Bazele Activitatii Bancare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Bazele Activitatii Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc, docx de 23 de pagini (in total).

Profesor: Lozovanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Tema. Elementele de baza ale circulatiei de marfuri si venituri

1.Elementele de circulatie de marfuri si venituri

2.Economiile si investiitiile in circuitul de venit

3.Activitatea statului in circuitul de venit

4.Legatura ec.nationale cu ec.mondiala

5.Obiectl si sarcinile cursului

Elementele de circulatie de marfuri si venituri

Se facurmatoarele presupneri

-Sistemul economic este format din 2 pieti: P.F de prod si p.marf si serv. In cadrul sistemului dat activeaza 2 grupe de subiecte: agent ec si gospodariile individuale

-Forta de productie apartine GI, iar marfuri si servicii sunt produse de catre AE

-Tot ceea ce se produce in Sec este consumat in totatlitate de catre GI, pt aceasta fiind utilizate toate veniturile pe care le obtin.

-Sec este un system inchis ceea ce inseamna ca importul=exportul=0

-Activitatea statului in system se reduce la 0(impozit=0)

Produsul national-valoarea marfurilor si serviciilor fabricate intr-un anumit sisitem economic pe parcursul unei perioade de timp destinat consumului final

VN-suma veniturilor inregistrate in Sec rezultat din utilizarea F de productie inregistrate intr-o anumita peruioada intr-un anumit Sec

Consum- valoarea marfurilor si serviciilor care au inregistrate de catre GI

2 Economiile si investiitiile in circuitul de venit

In conditii reale nu tot ceeea ce se produce este consumat, ceea ce duce la ceea ca intreprinderile nu obtin in valoare complete profiturile pe care leau planificat

B(banii)-M(marfa)-B’(bani)

In conditii reale nu toate veniturile care se obtin sunt utilizate pt consum. Acea parte din venit care nu se consuma reprezinta economiile(res.fin.temporar disponibile)

Transformarea economiilor in ivestitii se realizeaza printrun mecanizm specific care formeaza piata financiara

•Piata financiara in dependenta de perioada de rotatie a activelor financiare si a lichidailor acestoraeste divizat in Piata Banilor Lichizi(PBL) unde se afla in circulatie active fin pe termen scurt cu un grad inalt de lichiditate

•Piata bancare are active financiare pe termen scurt si mediu cu un grad inalt de lichiditate

•Piata capitalurilor(hirtii de valoare)- suntin circulatie active financiare cu termen mediu sau lungcu un grad redus de likiditate

Finantarea activelor se efectuiaza prin intermediul canalelor de finantare si pot fi grupate in 2 grupe mari:

1.Canal de finantare direct- proprietarul res fin le transmite direct persoanei care le necesita si se efctuiaza prin:

-Finantarea capital- presupune ca proprietarul res fin in schimbul acesta primeste dreptul de proprietate asupra obiectului investit (finantarea prin actiuni)

-Finantarea prin imprumut- proprietarul res fin acorda cu imprumut acestea in schimbul obligatiei imprumutantului de a rambursa res fin la o anumita data cu achitarea unui anumit % stabilita din timp( fin prin obligatiuni)

2.Canale de finantare indirect- intre proprietarul res fin si imprumutant sau citiva intermediary (fin prin intermediul bancilor, AEc…)

3 Activitatea statului in circuitul de venit

In condiii reale statul se implica in sistemul economic prin intermediul diverselor instrumente inclusiv:

1. achizitiile de stat G nu sunt cacheltuielle de stat. Cheltuiele de stat includ G=salariu bugetar ului+plati de transfer

2.impozite

3.imprumuturile de stat

ceste consumul->creste producerea->cresc salariilr>cresc consumul

scade consumul>scade cererea>scade productia> creste somajul>scad salariu>scadeconsumul

2 mod de stimulat consumul:

1. crestem consumul> cresterea achizitiile de stat( consumul de marfuri si servicii effectuate de catre stat pt asigurarea infrastructurii sale)

Impozite- plati obligatorii de catre contribuabuli pt asigurareadezvoltarii infrastructurii statului. Impozitele se impart in dependenta de persoana ncare le plateste : impozite directe( achitate de catre persoana care obtine un anumit venit, au cele care greutatea achitarirlor carora nu sunt transmise alte persoane) si indirecte( impozitele achitate de catre consumatorul final : TVA acciziiile)

Marimea impozitilor si modalitatea de p ercepere a acestora este stipulata in codul fiscal care este o parte componenta a politiciii fiscale a statului. In dependenta de situatie econmica a tarii politica fiscala aplicata de catre stat va fi una stimulatoare sau una de retinere a cresterii

3 imprumuturile financiare de stat

In conditii reale cheluielele statului nu coincid cu veniturilepe care acesta le obtine cee ce duce la dificit bugetar. Dificitul este acoperit din contul imprumuturilor de stat care se efctuiaza pe piata financiara si care de regula iau forma hirtiilor de valoare de stat... hirtiile de valoare de stat sunt considerate activile financiare c cel mai mic grad de risc, iar rata procentuala la acestea influenteaza situatia financiara. Acceoare imprumutul de stat va influenta si masa monetara aflata in circulatie : cresterea imprumutului de stat > duce la scaderea masei monetare si invers.

Suma de bain este folosita pt :

Hirtiile de valoare de stat (obligatiuni si cambii)(grad de risc minim= venit minim da sigur)

Depunire in banca(gradul de risc putin mai mare=venituri mai mari)

Hirtiele de valuare ale agentilor economici( grad de risc mare= venit mai mare,siguranta mica)

Producit (grad de risc mai mare= venit mare, siguranta mai mica)

PN=VN+Am+I.Ind

PN=C+ID+G

Fisiere in arhiva (9):

  • SB.doc
  • tema 1.doc
  • Tema 3.doc
  • tema 4.doc
  • Principalii indicatori in expresie baneasca a activitatii intreprinderii sunt.docx
  • Tema 2 bani.docx
  • Tema 5.docx
  • Tema 6.docx
  • Tema 7.docx

Alte informatii

Un suport de curs la obiectul Bazele activitatii bancare