centrale este înregistrată în pasivul

bilanţului, ea fiind acoperită (adică are contrapartide în activul bilanţului) cu următoarele elemente: aurul,

valutele, creditele acordate de B Centrală băncilor comerciale şi statului.

(A) BC (P)

- Aur

- Depozite în valută

- Credite acordate B

com şi statului

Emisiunea Monetară

- biletele de bancă

- masa monetară

2. FUNCŢIA DE CREDITARE

- este o funcţie derivată din funcţia de emisiune

Banca Centrală creditează B Comerciale în 2 situaţii:

a). le refinanţează în mod curent (pt ca B Corn să — şi dezvolte activitatea), în acest sens

acordându-le 2 tipuri de credite:

- creditele de scont

- creditele lombard (efecte publice, efecte scurte 1 săptămână, 1 lună)

b). finanţarea pentru situaţii de criză (arunci când o bancă are probleme de solvabilitate pentru a se

evita falimentul acesteia Banca Centrală îi acordă credite pentru a putea face faţă plăţilor curente - aici se

manifestă funcţia de supraveghere a Băncii Centrale).

3. FUNCŢIA PE CENTRU VALUTAR

- în virtutea acestei funcţii B Centrală păstrează rezerva valutară a statului, stabileşte cursul de

schimb al monedei naţionale, emite

- reglementările în materie valutară, reprezintă statul în relaţiile monetare internaţionale.

4. FUNCŢIA DE BANCĂ A BĂNCILOR

Această funcţie poate avea 2 înţelesuri şi anume:

cea mai importantă bancă din sistem (motiv pentru care ea supraveghează şi reglementează activitatea

bancară)

B Centrală

Fisiere in arhiva (3):

  • Bancile si Sistemul Bancar
    • Curs 1- BANCILE SI SISTEMUL BANCAR.pdf
    • Curs 2 - Bancile comerciale.pdf
    • Cursuri 5-8.doc