Bazele Activitatii Bancare

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Bazele Activitatii Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere pdf de 100 de pagini (in total).

Profesor: Ilinca Gorobet

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

1) Operatiunile de casa: a) tipuri de casa; b) personalul casieriei; c) determinarea limitei de casa; d) tipurile de documentatie insotite si cele ce se intocmesc in casa. e) ordinea de incasare a numerarului. 2) Decontarile prin virament a) principiile de efectuare b) formele: i) dispozitie de plata ii) cererea dispozitiilor de plata iii) incasare iv) acreditivul v) cecul 3) Decontarile interbancare a) prin intermediul conturilor corespondente b) prin intermediul centrului de casa c) clearingul bancar.

2 Tema 6: Decontãrile bancare

Baza legislativã:

I. Regulamentului cu privire la cardurile bancare Nr.62 din 24.02.2005 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.36-38/124 din 04.03.2005) II. Regulament privind operatiunile de casa in bancile din RM, modificat si completat prin HCA al BNM nr.377 din 15.12.2005 [ DATA INTRARII IN VIGOARE 21.04.2006 ]

III. Regulament privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar,modificat si completat prin HCA al BNM nr.380 din 15.12.2005 [ DATA INTRARII IN VIGOARE 21.04.2006] IV. Regulamentului privind utilizarea documentelor de platã la efectuarea plãþilor fãrã numerar pe teritoriul Republicii Moldova Nr.150 din 26.06.2003 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/196 din 11.07.2003)

Regulament privind operaþiunile de casã în bãncile din Republica Moldova * denumirea modificatã prin Hotãrîrea Cocnsiliului de Administraþie al BNM nr. 248 din 29.09.2004+ * denumirea modificatã prin Hotãrîrea Cocnsiliului de Administraþie al BNM nr. 61 din 24.02.2005] BANCA NAÞIONALÃ A MOLDOVEI Aprobat prin Hotãrîrea Consiliului de Administraþie al Bãncii Naþionale a Moldovei nr.47 proces - verbal nr. 9 din 25 februarie 2000 (cu modificãrile ulterioare) Hotãrîrea CA al BNM, nr. 377 din 15.12.2005 C U P R I N S Capitolul I. Dispoziþii Generale Capitolul II. Organizarea compartimentului casierie, pãstrarea numerarului ºi a altor valori ºi rãspunderea personalului bãncii A. Organizarea compartimentului casierie B. Modul de pãstrare a numerarului ºi altor valori C. Deþinerea ºi pãstrarea cheilor ºi sigiliilor de la tezaur ºi casele de fier care þin loc de tezaur. Pãstrarea duplicatelor de chei. D. Modul de închidere ºi deschidere a tezaurului (caselor de fier care þin loc de tezaur) ºi accesul în tezaur. E. Rãspunderea persoanelor cãrora li se încredinþeazã valori spre verificare, pãstrare, manipulare sau transport.

3 Tema 6: Decontãrile bancare

ASEM Facultatea: Finanþe, Catedra: Bãnci ºi Burse de Valori, Obiect: Bazele Activitãþii Bancare

Profesor: Ilinca Gorobeþ

Capitolul III. Funcþionarea casei de operaþiuni. A. Funcþionarea caselor operative. Case de încasãri. a. Depunerea numerarului cu ordin de încasare a numerarului. b. Depunerea numerarului cu borderou însoþitor c. Depunerea numerarului prin genþi sigilate direct la ghiºeele bãncii în timpul programului operativ de ghiºeu d. Depunerea numerarului prin genþi sigilate, direct la ghiºeele bãncii, în afara programului operativ de ghiºeu, dar pînã la finele programului de lucru e. Depunerea numerarului prin genþi sigilate direct la ghiºeele bãncii la casa de încasãri seralã f. Colectarea încasãrilor prin genþi sigilate de la casieriile clienþilor prinserviciul încasare g. Închiderea caselor de încasãri B. Casele de plãþi a. Eliberarea numerarului pe baza cecului de numerar b. Eliberarea numerarului pe baza ordinului de eliberare a numerarului c. Eliberarea numerarului prin bancomat d. Închiderea caselor de plãþi C. Casele de încasãri – plãþi D. Case de schimb ºi de vînzare a formularelor de strictã evidenþã, a certificatelor de depozit, a acþiunilor ºi altor hîrtii de valoare E. Case pentru operaþiuni valutare F. Case pentru primirea diversilor valori, depuse spre pãstrare de deponenþi (persoane juridice ºi fizice) a. Valori depuse la bancã spre pãstrare care se depoziteazã în tezaurul cu casete b. Valori depuse la bancã în grop sigilat G. Case cu program prelungit Capitolul IV. Funcþionarea grupelor de verificare ºi împachetare a numerarului, regularizarea diferenþelor de numerar A. Verificarea bancnotelor ºi monedelor metalice ºi împachetarea acestora B. Modalitatea procedãrii în cazul depistãrii bancnotelor ºi a monedelor metalice suspecte de a fi false sau contrafãcute. Verificarea autenticitãþi bancnotelor ºi a monedelor metalice C. Regularizarea diferenþelor de numerar (plusuri ºi minusuri) a. Constatate în depunerile clienþilor b. Constatate la momentul verificãrii de cãtre casierii bãncii Capitolul V. Evidenþa, controlul ºi închiderea casei de operaþiuni Capitolul VI. Primiri ºi remiteri de valori Capitolul VII. Controlul periodic al valorilor Capitolul VIII. Dispoziþii finale

Fisiere in arhiva (4):

  • Bazele Activitatii Bancare
    • bab_tema_6_decontarile_bancare.pdf
    • bab_tema_7_operatiunile_valutare.pdf
    • bab_tema_8_veniturile_si_cheltuielile_bancare.pdf
    • bab_tema_9_supravegherea_bancara.pdf

Alte informatii

ASEM Facultatea: Finanþe, Catedra: Bãnci ºi Burse de Valori, Obiect: Bazele Activitãþii Bancare